Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: STUDÁNKA VÍRY.

STUDÁNKA VÍRY. 27. čec 2020 07:22 #12010

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Anna.

To jméno je hebrejské, Chana či Channa je v překladu "láskyplná, milostiplná nebo milá".

Otevíráme BIBLI.

1.kniha Samuelova (l.kapitola) -matka Samuelova.

Nový zákon: prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašer (Lukáš 2,36)- žila v Jeruzalémském Chrámu- očekávala příchod Mesiáše a! rozeznala jej v Ježíši.

Včera,25.července jsme je slavili, oba ( s Jáchymem),- celý život spolu žili- známe je jako rodiče Panny Marie.

Ovšem, vatikánský koncil (druhý), stanovil památku Jáchyma a Anny na společný den 26.července- předtím slavili svátek každý zvláště.

1841 - Papež Sixtus IV. ji včlenil do kalendáře římského. Roku 1584 papež Řehoř XIII. nařídil slavit Annu zvláště.


Svatou Annu můžeme nazvat i jako svatou Annu Samodruhou a svatou Annu Samotřetí.

Vycházíme z uměleckých děl, kde jako "samodruhá" je označena ve staročeštině matka dítěte, jako "samotřetí" babička - ta vychovala dceru a ta zase dceru, nebo syna...

Je faktem,

že Anna je uctívána jak církví Římskokatolickou, tak Pravoslavnou. Jak je to u nás, HUSITŮ, přesně nevím, ale přikloňme se k církvím velkým.

ATRIBUTEM sv. Anny

je kniha, závoj, nezletilá Panna Maria, a je zpodobňována i Pannou Marií a Ježíškem v náručí.

PATRONKOU,

jak jinak co matka a babička může být?

Je patronkou matek, manželství, šťastného porodu.

Také ale řemeslníků: truhlářů, tkalců, krejčích a provazníků, pracovníků v zemědělství (čeledínů), mlynářů a horníků.

Je patronkou významných měst:

Florencie, Innsbrucku, Neapole ,

i celých zemí - Bretaně a Québecu.

Ke svaté Anně se lze pomodlit, jsme -li ovšem křesťany zbožnými- za déšť... v České republice to pomohlo, naopak proti bouřce... zda pomůže modlitba, ztratíme-li klíče od auta- nevíme, ale zkusit to lze- je patronkou nalezených předmětů.

Pranostik má několik,

"Svatá Anna, chladna z rána".

Kdo čte BIBLI nebo se církevní vědou zabývá, narazí nikoliv překvapivě na svatou Annu další, nejen maminku Panny Marie.

Zkusme otevřít evangelium Svatého Lukáše ( Luk,2.22-58)

Sv. Anna, stařenka nábožná, žila v Jeruzalémě. Stala se vdovou, poté neustále žila v chrámu, modlila se a postila- všem příchozím prorokovala příchod SPASITELE...(zmiňujme se o ní již výše.)

Zdroje: Bible orig. z literatury některá fakta: "Schauber, Vera, Schindler, Hanns Michael: "rok se svatými". 2.vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1997.702 s. ISBN 80-7192-304-4 - silně zkráceno, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 21. čec 2020 05:48 #11984

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Zabýváme-li se studiem významných osobností , najdeme pozoruhodné zajímavosti z jejich raného života. Nastudovali jsme zlomek života jedné duchovní VELIČINY, nezpochybnitelné žádným z politruků, ani církvemi, jenž my, Evropané, ctíme...

Dnes zveřejníme střípek života svatého Jana Pavla II. 264.papeže církve římsko-katolické - jeho heslem bylo: "Totus Tuus" " Celý Tvůj".

Rodné jméno: Karol Josef Wojtyla mladší...

Jaký byl Svatý otec jako kluk? narodil se vůbec? hrál kopanou? běhal po ulicích?...

nám Čechům je OTEC Jan Pavel II. blízký svým polským, slovanským původem, rétorikou, jazykem jemuž rozumíme nejen v pojetí slovesném.

Karol Wojtyla st.

narozen 18.července 1879 v Polsku- Lipnik- dnes čtvrť Bilska-Bělé - poručík Rakousko-uherské armády a polské armády, později, mezi válkami světovými. Otec Karola Józefa Wojtyly - pozdějšího papeže Jana Pavla II. zplodil se ženou Emilií Kaczorowskou tři děti.

Edmunda (1906-1932), dceru Olgu (1914-zemřela při porodu) a Karola Józefa ml. (1920-2005).

Karol byl důstojníkem rakouské armády- během první světové války sloužil v posádce Hranice na Moravě; po získání polské nezávislosti byl jmenován důstojníkem 12.pěšího pluku posádkou Wadovice.

"Dvanáctý pěší" se vyznamenal v bojích za polsko- sovětské války v roce 1919-1920. Karol byl zřejmě raněn, přeložen do administrativy v hodnosti staršího poručíka. Později povýšen do hodnosti kapitána.

Kancelářskou službu vykonával až do penze... v roce 1938 se s Karolem- synem přestěhoval do Krakova, kde v roce 1941 zesnul.

Karol Wojtyla st. byl mužem vzdělaným- absolvoval Jagellonskou univerzitu.

Karol Wojtyla ml. chlapec.

Na základní škole hrál kopanou, plaval, chodil dlouhé pěší trasy a dobře se již tehdy učil...

1930 - přijat na Státní chlapecké gymnázium Marcina Wadowity ( Mickiewiczova ulice) Krakov. Mimo klasické vzdělání je doplnil navíc studiem řečtiny a latiny. Prospěch všude- výborný. Navíc- vstoupil do Bratrstva Panny Marie-zde se seznámil s kaplanem bratrstva otcem Zacharem.

Později životopisec Karola Wojtyly napsal:

Kapitán Wojtyla a jeho syn zavedli přísný domácí režim. Před školou, která začínala v osm hodin, brzy vstali, pomodili se a posnídali. Když se z mladého Karola stal ministrant, často ještě chodili na sedmou do kostela Panny Marie na ranní mši. Dopoledne byl potom Lolek ve škole. Brzy odpoledne jej otec vyzvedl a šli spolu na oběd do hostince paní Marie Banasové, nedaleko jejich domova... následovaly asi dvě hodiny hraní, potom přišly na řadu domácí úkoly a lehká večeře, kterou otec vaříval doma. Večer, bylo-li hezky, chodívali spolu na procházky.


George Weigel.

Než se stal karol Wojtyla knězem.

Otec měl na mladého Karola zásadní vliv. Vedl jej ke studiu polského romantismu, ke studiu polské literární klasické tradice. Karola působil činně v divadle při škole i v kostele. Byl nejen hercem- byl i režisérem a vyspěl k něčemu, co výrazně převýšilo běžné ochotnické hranice. Mimo k otci, měl Karola mimořádně silný vztah k bratru Edmundovi, ten 5.prosince 1932 zemřel na spálu. Smrt bratra Karolem otřásla více, jak smrt matky- píše později Karolův kolega ze semináře...

3.května 1938 přijímá Karola biřmování. V květnu nato maturitní vysvědčení s nejlepším výsledkem, jehož bylo možno dosáhnout. Nemusí proto skládat přijímací zkoušky na vysokou školu. Volí si obor polonistiky na stejné universitě jako otec. Jagellonské. Navíc ke studijním předmětům přidává přednášky o polské etymologii, fonetice, tvarosloví, úvod do středověké, novověké a současné polské poezie, studuje ruštinu a staroslovenštinu, později francouzštinu.

Všechny jeho aktivity ruší 1.září 1939 - válka. Otec se synem se snaží Polsko opustit, sovětská blokáda polské hranice vrací oba zpět.

Září 1940.

Je nutno si najít práci. Jinak hrozí deportace na nucené práce v Německu. Nakládá vápenec v lomu, následně se vypracuje jako pomocník odstřelovače. Ke všem těžkým chvílím umírá otec. Opora. Karol jej pohřbívá s modlitbami v prosinci.

Říjen 1941- Karol Wojtyla je povolán do chemičky Solvy, jako čistič odpadních vod. Práce je méně namáhavá, umožňuje další studium. Nově chápe "mariánský kult"- jeden z typických rysů polského katolicismu.

Ukrývá ve svém bytě pře nacisty přítele z divadla Meidzyslava Kotlarczyka a jeho ženu Sofiu. Přes hrozící nebezpečí zakládají v ilegalitě Rapsodické divadlo / Tetr Rapsodyczny/- jeho první představení pod názvem Slowackého Král Duch - je uvedeno 1.listopadu 1941. Divadelní soubor se spojuje s podzemní organizací UNIA-katolickou odbojovou organizací.

Vnitřní zrání.

Smrt bratra, otce, okupace Polska.

Karol Wojtyla prodělává vnitřní "psychologický zápas". Později něm píše, že jej práce tohto období , jím samým charakterizované jako "vnitřní osvícení", vedla k rozhodnutí stát se knězem.

1942 - podzim.

Karol Wojtyla žádá v rezidenci krakovského arcibiskupa o přijetí ka kandidáta kněžství. Rektor semináře Jan Piwowarrczyk žádosti vyhovuje- Karol Wojtyla se stává jedním z deseti prvních seminaristů.. studium probíhá v hluboké ilegalitě.

29.února 1944 /přestupný rok/. Karola Wojtylu sráží německé vojenské nákladní auto- těžce zraněný seminarista čtrnáct dnů bojuje o život...

Vše ostatní již známe...


Jáhenské svěcení : 20.října 1946

Kněžské svěcení: 1.listopadu 1946

Biskupské svěcení: 28.září 1958 KARDINÁLSKÁ KREACE: 26.ČERVNA 1967- titul-kardinál-kněz

Od šestnáctého října 1967 do 2.dubna 2005 první slovanský a po 455 letech p r v n í neitalský papež.


Zpracováno velmi volně podle dostupných polských materiálů R/1 za pomoci wiki

Pod čarou: Pavlu Janu II. je:

- připisován významný podíl na zhroucení režimů ve střední a východní Evropě

- redefinice vztahu katolické církve k judaismu

- nabádání protestantské a ortodoxní církve křesťanské k tomu, aby pomohli přetvářet papežství k potřebám všech křesťanů...

........

- jeho pontifikát trval 26 let

- svatořečil 482 osob

- blahořečil 1338 lidí

- vykonal 104 zahraničních cest

Zásadním odpůrcem:

interupce, antikoncepce, eutanazie.

Z českých světců svatořečil a blahořečil : sv. Anežku Českou, sv. Zdislava z Lamberka, sv.Jana Sarkandera,;

blahoslavenou Marii Antonínu Kratochvílovou, bl.Marii Restitutu Kafkovou a blahoslaveného Dominika Trčku.

Sám byl OTEC Jan Pavel II, kanonizován 27.dubna 2014 papežem FRANTIŠKEM.

Zdroje: především polská "Genealogia Polska", polská Wiki, česká Wiki, některé katolické materiály volně dostupné "on line" , poznámky Jagellonské university a vlastní studium problému. Velmi volně upraveno při zachování FAKTŮ R/1.
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 06. čec 2020 07:54 #11920

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
DNEŠNÍ SENIOŘI JAKO POSLEDNÍ SILNÁ GENERACE

Mnozí pamatují válku. Mnozí pocítili problémy po komunistickém převratu v roce 1948. Mnoho z nich ví, co je nedostatek, nutnost šetřit, odpírat si radosti a zábavu. Prožili také zklamání ze sovětské okupace v roce 1968.
Současní senioři jsou jedinou skupinou současné společnosti, která se v životě potýkala s opravdovými problémy. Mladí je už neznají. Kdo je na tom lépe?

„Lidé se dříve museli vypořádat se situacemi, které skutečně ohrožovaly život. Museli si více vážit vztahů, práce, být soudržní. Dnešní mladá generace, kdyby se dostala do život ohrožující situace, by zřejmě dělala velké chyby,“ uvedla lékařka K.C. Říká, že současní mladí lidé na tom nejsem lépe ani fyzicky, ale ani psychicky, ve srovnání s tím, v jaké kondici byli jejich babičky a dědové.

„Nemají zdravou míru reálného stresu. Oni si často myslí, že žijí ve stresu, ale je to jiný stres. Často si ho sami vytvářejí tím, jak podléhají virutální realitě, spoustě informací, které nejsou schopni zpracovat. Skutečný stres neznají,“ vysvětlila.

Typický příklad se odehrává nyní v jedné pražské rodině. Pětaosmdesátiletá Anna má čím dál více zdravotních problémů, ale odmítá pomoc. Stále si chodí sama nakupovat, byť jí to činí značné obtíže. Příbuzní jí chtěli zařídit, aby k ní docházela domů asistentka a pomáhala jí s úklidem a vším, co bude potřeba. Anna odmítá.

Dokonce si odmítla vyřídit příspěvek na bydlení, na který by měla vzhledem k nízké penzi nárok. „Připadala bych si jako žebračka,“ zdůvodnila to. Z dětství si pamatuje, jak její rodina strádala ve válce, jak s matkou měly hlad a jak obtížně sháněly jídlo v době, když byl její otec v koncentračním táboře. Sama pak vychovala tři děti, protože její muž byl vězněn za komunismu a poté kvůli podlomenému zdraví po propuštění z vězení zemřel.

Annin život se vlastně skládal z řady smutných událostí, z neustálého řešení problémů. Těžce pracovala v továrně, po večerech si přivydělávala šitím, aby uživila sebe a tři děti. V roce 1969 byla v práci přeřazena na horší, méně placené místo, protože otevřeně protestovala proti srpnové okupaci z roku 1968.

Annin život je typickou ukázkou toho, co prožili mnozí lidé, kteří jsou nyní ve vysokém věku. A tak Anna nechápe životní styl své vnučky. „Nemá práci. Vstává každý den okolo desáté, pak kouká do mobilu. Nedávno si práci našla, ale po dvou měsících v ní zase skončila. Řekla, že přece nebude každý den dojíždět z Prahy do Mladé Boleslavi, kde to místo měla. Že ji to ranní vstávání nebaví, že je z autobusu nachlazená, unavená. Pořád je nemocná, pořád jí něco je. Přitom stále chodí na pracovní úřad a vyřizuje si nějaké sociální příspěvky. Vůbec tomu nerozumím. Styděla bych se na jejím místě, ale vím, že stejně jako ona žijí i její kamarádky. A pořád si na něco stěžují: že prší, že je zima, že je horko, že nezaplatily fakturu za internet a teď nemají připojení a tak podobně,“ vypráví Anna.

Zatímco mnoha mladým lidem připadá naprosto normální využívat možnosti, které jim dává stát, u seniorů vidíme, že je to naopak. Například jde o příspěvky na bydlení. Pokud by o ně požádali, vnímali by to jako selhání, někteří dokonce jako ostudu.

Vyrostli v době, kdy se museli vypořádávat s řadou problémů a jsou zvyklí být silní, neobtěžovat okolí. Mnohdy se stydí říct si o pomoc a raději žijí v nevyhovujících podmínkách, až v chudobě.

Až do roku 1968 makali v práci šest dní v týdnu.

Nestěžují si. Nezneužívají sociální systém. Nežebrají.

Jsou hrdí!

Zdroj: i60.cz
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 28. čen 2020 11:09 #11885

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Pranostika:

Svatý Ivan bývá plačtivý pán...


Svatý Ivan - též svatý Jan Poustevník- či svatý Jan český je obklopen poměrně neznámou legendou. Je prvním českým poustevníkem, měl žít v 9. století v dnešním Svatém Jánu pod Skalou co syn křesťanského vladaře Gostilima (Gostimula)- (ten padl v roku 844 v boji s Ludvíkem Němcem) a královny Alžběty.

V díle pana profesora Jana Vašiny, historika, jsme objevili údaj, že sv. Ivan pocházel z kmene Obodritů mezi dolním tokem Labe a Lubeckou zátokou. Poté, co otec Gostilian padl , (jak uvedeno výše), jeho syn byl zajat a poslán do kláštera ( korvejského) v Sasku. Odtud meě později již svatý Ivan přinést do Čech svatovítský kult.

Legenda dále uvádí, že Ivan měl nejprve nastoupit po otci na dvorec královský- rozhodl se však pro život poustevnický. V Čechách , již za časů knížete Neklana.

Usadil se v nepřístupném pralese u pramene vody. Živil se lesními plody a mlékem ochočené laně. 42 let tak žil, mnoha pokušením odolal. Již se odhodlal život poustevníka opustit, ale zjevil se mu Jan Křtitel a daroval mu kříž. Ten mu měl sloužit proti pokušením.

A přišlo.

Ďábel, nebo jak jej nazval "běs" , jej pokoušel- Ivan běse uhodil křížem tak silně, že běs vyletěl stropem jeskyně. Pouze díra po něm zůstala!

Legenda pokračuje:

Moravský kníže Bořivoj I. sídlem na Tetíně, na lovu stíhal laň. Nedaleko jeskyně, jíž Ivan obýval, ji skolil kopím. Namísto krve však z ní vyšlo mléko.

Nato se vynořil z houštiny Ivan, knížete oslovil jménem- po společenské konverzaci dostal Ivan nabídku žít na Bořivojově dvorci. Odmítl. Neodmítl nabídku setkání s knězem. Také bohoslužby a hostiny na jeho počest vystrojené. Na ní Ivan ničeho nejedl ani nepil, pouze přijal svaté přijímání. Nechtěl ani jet na koni...

Knížeti vyprávěl Ivan o setkání s Janem Křtitelem, vyjádřil předtuchu svého odchodu ze života, projevil přání být pochován ve své jeskyni l Také předpověděl, že v blízkosti jeskyně budou vybudovány tři kaple. U toho ale nezůstalo- na vyžádaném pergamenu napsal, že je synem charvátského vladaře Gostomysla.

Další legendy poslední část života poustevníka rozvádí šířeji. Podle nich měl začít Ivan docházet na Tetín, rozmlouvat s Bořivojem o spáse, dokonce za účasti svaté Ludmily.

Po nějaké době poustevník Ivan zesnul. Bořivojem se ctí pohřben. Zdroj "Vitae Sanctorum" klade jeho smrt kolem roku 900.

Také lze přečíst údaj o tom, že Ivan byl vzrůstu mohutného, zarostlý.

Vědecký FAKT. Kosterní pozůstatky nalezené v kryptě kostela vypověděly, že pozůstatky patřily muži zralého věku. Postavy robusní, kostra trpěla "pseudononou", - to by svědčilo o trvalém způsobu života ve vlhkém prostředí. Tečkou za tím - kostra patřila osobě žijící v devátém jedenáctém století...

Až potud nám to připomíná pohádku "Hrátky s čertem"...

Studovali jsme ten příběh dále.

Ivanský kult.

Bořivoj zřídil kapli sv. Jana Křtitele. Jeho správou pověřil dva kněze. Roku 1033 Břetislav I. kapli postoupil ostrovskému klášteru. Benediktini zde zřídili proboštství; po zrušení ostrovského kláštera i proboštství.

Pan Oldřich Zajíc z Hazmburka zde postavil nový kostel.

Na přelomu 16.a 17.století zde byl postaven nový barokní klášterní komplex. /zdroj: C. Lurag a K.I.Dienzhofer/.

Katastrofy:

15.století- rozsáhlý požár.

1619- stavovské povstání.

1634- švédská vojska .

Zdroje:

Z originálu sice nedochované, ale v pěti opisech zachovalá staroslověnská legenda O poustevníku Ivanu, kralevici korvatském (17.století).

Protihusitský rukopis: Kapitulní legenda " Contra heretocos" 1465 -kapitulní knihovna Pražského hradu.

1541 Václav Hájek z Libočan - Kronika česká.

Pobělohorská rekatolizace využila světce Ivana jako nezatíženého církevními spory. V té době vzniklo nejrozsáhlejší zpracování o svatém Ivanu -barokní veršová skladba: Života svatého Ivana poustevníka - autor Friedrich Bridel.

Exkurs:

Den památky svatého Jana Křtitele připadá na dnešek 24.června

/kalendář pravoslavný/-kalendář světský jej má až 7.července. Nevíme jak dnes, ale v minulosti se konaly poutě ke klášteru Svatého Jana Pod Skalou. Největší slávu zažily na přelomu 16. a 17.století. Údajně - včetně zázraků.

Rok 1785 klášter zrušil a tím i zájem o sv. Ivana, ožil znovu v rámci českého národního obrození- poutě se zde staly každoroční národní manifestací.

1732 - pražský arcibiskup Ferdinand hrabě Khünburg prosadil sjednocení dosud na církevní struktuře nezávislých poustevníků žijících po Čechách do jediného bratrstva- té se dostalo řeholí /stanovy papeže Benedikta XIII.

Vzniklo bratrstvo ivanitů- pečovalo o poutní místa a kaple, jeho členové pracovali jako kostelníci, zvoníci či hrobaři.

Panovnice Marie Terezie - zakázala bratrstvu přijímat nové členy.

Císař Josef II. roku 1782 bratrstvo zrušil a poustevnický život zakázal.

KULT sv. Ivana pravoslavná církev uznává. Církev katolická s určitými rozpory- od nejstarších legend je sice uznávám za svatého- ale pokusy o jeho svatořečení jsou zpochybňovány- byl? či nebyl?

Stav v roce 2020.

Svatý Ivan nepochybně oslovil středověk. Baroko. České obrozence.

Nyní ekology- pro jeho těsné sepjetí s přírodou EKOLOGY. Pojmenovali po něm druh trávy zvaný Kavyl Ivanův, lidově vousky, nebo vousy svatého Ivana.

Závěr:

Svatý Ivan měl být zařazen do sousoší sv. Václava na Václavském náměstí v Praze- přednost byla dána dámě- blahoslavené- dnes již svaté Anežce České.

"Poznámka pod čarou"

Píšeme o veteránech, vojácích, osobnostech a poněkud nám uniká, i jako generaci, známost o počátku našeho věku... budiž tedy legenda o sv. Ivanovi, v den jeho možného výročí malou připomínkou, že kmeny české zde již žily v osmém či devátém století... R/1

autor Tomáš VUČKA: Svatý Ivan- první český zálesák? Katolický týdeník - příloha Perspektivy č.6/2005 R/1
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 15. čen 2020 17:09 #11838

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
MALÉ ZAMYŠLENÍ..PRO VŠECHNY Z NÁS, KTERÉ TRÁPÍ ROUŠKY NA ÚSTECH, OMEZENÉ CESTOVÁNÍ, ZAVŘENÉ OBCHODY, NUDNÉ PROGRAMY V TELEVIZI....

Příspěvek stažený z Facebooku:

Pro malé množství perspektivy v tuto chvíli si představte, že jste se narodili v roce 1900.

Když vám je 14, začíná světová válka a končí na vaše 18 narozeniny se zabitými 22 miliony lidí. Později v roce zasáhne epidemie španělské chřipky na planetu a běží, dokud vám nebude 20. Padesát milionů lidí na ni za ty dva roky zemřelo. Ano, 50 milionů.

Když je ti 29, začíná Velká krize. Nezaměstnanost dosahuje 25 %, globální HDP klesá o 27 %. To běží do 33. %. Země se téměř zhroutí spolu se světovou ekonomikou.

Když vám bude 39, začne 39 světová válka. Ještě nejsi ani za kopcem.

Když je vám 41, Spojené státy jsou plně vtaženy do druhé světové války. Mezi vašimi 39 a 45 narozeninami zahyne ve válce 75 milionů lidí a holocaust zabíjí šest milionů. V 52 začíná korejská válka a pět milionů zahyne.

V 64 začíná vietnamská válka a nekončí to mnoho let. Čtyři miliony lidí v tomto konfliktu zemřou. Blížíme se k vašim 62 narozeninám máte kubánskou raketovou krizi, bod zlomu ve studené válce. Život na naší planetě, jak ji známe, mohl dobře skončit. Velcí vůdci tomu zabránili.

Jak vám bude 75, válka ve Vietnamu konečně končí. Myslete na všechny na planetě narozené v roce 1900. Jak to všechno přežijete?

Dítě v roce 1985 si nemyslelo, že jejich 85 letý prarodič pochopil, jak je škola těžká. Přesto ti prarodiče (a teď i prarodiče) přežili ve všem výše uvedeném.

Perspektiva je úžasné umění. Snažme se udržet věci v perspektivě. Buďme chytří, pomáhejme si navzájem a zvládneme to všechno. V dějinách světa nikdy nebyla bouřka, která by trvala. Tohle taky přejde.

Raven Minn
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 08. čen 2020 17:37 #11810

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Noc kostelů 2020

I v roce 2020 se otevřou veřejnosti téměř všechny kostely, kaple i modlitebny na území města Zlína a jeho bývalém okrese. Cílem celorepublikové akce je seznámit návštěvníky s kulturní a společenskou hodnotou kostelů a s myšlenkami křesťanství. Tato akce se koná na Zlínsku již pojedenácté.

Pro návštěvníky budou připraveny hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity. Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, např. na věž nebo podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací nebo komentovaných bohoslužeb.

Kostel Českobratrské církve evangelické ve Zlíně - program:

17.50 - 17.55 Zahájení hlasem zvonu
Poslechněte si hlas našeho zvonu B1 a pojďte dál...
18.00 - 22.00 Prohlídky kostela s výkladem
O kostele, sboru i Českobratrské církvi evangelické včetně ukázky hry na varhany. V každou celou hodinu.
18.00 - 22.00 Evangelické balónky
Balónky na cestu nejen pro děti..
18.00 - 22.00 Zeď proseb, díků a modliteb
Přijďte napsat svou prosbu, modlitbu či díky ...
18.00 - 22.00 Výrobky Fair Trade
Prodej netradičních výrobků a pochutin fair trade ze zemí třetího světa.
18.00 - 22.00 Potravinová banka ZK
Potravinová pomoc všem potřebným (můžete jim to vzít) z Potravinové banky Zlínského kraje.
18.00 - 22.45 Výstava Ladislava Daňka - Proměnlivý obraz
Výstava ve foyer kostela.
19.00 - 20.00 Pepík Hurta - zpívající farář
kytara, piano, zpěv tradiční evangelické písně v jazzovém ladění + výběr z vlastní autorské tvorby za posledních 35 let (veselé písničky ze života faráře)


Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně - program:

19.30 - 23.00 Otevřený kostel
19.30 - 23.00 Zapal si svou svíci na konkrétní úmysl
19.30 - 23.00 Úryvek z Bible pro tebe


Seznam ostatních zapojených kostelů na Zlínsku s jejich programem naleznete zde:
nockostelu.cz/kostely/kraj/zlinsky/2/okresy
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 24. kvě 2020 06:38 #11758

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Duchovní služba AČR nám poskytla údaje o Vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze...

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého

je dislokován v území hradčanské farnosti. Spravuje jej římskokatolická duchovní správa kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze, na Hradčanech.

Historie:

O založení kostela požádaly v roce 1713 Voršilky.

Byl pozemek, patřící k císařskému špitálu; záměrem - stavba kostela. Pozemek přešel do jejich vlastnictví v roce 1720- tehdy byla zahájena stavba.

Původní projekt stavby vypracoval stavitel Kryštof Dientzenhofer. Původní projekt přepracoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer.

Začala tím dílem slavná kariéra významného barokního stavitele.

Kostel byl vysvěcen 21.srpna 1729.

Jeho patronem se stal Jan Nepomucký /byl krátce před tím svatořečen./ Klenba kostela je zdobena freskami Václava Vavřince Reinera- znázorňuje výjevy ze života světce.

1784- klášter zrušen- stal se skladištěm.

1861 - obnoven, přidělen vojákům - evangelíkům pražské vojenské posádky.

1902 - katolickým kostelem kadetní školy.

1948 - uzavřen- převeden do vlastnictví pražského arcibiskupství.

1.září 2001 rozhodnutím arcibiskupa pražského vyčleněn pro potřeby Duchovní služby Armády České republiky.

1.května 2002 rozhodl náčelník Generálního štábu AČR o zpřístupnění veřejnosti jako místo modliteb za padlé a zemřelé vojáky a místo modliteb za mír na celém světě.

2004 - prosinec - kostel se stává navíc centrem komunity Kříže z hřebů.

Kříže z hřebů vznikla za II. světové války, v současnosti působí na více jak 150 místech světa .

CÍL- přinášet smíření do míst zmítaných konflikty.

Informace:

E- mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidelné bohoslužby:

Mše svaté - každé úterý od 12.hodin

Modlitby za padlé a zemřelé - každý čtvrtek od 13.30 hodin

V současné době najdeme na ten který měsíc program /včetně omezení/ na stránkách Duchovní služby AČR www.kaplani.army.cz (http//kaplani.army.cz/aktuality/kalendar.akci)

zpracováno z podkladů duchovní služby AČR R/1
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 19. kvě 2020 20:04 #11737

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Květen v pořadí dne šestnáctého je ve znamení světců:

Jan Nepomucký : uctíván církvemi -římskokatolickou, starokatolickou, ATRIBUTY: pět hvězd kolem hlavy, v ruce kříž, prst přes ústa a palma. PATRON: Českých zemí, Bavorska, loďařů, vorařů, mlynářů.

Svatý Brendan : irský kněz, mnich, zakladatel kláštera Clonfert. Cestovatel, mořeplavec. Jedním ze dvanácti apoštolů Irska. Na kněze vysvěcen ve 28 letech. Svůj života zasvětil hledáním země zaslíbené svatým. PATRON: velryb , lodníků, potápěčů, námořníků, cestujících, diecéze Clonfert, diecéze Kerry.

Jana z Arku : také Johanka z Arku / francouzsky Jeanne d´Arc / jinak i Panna Orleánská / francouzsky Jeanne la Pucelle/ či Dobrá Lotrinka /francouzsky La bonne Lorriane/ nebo nejčastěji Panna / La Pucelle/- francouzská hrdinka - původně stanula v čele francouzských vojsk ve stoleté válce proti Angličanům, později upálena za kacířství- nakonec prohlášena mučednicí, blahořečena. PATRONKOU: FRANCIE, vojáků a vězňů.

Svatý Ubald: Ubald Baldassini- biskup v městě Gubbio- Umbrie- Střední Itálie. Původem ze vznešené rodiny, sirotek, vychován v klášteře. Svatořečen 5.března 1192.

V Gubbii se pořádá pravidelně slavnost k jeho cti- Corsa dei Ceri- již 700 let - jsou přenášeny těžké klády zvané "ceri"- z náměstí do bazliky, vystavěné na vysokém kopci. Do finále postupují tři družstva. Ceri představují svaté...

je zobrazován v biskupském rouchu, s čertem před ním prchajícím. PATRON: dětí, chrání před nervovými chorobami, posedlostí.

Z katolických pramenů R/1
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 18. kvě 2020 15:53 #11733

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Nemusíte být katolík, abyste to pochopili!

S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že:

- Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky za 30 €
- Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako do peněženky za 30 EUR.

Osamělost v domě 70 m2 je stejná jako v domě v 300 m2.

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z materiálních věcí světa.

Zda cestujete první třídou nebo ekonomikou; na té třídě nezáleží, jestli letadlo spadne.

Doufám, že si uvědomíte, že důležité je, když máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, štěstí je pravda.

5 nesporných skutečností štěstí:

1-Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly šťastné, aby viděli hodnotu věcí, ne jejich cenu.
2-Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to bylo jídlo.
3-Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí. I když existuje 100 důvodů, proč skončit, najde si důvod, proč zůstat.
4-Je velký rozdíl mezi člověkem a člověkem. Je špatné, že to chápe jen málo lidí
5-Byl jsi milován, když ses narodil a budeš milován po smrti. Co mezi nimi je na vás.

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a... přátelé. Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život.Pro člověka je to těžké - nežádá o narození, nemůže žít a nechce zemřít!

Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas; snažte se ujistit, aby byl dán vaší rodině nebo příteli.
The administrator has disabled public write access.

STUDÁNKA VÍRY. 16. kvě 2020 17:12 #11725

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Je den třetí ze "zmrzlých mužů" měsíce května roku 2020- BONIFÁC- z latinského "homo boni fati"- tedy měl by být mužem dobrého původu, také "osudu". Bude-li stát u našich vyprahlých záhonů s konví dešťovky, nechť vítán jest...

BONIFÁC.

Čteme-li jeho příběh v latině, jako bychom četli dnešní BLESK. Ale nic lepšího k Bonifácovi nemáme- tak se pokusíme napsat to "slušně"... nechť mi světec BONIFÁC odpustí.

Bonifác

se narodil v Římě, kdy obecně "mravy "braly za své". Byl mužem ztepilým, když dospěl, dostal místo "správce" v domě bohaté vdovy jménem Aglaja. Netrvalo dlouho a byl "povolán" i k úkolům "dalším". Paní Aglaja byla křesťankou, Bonifác také- po čase si paní uvědomila, že by se měla kát. V té době bylo módou, mít doma "ostatek světce".

Vyslala tedy Bonifáce do Malé Asie, kde bylo na pořadu dne vraždění křesťanů ve "velkém", aby jí nějaký ten ostatek sehnal. Bonifác, unavený těžkými nočními výkony úkol přijal s nadšením. S sebou si vzal několik členů družiny a vyjel.

Ovšem, na místě samém, Tarsu, byla prováděna exekuce- křesťané byli shromážděni v zástupu a popravováni rozličnými způsoby.

Jako správný Říman se domníval, že se mu nemůže v provincii nic stát, podobně jako jednomu "poslanci" na Slovácku - hrdě prohlásil, že je křesťanem také... císařský náměstek, stejně jako náš chlapák v "Boršicách" na nic nečekal.

Milého Bonifáce nechal zatknout a zalít mu hrdlo roztaveným olovem. Následně jej vhodili do vařící smůly... jeho hlavu oddělili mečem a poslali paničce do Říma.

Bonifácovi společníci, resp. doprovod, svoji příslušnost křesťanskou hrdě popřeli, za "ostatek" zaplatili peníze "nekřestanské"...

BONIFÁC je pohřben na via Latina. Údajně se to stalo v roce 306 n.l.

Nyní je patronem dělníků stavebních, řezníků, krejčích, cukrářů a kovářů.

R/1 -z více zdroj- sjednoceno z Wiki.
The administrator has disabled public write access.
 • Strana:
 • 1
 • 2
Vygenerováno za 0.212 sekund