3.prosince 2021

3.prosince 1890 v Plzni se narodil Otto Josef Matoušek , významný český malíř jihu Čecha a legionář. 

Patřil k zakladatelům jihočeské organizace Sdružení jihočeských výtvarníků , byl členem spolku Myslbek. Ovlivněn byl japonskou grafikou, jihočeskou krajinou a pobytem v legiích. 

Nebyl výtvarníkem spojeným s jihočeskými vojáky , umělci spjatými s čsl.legiemi / Otto Matoušek dosáhl hodnosti majora/- spolupracoval s malířem Janem Kojanem, výtvarníkem Václavem Švecem, výtvarníkem a pedagogem pocházejícím z Českých Budějovic  Otakarem Trčkou; Jindřich Vlček (pracoval v Hradci Králové) pracoval na kolekci poštovních známek s legionářskou tématikou. Známý je obrazový cyklus " Z deníku dědy legionáře" malíř Tomáš Císařovský v roce 1988...

zdroj WIKI- volně zpracováno R/1

-----------------

 

Mýty a skutečnosti: 

 

Mýtus: SPORTEM k trvalému zdraví a dlouhověkosti:

Skutečnost:

.... vynálezce běžeckého pásu skonal v 54 letech.

.... autor pravidel gymnastiky odešel ve věku 57 let.

.... mistr světa v kulturistice zemřel ve věku 41 let.

.... James Fuller Fixx zemřel pri maratonu na infarkt ve věku 52 let.

Fakta:

.... vynálezce zn. NUTELLA se dožil 88 let.

....vynálezce koňaku zn. Hennesy zemřel ve věku 98 let.

.... milovník doutníků a whisky Sir Winston Leonard Spencer Churchill prohlásil:  " Za svoji dlouhověkost vděčím sportu. Nikdy jsem jej neprovozoval..." dožil se věku 90 let.

... pan Shulmann, Žid, starožitník: " kdyby byl sport opravdu zdraví prospěšný, měl by každý Žid v domě nejméně dvě hrazdy...

zdroj neznámý, mimo výroku Sir W. Churchilla neprověřeno a nemusí být zveřejněné názory názorem redakce...

R/1

-------------------

2.prosince 2021

Svátek slaví BLANKA.

Dívčí jméno středověké latiny "balncus"  (bílý, čistý)... BLANKA je tedy běloskvoucí...

V zemích českých je legendární Blanka z Valois - francouzsky Blanche de Valois, moravská markraběnka , česká a římskoněmecká královna.

Byla první manželkou českého a římského krále , později císaře Karla IV. Lucemburského.

Sportovně střelecký klub Zlín, Vršava,  má Blanku z Napajedel. Je manželkou předsedy Klubu PhDr.Karla Ježíka, všeobecně oblíbená... k svátku b l a h o p ř e j e m e !

----------------

R/1

r.1938 Československo - jižní Morava- do provozu byl dán Baťův kanál.

Nazýván je také jako  Průplav Otrokovice- Rohatec- vodní cesta vybudovaná v roce 1934-1938 v délce 52 km- spojovala Otrokovice se Sudoměřicemi  ( sloužila k přepravě hnědého uhlí ze železničních vagonů do lodí- remorkéry se potom přepravovalo do Otrokovic.

r.2019 (pondělí 2.prosince 2019) byl zprovozněn plynovod "Síla Sibiře" dodávající ruský plyn do Čínské lidové republiky. jeho výstavba stála 55 miliard dolarů. Smlouvy mezi Ruskem a Čínou jsou uzavřeny na 30 let...v současné době je plynovod prodlužován o dalších 1000 km..

zdroj: Wiki

---------------

 

1.prosince 2021 A

r.1928 spojením Moravy a země Slezské vznikla v Československu země Moravskoslezská. města Frýdek, Jihlava, Kroměříž, Uherské Hradiště a Znojmo přestala být podle vládního nařízení č.174/1928 Sb. městy statutárními...

Veterán 7.výsadkového pluku zvláštního určení desátník Karel BENDA, napsal báseň : "Vánoční čas"... najdete ji na STUDÁNCE ...

1.prosince 2021

Do konce roku 2021 nám zbývá pouhých 31. dní včetně dneška.

Prosinec  je dle kalendáře GREGORIANA měsícem roku posledním. začal dnem stejným, jak v měsíci ZÁŘÍ.

Co nás v prosinci 2021 čeká?

Ve dnech 21-22.prosince zimní slunovrat. V oné době Slunce stojí nad obratníkem  Kozoroha. na severní polokouli to znamená den v roce nejkratší zatím co noc je nejdelší...

V kalendáři římském bylo původně pouze deset měsíců (proto najdeme označení prosince jako december = decem /deset/. Teprve v roce 153 př.n.l. byly přidány měsíce další (dva).

Kalendář církevní:

Zde je určující, na který den připadá DEN ŠTĚDRÝ. Potom poslední nedělí v listopadu nebo první nedělí v prosinci, začíná ADVENT. Letos již máme první adventní neděli za sebou...

Zajímavosti:

Pokud by 29., 30 nebo 31.prosince připadly na pondělí, jsou připočítány k prvnímu týdnu dalšího roku. Potom by končil poslední týden v roce společně s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má vždy 51.kalendářních týdnů...

Letos v roce 2021:

1.prosince 2021 začíná, stejně jako září 2021 ve středu.

Svatá Barbora v sobotu 4.prosince 2021.

Svatý Mikuláš s čerty přijdou v pondělí 5.prosince 2021.

Lucie, "noci upije, dne nepřidá" připadá na pondělí, 13.proince 2021.

Štědrý den bude v pátek 24.prosince 2021.

25.a26.prosince- sobota a neděle - jsou svátky vánočními.

Silvestra oslavíme v pátek 31.prosince a...

sobota a neděle 2022 budou začátkem dalšího roku...

PROGNÓZY:

V měsíci listopadu 2021 zaznamenaly naše stránky svvz.cz  celkem 7151 vstupů (i při přechodné poruše počítadla) - lze důvodně předpokládat že v prosinci 2021 dosáhneme kolem 540.000 vstupů za cca 7 let existence našeho webu. Dá se s jistotou říci, že ve srovnání ve všemi weby výsadkových veteránů republiky české jsme v "mírném" náskoku...

Pranostika:

Jaký prosinec- takové jaro.

Jaký prosinec- takový červen. 

není-li prosinec studený, bude příští rok hubený...

------------

Zdroje: Slovníkové heslo prosinec ve Wikislovníku, upraveno, zkráceno R/1