1.srpna 2021

Na koho se zapomnělo:

"Úroveń pak, na kterou v Národním divadle dospěl p. J. Mošna o oboru úloh veseloherních a vážných, k jeho osobní individualitě přiléhavých,  patří k nejvyšším bodům umění hereckého- byť i nehrál úlohy hrdinův..."

František Adolf Šubert

Jindřich MOŠNA, narozen 1.srpna 1837 v Praze-Karlíně, jeden z nejlépe hodnocených českých herců své doby...Národní divadlo.

Po začátcích v kočovných společnostech přešel  v roce 1883 do Národního divadla (nově tehdy postaveného)- na sklonku života onemocněl  rakovinou jazyka...

Role nezapomenutelné: 

- Jupiter -Offenbach - opereta  Orfeus v podsvětí

Hadrián z Římsů  - stejnojmenná Klicperova hra

Maryša - Lízal - bří Mrštíkové 

Kalafuna- Strakonický dudák . Tyl

- Harpagon - Lakomec - Moliér. -Shylock -Shakespeare Kupec  benátský, Polonius -Hamlet a desítky drobnějších dalších...

Zdroj : česká Wiki, upraveno R/1

-----------

31.července 2021 A

Docela všední, střelnicový den..

byl ve znamení  Sportovně střeleckého klubu Zlín - Vršava;  ve znamení pravidelné pracovní soboty každé poslední  v měsíci...

Chyběl pouze předseda Sportovně střeleckého klubu Zlín pan PhDr. Karel J e ž í k ... slaví dnes v kruhu  rodinném  n a r o z e n i n y .... blahopřejeme... zítra si převezme "střelnicový" dárek... výsledek  dnešní  pracovní aktivity "zdravého jádra střelců"....

 Panu Karlu Ježíkovi, k "nekulatým" blahopřejeme!!!

R/1

---------------

K dnešním narozeninám přeje předsedovi Střeleckého klubu Vršava Karlu Ježíkovi.. hodně pohody, štěstí a především radosti z jeho pilných a nadšených členů..

Technická redakce - Irena S.

---------------

31.července 2021

AKTUALITA DNE:

Včera  se vrátil z úspěšné fotoreportáže náš kolega pan Milan Friedrich a přinesl pro naši redakci  reportáž, resp, věcné doplnění reportáže redaktora Marka PEŠKY ( METRO) .. oč jde?

...na evropské nebe vstoupila opět poloztužená vzducholoď  ZEPPELIN NT- největší model svého druhu  na světě...

Podívejte se na ni, krasavici, společně s reportáží METRA v rubrice: OSOBNOSTI ( Milan Friedrich)..

Milan Friedrich, R/7, R/2

--------------

31.července 1619 byla uzavřena dohoda nekatolických (protestantských )  stavů po shodě generálního sněmu zvaná Česká konfederace.  Německy se nazývala Böhemische Konföderation, latinsky Confoederatio Bojemica.

Českou konfederaci vyvolalo stavovské povstání- skončila jeho potlačením v roce 1620. 

Konfederace ustavovala nové zemské zřízení platící pro tyto země. Dosavadní panovník v ní byl okleštěn o mnoho pravomocí,;  moc výkonná byla vložena do rozhodování stavů.

Panovník byl volený jako reprezentant státu; nemohl tak vytvořit vlastní dynastii.

Země české se tak opět, od roku 1526 tehdy byly zbaveny starého volebního práva) staly opět (bohužel dočasně), monarchií volenou.

Konfederace upravila i vzájemný vztah stavovských obcí. Deklarovala, u tzv. vedlejších zemí Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice stejná práva se stavy českými- ty se mohly nadále podílet na volbě panovníka.

Konfederace jako státní náboženství v zemích Koruny české byl prohlášen protestantismus, požadovala odchod jezuitů ze zemí Koruny. Pro zřízení Konfederace bylo náboženství důležité a mělo být dáno principy Majestátu císaře Rudolfa II.  Víru mělo chránit instituční zřízení 30-ti defenzorů.

Poznámka redakce:

Defenzor  (latinsky defensor- obhájce)  byl volený obránce náboženských zájmů nekatolických českých stavů ve stoletích šestnáctém a sedmnáctém- přesně od 25.srpna 1575 do roku 1620.

V roce 1575 předložily české nekatolické stavy na zemském sněmu  Českou konfesi ( latinsky Confessio Bohemica), - představovala společné vyznání víry a císař Maxmilián II. (panoval jako král od roku 1565-1576 ) ji, bohužel pouze ústně, přislíbil. 

Následně bylo zvoleno , k ochraně náboženských osob 15 defenzorů . Po pěti za stan panský. za stav rytířský a měšťanský. V každém kraji jim byli podřízeni pomocníci zvaní "superintendenti" a všichni evangeličtí duchovní. 

Celá "akce" skončila, když král (zřejmě pod tlakem) prohlásil, že se povolení nevztahuje na české bratry, ani na města. defenzoři skončili...

9.července1609 byl úřad defenzorů obnoven; stalo se tak po vydání Rudolfova majestátu, stav defenzorů byl navýšen dvojnásobně ( 30- po deseti na každý stav), do čela byl postaven Jan Jiří ze Švamberka.

Exkurz: 

V té době tvořili katolíci pouhou patnáctinu obyvatelstva, ale měl na své straně podporu vyšší šlechty a hlavně panovníka.

1618. Byl pobořen protestantský kostel v Hrobu a vytvářena snaha o uzavření kostela v Broumově.

Defenzoři svolalo sjezd do Prahy (březen 1618- skončil defenestrací) a ve druhé české stavovské povstání. 

Po bitvě na Bílé hoře dorazila 20.února 1621 císařova proskripční listina.

Poznámka :

Proskripce byla známa již ve starověkém Římě ( proserptio) .Jde o prohlášení člověka za "nepřítele státu".

Historicky prvou proskripcí známe již z roku 82 před naším letopočtem Využil jich Lucius Cornelius Sulla  proti stoupencům , Gaia Maria Sully. Vydal seznamy římských občanů jímž byly zkonfiskovány jejich majetky. V oné době byli tito lidé odsouzeni k smrti, kdokoliv je mohl beztrestně zabít. Zavražděno tak bylo jen v samotném Římě na 3000 lidí... Podruhé byly proskripce využity roku 43 př.n.l. triumviry Markem Antoniem a Gaiem Octaviem. Za obeť jim, mimo jiných padl Marcus Tullius Cicero a jeho bratr(mladší) Quintus Tullius Cicero (víme o něm, že byl legátem Julia Ceasara.

Důvodem proskripcí  je snaha o zničení politických odpůrců a hlavně! naplnění  své "prázdné pokladny"...

--------------pokračování KONFEDERACE-----------

Originální text v češtině si můžeme přečíst v Archivu České koruny v Národním archivu. Má podobu oficiálního sněmovního tisku té doby a jmenuje se : Sněmovní artikuly generálního shromáždění  anno 1619.

Smlouva má 100 článků.

Zdroje: "Dějiny správy v českých zemích" - studijní texty PF Univerzity Karlovy, Praha. Zpracováno populárně  pro laiky. R/1

 

 

 

30.července 2021

Motto:

...věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou  mocnější než skutečnost,...že naděje vždy zvítězí  nad zkušeností...že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt.

Alena Juřicová R/4 

-----------------

Skončil náročný pracovní týden.

Zahradu opustili pracovití geronti, pečlivě předtím zalivší skleníky s nadstandartní úrodou okurek a paprik. Víkendová generace si objedná k večernímu táboráčku "pizzu".

Geronti : svůj salát k vlastních rajčat, bazalky, okurek, kopru, červené cibule, skvělé odrůdy česneku Kavkazský paličák!! ale i řady odrůd jižní Moravy. Vychlazené pivo z oněch mála pivovarů, jenž ještě českému národu zbyly.

MORAVA sáhne do nepřeberna loňské, předloňské a .....ještě dalších úrod skvělých vín..

Směska Valašsko/uherskohradišťská si k tomu dá výběr ovčích sýrů....

Všichni hromadně zajásají nad velkolepými úspěchy našich sportovců v Tokiu. 

Je pátek,

 poslední pátek července 2021, nikdy už toho data nebude... my jsme v redakci na počtech "válečných"  a nevíme, co publikovat dříve...

R/1

-----------------

Další články...

  1. 29.července 2021