KORONAVIRUS

Co je to ta nová "bílá nemoc?" . Viděl spisovatel Karel ČAPEK do roku 2020?

Odborné pojednání, popis nemoci jsme zveřejnili, právě teď, v rubrice ZDRAVÍ!  Čtěte- pojednání napsal odborník!

R/3

--------------------

Lékaři ve Zlínském kraji se zlobí... administrativním rozhodnutím správního orgánu byla zrušena ve Zlínském kraji některá infekční oddělení- pacienti s infekčním onemocněním, nebo podezřením na něj, zůstávají v odděleném pokoji na oddělení. Riziko onemocnění personálu od lékařů, přes sestry,  až po úklid , se neúměrně zvyšuje...

Pokud nabude onemocnění, již nyní vážné, rozměrů epidemie??

-------------------

Pacient  s podezřením na KORONAVIRUS má horečky, hygiena prověří jeho okolí.

Pacient z Kroměříže, u kterého zdravotníci provádí testy na KORONAVIRUS, byl v Číně na přelomu prosince a ledna. Výsledky vyšetření byly hotovy v pondělí 27.1.2020 v noci.

Hygienici na severu Moravy prověřují další podezření... Do Prahy přicestovali Číňané- již jsou na Bulovce-- projděme se po Václaváku. Karlově mostě- kolik je vlastně čínských občanů v Evropě? ví to vůbec někdo??

zdroj: www.seznamzprávy.

Poznámka redakce k úvodu:

Infekční oddělení bylo v Kroměříži ZRUŠENO! pacient byl za mimořádně vysokých nákladů převezen do dalšího okresu- Uherského Hradiště...

A zajímalo nás dále:

V roce 2011 bylo, podle Statistického úřadu ve Zlínském kraji celkem 93 infekčních lůžek. V roce 2020 je  infekční oddělení pro Zlínský kraj pouze v Uherském Hradišti 30 lůžek...

Stanovisko odborného pracovníka nemocnice ve Zlínském kraji:

Před redukcí jsme při prvních příznacích infekčního onemocnění IHNED přeložili pacienta na vlastní infekční oddělení. Nyní musíme předem dohodnout s nemocnicí v Uherském Hradišti, zda nám pacienta převezmou. Zůstávají otázky- jak pacienta převoz snese, co se stane např. v době dopravní kalamity, při případné hromadné dopravní nehodě...

zpracoval R/1

-------------------------

Šoky v Praze... šest Číňanů již na Bulovce.. kolik se jich pohybuje v České republice? Kolik bude stát Českou ekonomiku "nával" turistů... co s nimi budeme nadále dělat?? 

 

 

Státní smutek za předsedu

horní komory Parlamentu České republiky je stanoven na 3.února 2020.

V den státního smutku budou upraveny u našeho webu  AKTUALITY , obsah jednotlivých RUBRIK zůstane zachován mimo HUMORU.

šéfredaktor.

Pokračují "Vzpomínky interbrigadisty".

27.ledna 2020 E

MORAVA- SPYTIHNĚV.

Obec patří ke Slovácku, jako její nejsevernější.Dodržuje folklorní zvyky a tradice Slovácka. Každoročním vrcholem kulturního života jsou Slovácké hody s právem. Konají se druhou říjnovou neděli.

Spytihněv má tradici, o níž běžný občan neví. Je dnes upravenou vesnicí, jejímž centrem  projíždí nekonečný proud vozidel z Napajedel do Uherského Hradiště, nebo dále, do Brna..

Poloha Spytihněvi  znamenala výhodu i nevýhodu. Rozvodněná Morava přinášela záplavy, obchodní stezka výhody. Karavany v odpočinku chránilo opevnění; jeho zbytky dokazují, že bylo mohutné- dosud dochovaná šířka základny valu dosahuje téměř 20 m. Uvnitř opevnění byl kostel, jehož základy jsou dále zkoumány.

Založení Spytihněvi je spojováno s knížetem Břetislavem. Ten v bojích s Uhry v letech 1028-1030 získal pro českého panovníka opětovnou vládu na území Moravy. Opravil poničené kostely, opravil hradby měst a založil města nová. Jedním z nich byla Spytihněv a později i Opava. Obě správní střediska byla obehnána pevnou zdí. Sloužila nejen jako správní, ale především jako vojenská střediska- Spytihněv proti Uhrům a Opava proti Polákům. Název Spytihněvi se odvozuje od jména nejstaršího syna knížete Břetislava I. - Spytihněva II.

Je doložena zpráva (údajně z roku 1046)- objevená v listinách Břetislava I. " "daroval tehdy staroboleslavské kapitule úrok z hradu Spytihněvi- roční odvod půl hřivny a vola- na opravu pluhův a oděvy kanovníků". Později se ukázalo, že jde o falza ze dvanáctého století- ovšem, podstatné je, že  hrad Spytihněv musel již ve století jedenáctém jako sídlo zeměpanských úředníků, existovat.

Břetislav rozdělil, po vyzkoušeném vzoru z Čech, Moravu na správní obvody.

V nich byla hradiště- středisko politické a hospodářské správy. Spytihněv byla sídlištěm jednoho hradského obvodu.

Sáhneme -li ale, do zaručené listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zídka z roku 1131- jde spíše o listinu významu ekonomického- vypisuje se v ní majetek moravské církve.  Listina obsahuje "kostely moravské krstné"- jedině v nich se směly podávat svátosti a pohřbívat.

Jedním z nich je kostel spytihněvský. Jeho správcem byl arcijáhen.

 Spytihněv byla jedním ze šesti  arcijáhenství na Moravě: díle  Olomouc, Přerov, Břeclav, Brno a Znojmo.

Ke spytihněvskému arcijáhenství patřily : Jarohněvice, Kostelec, Žádovice, Rusov, Velehrad (St.Město),  Prakšice, Tučapy,  trojí Biskupice, Vasily, Mladotice a Sobnov, díly v Zablacanech, Nežticích, Stříbrnicích, Břestku, Kostelanech, Cetechovicích, Žerákovicích, Divokách, Soběhřibech, Ohnišťkovicích, Lubné, Kvasicích,   Bělově, Hyzlech, dvojím Ořechově, v Brodě, Opatovicích a Hošticích.

V polovině 12.století tak dosáhla Spytihněv postavení významného. Byla majetkem knížete, příslušela údělu olomouckému. její kostel byl střediskem církevní správy.

Hrad potom co vojenské centrum a středisko správy soudní a politické.

Rozdělení MORAVY na šest obvodů a šest arcijáhenství, nebylo náhodné. To již vylučuje blízkost Olomouce a Přerova. Z organizace lze vytušit, že rozdělení mohlo mít svůj původ dokonce před vznikem! Velkomoravské říše.

-------------------------

V době ekologických úvah o oteplování- svahy kolem Spytihněvi byly dříve osázeny vinohrady. V letech  třicátých /1930 / byl na řece Moravě vybudován Baťův kanál.  Je zde vybudován jez- oddělující řeku Moravu od kanálu- dnes si zde můžete "udělat" za pár korun a asi hodinu výcviku "kapitánský průkaz".

Potom vám za slušný peníz půjčí loď s vybavením asi pro 12-15 členů posádky; za halekání, zpěvů projedete splavným tokem kanálu až do Veselí na Moravě. Zážitkem pro všechny je vplutí do "plavební komory". Ta vyrovnává rozdíl výšky toku.

Na jezu je i "rybářská bašta". V okolí Spytihněvi se intenzivně těží štěrkopísky. Vytěžená plocha se samovolně naplní přefiltrovanou vodou- získá nádhernou,  průzračnou modř.

Pro koupající- skvělé, pro rybáře, RÁJ. Místní líheň rybích násad zajišťuje úlovek nad očekávání. Takových ploch je zde nejméně 30 hektarů...

-----------------------  

SPYTIHNĚV je častým cílem sokolského oddílu Napajedla. Ženské jeho části.

Asi 3-4 x ročně- při střídání období, vyráží oddíl nesevřen na trasu : Napajedla - přístav - Spytihněv cukrárna- Napajedla cukrárna. V zimě- létě -  pleskačky se slivovicí - / v zimě hřeje- v létě chladí/.

Při vší úctě k jejich zdatnosti:

hlasitost konverzace blížícího se oddílu  je rovna vojům VOJEVŮDCOVÝM - nepějí sice bojové písně bojovníků Božích, ovšem, zůstává reálné nebezpečí .." Hrrr na ně!"

 Bez nadsázky- trasu ony statné dámy vybraly skvěle. Kdyby tak i pánové...

R/1

--------------------------

Z historie byla použita část  pana Vojtěcha CEKOTY, Spytihněv, Dějiny obce Spytihněv 1991, zbytek z archivů, upraveno, zkráceno, doplněno.

 

 

27.ledna 2020 B

S předstihem jsme zveřejnili pozvánku na KOŠT SLIVOVICE. Koná se dne 8.2.2020 v moravské oblasti, obci SPYTIHNĚV.../ nadaleko Napajedel a Uh.Hradiště/.

Pro MORAVANY je  společenskou událostí; nikoliv místem setkání s politruky! 

Vzpomeňme na Polešovice ! Tam byl jenom  KOŠT VÍNA... slivovica ! jde "daleko rychleji"...

R/1

-------------------