7.října 2022.... 2997 dnů ...

SVĚTOVÝ DEN ZA DŮSTOJNOU PRÁCI.

DŮSTOJNÁ PRÁCE svátkem zavedeným Mezinárodní organizací práce v roce 1999.

Taková práce probíhá v podmínkách jistoty, spravedlnosti, svobody a lidské důstojnosti.

Jsou chráněna práva pracovníků, dostávají spravedlivou odměnu, společně se sociálním zabezpečením.

KODEX PRÁV ZAMESTNANCŮ:

-svoboda organizovat se  a kolektivně vyjednávat o podmínkách své práce včetně odpovídající odmeny

- právo na ochranu proti diskriminaci

- ochrana proti nucené práci a zneužívání dětské práce

- mzda pokrývající základní životní potřeby zaměstnanců ( living wage)- mzdová  složka  za standartní pracovní směnu musí stačit na výdaje za bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání

- zároveň by měla stačit i na volné využívání části finančních prostředků ( k vytváření úspor) 

Mzda ovšem (musí odrážet místní podmínky- její výše v jednotlivých zemích se může lišit a to dokonce v jednotlivých regionech jednotlivých zemí).

NÁROK NA MZDU POKRÝVAJÍCÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

Zdroj:  Mezinárodní organizace práce a "Worl Day for Decent Work (vlastní překlad) upraveno, zkráceno R/1

---------------

Nevíme, jak páni kolegové v Liberci,

ale:  jump-tandem Prostějov píše:

...sice už nám přituhuje, ale stále skáčeme a to až do konce října!

soboty- neděle od 10 hodin do západu sluníčka (amnifest je pro vás všechny otevřený od 09 hod)

-.. jako bonus skáčeme i v pátek 28.10.2022

... není zima, je jen špatné oblečení- takže si přibalte vrstvu oblečení, k tomu rukavice a užijte si krásné, podzimní výhledy...

NEBE SE ZAMYKÁ 29.10.2022 

-----------

z materiálů Jumo-tandem Prostějov 

 

 

6.října 2022 A

Pro pamětníky: 

6.říjen byl DNEM ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY- u 7.výsadkového pluku se slavnostními  nástupy, povyšováním,  udělováním medailí , slavnostním obědem- smůlu měla rota určená do stráže a hotovosti... byly v rámci 10 % stavu roty  povoleny vycházky .. 2% i mimo okruh posádky s návratem do 24-00 - hojně byly přijímány návštěvy....

Termín svátku byl odvozen od 6.října 1944, kdy naše útvary 1.československého armádního sboru  v karpatsko- dukelské operaci  pod velením generála Ludvíka Svobody překročily státní hranici...

Vojáci VÚ 7374 Holešov, příslušníci roty "B"- k našemu svátku vám blahopřeji... staršina.  

a vzpomínka velitele radiostanice, VZORNÉHO VOJÁKA, RADISTY 2.TŘÍDY veterána roku 1964 Karla BENDY, dnes poetického básníka naší redakce...

Zdravím Pavle,

Jak jsi psal ke dni Čsla. Měli jsme slavnostní oběd, kpt. Linka přišel
osobně pro mne do jídelny, vyzvedl mne a šel jsem s ním na oběd do
důstojnické jídelny na druhý oběd. 16.8. 1964 jsem udělal dvojku radisty,
třídní specialista. Na den armády mi byl udělen vzorný voják. Kpt. Linka
cestou do jídelny říkal, že dostal povolení vzít na oběd vzorné vojáky. Již
nevím jestli z roty jsem byl sám. Po dobrém obědě jsme uklízeli se směnou v
kuchyni. Kpt Valvoda nestihl oběd, přišel pozdě a tak mu kuchaři udělali
minutku.-

Poté jsme s ním měli pohovor o odminování Dukly. Pro mne zážitek.

Boj Karel

R/1, R/2

6.října 2022

Motto:

My celý svět  jsme bili v tvář,

a celý svět tlouk´v lebky nás,

my pohřbili jsme mnohého

 a mnohý moh´už pohřbít nás;

my skleslí choří- přišel čas

 a zdrávi jsme a silní zas....

urá, šuhajci,  my ještě žijem, 

a dlouho a dlouho  se nevybijem!

Jan Neruda 

---------

připravila R/7 - O.F. Mělník

 

1.října 2022 B

Vexilologie...pomocná věda (historická) zabývající symbolikou vlajek, praporů a standart - navrhování nových státních vlajek... věda slouží asi od padesátých let 20.století- její název je odvozen za latinského vexillium co by zdrobnělina od slova velum (plachta). To ke kusu látky zavěšené na krátké žerdi...

Česká republika:

Česká vexikologická společnost vznikla v roce 1972- v roce 1993vstoupila do Federationale  des Associations Vexillogiues-vydává časopis Vexilologie...protože nyní může v České republice požádat  každá obec o vlastní vlajku - zažila společnost velký rozmach. ( od roku 2005 působí v ČR tzv. "Registr komunálních symbolů")

Světový vexilologický den.

V České republice " Světový den vlajek" je, stejně jako ve světě určen na 1.říjen... le pozor! nezaměňovat  se Dnem vlajky (anglicky Flay day)- to jen, kdy se světí vlajky národní- Československo zavedlo národní vlajku 30.března roku 1920...

 Zdroje: Vexilologické názvosloví a heraldika ( volně zpracováno, doplněn údaji z čs.WikipediE ) R/1

-------------