27.únor 2021

Měsíc únor vykročil do poslední části své vlády.

Nemával rudými prapory revolučního nadšení mas.

Pouze skepsí BÍLÉ NEMOCI s níž zápasí i „neohrožený vládce“.

Přinesl ale také ladovskou sáňkovačku.

Děkujeme Ti ÚNORE tlumenými hlasy respirátorů.

R/1

26.únor 2021

Zdá se, historicky, že měsíc únor je měsícem násilí... letos se na našem webu nebudeme zabývat ani převratem 1948, dokonce pomineme i vznik tzv. Lidových milicí...

Vrátíme se do roku 1421 - doby táborského hejtmana, VOJÁKA, vojevůdce Jana ŽIŽKY z Trocnova.

ON,  "lapka", partyzán,  v pozdějším slova smyslu  záškodník,  je nám,  - všem jednotkám hloubkového i divizního průzkumu, nejbližším.

Znal terén, zásady léčky, rychlý návrat na "základnu", výslech zajatce.

Ale stejně jako v roce 1948, či v roce 2021 neměl problémy s vojenskou taktikou, ale s IDEOLOGIÍ.

Psal se únor roku 1421 ...

 

Každá epocha má svoji IDEOLOGII - rozsáhlý střed - krajní pravici a krajní levici....

Táborský kněz a kazatel Martin HÚSKA by byl, zřejmě, z dnešního pohledu zařazen mezi ULTRALEVICI.

Proslaven citátem:

" Buoh všemohůcí,jenž z temnosti kázal skvieti se světlu, osvě´t srdce vaše, abyste  mohli viděti královstvie Božie! Nejmilejší a vždy mně milí, ač vy mne nynie nemilujete..."

Co o radikálním kazateli víme?

Martin Húska (Houska) alias Martínek také Loguis - datum narození neznámé- upálen však zřejmě na přímý pokyn Jana Žižky na rynku v Roudnici nad Labem.

Ačkoliv platil za výborného kazatele, zastával v historickém husitství extrémní postoje....

R/1

  

25.února 2021

r.1919  na tajné schůzce NS byla uzákoněna jako měna Československé republiky koruna československá.

r.1923 se v Brně-Tuřanech narodil armádní generál Emil Boček, příslušník čs.letectva ve Velké Británii (310. Stíhací peruť).

r.1954 zahájila Československá televize pravidelná vysílání ze studia v Měšťanské besedě.

r.1983 zemřel americký dramatik Tennesee Williams (Tramvaj do stanice Touha, Sestup Orfeův, Kočka na rozpálené plechové střeše).

r.2005 se ohlásil do "Modré roty" náš kamarád Vladimír Čapka, VOJÁK 7. výsadkového pluku zvláštního určení - nástupní ročník 1942. 

23.února 2021 B

Robert ŠLACHTA, naše národní naděje, otevírá místa k podpisu archů... Ve Zlíně začátkem března- včas budeme informovat!! Sledujte naši rubriku v PEL/MEL "PŘÍSAHA" !

--------------

ÚSTAVNÍ SOUD vstoupil do politiky- to mu nepřísluší. Ústavní soud nemůže být zároveň soudcem a zároveň zákonodárcem...uvedl dnes na novinky.cz

Ústavní soudce Jaroslav  FENYK.

Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Univ. Priv, Prof.  je místopředsedou Ústavního soudu České republiky, nar. 26.dubna 1961.český právník, právní teoretik s vysokou odbornou kvalifikací a praxí v oboru práva. V roce 2013 Senát vyslovil souhlas se jmenováním prof. Fenyka soudcem Ústavního soudu a 3.května 2013 byl soudcem prezidentem republiky jmenován. Dne 7.srpna 2013 se stal jmenováním prezidentem republiky místopředsedou Ústavního soudu.

----------------

R/1