27.leden 2023

ČEŠI, MORAVANÉ, SLEZANÉ, SLOVÁČTÍ MORAVÁCI...

Jdeme volit svůj OSUD!

---------- 

KDE DOMOV MŮJ, KDE DOMOV MŮJ????

 

"Kde domov můj, de domov můj"

"Voda hučí po lučinách"

"Bory šumí po skalinách"

"V sadě skví se  se jarní květ"

Zemský ráj, to na pohled"

"A to je ta krásná země"

"země česká, d o m o v můj" " " 

 

Kde domov můj, kde domov můj,

V kraji kde náš kníže svatý

Vírou v Krista  c duši vzňatý

Krev svou  v oběť za vlast lil 

Český národ vykoupil

V zemi slavné, otcům drahé

// V české zemi, domov můj  //

 

Kde domov můj, kde domov můj,

V kraji znáš-li, , bohulibém

Duše útlé v těle  čilém

Duši čistou vznik  a zdar

A tu sílu vzdoru zmar

To jest Čechů slavné plémě

// Mezi Čechy domov můj//

 

Kde domov můj, kde domov můj,

Bože  velký, Hospodine

Ruka Tvoje světům kyne

Tebe vzývá národ můj

Věčný Bože při něm stůj

Světovládný Hospodine

// chraň vždy český, domov můj//

 

R/1

------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.leden 2023

Motto dne: 

....každá válka skončí jednáním. Proč nejednat hned?

Džaváharlal Nehrů první prezident Indie 1889-1904

připravila R/7  paní Olga Friedrichová, Mělník 

--------------------

25,leden 2023 A

MOTTO:

...o kom se nemluví, nepíše, jako by umřel...

autor neznámý  R/1

----------

25.leden 2023 je dnem narůstající předvolební aktivity... čím dále, tím více se v přeposílaných e - mailech objevuje slovo "verbež"...

víme, co vlastně znamená?

Slovo "verbež" je odvozeno od slova "verbovat" ...pochází z německého "verben"...dělat reklamu, propagovat"

Angličané  používají slova "wharf" (přístaviště) ve smyslu "otáčet se, obracet se"....

Když jsme ještě Střední všeobecně vzdělávací škole studovali češtinu, bylo možno k "verbeži" nají srovnávací věty: jedna z nich

---nebavme se o politicích, je to v e r b e ž, která mi vždy pokazí náladu...

SVVŠ už dnes nejsou, tedy i ona věta zřejmě  ztratila smysl... /že/?

R/1

---------

1.Ve dnech 24.ledna -17.února  1944 zahájila sovětská vojska  rozsáhlou obkličovací operaci proti armádě německé na střední Ukrajině,) Korsň- ševčenkovská operace.

V této operaci se vyznamenala 1.českoslovesnký samostatná brigáda nasazená na pravobřežní Ukrajině.

17-ledna 1944 byla nasazena do boje nedaleko osady Ostrožany, tu držely německé jednotky.

Československé jednotky  zaujaly  obranu bránící Němcům proniknout  přes řeku Horní Tikič.  

19.ledna 1944 se čs, jednotka pokoušela dobýt  Ostrožany, tankovým protiútokem byla odražena. 21.ledna byla  cíle, leteckých a dělostřeleckých útoků, poté Němci zaútočili  tanky a pěchotou  vedeným z Ostrožan s cílem prorazit k Žaškovu a otevřít si cestu k jednotkám v Korsuň- ševčenkovském výběžku. Útok byl odražen.

Zde došlo ke vyjimečné události. 

Při náletu německých bombardovacích svazů , jeden z radistů se znalostí  bezvadně němčiny se napojil na německou radiovou službu a zavedl německé bombardéry na přední okraj německé obrany a současně byl i zničen most, o jehož destrukci se marně pokoušeli českoslovenští ženisté.. Čechoslováci tak udržli obkličovací kruh, v něm zůstaly tisícovky německých vojáků a techniky.

1. Československá samostatná brigáda vyřadila  při Korsuň - ševčenské operaci nejméně 1000německých vojáků, sestřelila 3 německá letedala,20 tanků,5 útočných děl,20 kulometných stanovišť a 50 automobilů--.

Sama utrpěla ztráty: 46 padlých, 105 raněných a  10 nezvěstných; jeden tank,1 obrněné vozidlo,6 nákladních aut,1 osobní vozidlo, jednu houfnici a několik kulometů...

zdroj: WikipediE

------------------------

R/1

 

 

 

 

 

25.leden 2023

Motto dne:

...láska je jako válka-snadné ji začít, ale nesnadné ukončit..."

Hanry Louis Menneken- americký novinář a spisovatel-1880-1964

----------------

R/7  paní Olga Friedrichová

 

Asi nejméně 300 dokumentů máme zatím v archivu ze včerejší MISE naší části redakce Mělník /R/7/ kam byli manželé Friedrichovi pozváni Klubem výsadkových veteránů Jindřichův Hradec  (Čejen)...do Prahy, Žižkova- Vojenského historického muzea...

připravujeme reportáž...

My jsme pozváni na jaro 2023 (nikoliv žádným "spolkem" ) ... cestou Sportovně střeleckého svazu Zlín... návštěvu spojíme i s Kbely...

-----------

Rú1

Další články...

  1. 24.ledna 2023