Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: HISTORIE ZAPOMENUTÁ..

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. lis 2021 05:05 #14389

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU

Je možno si přečíst noviny z let 1950 až 1989.

archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo

r/sv
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 17. lis 2021 20:10 #14383

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 15. lis 2021 17:36 #14372

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.1805 - 3.9.1805 Rakousko vyhlašuje 3.koaliční válku Francii.

15.10- 20.10 proběhla bitva u ULMU- rakouské vojsko jemuž velel generál Mack von Leiberich se vzdalo čtyřem francouzským sborům. Kapitulaci unikly některé části rakouské armády; ty se později připojily k ruské armádě. Ta se nacházela v prostoru města LINZ (dnes Linec)- společně poté před francouzskou armádou ustoupily.

13.11.1805 předvoj francouzského vojska vstupuje do Vídně, válečnou lstí se zmocňuje Táborského mostu přes Dunaj- to umožnilo Francouzům další pochod do Brna, Vyškova a nakonec ke Slavkovu.

r.2015 Paříž je zasažena vlnou teroru- výsledek: 130 mrtvých, 80 těžce raněných v kritickém stavu a 368 raněných ošetřeno
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 13. lis 2021 11:56 #14369

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
.6.11.1611 v Třeboni, odešel do nebe šlechticů pan Petr VOK z Roźmberka.

Politik český, představitel českých rodů šlechtického rodu Rožmberků. V době předbělohorské patřil k představitelům protestantské většiny stavovské.

Syn vladaře rožmberského domu Jošta III. z Rožmberka (manželky Anny z Rogendorfu - byla manželkou druhou).

Za 14 dnů po narození otec Petra Voka zemřel, poručníkem se stali:

- strýc Petr Vok z Rožmberka

- Albrecht z Gutnštejna, Oldřich Holický ze Šternberka a Jeroným Šlik...ale do výchovy zasahoval katolík, starší bratr Vilém.

Proč se stal Petr VOK již v mládí utrakvistou, později členem Jednoty bratrské, nevíme.

Vilím zemřel včas, Jinak by se roźmberské impérium zhroutilo. Petr tomu zabránil promyšleným prodejem jeho části,

1609 vedl s dalšími protestantskou většinu, zasloužil se o vydání Rudolfova majestátu.

1611 - po VPÁDU "PASOVSKÝCH" obětoval pan Petr VOK rožmberský rodinný poklad , aby tak bylo vyplaceno "PASOVSKÉ VOJSKO" později se k jeho historii vrátíme...aby bylo zbráněno dalšímu pustošení české země... kdo jiný z české šlechty??? (dotaz redakce..)

Oženil se , pan Petr VOK až po čtyřicítce, s mladičkou Kateřinou z Ludanic. Paní Kateřina však záhy podlehla psychickému onemocnění, z manželství se nenarodil nikdo a tak se stal pan Petr Vok posledním členem svého rodu.

Rožmberské dominium převzali Švamberkové.

Pan Petr VOK je vnímán, v současné době snad i pro zdařilý film střední s starší generací jako " roztomilý prostopášník"...

"Svatby pana Voka"... natočeno r.1970, režie Karel Steklý, též scénář společně s Janem procházkou, v hlavní roli Miloš Kopecký... (pozn.redakce).

ZdroJ: česká Wiki, upraveno, zkráceno. R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 05. lis 2021 08:33 #14321

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
MARTINSKÁ DEKLARACE
ANEB: BYLA VLÁDA V PRAZE SKUTEČNĚ "FÉR" VŮČI SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADĚ DNE 30.ŘÍJNA 1918?

FAKTA:
Martinská deklarace / Deklarace slovenského národa / byla přijata na zakládajícím shromáždění Slovenské národní rady 30.října 1918 v Martině. Deklaraci podepsalo 200 zástupců z celého Slovenska.

NÁVRH:
podal evangelický farář Samuel Zocha.
Byl přijat jako samostatný státoprávní akt slovenského národa (účastníci shromáždění tehdy ještě nevěděli o vyhlášení Československa z 28.října .
Za jediného oprávněného zástupce slovenského národa prohlásili Slovenskou národní radu.

ODMÍTLI :
pravomoc uherské vlády.

PŘIHLÁSILI :
se k samourčovacímu právu česko-slovenského národa - tím vyjádřili podporu požadavku vytvoření společného státu.

POŽADOVALI:
okamžité uzavření míru.
Přijatý text deklarace s podpisy i zápis z průběhu shromáždění se ? z t r a t i l !!!! Takže byl výsledný text mnohými signatáři označen za "pustý" falzifikát, z něhož byly proti zájmu Slováků odstraněny požadavky na národní sebeurčení. Mimo to bylo napadáno přílišné zastoupení zástupců z Martina, katolíci namítali přílišnou účast evangelíků...

MILAN HODŽA:
se v onen den vrátil pozdě večer z Budapešti, také on o vyhlášení Československa ještě nevěděl.. na jeho návrh byl vypuštěn požadavek na samostatné zastoupení Slováků na mírové konferenci ( aby úsilí Slováků a Čechů v zahraničí působilo jednotně a byl doplněn odkaz na uznání Wilsonových zásad rakousko-uherským ministrem zahraničních věcí.

CO BYLO ŠPATNĚ:
Výše uvedené nejasnosti, nejednota slovenských zastupitelů potom vedly k oslabení slovenské pozice na jednáních s českými představiteli a pozdějších mírových jednáních v Paříži. Tak se stalo, že jak předcházející Pittsburská dohoda, tak i Martinská deklarace, jenž nezohledňovala slovenské požadavky a úmluvy s Čechy z dob válečných se stala v době meziválečné ČSR předmětem sporů.

Zdroj: studijní materiály UK Praha, upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 02. lis 2021 17:34 #14311

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Na rogalu uprchl z komunistického Československa. Příběh Josefa Hlavatého

zpravy.aktualne.cz/domaci/na-rogalu-uprc...tm_campaign=Aktualne

r/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 29. říj 2021 06:04 #14296

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
26.říjen byl dnem vydání posledního z Benešových dekretů.

Historicky ale vydal prvý "DEKRET" protektorátní prezident JUDr. Emil Hácha- jím byla členům protektorátní vlády a dalším státním úředníkům nařízena "povinnost slibu věrnosti" Adolfu Hitlerovi a nacistické říši...

Benešovy dekrety vydal prezident Československé republiky během II-světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa.

Tehdy nebylo možno vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění.
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 27. říj 2021 18:56 #14284

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Bestie z Omahy: Když se z problémového vojáka stane vraždící monstrum

Ve válce jste zřejmě pod největším možným tlakem, takže se často dějí velmi nenormální věci i lidem, kteří jsou jinak běžní. Příkladem chování pod tlakem je svobodník Heinrich Severloh. Jeho jméno je známé proto, že při spojenecké invazi v Normandii na pláži Omaha osobně zabil nebo zranil více než 1000 amerických vojáků. Dostal přezdívku Bestie z Omahy a stal se tak pravděpodobně nejvražednějším vojákem 2. světové války.

www.dotyk.cz/magazin/bestie-z-omahy-30001020.html

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. říj 2021 17:02 #14258

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Navštívili jsme nově zrekonstruovaný vchodový srub „Krok“ tvrze Bouda

Minulý týden jsme měli možnost individuální prohlídky dělostřelecké tvrze Bouda, kde jedním z největších "taháků" byl nově zrekonstruovaný vchodový srub „Krok“, který byl cca před 2 měsíci dokončen. Návštěvníci tak v současné době mají možnost vidět vchodový objekt v novém "kabátu" a s naprosto věrnými replikami pancéřových zvonů. V rámci rekonstrukce objektu by v nejbližší době měl být vchodový objekt osazen pancéřovými posuvnými vraty.

www.armyweb.cz/clanek/navstivili-jsme-no...rub-krok-tvrze-bouda

r/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 09. říj 2021 14:07 #14207

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
PRO PAMĚTNÍKY.

Přídělový systém v Protektorátu Čechy a Morava byl systémem plánovaného zabezpečení obyvatelstva v době "mimořádných opatření ". Byly jím rozdělovány základní potřeby:

- potraviny - zavedeny 2.10.1939

- oděvy (šatenky)- 31.12.1939

- mýdlo- již hned v září 1939

- tabák (tabačenky)-3.11.1941

- lístky na pohonné hmoty- již 7.9.1939

- krmiva pro nezemědělská zvířata.- až na jaře 1943

Přídělový systém nebyl náhradou peněz.

Přídělové lístky byly vydávány na tzv. "přídělové období"- to se obvykle nekrylo s kalendářním obdobím- ale mělo 4 týdny. Příděly byly rozděleny mezi věkové a pracovní kategorie, z některých přídělů byli vyloučeni Židé.

Další vyjimkou byli tzv. "samozásobitelé"- to byli ti, kdož sami vyráběli zboří, jenž bylo na příděl. ( domácí zabijačky).

Přídělový systém pro Čechy a Moravu nebyl v Československu předem připraven, ( v Německu byl příděl na potraviny a benzin zaveden ke dni 28.srpna 1939 (těsně před vypuknutím války - pozn. redakce), jeho zavedení bylo utajováno a vyhlásil jej rozhlasem až ministr Feierbend 1.října 1939.

Exkurz:

Motto:

"Musíme hledět k oblakům a nohama stát pevně na zemi" ...

Ladislav Karel Feierabend....křtěný jako Ladislav, Antonín- byl český a československým meziválečným národohospodářem. Po Mnichově se stal ministrem zemědělství. Téměř polovinu produktivního života strávil v exilu- do exilu odeše dvakrát- v roce 1940 a potom v roce 1948. Právník, studen Karlovy university v Praze.

1941-1945 ministr financí 1.a2.exilové vlády. Zapojen do odboje, podařilo se mu emigrovat do Londýna. V roce 1948 se mu rovněž podařilo emigrovat, nejprve do Anglie, poté do USA. V roc e 1965-1969 jsme jej mohli slyšet v Hlasu Ameriky. V USA vydal rozsáhlé, osmidílné "Paměti" v roce 1989 vyšly i v Československu. V roce 1939-1948 vlastnil zámek Mirošov,.(najdeme zde jeho expozici)...poznámka redakce.

Přídělový systém trval i po osvobození republiky (u některých druhů zboží) až do měnové reformy v roce 1953.

Jak to fungovalo.

Aby bylo možno uplatnit jednotlivé přídělové lístky, bylo nutno vlastnit tzv. "kmenový potravinový lístek". Na lístku byl uveden tzv. přednosta domácnosti - zpravidla otec, manžel, nebo také majitel bytu, někdy i celého domu. Dalším údajem bylo "složení domácnosti" s kolonkou úmrtí nebo dalšího narození.

Na straně druhé byly výdejci jednotlivých druhů zboží. Ten měl funkci registrační.

V roce 1940 došlo ke změně. "kmenový potravinový lístek" byl nahrazen " lístkem pro domácnost" . Byl veden ve dvou verzích- jedna pro domácnost a jedna pro úřad, na němž byla domácnost vedena.

Přídělové lístky na potraviny.

Zavedeny 2.října 1939. vedlo je ministerstvo zemědělství. Byla zaváděny na různé potraviny postupně. Podle typu potraviny:

- na maso

- na tuky

-na chléb a mouku

Děleny byly na:

kmenovou část : jméno, bydliště, název odběratele, název dodavatele a samotné ústřižky ( množství a typ potraviny) a tzv. " zbytkovou část"- obsahující různé typy informací.

Ti, kdož byli v kategorii "těžce pracujících" nebo pracovníci nočních směn či pracující s jedy, dostávali tzv. lístky přídavkové".

Kdo ve své profesi často cestoval, dostával potravinové lístky "pro cestující a hostince".

jak se rozrůstal válečný konflikt a ubývalo zdrojů potravin, začala se objevovat různá "opatření" postupně zpřísňovaná. Již v listopadu 1939 byly zavedeny "bezmasé pátky", od roku 1942 byly bezmasým dny PŘIDÁNY ÚTERKY A ČTVRTKY.

Začátek války ponechával velikost protektorátních přídělů pouze podle věku a pracovního zařazení.

1941: část obyvatelstva označená jako "protektorátní Židé" dostával potravinové lístky označené písmenem " J" - tyto příděly byly zmenšeny; z přídělů byly vyloučeny konzervy, alkohol, také ovoce a med- zvyšováním represe se seznam zakázaných potravin postupně rozrůstal.

Opačně- rodiny německé a jejich domácnosti s lístky označenými písmenem "D" měly příděly vyšší a v době nacistických svátků jim byly předělovány tzv. "bonusové příděly". káva, čokoláda, cukrovinky, ovoce, výběrové uzeniny, šampaňské- většinou z okupované Francie.

Říjen 1939 - velikost přídělů:

Komodita. Osoby normálně pracující. Těžce pracující. Nejtíže pracující. Děti.

Chleba: 2900 g 1200 g 3800 g 1900 g 4800 g 2100g 1/4 přídělu

možno přeměnit na mouku možno přeměnit možno přeměnit kategorie 1

900 g. 1425 g mouky 1800 g mouky

Maso: 500 g 1000 g 1200 g bez nároku

Tuky: 210 g 330 g 675 g do 6 ti let:

80 g másla

6-14 let:

200 g másla

nebo:

100 g másla a

100 g tuku jiného

Cukr: 400 g všechny kategorie a rodina jednou ročně 1500 g na zavařováníKrupice, kroupy, těstoviny, rýže: všechny kategorie společně 150 g měsíčně

Káva: 40 g mimo dětí, kávovinové náhražky - cikorka 160 g měsíčně všichniLístky na oděv- šatenky.

Prvně byly zavedeny koncem roku 1939. vydávalo je ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. Emisí bylo pět, barevně rozlišených. Platnost "šatenky" byl rok.

Dívky. Chlapci. Dospělí a dospívající.

Nezapomenuti byli kojenci- mimo jejich oblečků dostávali ke koupi pleny, vložky do kočárků ,nepromokavé podložky.

Jednou v roce bylo možno koupit smuteční oblečení. Myslivci, strážní, nádražáci, strážníci a další profese, nosící stejnokroje, dostávali mimořádné "šatenky".

Další, přídavkové lístky na šaty dostávaly ženy těhotné a kojící...

Šatenky bylo možno uplatnit nejen v Protektorátu, ale na celém území Říše a obyvatelé Říše mohli své šatenky uplatnit v Protektorátu

V roce 1942 byla odepřeny šatenky Židům... mimo těch, kteří měli nárok na oděv pracovní. Zvýšené příděly měli Němci a úplně zvláštní nárok členové NSDAP na stejnokroje a doplňky k nim.

Lístky na mýdlo.

Zavedeny v září 1939- Vydávány stejným ministerstvem jako lístky na oděv. Neomezovaly pouze nákup mýdla, ale i mýdlového prášku na praní. Muži, kteří dosáhli 17 let, měli nárok na mýdlo na holení. Přídavkové lístky na mýdlo měli pracovníci ve zdravotnictví a děti od narození, do osmého roku života.

Tabačenky.

Zavedeny 3.listopadu 1941. Tentokrát je emitentem tabačenek ministerstvo financí. Monopol na tabák měl stát. příděl tabáku mohl dostat jen muž od 18 let a byly součástí lístků na výdej mýdla. Každý spotřebitel měl svého trafikanta. Trafikant měl svůj limit, pokud nestačil vydávat tabák, mohl se občan přepsat dio trafiky nádražní; ty limit neměly. Počáteční limit byl 30 cigaret, později se zvýšil na 40. Cigarety bylo možno vyměnit za cigaretový tabák, nebo dýmkový tabák, také doutníky. Nárok na zvýšený limit měli těžce pracující. Zato ve věznicích a psychiatrických léčebnách se tabák vydávat nesměl.

V právnických knihovnách lze na jít výnos ministra financí ze dne 1.října 1941... zní takto:

...Dodatkem k výnosu ze dne 21.srpna 1941, č.j.80.227/41-IV/13 uveřejněnému v Úředním listu č.198 ze dne 23.srpna 1941, o zatímní úpravě prodeje tabákových výrobků, vylučují se s okamžitou účinností z odběru tabákových výrobků Židé, kteří podle policejního nařízení ze dne 1.září 1941 (Věstn. ř. prot. str. 479) o označování Židů jsou povinni nosit židovskou hvězdu. Vydávání tabákových výrobků jmenovaným jest zakázáno..."

Lístky na pohonné hmoty.

Zavedeny byl již 7.září 1939. Vydávány byly přímo úřadem říšského protektora. Na samém počátku byly vydávány pohonné hmoty jen německé branné moci, autobusům a nákladní dopravě. Postupně byl výdej poukázek uvolňován na další důležitá vozidla policii a strážníkům a vozidlům ambulance. Přednost měla vozidla SS.

Lístky na krmiva pro nezemědělská zvířata.

Zavedeny na jaře 1943. Byly obdobné, jako lístky na potraviny. Vydávaly se jak pro zvířata tažná, tak pro nezemědělce vlastnící zvířata drobná. Tažná zvířata byla rozdělena do skupin:

Koně: těžcí, středně těžcí tažní, koně lehcí (jezdečtí), muly, osli a mezci.

Tažní voli.

Psi: služební, lovečtí i slepečtí.

Zvířata měla tzv. kmenový list na krmivo.

Zdroje:

Původním byl článek v Lidových novinách Brno z 2.10.1939 s názvem: Pro každého je dostatek chleba.

47(202)s.2.ISSN 1802-6265 ( i v digitální podobě)

Reference: ŠTĚPEK , Jiří "Přídělové doklady z období tzv. protektorátu 1.vydání Praha, Odbor archivní správy a spisové služby MV 2010455 s.ISBN 978-80-864466-20-0 upraveno, zkráceno do podoby informace,

studijní materiály UK Praha - výnosy říšského protektora a další...

R/1

K přídělovému systému nám přišla vzpomínka paní Aleny JUŘICOVÉ ( R/3) a také vzpomínka z vyprávění mého otce, Konráda Chmelíka (1911)...

... " ty jsi se synku narodil v roce 1942, také proto, abych nemusel narukovat do Wehrmachtu, mám sice československé občanství, ale přece jen jsem z rodiny původu rakouského a narodil jsem se ve Vídni. I když len lístkový systém fungoval , jídla bylo málo. Maminka Tě kojila a Ty jsi měl pořád hlad... tak jsem chodil k jednomu sedlákovi za Dvůr Králové pro vajíčka, tvaroh a mléko. Vyměňoval jsem mu to za truhlářský klih, to byla nedostatková surovina. Jednou mne chytila hlídka; byli dva- český četník a německý voják. Oba už starší chlapi, prohledali mne a samozřejmě, problém. Ale nechovali se nijak hrubě; bylo vidět, že se český četník toho Němce trochu obával. Ale český četník uměl německy a ptal se německého vojáka , co se mnou.

Vstoupil jsem jim do řeči a začal německy vykládat, v jaké jsem rodinné situaci. Němec se na mně podíval udiveně- začal mi tykat... a dej mi doklady... Konrád, jak to, že máš vídeňský přízvuk.. Konrád! Tvůj fotr dělá rakve.. moje familie ji od vás měla... tady máš cigaretu a upaluj... a tudy už nechoď, zítra se střídáme...

Proviant otec domů donesl společně s poznatkem, který jsem zaznamenal opakovaně : nejhorší byli sudetští Němci, říšští nacisté, zaryti fanatici a ukrajinští Vlasovci( asi ne všichni) ...

R/1

Vzpomínka paní Aleny Juřicové ( R/4).

... vím že rodiče,- tatínek jezdil občas do okolních vesnic a měnil věci, o které měli zájem a on dostal něco potravin (maso, sádlo). Vzpomínám si, jak jednou odejel na kole někde k Uherskému Hradišti a přijel vlakem zpět s batohem naplněným potravinami. Ve vlaku trnul, že přijde kontrola a všechno mu zabaví- stávalo se.

Čokoládu jsme neznali, ale na konci války, když UNRA shazovala z letadel konzervy- bylo jednou v jednom balíčku kolečko slisovaného kakaa s cukrem- s bráškou jsme se rozdělili, nevěděli jsme co to je za cukrovinku...

R/3
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.230 sekund