Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: HISTORIE ZAPOMENUTÁ..

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 14. bře 2022 18:21 #14808

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Pozapomenutá dramata: další výsadky parašutistů z jara roku 1942.

www.idnes.cz/technet/vojenstvi/heydrich-...160406_vojenstvi_alv

R/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 08. bře 2022 17:46 #14782

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
6.března1933 v Miami, USA zemřel na následky atentátu zaměřeného na prezidenta Roosevelta ANTONÍN JOSEF ČERMÁK, také ANTON JOSEPH CERMAK, nebo též TONY CERMAK (narozen 9.května 1873 na Kladně.

Americký podnikatel,, politik, (starosta Chicaga) českého původu.

1873 se zhroutila Vídeňská burza a rodina se přestěhovala do USA. Otec Josefa, Antonín, našel místo horníka i se synem. Synkovi se nelíbilo pracovat v dolech za dolar a deset centů; rebeloval, z práce byl vyhozen.

Opustil rodinu, přestěhoval se do Chicaga, měl štěstí. V 19 letech našetřil na první pár koní, začal povozničit a zanedlouho měl již párů čtyřicet.

1894 do jeho života vstoupila Češka Marie Hořejšová, dala mi tři dcery a byla mu i zdatnou ekonomkou§ koncem století Josef předal podnik otci a bratrovi.

Zalíbila se mu politika.

Začal jako poslanec české menšiny v USA.

1831.

58% hlasy se stal starostou Chicaga, jeho problémem byl Al Capone... jeho angličtina byla sice kritizována, ale on sám byl na svůj akcent hrdý...

15.února 1933 přicestoval Roosevelt na své jachtě do Maimai. Vystoupil z jachty, obklopen davem, ke kterému pronášel řeč.

Do dějin vstoupil italský přistěhovalec Giusepe Zangara.

Zangara byl neduživý, malý mladík, od svých šesti let nemocen, trpěl bolestmi břicha a byl vystaven těžké práci. Nenáviděl politiky a rozhodl se pro atentát na budoucího prezidenta. za osm dolarů si koupil v zastavárně revolver ráže .32...pro svoji výšku si ale musel, aby viděl cíl, stoupnout na rozkládací židli... zasáhl pět lidí, nejvážněji ovšem Josefa Čermáka... tem po dvou týdnech zemřel. Budoucí president Roosevelt zasažen nebyl...

Zangara byl odsouzen k trestu smrti a zemřel na elektrickém křesle.

Zdroj: velmi zkrácený a upravený překlad z Wiki R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 02. bře 2022 18:14 #14767

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Prvním čestným občanem Velké Prahy se stal prezident Masaryk

www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/pred-...43_pred-100-lety_vov

R/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 24. úno 2022 20:07 #14744

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.1420 Husité, vedeni hejtmanem Petrem Hromádkou, dobyli Sezimovo Ústí.

Petr Hromádka, kněz a vojenský velitel byl jedním ze zakladatelů Tábora. Jeho osud byl pohnutý, nakonec upálen ...

Petr Hromádka, také Hromada, byl vysvěcen nejprve jako akolyta (příslušník církve s nižším svěcením) a stal se zvoníkem v některém větším kostele; později po svém vysvěcení vyšším se stal sakristánem v kostele na Pražském hradě ( v letech 1408-1413). Poté je známo, že byl kaplanem (nebo zvoníkem) v Dolních Střimelicích ( dnes Hradové Střimelice), Stal se horlivým stoupence Jana Husa a poté, když byl Jan Hus upálen, byl Petr Hromádka církevními úřady vyhoštěn.

Od Velikonoc 1419 až do jara 1420 se konaly "pouti na hory". Docházelo k nim z)pro zásahy panovníka a vrchnosti do husitských bohoslužeb, také představa, že "svět pozemský" brzy zanikne a že spaseni budou jen "věrní křesťané " na horách.

(takové shromáždění se konalo např.22.července 1419 na vrchu Tábor - Burkovák u Nemějic nedaleko Bechyně, kde se shromáždilo kolem 42 tisíc stoupenců Husova učení!!! -pozn. redakce).

Petr Hromádka spojil svůj osud s Ústím nad Lužnicí, kde se nacházelo po roce 1410 jedno z "radikálních center". Husité odtud byli vypovězeni, v roce 1419 se Petr Hromádka postavil do čela vyhnaných a dne 21.února v noci, osadu dobyl.

Osada nebyla příliš opevněná, neváhal proto obsadit opevněné, opuštěné sídlo na skále nad Lužnicí , Tábor - Ústí pak nechal vypálit. Do Plzně poslal zprávu Janu Žižkovi, že "našel vhodné místo" a zde že se usadí. Tehdy byl Jan Žižka v Plzni a neměl zde zrovna lehkou pozici, Žižka společně s Chvalem z Machovic se rozhodli odejít za Hromádkou na Tábor . ( Cestou svedli pověstnou bitvu u Sudoměře - pozn. redakce). Na místo kam je pozval Petr hromádka do razili i další- Mikuláš z Husi, Zbyněk z Buchlova, Chval Řepický z Machovic- společně s Janem Žižkou se stali v novém městě Tábor - hejtmany.

Na Tábor začalo přicházet množství lidí, včetně celých rodin s dětmi, aby zde hledali a nacházeli " zákon boží" a představu lepšího života...

Hejtmanem byl i Petr Hromádka - ne sice na Táboře, ale jako jeden z velitelů Žižkových bojovníků v lednu 1421 dobyl Chotěboř - zde se stal zřejmě k nevoli měšťanů Chotěboře, městským hejtmanem. K Chotěboři vytáhlo panské vojsko; Hromádka se dostal do prekérní situace - vlastních bojovníků měl necelou tisícovku, v zádech nespokojené měšťany na před hradbami vycvičenou, silnou branou moc- rozhod se vyjednávat a 2 února se vzdal pod podmínkou volného odchodu z města.

Poté, co asi tisícovka táboritů opustila opevnění, byla zajata. 300 bojovníků bylo nahnáno do chotěbořských stodol a upáleno. Zbytek byl postupně upalován cestou mezi Čáslaví a Kutnou Horou a svrhován zaživa do kutnohorských šachet.

Hejtman Petr hromádka, zajatý Zikmundovým hejtmanem Janem Městeckým z Opočna, byl odveden do 37 km vzdálené Chrudimi. 6.února 1421 byl na místním rynku, za shromáždění obyvatel, upálen.

Jan Žižka na to reagoval po svém- vypálil benediktinský klášter ve Vilémově....



Dnešek:

Navštívíme-li Chotěboř, najdeme v zahradě před č.p. 607 ( kde údajně stály stodoly s upálenými) malý pomníček. Byl zbudován v roce 1929. Také jedna ulice v Chotěboři se jmenuje " Hromádky\ z Jistebnice"..

Volně zpracováno podle čs. Wikipedie- zkráceno, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 21. úno 2022 17:28 #14729

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Bývali Čechové, statní jonáci....

18.února 1126 - Bitva u Chlumce .

Co se tehdy v knížectví českém, dělo?

Na scéně bylo dva soupeři o vládu nad knížectvím. Soběslav a Otta II.Olomoucký, v oné době nejstarší Přemyslovec.

Celou tu "štrapáci" způsobil Vladislav I. ( kníže předchozí), když uznal - v rozporu s tzv. seniorátem, za svého nástupce Soběslava. Ota II. se obrátil o pomoc do Němec, k Lotharovi III. tomu se ovšem představa výboje a kořisti v Čechách líbila...

Počasí v přelomu let 1125-1126 bylo podle dobových záznamů tvrdší, než obvykle, Lothar si z ledu a sněhu moc nedělal, Čecháčky hrubě podcenil a vzal do vojska pouze část bojovníků z východní části saského vévodství.

Už tenkrát pracovaly zpravodajské služby, takže Soběslav I. byl o přípravách tažení do Čech zpraven a reagoval na něj dokonce , z dnešního hlediska" vládním prohlášením"...

"Doufám v milosrdenství Boží a zásluhy svatých mučedníků Kristových, Václava a Vojtěcha, že nebude vydána naše země do rukou cizinců..." Aby pozvedl sebevědomí českého vojska, opatřil si relikvie- praporec sv. Vojtěcha a kopí svatého Václava.

Už tenkrát byl měsíc únor - jak jej o staletí později nazvala Karel Čapek měsícem potměšilým , Lothar III. neměl TV a předpovědi počasí, takže veliká obleva 16.únor 1126 jeho vojska zaskočila. jezdci si v oblevě měkkého sněhu sundávali brnění.. a ... slovy historiků:

... "vojsko německé dne 18.února 1126 vkročilo do Čech skrze úžiny horní za Chlumcem. Soběslav již napřed tam dal dělati záseky a rozdělil své lidi ve tré, rozestavil je na příhodných místech jak po dolině, tak po návrších"....

Zrádný Ota II. Olomoucký táhl do Čech v čele vojsk německých, cestu dobře znal. za ním pochodovalo několik skupin. A stalo se to, co se stává, když vojskům velí "politruci" a ne voják. Ani Lothar ani Ota nevyslali zvědy. Domnívali se, že Soběslava překvapí- pochodující, nepřipravené vojsko německé bylo rázem obklopeno českými voji, obklíčeno a jak se v dějinách pozdějších, zejména husitských, dalo na překotný útěk, zbraně, brnění ve sněhu, Ota II. byl zabit, Lothar III, Albrecht I a Medvěd, pozdější markrabě braniborský, padli do zajetí...

Soběslav nebyl jen dobrý voják, byl i prozíravým politikem. Věděl, že úplně porazit Lothara znamená válku s celou německou říší a vyčerpávající boje českého knížectví. Z dnešního výrazu politologie bychom to hodnotili jako: "smysl pro dosažitelné cíle".

Historické hodnocení

Bitva u Chlumce ( na rozdíl od "sedláků u Chlumce- jde o úplně jinou historii s Německem nesouvisející) je již i Soběslavovým současníkem a stoupencem

Kanovníkem vyšehradským

hodnocena v pokračování Kosmovy kroniky, jako bitva národní. Soběslav dokázal národní charakter bitvy vtisknout shromáždění českých velmožů sjednocených proti německému nepříteli.

Historik Vratislav Vaníček v jedné ze svých prací uvedl shromáždění českého vojska pod korouhví svatého Vojtěcha připevněnému k svatováclavskému kopí ke ..."shromáždění francouzsky mluvící šlechty pod korouhví oriflamme Ludvíkem VI. v boji proti císaři Jindřichu V... ( to se stalo v roce 1124- pozn. redakce).

Zdroje:

BLÁHOVÁ, Marie; FROLÍK , Jan; PROFANTOVÁ, Naďa Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197. Praha, Litomyšl: Paseka, 199.800s.ISBN 80-7185-265-1.

Upraveno, zkráceno... R/1


Kanovník vyšehradský - neb co nás v dějepise našeho mládí neučili...

anonymní kronikář 12.století, s největší pravděpodobností Čech, vzdělaný, znal spisy církevních otců Augustina, Cassiodora i Tertulliana. Usuzuje se, že byl osobou knížeti Soběslavovi velmi blízkou, buď byl jeho kaplanem, nebo pracoval v jeho kanceláři.

Letopis tzv. "Kanovníka vyšehradského" navazuje na Kosmovu kroniku. My však známe ještě kroniku jednu, nazvanou "Kronika mnicha sázavského" . ta do textu Kosmova nezasahuje, ale navazuje na něj přímo. Co je pro nás k předchozímu článku důležité:

Obsahuje dějiny vlády knížete Soběslava I. ( roky 1125-1140) způsobem nevzbuzujícím pochyby, že autor v oné době vedle Soběslava byl. Soběslav byl pro autora vzorem hrdiny, hrdiny, jemuž byl bezvýhradně a nekriticky oddán.

Kanovník vyšehradský sice nedosáhl umělecké úrovně Kosmovy, zato ale byl přímým účastníme dění. jeho zprávy můžeme pokládat za vesměs spolehlivé a jako "poznání stavu středověké české společnosti"...

Co se vím málo: "kanovník" zaznamenal pozorování různých astronomických jevů a to pozoruhodně přesně.

Jeho dílo končí smrtí knížete SOBĚSLAVA a rozsáhlým , oslavným nekrologem.

Tím naše poznámky nekončí.

Uplynulo asi deset let od konce letopisu a neznámý autor v něm pokračoval. Začal vládou knížete (pozdějšího krále Vladislava II - pozn. redakce) Vladislava II. vládl 1140-1172 pozn. redakce).

V oné doby byl hlavním dějem země odboj údělného knížete Konráda proti králi Vladislavovi. Připojen byl i vojenský popis obléhání hradu Prahy v roce 1142. /obléhal jej právě Konrád znojemský- pozn. redakce). Bylo zjištěno, že autor díla měl úzký vztah ke klášteru sv. Jiří na Pražském hradě- usuzuje se, že byl knězem...

Na díle bylo dále pracováno- opět neznámým autorem...přidány byly letopisné záznamy vedené u svatovítského kostela- obsahují události ket 1140-1283, končí výčtem českých panovníků- začínají Přemyslem Oráčem - až po krále Václava II- dnes jsou značeny jako "Druhé pokračování Kosmovo".

Pro úplnost - kde si můžeme dnes rukopisy "Kanovníka vyšehradského" vyhledat- je jich dochováno celkem pět...

Letopis kanovníka vyšehradského.

- dochováno pět rukopisů- nejstarší - počátek 40.léta 14.století - nazýván též Kapitulní rukopis nebo Kodex dražický. Místo vzniku se předpokládá ve svatovítské kapitule- věnován biskupu Janu IV. z Dražic, po jeho smrti uložen v augustiánském klášteře v Roudnici... v roce 1597 je získala zpět svatovítská kapitula ( zasloužil se o to probošt Jiří Bartold Potan z Breitenburgu...

Muzejní rukopis.

Vznikl před rokem 1411. Místem vzniku je označován roudnický klášter /poté patřil pražskému klášteru křižovníků s červenou hvězdou. Ti se uchýlili v době husitských bouří do Českých Budějovic / zde byl v roce 1840 nalezen. Uložen v Národním muzeu v Praze.

Roudnický rukopis.

ten se skládá ze dvou částí- Kosmovy kroniky a Pokračování. napsán ve století patnáctém, asi v klášteře roudnickém. Objevil jej František Palacký v roce 1826. Nyní uložen v Universitní knihovně v Praze.

Fürstenberský rukopis.

Napsán opět v klášteře roudnickém a zase ve stiletí patnáctém- všechny okolnosti tomu nasvědčují. v Roce 1755 jej vlastnil klášter sv. Apra v Toulonu, v roce 1827 jej věnoval Franz Simon Von Pfaffenhofen fürstenberské knihovně na Křivoklátě.

Břevnovský rukopis.

Pochází ze druhé poloviny 16.století,podobná rukopisem KAPITULNÍMU, ale nejde o opis. Uložen společně s rukopisem Roudnickým v Universitní knihovně v Praze.

Zdroje: NECHUTOVÁ , Jana , Latinská literatura českého středověku do roku 1400 Praha: Vyšehrad 2000, 365 s.ISBN 80-7021-305-1 , vlastní studium v Univerzitní knihovně Praha ( nutno prokázat důvod studia např. indexem studenta filosofie, práva... ) - poznámka- samotná studijní návštěva obou KNIHOVEN je mimořádným zážitkem... R/1

R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 03. úno 2022 18:19 #14651

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
1. ÚNORA..

Na počest našim dědům... VOJÁKŮM C.a K. rakousko-uherské armády!!!

Vzpoura v boce Kotorské.

Černá Hora.

Pancéřový křižník Sankt Gregorg plus depotní lodi ponorek SMS Gäa. Vzbouřenci v počtu 3- 4 000 námořníků. Pro nejednotnost a isolovanost od ostatních nespokojených námořníků byla rakouským velením potlačena.

Proti vzbouřencům byly nasazeny tři bitevní lodi, pobřežní dělostřelectvo a !!! německé ponorky.

Důvod vzpoury?

Rakouští "důstojníci " prodávali potravní dávky námořníků! na černém trhu!

... kam se poděla "důstojnická čest?... slavné rakousko -uherské armády?? a našeho "císaře" Františka Josefa I." proč musela vzniknout Československá republika???

Výsledek vzpoury:

800 námořníků vsazeno do těžkého žaláře.

432 námořníků souzeno stanným soudem.

4 vůdcové povstání popraveni.

Několik členů vzbouření nakonec odletěli hydroplánem do Itálie...


R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 02. úno 2022 17:13 #14641

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
29. leden - svátek slaví Zdislava...

Svatá Zdislava byla prohlášena za patronku České dominikánské provincie. U této příležitosti zveřejnil farář P. Lukáš Fošum své zamyšlení...

"Vstane z mrtvých, svaté město Jeruzalémské ..." Připadám si jako ten pomatený mnich, nejspíš dominikán, kterého svatá Zdislava podle legendy uzdravila a kterého ve filmu V erbu lvice k jako svou poslední roli sehrál Josef Kemr. Svatá Zdislava nejen uzdravovala pomatené; její přínos spočívá především v tom, že inspiruje a spojuje. Inspirovala více herců a sjednotila je ke společnému dílu jmenovaného filmu. Inspiruje a spojuje dominikánskou rodinu a nejen ji; mnoho dalších."

Dnes sv. Zdislava byla ve svém životě milující manželkou a matkou, uzdravovatelkou nemocných a pomocnicí chudých. Svou horlivostí pro zdraví duše i těla předčila již ve své době dominikány, jimž pomáhala zakládat kláštery. Svým zápalem pro lásku k Bohu a k bližnímu ukazuje cestu mnohým. Augustinovo " miluj a dělej co chceš" její život vyjadřuje asi takto: " miluj své blízké, chudé a potřebné... a přitom měj Boha na prvním místě.."

Zdroj: Česká dominikánská provincie, část kázání výše uvedeného duchovního, připravil R/1


Historie:

29.ledna roku 1840 ve Vídni, odešel do nebe českých šlechticů Karel Jan Clam- Martinic.

Matka, paní Marie Anna z Martinic pocházela ze starého šlechtického rodu- byla dcerou posledního příslušníka roku Martinců - Františka Karla z Martinic. v roce 1791 se provdala za hraběte Karla Jana Clama- ten sňatkem získal panství Smečno a přídomek Clam-Martinic.

Clam -Martinic vystudoval právo, stal se komořím a následně pobočníkem maršálka Karla Filipa ze Schwarzenbergu.. a ještě šel dále- stal se generálním pobočníkem a členem státní rady rakouského císaře Ferdinanda I.

Byl oním důstojníkem, který eskortoval svrženého císaře Napoleona na ostrov Elbu !

r.1821- sňatek s dcerou irského lorda ( v Rakousku nazývanou Lady Giilford) - r. 1826 se v manželství narodil syn Jindřich Jaroslav , pozdější český šlechtic, politik, jeden z vůdců konzervativní šlechty v zemském sněmu a říšské radě.

Bulvár:

V roce 1814 byl Karel Jan ještě svobodný. Seznámil se s provdanou hraběnkou Dorotheou de Talleyrand- Périgord. šŠo to rychle, paní hraběnka byla v manželství nešťastná... a co se stalo... ze vztahu se narodilo děvčátko, nemanželská dcerka. (Děj- francouzské lázně Bourbon- l Archambault- to se jiý milenci rozešli- březen 1816. Dorothea neuznala dítě za vlastní, nechala je zanést do matriky města pod jménem Marie- Heneriette Dessales... tato dívka byla později dána Dorotheinou sestrou, vévodkyní Kateřinou Vileminou Zaháňskou do opatrování manželům Panklovým- služebnictvu na Ratibořicích...

Národ český potom dostal spisovatelku a my ?....

Je to pravda, nebo je to fikce?

Hodnověrný zdroj máme jediný: WILLMS,Johannes. "Talleyrand: Virtuose der Macht" .C.H.Becj, Mnichov 2011.. ale!! autor se o dalším osudu dítěte nezmiňuje.. v české literatuře potom : VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.Biografický slovník českých zemí: 9 sešit: C: Praha: libri2008 369-502s. ISNB 978-80-7277-366-4. S.435..

upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 27. led 2022 18:28 #14631

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
25.ledna 1688 byl v kostele Nejsvětější trojice ve Varíně, pokřtěn Juraj Jánošík. Řada historiků tvrdí, že v dobových matrikách se objevují stejná jména a domnívají se, že správné datum Jánošíkova křtu je 16.května 1688, jeho rodiči že jsou Michal Jánošík, maminka Barbara, rozená Cingelová, za kmotry potom byli Pavel Laurinčík a Dorota Bobanová, všichni pocházejí z dědiny Terchová.

Juraj měl mít staršího bratra Jana a poté mladší sestru Barbaru...

r.1706 Juraj Jánošík vstupuje do oddílů podporujících Františka II.Rákócízího, ten se v roce 1703 postavil do čela stavovského povstání proti Habsburkům. Sloužil v pěším pluku plukovníka Wilhema Winklera.

Rebelové bylo na hlavu poraženi v bitvě u Trenčína 3srpna 1780. Juraj Jánošík byl zajat, po propuštění ze zajetí se dne vrátil do Terchové, aby následně vstoupil do císařských vojsk, proti kterým bojoval.. z dnešního pohledu "žoldnéř".

Štěstí mu přálo, služebně byl zařazen do posádky hradu Byteč, zde byl držen ve vězení zbojník Tomáš UHORČÍK.

Legenda:

... Juraj Janošík pomohl zbojníkovi Tomáši Uhorčíkovi k útěku..

... soudní protokol: .." Juraj Jánočík poskytl vězni Tomášovi Uhorčíkovi "mnohá dobrodiní"...

... skutečnost: Janošíkovi rodiče na podzim roku 1710 Juraje Jánošíka z vojenské služby vykoupili, až poté Juraj Uhorčík z vězení utekl.

Skutečnost:

r.1711 Uhorčík Janošíka vyhledal a domluvili se na společných akcích " ve zboji"...

Tak se stalo:

Janošík s Uhorčíkovou skupinou přepadli pod Strečnem bohatého žilinského kupce Jaria Šipoše.

Tomáš Uhorčík,

po zkušenostech prodal za velkou část "lupu" velení zločinecké tlupy, změnil si u notářů jméno, oženil se s bohatou dcerkou jistého majitele rozsáhlého ovčince, přestěhoval do Klenovce v Malohontské župě jako Martin MORAVEC.

Zločinec Janošík začal řádit:

...přepadl židovské kupce ve Vsetíně (listopad 1711)..

operační pole teroristické skupiny :

Trenčínské, Nitranské, Turčianské, Liptovské, Oravské, Zvolenské a Molohontské župě, loupil také na východní Moravě, Slezsku a odvážil se i do polského Podhalí...

"Služební složení" Jánošíkovy teroristické skupiny nemělo charakter pozdějšího "partyzánského hnutí".

Představa,

že bohatým bral a chudým dával je výplodem ideologie po roce 1948. kdy nám byl dáván Jánošík vzorem " romantického hrdiny bojujícího za slovenský národ proti feudálnímu útisku."

Jeho družinu tvořili: Slováci, Moravané a Poláci.

Uchazeči procházeli "výběrovým řízením", do služby nastupovali jarem, končili na zim (29.září na svátek sv. Michala, dostali "žold" a pokyn, aby se dne 23.dubna (sv. Vojtěch) nazpět "do služby hlásili"...

Sám Jánošík se od podzimu do jara ukrýval v Terchové , později v Kokové nedaleko Klenovce. zde jej podporoval bývalý zločinecký komplic Uhorčík.

Janošík byl pohledem tehdejšího práva prostý zločinec.

Terorista.

Na jeho obhajobu nutno podotknout, že mu nebyla dokázána žádná vražda, ani znásilnění.. možná jen "ublížení na zdraví".. oloupeným psychickým určitě...

Legendy, že Juraj Jánošík byl opatřen magickými předměty, jako "kouzelným opaskem, valaškou" nelze doložit...

Dopadení:

Janošík byl společně z Uhorčíkem zajat již v říjnu 1712, na svobodu byli propuštěni za základě intervence Malohontského podžupana Pavla Lániyho- ten aktivně podporoval kuruckého povstání.

Následně byl Janošík dopaden hned v březnu 1713, opět s Uhorčíkem ( pověst tvrdí, že na jeho chalupě v Klenovci), ovšem... zde již pomoci ani přímluv platno nic nebylo.

Skončili ukováni v podzemních kobkách na zámku Vranovo v Palúdzce u Liptovského Mikuláše.

Soudní proces:

Liptovský Mikuláš ve dnech 16.-17.března 1713.

Soudce: liptovský podžupan Ladislav Okoliczányi

Žalobce: Alexandr Čemický.

Obhájce ex offo (stanoven úředně): Baltazar Palugyai.



Žalovaný Juraj Jánošík byl vyslýchán vyšetřovateli liptovskými i trenčínskými, konfrontován s okradenými obětmi. za vinu mu navíc bylo kladeno spojení s kuruckými povstalci v polské emigraci. Jako nejtěžší trestný čin mu byla kladena vražda faráře Juraje Vratíka z Domaniže. Většinu obvinění Jánošík přiznal, k některým bodům žaloby se nevyjádřil , vraždu duchovního odmítl... Obhájce požadoval milost s odůvodněním, že Janošík byl ke zboji sveden a vražda mu neprokázána, navíc svých činů litoval...

Soud návrh obhájce odmítl a vynesl následující rozsudek:

... poneváč predepsaný obžalovaný Juro Janošak, zavrhnuvše prikázaní jak božské tak též i zákon krajinský, predo dvema roky dal se na zbojstvo a vudcom aneb hejtmanem takovým se učinil, který s tovařiši svými na cestách zastavujíce mnohých lidí o statek, áno i z jeho vlastného vyznania zdá, jeho tovariši kdy on též bol prítomný, kdy pána pátera z Gomníže prostrelili a bezbožně zamordovali. Tak též i jinších, jako jest predepsané zlých skutkov se dopustil. Potom pro takové veliké zlé účinky a prikázaní prestupení má byť na hák na levém boku prehnaný a tak na příklad jinších takovich zločincov má byť zavesený.

Výkon rozsudku:

Pravděpodobně byl vykonán na městském popravišti "Šibeničky".

Termín: 18.březen 1713? je zpochybněn historiky Melicharčíkem a Kočišem- : důvod je prostý- "těžké právo útrpné" nezaručovalo přežití více jako 24 hodin a Janošíka bylo nutno "k popravě zachovati"...pravděpodobnější se proto jeví výkon "ihned po vyhlášení rozsudku" 17.března ...

Častý dotaz:

kde Jánošík leží ?

u zdi hřbitova v Liptovském Mikuláši, nebo na "kuruckém hřbitově v Čermicích?"

Zdroje:

Protokoly soudních jednání ve věci Juraj Janošík. Protokoly soudních jednání Tomáš Uhorčík. Matrika křtů- farnost Varín...žádost o propuštění z vojenské služby.. je tak vše. Navíc, tak jako v mnoha dalších zemích byl Janošík "užit" slovenskými obrozenci a po roce 1948 i socialistickou ideologií.

Závěr.

... romantický hrdina bojující za slovenský lid proti útlaku maďarskému?

... bojovník proti útlaku feudálnímu?

Fakta: 1912 Emil Horský. Zbojnictví Jura Janošika: Soudní výslech a odsouzení 1713. Zdroj. Český lid XXO 1912

volně zpracováni R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 25. led 2022 17:05 #14613

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21. ledna 1968

Začala bitva o Khe Sanh - provincie Quang tri, Jižní Vietnam. Americká základna střežila demilitarizovanou zónu mezi Severním a Jižním Vietnamem a silnice vedoucí na jih a východ. Útoku na základnu velel severovietnamský generál Giap- útok na základnu měl také odvést pozornost od připravované ofenzivy s názvem Tét.

Generál Giap byl zkušený válečník, porazil v roce 1954 Francouze v bitvě u Dien Bien Phu (pozn.redakce).

Útok na základnu byl zahájen po těžké dělostřelecké přípravě 304. a 305. severovietnamskou divizí ( koloem 17.000 vojáků, Američané stačili základnu posílit z jednoho praporu na 2 pluky (kolem 6 tisíc mužů; udrželi v chodu letiště. Obléhání základny trvalo až do 14.dubna 1968-teprve začátkem dubna se jim podařilo obklíčení základny prolomit.

Ztráty: na straně Američanů bojovaly i jednotky Jižního Vietnamu s ztráty jsou zde vyčísleny přesně: 703 padlých, 2642 raněných a 7 nezvěstných...Vietnamců padlo odhadem na 5 000 vojáků a 13 jich bylo zajato.

Po prolomení blokády byla zahájena velká vyčišťovací operace v oblasti s dalšími ztrátami. Základna Khe Sanh padla definitivně do rukou Vietnamců 15.července 1968 poté padl Saigon. V samotném USA se odpor proti vietnamské válce prudce zvýšil a americké síly byly z Vietnamu staženy.

Zdroj: slovenská Wikipedie (upraveno, zkráceno, doplněno údaji z roku 1968) R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. led 2022 17:57 #14596

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Začala bitva o Montecassino. 17.ledna 1944-18.května 1944.

Klášter Motecassino /Itálie/ byl založen v roce 529 svatým Benediktem z Nursie. Pokud jej navštívíte... stojí na stejnojmenné hoře vysoké 520 metrů ... z Říma je to po dálnici asi 130 km.

Vojensky je klášter strategicky významným...prvně byl vydrancován Logenbardy v roce 584.. podruhé jej zničili, úplně zbytečně -Američané.

Z hlediska vojenské strategie : Německý generál Sanger (katolík), chtěl klášter ušetřit.

Nebyly v něm, ani nejbližším okolí budovány německé obranné pozice, i když klášter ležel na tzv. Gustavově linii chránící ŘÍM...

Ale: Američané od 15.února 1944 klášter strategickým letectvem srovnali se zemí a Němcům následně vytvořili v ruinách výhodné obranné pozice (využití podzemí, spojovacích chodeb a dalších...)

Zničením kláštera proti sobě Američané popudili řadu významných představitelů katolické církve- navíc, Američané v útocích na obrannou pozici kláštera ztroskotali, neúspěšná americká 34.divize byla stažena. Nastoupil útok druhý... Novozélanďané, indické a britské divize ... s obrovskými ztrátami staženy z útoku...

V osnovách vojenských škol lze najít zajímavé využití výslechu zajatce.... Němci výslechem zajatého Brita zjistili, že tři vystřelené zelené světlice jsou pokynem pro stažení britských jednotek k pozic, které s krvavými ztrátami na úbočí kláštera dobyli... vystřelili je sami a Britové o těžce vybojované pozice přišli ; Němci je znovu obsadili.

Zde je třeba podotknout, že boj trval další dva měsíce a na německé straně byly nasazeny elitní jednotky německých výsadkářů!

Protiútok vedli Novozélanďané...tři dny ztráceli mnoho sil.. ale německé tanky je vytlačily. 15.bčezna 1944 byla situace stále stejná, němečtí výsadkáři drželi za velkých ztrát pozice až do 11.května 1944.

Poté nastoupili stateční Poláci.

(samostatné pojednání níže).

Exkurz.

Po válce byl klášter obnoven ( většinu prostředků poskytl italský stát)... klášter byl vysvěcen znovu papežem Pavlem VI. (1964).

12.května 1944 byl útok svěřen Polákům 2.polskému sboru; čítal 50.000 příslušníků a ochočený medvěda, Wojtek jenž nosil k polským polním kanonům munici.

Polskému sboru velel polský generál Wladyslaw Albert ANDERS, hlavní velitel polských ozbrojených sil v letech 1944-1945 v zahraničí (doma operovala silná podzemní organizace - partyzáni. )

Představu o urputnosti obrany i útoku nám dává přehledná informace:

Strany konfliktu:



Spojené království, USA, Francie, Kanada, Indie, Polsko, Nový Zéland

versus

Německo, Itálie


Závěr.

Gustavova linie prolomena- cesta na Řím- volná...

Zdroj : převážně WijkipediE, upraveno, zkráceno


R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.218 sekund