Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: HISTORIE ZAPOMENUTÁ..

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 17. led 2022 17:15 #14588

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.845 na dvoře Ludvíka Němce, krále Východofrancké říše, přijalo 14 českých knížat křesťanství...

Měl by to být den vstupu Čechů do evropských dějin... ale je to pravda?

Informace se tváří na Wikipedii jako jasná, pravá a pro Čechy přínosná... opírá se o dva písemné prameny té doby: klášterní letopisy Fuldské anály a tzv.Geografa bavorského. Ten popisuje oblast na sever od Dunaje v první polovině devátého století...

Křest českých knížat v Řezně z hlediska doložených skutečností není tak jasný. Podívejme se na doložitelné skutečnosti:

Co platí: že se nějaký křest v tehdejší bavorské metropoli udál, je nepochybné. Pochybnosti panují k počtu pokřtěných, jejich příslušnosti k určitému etniku a vládnoucí vrstvě.

Hypotézy jsou dvě: ...mohlo jít o dobrovolné přijetí křtu kmenem, jako jevu v dějinách christianizace Evropy neobvyklém ( Josef Pekař, český historik / ... kdo byl vlastně pokřtěn?

František Palacký: ... byli to tzv.lechové, nějací velmoži či předáci. Nepředstavujme si, co kníže to jeden kmen, natož pak jeden kníže, jeden stát!.., správa české kotliny devátého století byla mnohem složitější...

Gelais Dobner: ... oněch čtrnáct mužů reprezentovalo pouze část Čech, nikoliv území celé!

Dušan Třeštík : (odborník na problematiku raného středověku)...šlo o několik "odnoží" kmene Čechů.

Důvody křtu:

Odborníci tvrdí, že důvodů , proč se "předáci z české kotliny) nechali nejen dobrovolně jako "pohané" nechali pokřtít, navíc si pro "křest" sami přijeli, je několik.

Prvá:

Dobová politická situace. Pro misijní činnost na českém území nemáme hodnověrné doklady. V obé době byl silným panovníkem císař Ludvík Němec ( v roce 844 vedl vojenskou výpravu proti polabským Obodritům, následně i proti Velké Moravě Mojmíra I.

Druhá:

Ze křtu plynuly určité výhody. Zdá se být rozhodným "uhlazení" rozdílu mezi křesťany a pohany. Důkazem nám může být o čtyři století let později "veršující kronikář Dalimil" ...a jeho vzpomínka na nepokřtěného českého knížete Bořivoje - ten nebyl ještě více jak padesát let po křtu v Březně pokřtěn. Verš se týká jedné hostiny na velké Moravě:

... ať (pohan) usedne si

jak hovado na zem se psy

neboť prý mu chybí víra

neboť ušatého výra

vzývá místo Stvořitele

křesťanskou čest němá v těle."

Závěr: poměrně rychlé přijetí křtu zajistilo české nobilitě určité výsadnější postavení mezi ostatními kmeny(slovanskými..) ať už to bylo 13.ledna roku 845 jakkoliv a nakonec křest knížete Bořivoje, byť pozdější, je toho i v dnešku důkazem..

Zdrojem: byl použit článek paní Anny Košatkové - upraveno, zkráceno jako úvaha či encyklopedie R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 14. led 2022 16:46 #14573

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
BŘETISLAV

10. ledna slaví svátek Břetislav. Je původu slovanského, jsou domněnky, že vzniklo ze staročeského " břěčeti", což byl zvuk vydávaný před bitvou ( zvučet, hlučet) - dnes v překladu : "bojový ryk"...

Slavní nositelé jména: Břetislav I. kníže český

Břetislav II. kníže český

Jindřich Břetislav - kníže český

Zatím co i průměrný student dnešního Gymnázia, nebo znát by měl v historii národa českého úlohu českých knížat Břetislavů I.a II. o Jindřichu Břetislavu se toho mnoho neví... a přece ...

Jindřich Břetislav (zemřel v červnu (15.dne) Léta Páně 1197 v Chebu) byl od roku 1182 biskupem pražským a v letech 1193-1197 českým knížetem z dynastie Přemyslovců / najdeme jej jako Břetislava III. a kdo umí latinu i pod jménem Henricius.

Rodina.

Jindřich Břetislav- syn Jindřicha Přemyslovce a paní Markéty. Jindřich Přemyslovec byl bratrem krále Vladislava II.

Vzdělání.

Pařížská univerzita, poté vysvěcen na kněze.

Zařazen.

Probošt Vyšehradské kapituly (1178-1182)- 22.března 1182 zvolen pražskou kapitulou biskupem. (nahradil zemřelého biskupa Valentina. 23.května byl poté v Mohuči vysvěcen na biskupa. Světil jej salsburský arcibiskup Vojtěch III.)

Povaha.

Jindřich Břetislav se od mládí vyznačoval mimořádnou ctižádostí. Ta určila jeho další OSUD. Nástupem do biskupského úřadu se jej snažil vymanit moci světské, zejména omezit výběr daní od duchovních.

Rozpory.

r.1186 - s bratrancem Děpoldem II. - spravoval území na Chrudimsku, Čáslavsku, Vraclavskou- důvodem sporu byl fakt že zde Děpold nechal své úředníky svévolně zasahovat do správy statků biskupských /zdroj: kronikář Jarloch/.

Jindřich to vyřešil rázně- uvalil na to území "interdikt" .

To byl malér nad maléry.

Interdikt.

latinský překlad: (inter- dicere) zakázat- česky je známe pod pojmem "klatba"... to je druhý nejtěžší trest církevního práva.

Laik.

By takový trest přešel bez povšimnutí, ovšem duchovní?

...nesmí sloužit mši, žádné bohoslužby, ani při nich nesmí asistovat. nesmí udělovat svátosti a svátostniny, svátosti nesmí přijímat.

Zdroj: Kodex kanonického práva, kánon 1331 a 1332.

Osobní interdikt.

- postihuje jednotlivé osoby nebo skupiny, ale ! na rozdíl od exkomunikace nevylučuje z církve... pomiňme další podrobnosti...šlo o raný středověk. lokální i generální interdikt byl postižen slavnostní kletbou.

Anthéma.

Dnes bychom přeložili" vynětí z běžného užívání"... ve smyslu "vyloučení z obce, nebo církve"...pravoslavná církev je "sporadicky" užívá dodnes v církvích pravoslavných... katolíci ji nahradili pojmem "vyloučení"... někdy i "exkomunikace...

Hysterky nekatoličky při rozvodu použijí spíše výraz " proklínám tě, hajzle.." ovšem ... poněkud "k", ale významově stejného výrazu používají muži, když jim při rozvodu vezme "vítězná maminka".. dítě..

Řecké anathéma původně znamenalo " vyzvednutí"...možná také "obzvláštnění"...ale v řeči náboženské... "vyjmutí věci z používání lidského a poté obětování bohům... našli jsme je v hebrejštině cherem)...

Ale i Bible: srovnejme:

Slova Anathéma ( L 21,45 (Kral ČEP) je překládá jako "dary", hebrejské korban ( Mk7,11 Kral Čep) je překládá stejně.... ale pozdější výklad Bible i židovské užívání převládl význam užší..(jako něco nenapravitelně prokletého, co má řešit jen trest Boží- tedy vyhubeno zničeno...(srovnejme Dt 7.2 Kral ČEP... z pohledu majetkového ovšem církev neopomněla prohlásit, že "majetek "klatbou postižený, kněžím patří..."

Studiem Nového zákona zjistíme, "že se někdo zapřísahá, také zaklíná... (pokud by něco nesplnil, přivolává na sebe "trest Boží"...nejlépe doložíme Listy Svatého Pavla,... smysl "vyloučení nebo klatby" se používá vůči lidem, kteří se zřekli, nebo odcizili evangeliu... (nalezeno např.Ga1.8 (Kral, ČEP) také v 1 Kor16.22 (Kral, ČEP).

Církve křesťanské

si v "přísném vylučování" velmi užívaly.. viz Mistr Jan Hus.

Středověk užíval tvz. dočasné vyobcování" exkumunikci" a klatbu výslovnou "anathemu" s níž bylo spojeno "vydání k potrestání moci světské" což se v případě Mistra Jana HUSA, stalo...

Klatbu vyhlašoval papež, ( bylo to něco jako "veřejný nepřítel" , mohla postihnout i panovníka! Klatba byla vyhlášena v kostele přečtením papežské buly...kněží zhasli svíce, zlomili je a hodili na zem...

Středověk používal "klatbu" jako prostředek politického boje, "klatba" zbavovala poddané závazku poslušnosti a papežové až do roku 1917 ji užívali často. (Zrušil ji Kodex církevního práva - ale ne úplně, pouze ji ztotožnils vyobcováním "exkomunikací"....

I v roce 2022 se "anthema" užívá jen a to vyjimečně v církvích pravoslavných, protestantských , synagogách, U svědků Jehovových, Mormonů.. ale v uzavřené komunit+ může mít pro postiženého určité společenské dopady...

Judaismus... používá cherem - vyloučení z účasti na bohoslužbách- rozhoduje o něm místní obec, podobně postupují i hinduisté.

Islám...používá takfir- což znamená prohlášení určité osoby za nevěřícího.

Sekty ... ?


Zdroje:

Codex Iuris Canonici (CIC/1983) Praha, Zvon 1994. ISBN 80-7113-082-6)

Právnické texty UK Praha- studijní materiály

H.Pavlincová (vyd.) Slovník judaismus.- křesťanství-islám. Praha: MF 1996 : hesla cherem, anathema

A.Novotný, Biblický slovník on-line, PRAHA: KALICH 1956, HESLO PROKLATÝ.

vlastní studijní poznámky církevního práva UK Praha,,,

R/1


Pro encyklopedickou úplnost zveřejníme v samostatném článku pojem "Exkomunikace" a "Acht"...
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 07. led 2022 16:48 #14550

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
4.ledna 2010 zemřel ve věku 93 let! Cutomu Jamaguči (narozen 16.března 1916), přežil obě bombardování Hirošimy i Nagasaki .

Doložená fakta:

Pan Jamaguči byl obyvatelem Nagasaki, služebně však pobýval v Hirošimě (zaměstnanec Mizsubishi Heavy Industries.

6.srpna 1945 jej zastihl výbuch 1.atomové bomby, ten se zraněním přežil.

Následného dne se vrátil do Nagasaki a navzdory utrpěným zraněním šel 9.srpna 1945 zpět do práce. Tam sdělil nadřízenému, jak jediná bomba zničila Hirošimu; nadřízený se na něj rozzlobil a sdělil mu, že je blázen.

Následně byla svržena druhá bomba; nadřízený se již o pravdivosti svržené bomby nad Hirošimu nedozvěděl. na místě byl zabit...

Až v roce 1957 japonská vláda oficiálně přiznala panu Jamagučimu status hibakuša - (osoba postižená atomovým výbuchem) ... ale až v roce 2009 - 24.března bylo prokázáno a uznáno, že Cutomu Jamaguči přežil atomové výbuchy oba.

Zemřel na karcinom žaludku a má se zato, že onemocnění bylo následkem ozáření...

Zdroj : česká WikipediE upraveno, zkráceno a pátrali jsme dále...

Bylo, nebylo.

z výpovědi pana Jamagučiho: ..."žil a pracoval v Nagasaki. V létě 1945 byl na tříměsíční služební cestě v Hirošimě. 6.srpna 1945 služební cesta skončila měl se společně se dvěma spolupracovníky vrátit do firmy. Cestou na nádraží si pan Jamaguči vzpomněl, že nemá s sebou své (hanko) "pečetidlo, bez něhož nemohl cestovat"- tedy se pro něj vrátil. v 08.15 vcházel do doků, 3 km od něj vybuchla ve výši bomba...později si onen okamžik vybavil jako bombardér a pod ním dva malé obláčky padáčků, následovalo velká záře a byl odhozen někam k patě betonové zdi ...když se probral z bezvědomí, dočasně neviděl a neslyšel a cítil silnou bolest na levé horní polovině těla...poté, co se probral ze mdloby, doplazil se do nedalekého protileteckého úkrytu... za několik hodin se vydal v troskách zpět k nádražím, našel spolupracovníky v krytu, ti zraněni zřejmě nebyli. Na druhý den se všichni tři vrátili do Nagasaki...

Jak, čím- již uvedeno není.. faktem zůstává poměrně mnoho nejasností

V Nagasaki byl odborně ošetřen (ještě před výbuchem), ale je zřejmé, že po zkušenostech z Hirošimy byl při náletu nad Nagasaki vyhlášen letecký poplach. Pan Jamaguši druhý výbuch přežil bez zranění v protileteckém krytu umístěném shodou okolností opět asi 3 km od epicentra... týden nefungovala zdravotnická péče, až po týdnu mu byly obvazy vyměněny..

Popis událostí v Nagasaki lze ověřit a je vysoce pravděpodobné, že tomu tak bylo.

Co bylo dále...

na začátku padesátých let manželka pana Jamagučiho porodila dvě dcery, sám pan Jamaguči pracoval jako překladatel pro okupační síly Námořní pěchoty Spojených států amerických, později jako ředitel školy.

1957.

Japonská vláda vypisuje přiživším atomový výbuch statut hibakuša. V průkazu totožnosti pana Jamagučiho bylo místo pobytu Nagasaki. Byl mu tedy statut automaticky přiznán. Dovršením věku osmdesáti, začal pan Jamaguči psát své vzpomínky- napsal knihu "Ikasareteiru inoči."

2006.

Japonská vláda vydala vydala dokument o 165 osobách, které přežily oba jaderné výbuchy. Jim přiznala staut nidžů hibakuša. Pan Jamaguči byl na setkání s novináři před Organizací spojených národů pozván. Po promítnutí snímku " "The Doubly Atomie Bombed of Hiroshima and Nagasaki" požádal, co přeživší výbuchu, o zákaz jaderných zbraní.

Pan Jamaguši se poté stal světově známou osobností a tak v roce 2009 požádal o statut nidžů hibakuša. Japonská vláda jeho žádosti vyhověla; ovšem krátce nato pan Jamaguči zesnul...

Zůstává otázkou v lednu 2022- co se stane, má-li rozdělený svět k dispozici tisíce jaderných zbraní daleko silnějších než byla bomba svržená na Hirošimu a Nagasaki?

Zdroje: celkem 14 dílčích a překlad článku z anglické Wiki "Tsutomu Yanaguchi" upraveno, zkráceno jako encyklopedická informace - R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 13. pro 2021 16:28 #14474

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Černý den Královského námořnictva. Zkázu přinesly japonské bombardéry

www.idnes.cz/technet/vojenstvi/svaz-z.A2...183750_vojenstvi_erp

R/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 10. pro 2021 04:04 #14462

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Prvnímu japonskému náletu na Filipíny čelil i hrdina z Čech

www.novinky.cz/historie/clanek/prvnimu-j...dina-z-cech-40380337

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 30. lis 2021 03:37 #14421

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
27. listopadu r.1817 zaútočili američtí vojáci na indiánskou vesnici na Floridě, započala Seminolská válka.

Útok amerických vojsk kdekoliv nevyvolává ani nadšení, ani údiv, mnohdy ani ne pozornost, tento útok je pro Čechy zvláštní tím, že se jej jako "žoldnéř" účastnil Čeněk PACLT, český cestovatel, prospektor (hledač drahých kovů, případně jiných nerostů). pozn. redakce.

Čeněk Paclt byl prvním Čechem, který navštívil pět obydlených kontinentů-

Život:

Narodil se v Turnově, v rodině obchodníka s drahokamy. Vyučil se "brusičství kamenů". Po vyučení dostal "cestovní knížku", s tou směl cestoval po českých a rakouských zemích. Ve Vídni brousil opály. Později odešel do Varšavy. Zde se mu nedařilo.

28.září1846 ...31 dnů plavby do New Yorku. Na lodi byl Čechem jediným a nebyl jediným, určitě, kdo byl z Čechů v New Yorku hned po příjezdu okraden. Týden pracoval, aby mohl odplout do New Orleans. Na lodi vypukl požár a osazenstvo parníku zachránila americká vojenská fregata Providentia. Kapitán fregaty nelenil, provedl nábor a Čeněk Paclt se stal americkým vojákem se závazkem na pět let. Bojoval v průsmyku Cerro Cordo a v polovině září 1847 vstoupil do hlavního města Mexika. Byl převelen na Floridu do bojů s indiánským kmenem Seminolů.

Seminolové:

-indiánský kmen dosud žijící v USA- kmen má asi 12.000 kmenových příslušníků rozdělených do dvou skupin. K rozdělení došlo ve válce Severu proti Jihu, Jedna skupina žije v Oklahomě, druhá zůstala na Floridě.

Seminolové sami sebe nazývají Kaniuksalgy " Lidi z poloostrova", pocházejí z Kríků, v průběhu 18.století se usadili na tehdy řídce obydleném poloostrově a asimilovali zde žijící kmeny Timukuú a Kalusů.

Zajímavost:

V USA je pět kmenů, civilizovaných, které vycházely s bělochy dobře. Dokonce přejímaly některé jejich prvky způsobu života.

Ke změně došlo až v roce 1821- tehdy američtí přistěhovalci začali zabírat půdu Seninolů a nutili je zbraněmi k vystěhování do indiánského teritoria Oklahoma. Toho násilí se, jako nájemné voják, žoldnéř, účastnil i náš Čech.

Po odchodu z armády.

Čeněk Paclt vysvlekl stejnokroj, odevzdal výstroj a pušku, prošel Washington, D.C.Baltimore, Filadelfii, Trenton, Buffalo, Boston a nakonec se kochal krásou Niagarských vodopádů. Čím a jak se živil, nevíme. Přežil "žlutou zimnici " a v horečkách se rozhodl vydat do Brazílie. ... diamanty... ale moc štěstí neměl, nezlákalo jej ani Rio de Janeiro, vrátil se zpět do USA a vydal se - tentokráte do :

Austrálie.

V jihovýchodní Austrálii hledal zlato. Zatím neúspěšně. Zkusil tedy Indii. A až tam zjistil, že jde, z dnešních výrazů, o "hoax"...udělal si tedy zpáteční výjezd a před Hongkong a Singapur se vrátil do Austrálie. a hle, štěstí mu přálo.

1863 - zlato našel a zhohatl. V letech 1856-1866 procestoval Nový Zéland .

Poté se vrátil do rodného Turnova.

Před ním byla vidina:

AFRIKY.

1870. Procestoval její podstatnou jižní část. Hlavně hledal diamanty. V diamantových polích u Kimberley potkal dalšího Čecha- Emila HOLUBA.

Pánové si však, byť krajané , od samého počátku "nesedli". Holub připadl Pacltovi jako nezkušený, přitom drzý a namyšlená mladý muž. Tak zněl ironický obsah dopisů, jenž napsal Paclt do Čech. Nechápal, co Holub v Africe hledá, když sbírá nikoliv diamanty, ale domorodé předměty. Holub si cenil svých teoretických vědomostí a svého vzdělání, Paclta spíše jako "primitiva" několikrát urazil...

Cestovatel a dobrodruh Čenek Paclt žil v Africe asi 17 let; nalezen byl ve svém stanu mrtev ve věku 74 let. Stalo se v Keiskammě u řeky Vaal. (červen 1887).

Redakční poznámka.

Keiskamma (řeka) v jazyce afrikánském Keiskammarivier leží v provincii Východní Kapsko (Jihoafrická republika). Řeka se vlévá do Indického oceánu. Dříve řeka Keiskamma činila hranici mezi Kapskou provincií a bývalou britskou Kafferaria - ( my ji známe spíše ze zeměpisu jako "provincii královny Adelaide, byla jí až do roku 1847...)

R/1


zdroje: SVOBODA, Jaroslav: Čeňka Paclta cesty po světě: příhody a zkušenosti jeho na cestách po Americe, Austrálii, Novém Zealandě a jižní Africe... Jaroslav Svoboda, Mladá Boleslav:Karel vačlena 1888... a další, upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 28. lis 2021 14:52 #14420

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Česká národní rada.

Vznikla v roce 1968 ústavním zákonem č. 77/1968. Od 1.ledna 1969 byla do 31.prosince 1992 zákonodárným sborem ˇČeské socialistické republiky, později České republiky. Na území republiky byla nejvyšším orgánem státní moci .

1.ledna 1993 se osamostatněním České republiky (čl.106 odst.1 Ústavy transformovala na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

zdroj: čs.Wiki.

Evžen ERBAN se nerodil ve Vsetíne v roce 1912. Původní jeho "partají" byla Československá sociální demokracie, po Únoru 1948 přešel hbitě do Komunistické strany Československa a stal se poslancem. Na různých politických funkcích se živil celý života.

Život.

Před válkou vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy, V letech 1936-1940 byla tajemníkem několika sociálně demokratických odborových svazů.

Protektorát

prožil "loajálně" jako tajemník "Národní odborové ústředny zaměstnanecké". Jakmile se v Praze přestalo střílet, přešel do funkce Ústřední rady odborů, opět jako "tajemník". Zde působil od roku 1945-1950.

Červem 1948.

Evžen Erban je hlavním aktérem sloučení sociální demokracie s KSČ. Po sloučení ČSSD s KSČ byl "kooptován" do Ústředního výboru Komunistické strany Československa, tam jej ve funkci potvrdil i IX. sjezd KSČ.

Dále se úspěšně živil jako ministr sociální péče ve vládě Klementa Gottwalda, stejně jako ve vládě Antonína Zápotockého. Od roku 1952 -1963 byl předsedou Státního úřadu sociálního zabezpečení, od roku 1963-1968 předseda Státní správě hmotných rezerv.

Politicky byl velmi aktivní - po invazi vojsk Varšavské smlouvy se Evžen Erban stal generálním tajemníkem ÚV Národní fronty ČSSR a zastával jej do roku 1971.

Aktivně se podílel na činnosti komisí, které vylučovaly z KSČ tzv. "reformistické členy, byl osobním nepřítele Josefa Smrkovského...

Po federalizaci Československa usedl radostně do lavic poslanců- začal Sněmovnou národů ve federálním shromáždění; jeho mandát zanikl až v lednu 1990- jen proto, že došlo po tzv. "sametové revoluci" k výměně ve složení zastupitelských sborů.

Přišel rok 1989 a Evžen Erban již zase, jak o sobě prohlásil" by byl rád "sociálním demokratem"...a chtěl se "zúčastnit její obnovy"... tentokrát mu obrat "korouhvičky " neprošel.

Evžen Erban miloval,

stejně jako někteří ....... v době dnešní, medaile.

Jejich přehled:

Československý válečný kříž!

Československá medaile za zásluhy I. stupně 1946,

Za zásluhy 10 let Lidových milicí..!!!

Řád 25.únota 1949...Řád republiky 1955,1962,1968,

Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti 1968 a Řád Vítězného Února 1973...

Zdroj:

Evžen Erban/online/.Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ... dostupné, a několik dalších materiálů dostupných online např: přehled funkcionářů ústředních orgánů KSČ 1945-1989...dostupné online... zpracováno velmi volně zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 28. lis 2021 14:48 #14418

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
24.listopadu 1989 - na celodenním mimořádném zasedání Ú V KSČ byla přijata rezoluce všech členů a kandidátů předsednictva a generálním tajemníkem byly zvolen namísto dosavadního Miloše Jakeše politik Karel Urbánek.

Karel URBÁNEK se narodil 22.března 1941 a je posledním generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Život:

- maturant Železniční průmyslové školy, angažoval se politicky v různých funkcích KČS v Jihomoravském kraji, později vystudoval Vysokou školu politikou s titulem RSDr. Postgraduál ny vysoké škole ekonomické v Praze.

1989 - poslanec za volební obvod Brno-venkov jako poslanec České národní rady .

REVOLUCE zvaná "samet".

24.11.1989 odstoupil z postu generálního tajemníka Miloš Jakeš. Kandidátem na tuto funkci byl i Lubomír Štrougal (předseda Československé vlády),ale ke zvolení Karla Urbánka vedla intervence prezidenta republiky dr. Gustava Husáka.

Karel Urbánek ( jak si pamatují "pamětníci"), vystoupil v televizi, připustil chyby komunistického vedení, vyzval k dialogu se všemi stranami, trval na udržení socialismu a varoval před vyhrocením situace.

28.11.1989. Pražský aktiv funkcionářů KSČ- zde Urbánek znovu varoval před "skupinami, které se zmocnily revoluce a chtějí odvrátit zemi od socialismu." Aktiv se postavil za Karla Urbánka a vyzval občany, aby se plánované generální stávky neúčastnili.

30.11,1989 studenti Karla Urbánka ve své výzvě : ...všem poctivým komunistům "...

Pamětnici si však vzpomínají, že Karel Urbánek prohlašoval a to opakovaně,. že KLSČ pod jeho vedením hodlá pokračovat nebo navazovat na myšlenky "Pražského jara" 1968". To potvrdil i Akční program KSČ nazvaný: "Za demokratickou společnost v ČSSR" (zdroj: televizní projev 5.12.1989 později zveřejněný v Rudém právu 6.12.1989).

3.-5.prosince 1989 Moskva: setkání zástupců zemí Varšavské smlouvy za vedení Michaila Gorbačova. Jedním z bodů jednání bylo snížení počtu vojsk Sovětské armády na území Československa.

Za vedení Karla Urbánka rozhodlo předsednictvo KSČ o rehabilitaci vyloučených členů KSČ v roce 1968, změně ve vedení České národní rady, Federálního shromáždění, zrušení Lidových milicí, zrušení "vedoucí úlohy KSČ v Ústavě ČSSR" .

Do funkce předseda federální vlády byl schválen Čalfa, ještě za vlády dr. Gustava Husáka s ním projednal jmenování vlády "národního porozumění" a jeho rezignaci na funkci prezidenta.

Jednal s představiteli nastupujícího nového režimu: Dubčekem, Mlynářem, Císařem a Jičínským.

Zdroj kniha: "Československý parlament po roce 1989" kde se dočteme : ... Urbánek měl významný podíl na tom, že předání moci proběhlo pokojnou cestou a spořádaně".

Nakonec převzal funkci ( po mimořádném sjezdu KSČ a reorganizaci vedoucích funkcí ) funkci "generálního tajemníka ÚV KSČ " předsedu strany.

20.prosince 1989 byl do této funkce zvolen Ladislav Adamec.

zdroj: vlastní archiv, upřesněno čs.Wiky- určeno pamětníkům upraveno R/1


r.1999 na základě rozhodnutí zastupitelství Ústí nad Labem byl rozebrán plot v Matiční ulici- byl vybudován na oddělení hlučných a nepřizpůsobivých "spoluobčanů! od spořádané čtvrti. (zdroj místní zprávy z Ústí nad l.)


R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 26. lis 2021 15:45 #14411

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
František Josef I.

V roce 1916 odešel do nebe císařů a politických velikánů František Josef I. příslušník rodu Habsbursko-lotrinského .

Roku 1848 nastoupil co císař rakouský i na trůn český ( nebyl ale korunován jako král český), v roce 1867 byl ale korunován jako král uherský... byl králem lombardským, benátským, dalmatským, chorvatským slavonským a dalšími...

Vládou téměř 68 let je postaven mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie.

Maminka, arcivévodkyně Žofie, vedla malého Josefa ke zbožnosti a zejména o nedotknutelnosti panovnické moci.

František Josef I. se narodil 18.srpna roku 1830...na trůn nastoupil 2.prosince roku 1848 v Olomouci poté, kdy abdikoval Františkův strýc Ferdinand Dobrotivý.

Vládu nezačal v klidu , probíhala revoluce a František ve věku 18 let ji musel zvládnout...

r.1854 se oženil, vzal si sestřenici Alžbětu Bavorskou , manželství šťastné nebylo... prvorozená dcerka zemřela na černý kašel, s manželkou se postupně odcizili a nakonec byla zavražděna. V roce 1889 postihla monarchu další rána- syn Rudolf spáchal sebevraždu a bratr Maximilián byl zastřelen republikány v Mexiku...

r.1859 - Rakousko prohrálo válku s Itálií a František Josef postupně přecházel z formy vlády neoabsolutistické k vládě konstituční.

r.1866 - Rakousko bojovalo s Pruskem, zejména na území dnešních východních Čech, císař se vyrovnal s Uherskem- následovala další, pro lid pozitivní liberalizace. Začala rozsáhlá reforma školství, byl reformován volební zákon, prováděny národnostní ústupky.

r. 1914 císař vydává prohlášení "Mým národům" a začíná všeobecná mobilizace k 1.světové válce. jejího konce se nedočká...

Celkové hodnocení:

Postupem doby se císař František Josef I. stal legendou, jeho typickou vlastností byla píle, s níž plnil nelehké panovnické povinnosti a povahově konzervativní smýšlení.

Nezodpovězenou zůstává otázka: kdyby monarchie nezanikla, kde by asi byl národ český, Moravané, Slezané, Moravští Slováci - dnes?

Zdroj: všeobecně známé skutečnosti, zpravováno velmi volně R/1


Co se na "základkách" a zřejmě ani dnes, neučilo a neučí...

27.dubna 1859 - ve Florencii (Itálie) vypuklo povstání proti toskánskému velkovévodovi Leopoldu II. Současně vypuklo protihabsburské povstání ve vévodstvích Modénském a Parmském.

29.dubna 1859 -začala tzv. "Druhá italská válka za nezávislost proti Rakousku "- bojovalo Sardinské království za spojenectví s Francií... proč?

Exkurs:

První italská válka za nezávislost vypukla mezi Rakouským císařstvím a Sardinským královstvím. Podporovali ji italští nacionalisté, ve sdružení zvaném "risorgimento". Trvala přesně rok (1848 březen -1849 březen). Ve své podstatě byla součástí revoluce 1848 . Rakouské vojsko vedl maršál Radecký ...tak zůstaly državy Rakouska ještě deset let... (Druhá válka italská - viz výše).

( Budoucí maršál Jan Josef Václav Radecký z Radče se narodil 2.11.1866 v Třeběnici u Sedlčan)- Čech a VOJÁK.

Radecký zvítězil nejprve 10.června v bitvě u Vicenzy- zde se vyznamenal další Čech, plukovník 10.praporu polních myslivců Karel KOPAL, znovu v další bitvě u Custozy (25.července) a ovládl se svými vojáky MILÁN již 6.června.

Čeští vojáci!

4.června 1859 bylo Rakousko poraženo Francií a Sardinským královstvím. Bitva u Magenty.

Francouzsko- sardinská vojska pod vedením Napoleona III, porazila rakouskou polní armádu vedenou polním maršálem Ferencem Gyulaidem. ten se dopustil hrubých taktických chyb a po bitvě byl zbaven funkce vrchního velitele rakouských vojsk a odešel do penze...

Velení vojsk převzal sám František Josef I. 11.července 1859 byl přinucen porážkou podepsat mír (Willdfrance) a ztratil jednu z nejbohatších provincií - Lombardii.

Z událostí dobrých: ... pád Bachova absolutismu...

Poznámka o NEOABSOLUTISMU.

Pojem je mnohým naprosto neznámý - ve skutečnosti znamenal i pro obyvatele země české a Moravu nesmírný význam.. kdybychom pouze vzpomněli Karla Havlíčka Borovského a následně celé obrozenecké hnutí národa českého.

Neoabsolutismus je také nazýván, zejména právníky a historiky jako Bachův absolutismus nebo Bachovský absolutismus, také Františkojosefínský absolutismus.

Šlo o vládu - formu vlády v posledních letech Rakouského císařství (později Rakouska - Uherska) jako důsledek potlačení revolucí z let 1848/1849.

Rakousko nebylo samo, podobná forma vlády se později objevila Pruském království také ve Francii v dobách druhého císařství...

Vznik a představitelé:

Silvestrovskými patenty 31.12.1851.

Rakouský ministr vnitra Alexander Bach a tajný rada Johan Franz Barin Kempen von Fichtenstamm- velitel četnictva.

Změny:

- částečná reforma zemědělství, reorganizace úřadů. změny cel a řada dalších.

Zachována zůstala:

- svoboda náboženská a rovnost občanů před zákonem.

Změna samosprávy:

- základní jednotkou se stala obec ( představitel starosta)

- následně okres (představitel : okresní hejtman)

- poté kraj (představitel: krajský hejtman) a následovala dvě místodržitelství - Praha a Brno

Podnikání:

- vznikly obchodní a živnostenské komory (družení řemeslníků), nakonec v roce 1859 byl vydán Živnostenský řád - odstranil zbytky cechovních organizací.

Policejní reformy:

- tajná policie byla reformována, byla vybudována rozsáhlá sít placených spolupracovníků z řad obyvatelstva

Školství:

- střední školy a další vzdělávací instituty byly germanizovány...

Ale:

-prohraná bitva Rakouska u Solferina si našla viníka. Alexandra Bacha- byl obviněn z odpovědnosti na porážce a nízký stav státní pokladny....

ZÁVĚR:

24.června 1859 vypukla poslední, největší a rozhodující bitva za nezávislost- v ní francouzsko - sardinská vojska porazila armádu rakouskou, vytvořila rozhodující krok je sjednocení Itálie a na trůn dosadila Viktora Emanuela II. nového italského krále...

Co proti sobě, za síly, stálo ? jak obstáli v této bitvě vojáci čeští?

Bitva u Solferina byla v podstatě souhrnem tří bitev paralelně probíhajících: Solferino- Guidizzola a San Martiny.
Co zajímá civilisty:

Po skončení bojů došlo ke vzniku Červeného kříže. Stalo se to tak:

...do poloviny devatenáctého století neexistovala žádná systematická péče o válkou zraněné, žádná zařízení, žádný vyškolený personál...

Roku 1859 navštívil švýcarský obchodník Henri Dunant v Itálii francouzského císaře Napoleona III. Účelem bylo obnovení obchodních povolení v Alžírsku. Dne 24.března 1859 se okrajově zúčastnil bitvy u Solferina, kdy dosáhly ztráty na obou stranách počtu výše zveřejněného. Na základě očitých utrpení vojáků nedostatečně ošetřovaných ( umírala většina těžce zraněných! pozn. redakce) na něj situace zapůsobila; zapomněl na obchodní jednání, věnoval se ošetřování raněných- později sepsal své zážitky v knize vydané roku 1862 " Vzpomínky na Solferino"- tu poslal politikům a hodnostářům celé Evropy.. jedna z jeho myšlenek se ujala a 9.2.1863 byla v Ženevě založena "Ženevská veřejně prospěšná společnost " za týden se přejmenovala na "Konfederaci mezinárodních společností pro pomoc zraněným ... později na "Mezinárodní červený kříž" a "Červený půlměsíc.."Co zajímá vojáky:

Čeští vojáci, poddůstojníci, důstojníci, kteří dosáhli v průběhu válek Rakouské monarchie a později i Rakouska -Uherska, jako příslušníci Legií, 2.světové války byli v oné době a jsou s vyjimkami dodnes (nasazeni v misích NATO). vysoce ceněni.

Za Rakouska i Rakouska -Uherska byli pro svoji inteligenci a úroveň vzdělání nasazování do jednotek průzkumných, záškodnických, k dělostřelectvu, námořnictvu, silám leteckým, ženijním a technickým jednotkám.

Tak tomu bylo i ve oné bitvě... nasazen co bojů byl:

čáslavský pěší pluk č.21, kolínský prapor polních myslivců č.14,šumperský prapor polních myslivců č.16 a značná část obsluh polních děl.

Za rakouskou monarchii padlo v bitvách u Melegana a Solferina padlo 872 vojáků, poddůstojníků a důstojníků píseckého pěšího pluku 11.

V roce 1861 jim byl v Písku postaven Emanuelem MAXEM, pomník.

Zbraně:

Rakouská pěchota : puška Lorenz 1854 - drážkovaná hlaveň- dostřel, přesnost palby a rychlost palby již větší, než pušky s hlavní hladkou. Ráže 13,9 mm, dostřel až 900 m. V přesnosti na 200 m zasahovala terč o průměru 50 cm z 90%.

Francouzská pěchota i Piemonti: puška Minié Mle 1853 - hladká hlaveň- dostřel cca 600, vysoký rozptyl zásahů- na 200 m zasahovala terč o průměru 1m s výsledkem 1/3 zásahů... Piemonti měli pušku vzor 1844 stejných střeleckých parametrů. Francouzi měli lepší bodák a byli ke střetům na bodáky cvičeni.

Taktika:

Francouzi cvičili boj na bodáky v rojnicích, Rakušané rojnici neznali a bojovali v sevřeném tvaru.

Děla:

Francouzi : dělo "LaHitte" 1859 bylo z bronzu s rýhovanou hlavní ráže 8.65, projektil 4 kg a dostřel 3000 m.

Rakušané: dělo šestiliberní s hlavní hladkou, ráže 9 mm a dostřelem jen kolem 900 m.

Jízda:

Rakousko- husaři, huláni, dragouni.

Francie- kyrysníci, dragouni, husaři, kopiníci a jízdní myslivci.


K Rakouskému císařství se ještě v nedaleké budoucnosti vrátíme. A to k osobě, kolem níž existuje sice množství dokazatelných faktů, ale také z pohledu dnešního - bulvár.

Jak žil a zemřel syn Rudolf, následník trůnu?

...několik dnů po narození povýšen do hodnosti plukovníka? Mluvil skutečně ve třech letech třemi jazyky? Co vše se kolem jeho osoby smělo uveřejnit až po roce 1919?

Proč?

Kdo byly jeho lásky a "vztahy?"... jak zemřel a kdo s ním?

Proč? .... máme připraveno.

R/1


Zdroje:

Wiky čs. , historické materiály , studijní materiály UK Praha, Ottův slovník naučný, materiály německé Wiki, vlastní poznámky ze studia několika zdrojů-- upraveno zkráceno, doplněno.
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 22. lis 2021 17:08 #14402

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Český král Václav II. získal Krakovsko a Sandoměřicko ... zaplatil za něj 5000 hřiven stříbra polskému knížeti Vladislavu Lokýtkovi.

Václav II.

byl šestým králem českým a prvým králem polským z rodu Přemyslovců. Syn českého krále Přemysla Otakara II. a manželky druhé Kunhuty.

Připomeňme si:

... Přemysl v bitvě na Moravském poli (1278) zemřel jeho poručníkem (sedmiletého!) se stal Ota V.Braniborský....co učinil,? chlapce odvezl do Branibor..

V Čechách vládl zmatek, hladomor, nejistá politická situace.

Dvanáctiletý Václav se směl vrátit do vlasti- ale! v Čechách vládl "partner" Václavovy matky ... Záviš z Falkenštejna...

Intermezzo.

V této době byli v neobyčejné oblibě " Minnesang" lyrické či milostné básně a písně.. název je odvozen od slova "láska".... ve Francii se milostí básníci a pěvci nazývali trubadúři ( hlavně v Provence) či truvéři ( ve Francii severní...

v Čechách byl problém.. jím byl Záviš z Falkenštejna!

Také " Záviše, český šlechtic z rodu Vítkovců- pánů z Krumlova ( má se zato, že byl prvorozeným nebo druhorozeným synem Budivoje I. z Krumlova a jeho manželky Perchty, dcery Kallhocha II. z Falkenštejna).

Pomiňme složité majetkové vztahy, panovnické rozepře a vyjměme pouze střípek z historie naší země České psaný autory Zbraslavské kroniky.

Jak to vlastně bylo?

26.srpna roku 1278 byl v bitevním zmatku na Moravském poli zabit český slavný král, mocný odpůrce Habsburků Přemysl Otakar II.

Zda padl ranou nepřátelského bojovníka, nebo zákeřně ranou příslušníka české nobility, který si s ním takto "vyrovnal účty" , se již nikdy nedozvíme...faktem zůstává, že se z boje domů nevrátil.

V oné době Záviš z Falkenštejna, jako člen rodu Vítkovců v bitvě na Moravském poli proti králi nestál a do roku 1728 se o něm historikové téměř nezmiňují.

Až po rok po bitvě na Moravském poli se Záviš objevuje jako odpůrce "správy braniborské a odboje proti Otovi V."

Zaznamenáno je, že se svým oddílem vypálil královské město Budějovice ( leželo uprostřed vítkovských držav a tak bylo "jejich trnem v oku") . Ovšem, Otta Braniborský nebyl jen tak někdo, takže se vydal, Záviš, pod ochranu vdovy- české královny Kunhuty.

V té době od roku 1279 dlela v Hradci nad Moravicí.

Co bylo dále?

...jeden šlechtic z Čech, jménem Záviš, po smrti krále Otakara navštívil královnu Kunhutu pobývající na Moravě a začal jí býti nad ostatní rytíře ne tak ve službách ochotnější, jako v rozmluvách důvěrnější....ale že smysl ženy tak snadno podléhá změnám, královna, jak říkají, ošálena od něho jakýmisi úskoky kouzelného umění. milujíc jej velmi prudce, brzy snažila se mu zalíbiti, odpustila mu ze srdce jeho provinění proti královi a ustanovila ho v denní družině svého dvora přednějším před ostatními. Tu Záviš, pozoruje, že nalezl v očích královniných milost, zatoužil po vyšších věcech a vzbudil v srdci královnině lásku k sobě, obelstiv ji nějakými čarodějnickými pokusy... ( Zbraslavská kronika)

Co víme dnes my?

Záviš z Falkenštejna co člen jihočeských Vítkovců měl v erbu zelenou růži ve stříbrném poli ( páni z Krumlova- k nim patřil Závišův otec). Na pečeti měl sokola (der Falkem) jako památku hradu Felkenštejna.

Příčinou napětí

mezi Otakarem II. bylo Otakarovo úsilí zpevnit spojnici z Čech do Rakouska a zabezpečit tak hranice proti Bavorsku- s jeho vévodou byl Přemysl často ve střetu.

Vítkovci považovali královu iniciativu za zásah do své svrchovanosti ( dne 19.března 1274 na Rožmberku připravovali vzpouru proti králi... ke vzpouře nakonec došlo a Otakar II byl v listopadu 1276 nucen uzavřít nevýhodný Vídeňský smír s římským králem Rudolfem Habsburským- české království tak přišlo o země alpské...

Král Otakar II. domácí odboj ztrestal tvrdě. Boreš z Rázmburka byl sťat,.. ale Záviš a jeho bratr uprchli na své statky pod ochranou Rudolfa Habsburského i když byl v Čechách " ke ztrátě hrdla odsouzen...

Zpět do dob, kdy již král Otakar II. nežil a pan Záviš směl do ložnice vdovy Kunhuty.

Mladičký král Václav II , pobyl v braniborském zajetí až do roku 1283, královna Kunhuta se k synkovi vrátila a silou svého "mateřství" ( v té době porodila již Závišovi synka Ješka...) "zorganizovala" na královském dvoře, dnešními slovy řečeno: "sametovou revoluci".

Významné úřady obsadili Závišovi přátelé a příbuzní- Vítek z Krumlova, Ojíř z Lomnice, Hroznata z Úžic , Lichtenburkové a Šternberkové.

Česká šlechta měla sice opozici, leč slabou, slaboučkou.

Až v této době Záviš, dosud mezi Vítkovci bezvýznamný- se prosadil- oženil se s královnou, vdovou!

Ovšem,

štěstí mu nevydrželo dlouho. Krátce po sňatku novomanželka zemřela, /zřejmě na tuberkulosu) ,ale vztah mezi Václavem a otčímem Závišem zatím narušen nebyl.

Naopak, Záviš i synek byli obdařeni rozsáhlým územím ve východních Čechách.

Morava byla v té době týrána násilnými bandami lapků a přestala být bezpečnou. Záviš a synek Ješka dostali k dispozici mobilní jednotky (dnes bychom je asi nazvali "policejními"- k vyčištění od zločinců)- několik set pochytaných lapků bylo exemplárně ztrestáno a Morava si vydechla.

Exkurs:

Václav byl v té době již ženat - v létě roku 1287 dorazila do Čech paní Guta Habsburská, manželka.

O paní Gutě (Jitce) Habsburské toho obyvatelé země zvané nyní "Česko" mnoho neví.. jen několik procent vzdělaných historiků, možná právníků a přece:

byla českou královnou! první manželkou Václava II.

Narodila se 13.března roku 1297, pocházela z rodu Habsburků- pozdějšího římského krále Rudolfa I. a paní Gertrudy z Hohenbergu.

Jako tříletá! byla zasnoubena též tříletému vnuku Karla z Anjou.

Ovšem v roce 1276 sjednával Rudolf Habsburský s Přemyslem Otakarem II. tzv. Vídeňský smír, pro Čechy silně nevýhodný, bylo jasné, že Guta do Francie již nepůjde a poputuje do Čech. Ostatně, tak dopadly další dcer , jenž otec provdal do různých mocných rodů...

Takže v této době napsat dojemný román "červené knihovny", jak chudý truhlářský pomocník k princezně zpěvem a verši přišel-nebylo možno...(pozn. redakce).

Sňatek:

K formálnímu zasnoubení Václava a Guty došlo v Jihlavě již v roce 1279, pravý sňatek se uskutečnil počátkem roku 1285 v Chebu. Nevěsta dostala jako dar svatební: vévodství Rakouské od hranic moravských až k hranicím dunajským... Václav dle historiků "slavnostní svatební noc".

Moc si toho ale neužil, tchán mu na druhý den odvezl dceru zpět do Němec. Důvody byly dva- oficiálním byla existence a moc Závišova (nelegitimní soužití Záviše a Kunhuty).. ovšem : Václav II byl v oné době již jediným! žijícím Přemyslovcem- nemohl bez legitimní ženy zplodit legitimního potomka... (vymakané!)

Zda takový zásah po jediné noci s mužem paní Gutu nadchl, známo není, ale je vytvořena hypotéza, že bylo na počest královny pojmenováno města Jičín, Dokazoval by to i pramen z roku 1293 nesoucí zmínku o Jičíně, jako statku Gutiny (1293).

Léto 1287- Václav II. oznamuje svoji korunovaci.

Na pražský dvůr přijíždí paní GUTA Habsburská ( paní Kunhura Uherská je uložena v kryptě. )

Mladá královna si získala tehdejší kronikáře, citujme:

....paní tak vlídná, nedotknutá Zlem, čili Dobrá, nebo Guta.. Pro svoje vzácné chování byla vám dána za paní. A její vlídnost neustále oblažuje i pana krále... --- Ulrych von Etzenbach---

Jazykem dneška bychom řekli:

pro Záviše z Falkenštejna bylo vymalováno. Otčím upadl do nemilosti, Guta se zamíchala do záležitostí diplomatických, podporovala zájem manžela o Polsko a rovnala neshody mezi Václavem a pozdějším římským králem Albrechtem, svým bratrem.

Pomluvy nebo skutečnost?

Král Václav II. byl na českého krále korunován teprve 2.června roku 1297- korunovace byla několikrát odložena. To z našich dějepisů pro VI. třídu základních škol pamatujeme.

Co nám tam tenkráte nedali:

Korunovace byla velkolepá, šestadvacetiletá královna byla obtížena skvostným šatem plným zlata a korunovačních šperků... za pouhých 14 dnů ( v šestinedělí)- zemřela.

Královna žila před korunovací v desetiletém svazku s Václavem II. za deset let mu dala 10 dětí a každý porod ji více a více vyčerpával. Poslední porod byl navíc předčasný...

Závěr:

Českým dějinám zůstaly z deseti dětí do dospělosti pouze čtyři:

druhorozený Václav III.- král český, polský a uherský

dcery:

Anna Přemyslovna - česká královna (provdána za Jindřicha Korutanského)

Eliška Přemyslovna - česká královna (provdána za Jana Lucemburského)

Markéta Přemyslovna- kněžna vratislavská a l´ehnická (provdán za Boleslava III. Lehnického

zesnuli ve věku dětském:

Přemysl Otakar (1288 po porodu), Anežka Přemyslovna- provdána jako sedmiletá, Guta 1 rok), Jan (při porodu), Jan (1 rok) Guta 1297 krátce po porodu s matkou..)

Zdroje: část česká Wiki, materiály německé- vlastní překlady, materiály PF UK Praha. Naučný slovník Ottův, dějepis z let 1950 a další.. velmi upraveno, zkráceno - bez historických zkoumání odborníků!! R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.236 sekund