Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: HISTORIE ZAPOMENUTÁ..

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. zář 2022 16:45 #15331

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Takové měla kdysi země ČESKÁ panovníky... JAN LUCEMBURSKÝ.

Základní údaje:

JAN LUCEMBURSKÝ, slepý zvaný... se nenarodil v zemi České.. ale v "Němcích" byl znám jako ..! Johann von Bohmen... také jako Johann von Luxemburk, Johannes der Blinde... v zemích francouzských Jean de Luxembourg et de Bohéme...našli jsme i Jeaan l´Avenugle

narozen 10.srpna 1296- zemřel jako VOJÁK v bitvě dne 26.srpna 1346 v bitvě u Kresčaku v postavení krále zemí českých...

HISTORICKY:

byl králem českým desátým ( panoval od roku 1310-1346)- korunován byl v roce 1311.

Jan byl jediným synem lucemburského hrabete, římského krále Jindřicha VII. a Markéty, dcery Jana Brabantského....

Bitva u Kresčaku se udála v roce 1339 , Jan Lucemburský, již úplně slepý, bojoval na straně Francie. Bitva je pokládana za první bitvu stoleté vílky...

Zajímavosti:

připisována jsou mu slova:" toho Buoh dá nebude, aby král český z boje utiekal..." latinsky " Deus dabit illud non erit ut fugeret rex Bohenie a pugna " ( Beneš Krabice z Veitmile-) dílo se jmenuje: " Cronica eceleisiae Pragensis".

Jan Lucemburský zemřel ve stejný den jako o témě sedmdesát let dříve český král Přemysl Otakar II.

V roce 1980 se ostatky krále Jana vrátily krátce do Prahy, zde byly podrobeny průzkumu antropologem Emanuelem Vlčkem a jeho týmem Národního muzea- poté se vrátily zpět do Lucemburku.

Zjištěno bylo: Panovník měřil asi 170 cm, byl svalnaté, štíhlé postavy, vynikajícím jezdcem na koni, nalezeny na něm vážná opětovná zranění (turnaje a bitvy)- smrtelná zranění zaznamenala hlava a hrudník...

Uložen je v katedrále Notre-Dame v Lucemburku- zde jsme jej při návštěvě Lucemburku navštívili a vzdali mu čest..


R/1 - zdroje: Lucemburk, dějiny národa českého a další...
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 30. srp 2022 17:29 #15290

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Okno do historie - Smrt českého krále Přemysla Otakara

Dne 26. srpna 1278, v den svatého Rufa, se proti sobě postavilo 25 000 mužů českého krále Přemysla Otakara II. a 30 000 mužů Rudolfa Habsburského. České vojsko vítalo nepřítele voláním „Budějovice –⁠ Praha!“, habsburská armáda jim pak odpovídala „Řím – Kristus!“. Český král neměl armádu kompletní. Nedostavili se rytíři braniborského markraběte Oty a též nedorazila většina Vítkovců, jejichž čest tu zachraňovali jen páni z Rožmberka – Vítek a Jindřich.

Ani Habsburk neměl vojsko v plné síle, i tak však disponoval mírnou přesilou. Jeho armáda byla složená z lehké uherské jízdy, Kumánů a z oddílů rakouské, štýrské a korutanské šlechty. Habsburská přesila ovšem nic neznamenala, protože Přemysl měl převahu v těžké jízdě z Čech, Durynska, Míšeňska a Braniborska a právě na tyto rytíře český král spoléhal. V obou táborech byly odslouženy mše a zhruba kolem deváté začala samotná bitva. Českému králi zbývaly tři hodiny života...

www.armyweb.cz/clanek/smrt-ceskeho-krale

Zdroj: armyweb.cz

R2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 08. srp 2022 12:11 #15246

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Zpráva z historie:

5.srpna 1944 bylo útokem na dobře opevněnou věznici Gesionovka ,sloužící jako koncentrační tábor osvobozeno 383 vězňů, z toho 348 Židů.

Tolik oficiální zpráva české Wikipedie... kdo byli oni polští hrdinové, o kterých se v České republice nepíše a mino historiků neví?

Nastudovali jsme si originální polské materiály...

Varšavské povstání:

2.srpna 1944 polská Zemská armáda ukořistila a za pomoci provizorně zřízené tankové čety "Wacek" ( původem byla přezdívka velitele Waclawa MICUTY) bojovala do 11.srpna 1944- poté, kdy spotřebovala všechnu munici, byly tanky na ústupu zničeny...

5.srpna 1944 - prapor Zoška - batalion Zoška (český překlad: Prapor Žofka byl harcerský prapor polské povstalecké Zemské armády (pozn. redakce: vznikl v srpnu 1943 transformací již existujícího útvaru Útočných skupina Šedých řad. Prapor byl elitní jednotkou varšavského povstání. Rota "Rudy" bývá historicky označována jako nejlepší rotou povstalců...

Rota provedla útok na opevněný Koncentrační tábor Gesiówka na vlastní žádost ( předchozí dva útoky polských jednotek ztroskotaly s vysokými ztrátami... (pozn. redakce)...velení Zemské armády rozhodlo od dalších útoků ustoupit ...

Historie praporu:

Většinu příslušníků praporu tvořili harceři z ´Točných skupin ( ti prošli kadetskými kurzy)..

Exkurz:

harcer (polsky "harceř" harcerka (polsky "harcerz / harcerka / má širší význam- najdeme jej například i polském skautingu nebo o jiném hnutí.. zúženo potom člen harcerského hnutí náležející určité věkové skupin- ale pozor- její vymezení se v rámci různých harcerských organizací liší... (zdroj JUNÁK-český skaut(- polská WikipediE- volně dostupné...vlastní překlad.

V českém středověku známe slovo "harcovník" - to byl zkušený rytíř často v míru vystupující na rytířských kláních, ve válce se pohyboval před hlavním vojem armády a vyhledával souboje s podobnými "elementy", ještě než začala hlavní bitva...

zdroj: česká WikipedE ...

Prapor Zoška byl založen oficiálně již v srpnu 1942, ale v jako podobných případech jej lze vystopovat až do roku 1942.

Prapor Zoška byl s celou elitní diverzní brigádou Broda 53 (byl její hlavní součástí) zařazen při zahájení varšavského povstání do skupiny Radoslav- (byla součástí jednotek Kedywu).

Povstalecké velení je nasazovalo k plnění úkolů "mimořádné důležitosti"- např. k útokům na pozice, které nezvládly jednotky běžné, k vyztužení obrany klíčového místa, dobytí ztracené klíčové pozice také k uzavření nebo otevření ústupové nebo spojovací cesty...prapor vydržel až do všeobecné kapitulace, během své existence utrpěl 80% ztrát nakonec byl sloučen se stejně zdecimovaným praporem !Parasol"...

zdroj: polské materiály- vlastní vyhledání a vlastní překlad..

R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 02. srp 2022 17:08 #15223

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
HISTORICKÝ PROLOG.

Bitva u Verdunu.

... jedna z největších bitev první světové války na její západní frontě - boje probíhaly u města francouzského města Verunu. Na obou stranách při ní padlo zhruba 300 000 vojáků. Trvala od 21.února 1916 do 18.prosince 1916 - kvůli velkému počtu padlých vojáků je označována jako verdunský mlýnek na maso.

Zajímavost:

k této bitvě je připisován výrok populární ve Francii: "Ils ne passeront pas"- NEPROJDOU ...autorem je francouzský důstojník Robert Nivelle nikoliv, jak se později mylně připosíváno Philippovi Péatainovi... (Důkaz: heslo "Ils ne passeront pas" bylo obsahem denního rozkazu v roce 1916 u Verdunu.. dnes jej najdeme na i některých francouzských medailích...(poznámka redakce).

PRAHA 1945 - heslo v pozměněné formě " No pasarán" na barikádách v Praze...ale je oblíbeno také u Němců : "Sie werden nicht durchkomment" v Rumunsku : "Pe aici nu se trece" ... zřejmě nejoblíbenějším se stalo ve španělské občanské válce - použila jej tehdy mluvčí Isidora Dolores Ibárruri Gómez měla přezdívku "Vášnivka". dne 18.července 1936 při obléhání Madridu... (poznámka redakce: Madrid byl dobyt (Franciso Franco) a použil rčení vlastí "Hemos pasado" - česky "Prošli jsme.."

A EPILOG.

Bitva o Ržev.

30.července 1942 zahájila sovětská vojska ofenzivu, která měla Němce vytlačit z výběžku u měst Ržev a Vjazma, který po bitvě u Moskvy a sovětském protiútoku na přelomu let 1941-1942 nebyl zlikvidován. Němci jej stačili opevnit...

Výsledek? - nerozhodný, žádná strana nedosáhla svých operačních cílů a německé síly operací Büffel později z výběžku ustoupily- ale: společně s první rževskou bitvou (8.ledna 1942-31.břzn 1943 a druhou řževskou bitvou (operce Mars) se bojům říká: rževský mlýnek na maso- rusky v překladu azbuky foneticky: "Ržaevskaja mjacorubka"

Bitva o Ržev připravila o život přes milion sovětských vojáků i statisíce Němců

volně zpracováno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 01. srp 2022 15:53 #15219

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
S kým bojovali naši otcové ve II. světové válce....

Georg Stumme.

Narozen 29.července 1886, Halberstad, Německo

Absolvent

pruské vojenské akademie - poručík. Výcvik generálního štábu.

Povýšen

na kapitána, jmenován náčelníkem štábu 33.divize. Opakovaně vyznamenán za zásluhy během 1.světové války.

1.dubna 1938

povýšen do hodnosti generálporučíka,při útoku na Polsko velel2.lehké divizi. Počátkem roku 1940 se stal velícím generálem X.X.X.X. Armeokorpsu- tomu nadále velel při "balkánském tažení" a válce proti Sovětskému svazu. Jeho jednotka byla motorizována, s ní obsadil Možajsk.

Problém

jeho štábní důstojník z nedbalosti (červen 1942) ztratil některé německé =plány, ty se dostaly do rukou Sovětů.

Hitler

jej 21.července 1942 zbavil velení, polní soud jej odsoudil na 5 let vězení, postavil se za něj Bock a nařídil jeho propuštění z vězení...

( Fedor von Bock- celým jménem Moritz Albrecht Franz Friedrich Fedor von Bock -)

zabit společně s manželkou a dcerou stíhacím bombardérem Royal Zealand Air Force 4.května 1945- německý generalfeldmarschall- apolitický monarchista. Do politiky se nezapojoval, nesympatizoval se spiknutím ke svržení Hitera- Hitler mu "leccos" promíjel, protože Fedor von Bock byl ( do útoku na Moskvu) skvělý voják...pozn. redakce R/1)

pokračování:

Po omilostnění byl poslán do Afriky k velení Tankové armády Afrika, složené z jednotek německých a italských. Ervin Rommel onemocněl ... generál Stumme byl postaven hned na začátku velení před problém nedostatku munice- když asi za šest týdnů zahájili Britové útok, zakázal dělostřeleckou přípravu na nástupní prostory útoku Britů (vojenští historici mu jeho rozhodnutí vytýkali- Britové se mohli k útoku plně rozvinout...

Smrt

našla generála Stumma , když bez ochranného doprovodu a radiovozu se přesouval s velitelem spojařů Andreasem Bůchtingem na frontu. Na otevřeném terénu směrem k velitelskému stanovišti se ocitli v leteckém útoku- plukovník Büchting byl mrtev na místě zásahem do hlavy, Stumme z auta vyskočil a řidič ujel...

Generál Stumme byl nalezen mrtev, nezraněn- ale vzhledem k tomu, že měl vysoký krevní tlak, mělo se zato, že zemřel na infarkt...

Na frontovou linii se vrátil Erwin Rommel...

zdroj: zpracováno podle české WikipediE, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 26. čec 2022 16:32 #15208

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
24. července r.1911 Hiram BINGHAM, americký cestovatel, profesor Yaleovy university znovuobjevil incké osídlení Machu Picchu.

To je obecně známo.

Co je známo méně:

24.července 1911 vystoupal v doprovodu (Melchora Arteagy- místního domorodce) na vrcholek hřebenu vysoko v horách, kde se spojují vrcholky Machu Picchu a Huayna Picchu.

Podle svědectví místních misionářů Thomase Paynea a Stuarta McNairna , kteří měli navštívit ruiny už v roce 1906 , zde mělo ležet poslední útočiště Inků před španělskými dobyvateli.

Bingham nejprve objevil množství ruin a stovky umělých tras stoupajících po úbočí. Bingham začal s archeologickými vykopávkami, poté byl nucen Peru opustit- byl obviněn peruánskými úřady za porušení zákonů o archeologickém výzkumu. Do peru se již nikdy nevrátil...

V roce 1874 však byly zhotoveny mapy se zobrazením Machu Picchu- byl tedy Bingham skutečným objevitelem?

- Machu Picchu se poté stalo jednou z největších turistických atrakcí Jižní Ameriky a Bingham na svoji počet dostal pojmenování cesty od řeky Urubamba k Macchu Picchu- cesta se nazývá Hiriam Bingham Higway...

- jméno Bingham nese i luxusní vlak společnosti PeruRail - ten od roku 2003 vozí turisty na úzkokolejné trati mezi Cuzkem a Machu Picchu (jde o jedno z mála přístupových cest na archeologické naleziště).

- uvádí se, že Hariam Bingham může být inspirací pro filmovou postavu "Indiana Jonese" ( srovnej bestseller "Ztracené město" vydána v roce 1948)...

- PERU žádalo mnoho let o vydání asi 40.000 artefaktů( mumií, keramiky, kostí- ty Bingham z Machu Picchu odvezl neoprávněně. Dohoda ze dne 14.září 2007 uzavřená mezi Yaleovou universitou a peruánskou vládou byla pro Peru nadějí- v roce 2008 pak peruánská vláda uvedla, ne chce nazpět nikoli 4.000 ale všech 40.000 kusů..

Věc je v současné době ještě zřejmě ve sporu a v Evropa o ni ztratila zájem...

Zdroj:

Santonova, Kate, Archeologie.Skrytá tajemství minulosti. 1.vydáníPraha: Sloart, 2008 ISBN 978-80-7391-144-7 (upraven, velmi zkráceno- pouze jako informace ke dni... R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. čec 2022 16:47 #15187

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Potopení a zapomenutí - osud 4000 válečných zajatců z lodi SS Oria

V roce 1943 se válka začala obracet proti mocnostem Osy. Na východě rostla síla Rudé armády a Sověti byli připraveni zaplavit Německo stovkami tisíc vojáků. Na západě se Britové, státy Commonwealthu a Američané připravovali na invazi do nacisty ovládané Evropy. Na jihu padla fašistická Itálie a obnovená italská vláda se stala spojencem proti Říši...

www.armyweb.cz/clanek/potopeni-a-zapomen...jatcu-z-lodi-ss-oria

R/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 18. čec 2022 16:49 #15179

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.1442 obestřelo českou historii tajemství- Jiřímu z Poděbrad a jeho první manželce Kunhutě ze Šternberka se narodil syn. Byl prvorozený a tedy byl důvod k oslavě...namísto toho, přísné utajení. Když již jeho existenci nebylo možno tajit- otec mu nezjistil povýšení mezi říšská knížata- nejvýznamnější šlechtice Svaté říše římské...proč?

Boček z Poděbrad.

Co o něm víme? Proč nevíme, nebo jen velmi málo? Otevřeli jsme publikaci FELCMAN, Ondřej; FUKALA Radek a kol: Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat Praha, Nakladatelství lidové noviny, 2008 ISBN 978-80-7106-949-2 a několik dalších i polských např. GLOGOVSKO Stefan Genealogia Podiebradów, Gliwice: Urzuad Miasta i Gminy Ziebice: Mizeum v Gliwiciach 1997 a ?

Údaje bezpečné:

Rodiče: Jiří z Poděbrad a Kunhuta ze Šternberka

Datum narození:15.července 1442

Datum úmrtí: 28.září 1496

Místo narození: neznámé...

Tradice jména: BOČEK znamená, že byl v rodové linii pánů z Kunštátu (jejich výběru jmen mužských potomků).

Tajemství:

přesto že byl synem prvorozeným, jeho "upozadnění" zůstává nejasné.

František Palacký: ... Boček byl mentálně zaostalý, i když Bočkův handicap mohl být pouze rázu fyzického, ale není vyloučeno, že šlo o kombinaci postižení různých.

Majetkově:

stál Boček ve stínu mladších bratří- projevilo se to nejvíce po úmrtí Jiřího z Poděbrad (1471)- Bočkovi sice připadly majetky nemalého významu - po otci zdědil slezské knížectví- ale z hlediska významu rodu bohatý nebyl. Nikdy se neoženil a byl bezdětný ...

Bratři:

Viktorín (později zajat v Uhrách) a Jindřich - vykonávali nad bratrem Bočkem jistou formu "opatrovnictví", historikové soudí, že se ji snažili zneužít, když se o jeho majetky přeli...

Jindřichovi Boček posléze nemalou část svého dědictví postoupil ( Viktorín předtím zemřel..)

Boček z Poděbrad spí svůj věčný sen na Jindřichově hradě v Kladsku, zde je také pohřben ve Františkánském klášteře- ten jeho bratr Jindřich založil...

R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 17. čec 2022 16:17 #15175

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Voják,

jehož nekázeń stála jeho život a nesplnění úkolu... život... Oldřich DVOŘÁK, československý voják, příslušník výsadku Steel...

narodil se v Trenčíně, opustil Československo .. dostal se do Francie- zařazen k telegrafní rotě... ale bojů o Francii se nestačil zúčastnit... evakuován do Anglie- zařazen k 2.pěšímu pluku-spojovací četě- 1941 k rotě velitelské.. tam byl, bohužel, "vybrán" k plnění zvláštních úkolů.

V září 1941 absolvoval sabotážní kurz a parakurz. Povýšen do hodnosti svobodníka, začátkem roku 1942 absolvoval telegrafní kurz. Poté přidělen na Vojenskou radiovou ústřednu. a připravoval se na vysazení v jednočlenné výsadku Stel ( jako radista).

28.dubna 1942 seskočil sám u obce Požáry na Křivoklátsku. Ukryl materiál a odejel na záchytné adresy v Lázních Bělohrad a Pardubicích. Nastoupit měl v ÚVODu jako radista. V Čechách jej zastihla "heydrichiáda" - chtěl se přesunout ke své sestře na Slovensko a zde se ukrýt.

Po cestě se zastavil v rozporu s výcvikem a stanoveným úkolem v obci Radošovce; zde vyřídil místnímu notáři pozdrav od syna z Anglie. Notář ihned informoval četnickou stanici, při útěku byl svobodník Oldřich Dvořák zezadu zastřelen polním hlídačem!

zdroj: I.REICHL Martin. Cesty osudu. Cheb.Svět křídel 2004 ISBN 80-86808-04-1

Mírně upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 16. čec 2022 05:40 #15169

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Pozvánka na Den české historie 2022

www.dnyceskehistorie.cz/

Připravujeme IX. DEN ČESKÉ HISTORIE!
Těšíme se na vás 20. srpna 2022 opět v Křivsoudově.
Zaměříme se především na 80. výročí operace ANTHROPOID.

Neopomineme ani další významné mezníky roku 1942.

Ale nezapomeneme ani na další významné osobnosti a události české historie.
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.203 sekund