Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3

Téma: HISTORIE ZAPOMENUTÁ..

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 25. led 2022 17:05 #14613

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21. ledna 1968

Začala bitva o Khe Sanh - provincie Quang tri, Jižní Vietnam. Americká základna střežila demilitarizovanou zónu mezi Severním a Jižním Vietnamem a silnice vedoucí na jih a východ. Útoku na základnu velel severovietnamský generál Giap- útok na základnu měl také odvést pozornost od připravované ofenzivy s názvem Tét.

Generál Giap byl zkušený válečník, porazil v roce 1954 Francouze v bitvě u Dien Bien Phu (pozn.redakce).

Útok na základnu byl zahájen po těžké dělostřelecké přípravě 304. a 305. severovietnamskou divizí ( koloem 17.000 vojáků, Američané stačili základnu posílit z jednoho praporu na 2 pluky (kolem 6 tisíc mužů; udrželi v chodu letiště. Obléhání základny trvalo až do 14.dubna 1968-teprve začátkem dubna se jim podařilo obklíčení základny prolomit.

Ztráty: na straně Američanů bojovaly i jednotky Jižního Vietnamu s ztráty jsou zde vyčísleny přesně: 703 padlých, 2642 raněných a 7 nezvěstných...Vietnamců padlo odhadem na 5 000 vojáků a 13 jich bylo zajato.

Po prolomení blokády byla zahájena velká vyčišťovací operace v oblasti s dalšími ztrátami. Základna Khe Sanh padla definitivně do rukou Vietnamců 15.července 1968 poté padl Saigon. V samotném USA se odpor proti vietnamské válce prudce zvýšil a americké síly byly z Vietnamu staženy.

Zdroj: slovenská Wikipedie (upraveno, zkráceno, doplněno údaji z roku 1968) R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 20. led 2022 17:57 #14596

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Začala bitva o Montecassino. 17.ledna 1944-18.května 1944.

Klášter Motecassino /Itálie/ byl založen v roce 529 svatým Benediktem z Nursie. Pokud jej navštívíte... stojí na stejnojmenné hoře vysoké 520 metrů ... z Říma je to po dálnici asi 130 km.

Vojensky je klášter strategicky významným...prvně byl vydrancován Logenbardy v roce 584.. podruhé jej zničili, úplně zbytečně -Američané.

Z hlediska vojenské strategie : Německý generál Sanger (katolík), chtěl klášter ušetřit.

Nebyly v něm, ani nejbližším okolí budovány německé obranné pozice, i když klášter ležel na tzv. Gustavově linii chránící ŘÍM...

Ale: Američané od 15.února 1944 klášter strategickým letectvem srovnali se zemí a Němcům následně vytvořili v ruinách výhodné obranné pozice (využití podzemí, spojovacích chodeb a dalších...)

Zničením kláštera proti sobě Američané popudili řadu významných představitelů katolické církve- navíc, Američané v útocích na obrannou pozici kláštera ztroskotali, neúspěšná americká 34.divize byla stažena. Nastoupil útok druhý... Novozélanďané, indické a britské divize ... s obrovskými ztrátami staženy z útoku...

V osnovách vojenských škol lze najít zajímavé využití výslechu zajatce.... Němci výslechem zajatého Brita zjistili, že tři vystřelené zelené světlice jsou pokynem pro stažení britských jednotek k pozic, které s krvavými ztrátami na úbočí kláštera dobyli... vystřelili je sami a Britové o těžce vybojované pozice přišli ; Němci je znovu obsadili.

Zde je třeba podotknout, že boj trval další dva měsíce a na německé straně byly nasazeny elitní jednotky německých výsadkářů!

Protiútok vedli Novozélanďané...tři dny ztráceli mnoho sil.. ale německé tanky je vytlačily. 15.bčezna 1944 byla situace stále stejná, němečtí výsadkáři drželi za velkých ztrát pozice až do 11.května 1944.

Poté nastoupili stateční Poláci.

(samostatné pojednání níže).

Exkurz.

Po válce byl klášter obnoven ( většinu prostředků poskytl italský stát)... klášter byl vysvěcen znovu papežem Pavlem VI. (1964).

12.května 1944 byl útok svěřen Polákům 2.polskému sboru; čítal 50.000 příslušníků a ochočený medvěda, Wojtek jenž nosil k polským polním kanonům munici.

Polskému sboru velel polský generál Wladyslaw Albert ANDERS, hlavní velitel polských ozbrojených sil v letech 1944-1945 v zahraničí (doma operovala silná podzemní organizace - partyzáni. )

Představu o urputnosti obrany i útoku nám dává přehledná informace:

Strany konfliktu:Spojené království, USA, Francie, Kanada, Indie, Polsko, Nový Zéland

versus

Německo, Itálie


Závěr.

Gustavova linie prolomena- cesta na Řím- volná...

Zdroj : převážně WijkipediE, upraveno, zkráceno


R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 17. led 2022 17:15 #14588

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.845 na dvoře Ludvíka Němce, krále Východofrancké říše, přijalo 14 českých knížat křesťanství...

Měl by to být den vstupu Čechů do evropských dějin... ale je to pravda?

Informace se tváří na Wikipedii jako jasná, pravá a pro Čechy přínosná... opírá se o dva písemné prameny té doby: klášterní letopisy Fuldské anály a tzv.Geografa bavorského. Ten popisuje oblast na sever od Dunaje v první polovině devátého století...

Křest českých knížat v Řezně z hlediska doložených skutečností není tak jasný. Podívejme se na doložitelné skutečnosti:

Co platí: že se nějaký křest v tehdejší bavorské metropoli udál, je nepochybné. Pochybnosti panují k počtu pokřtěných, jejich příslušnosti k určitému etniku a vládnoucí vrstvě.

Hypotézy jsou dvě: ...mohlo jít o dobrovolné přijetí křtu kmenem, jako jevu v dějinách christianizace Evropy neobvyklém ( Josef Pekař, český historik / ... kdo byl vlastně pokřtěn?

František Palacký: ... byli to tzv.lechové, nějací velmoži či předáci. Nepředstavujme si, co kníže to jeden kmen, natož pak jeden kníže, jeden stát!.., správa české kotliny devátého století byla mnohem složitější...

Gelais Dobner: ... oněch čtrnáct mužů reprezentovalo pouze část Čech, nikoliv území celé!

Dušan Třeštík : (odborník na problematiku raného středověku)...šlo o několik "odnoží" kmene Čechů.

Důvody křtu:

Odborníci tvrdí, že důvodů , proč se "předáci z české kotliny) nechali nejen dobrovolně jako "pohané" nechali pokřtít, navíc si pro "křest" sami přijeli, je několik.

Prvá:

Dobová politická situace. Pro misijní činnost na českém území nemáme hodnověrné doklady. V obé době byl silným panovníkem císař Ludvík Němec ( v roce 844 vedl vojenskou výpravu proti polabským Obodritům, následně i proti Velké Moravě Mojmíra I.

Druhá:

Ze křtu plynuly určité výhody. Zdá se být rozhodným "uhlazení" rozdílu mezi křesťany a pohany. Důkazem nám může být o čtyři století let později "veršující kronikář Dalimil" ...a jeho vzpomínka na nepokřtěného českého knížete Bořivoje - ten nebyl ještě více jak padesát let po křtu v Březně pokřtěn. Verš se týká jedné hostiny na velké Moravě:

... ať (pohan) usedne si

jak hovado na zem se psy

neboť prý mu chybí víra

neboť ušatého výra

vzývá místo Stvořitele

křesťanskou čest němá v těle."

Závěr: poměrně rychlé přijetí křtu zajistilo české nobilitě určité výsadnější postavení mezi ostatními kmeny(slovanskými..) ať už to bylo 13.ledna roku 845 jakkoliv a nakonec křest knížete Bořivoje, byť pozdější, je toho i v dnešku důkazem..

Zdrojem: byl použit článek paní Anny Košatkové - upraveno, zkráceno jako úvaha či encyklopedie R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 14. led 2022 16:46 #14573

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
BŘETISLAV

10. ledna slaví svátek Břetislav. Je původu slovanského, jsou domněnky, že vzniklo ze staročeského " břěčeti", což byl zvuk vydávaný před bitvou ( zvučet, hlučet) - dnes v překladu : "bojový ryk"...

Slavní nositelé jména: Břetislav I. kníže český

Břetislav II. kníže český

Jindřich Břetislav - kníže český

Zatím co i průměrný student dnešního Gymnázia, nebo znát by měl v historii národa českého úlohu českých knížat Břetislavů I.a II. o Jindřichu Břetislavu se toho mnoho neví... a přece ...

Jindřich Břetislav (zemřel v červnu (15.dne) Léta Páně 1197 v Chebu) byl od roku 1182 biskupem pražským a v letech 1193-1197 českým knížetem z dynastie Přemyslovců / najdeme jej jako Břetislava III. a kdo umí latinu i pod jménem Henricius.

Rodina.

Jindřich Břetislav- syn Jindřicha Přemyslovce a paní Markéty. Jindřich Přemyslovec byl bratrem krále Vladislava II.

Vzdělání.

Pařížská univerzita, poté vysvěcen na kněze.

Zařazen.

Probošt Vyšehradské kapituly (1178-1182)- 22.března 1182 zvolen pražskou kapitulou biskupem. (nahradil zemřelého biskupa Valentina. 23.května byl poté v Mohuči vysvěcen na biskupa. Světil jej salsburský arcibiskup Vojtěch III.)

Povaha.

Jindřich Břetislav se od mládí vyznačoval mimořádnou ctižádostí. Ta určila jeho další OSUD. Nástupem do biskupského úřadu se jej snažil vymanit moci světské, zejména omezit výběr daní od duchovních.

Rozpory.

r.1186 - s bratrancem Děpoldem II. - spravoval území na Chrudimsku, Čáslavsku, Vraclavskou- důvodem sporu byl fakt že zde Děpold nechal své úředníky svévolně zasahovat do správy statků biskupských /zdroj: kronikář Jarloch/.

Jindřich to vyřešil rázně- uvalil na to území "interdikt" .

To byl malér nad maléry.

Interdikt.

latinský překlad: (inter- dicere) zakázat- česky je známe pod pojmem "klatba"... to je druhý nejtěžší trest církevního práva.

Laik.

By takový trest přešel bez povšimnutí, ovšem duchovní?

...nesmí sloužit mši, žádné bohoslužby, ani při nich nesmí asistovat. nesmí udělovat svátosti a svátostniny, svátosti nesmí přijímat.

Zdroj: Kodex kanonického práva, kánon 1331 a 1332.

Osobní interdikt.

- postihuje jednotlivé osoby nebo skupiny, ale ! na rozdíl od exkomunikace nevylučuje z církve... pomiňme další podrobnosti...šlo o raný středověk. lokální i generální interdikt byl postižen slavnostní kletbou.

Anthéma.

Dnes bychom přeložili" vynětí z běžného užívání"... ve smyslu "vyloučení z obce, nebo církve"...pravoslavná církev je "sporadicky" užívá dodnes v církvích pravoslavných... katolíci ji nahradili pojmem "vyloučení"... někdy i "exkomunikace...

Hysterky nekatoličky při rozvodu použijí spíše výraz " proklínám tě, hajzle.." ovšem ... poněkud "k", ale významově stejného výrazu používají muži, když jim při rozvodu vezme "vítězná maminka".. dítě..

Řecké anathéma původně znamenalo " vyzvednutí"...možná také "obzvláštnění"...ale v řeči náboženské... "vyjmutí věci z používání lidského a poté obětování bohům... našli jsme je v hebrejštině cherem)...

Ale i Bible: srovnejme:

Slova Anathéma ( L 21,45 (Kral ČEP) je překládá jako "dary", hebrejské korban ( Mk7,11 Kral Čep) je překládá stejně.... ale pozdější výklad Bible i židovské užívání převládl význam užší..(jako něco nenapravitelně prokletého, co má řešit jen trest Boží- tedy vyhubeno zničeno...(srovnejme Dt 7.2 Kral ČEP... z pohledu majetkového ovšem církev neopomněla prohlásit, že "majetek "klatbou postižený, kněžím patří..."

Studiem Nového zákona zjistíme, "že se někdo zapřísahá, také zaklíná... (pokud by něco nesplnil, přivolává na sebe "trest Boží"...nejlépe doložíme Listy Svatého Pavla,... smysl "vyloučení nebo klatby" se používá vůči lidem, kteří se zřekli, nebo odcizili evangeliu... (nalezeno např.Ga1.8 (Kral, ČEP) také v 1 Kor16.22 (Kral, ČEP).

Církve křesťanské

si v "přísném vylučování" velmi užívaly.. viz Mistr Jan Hus.

Středověk užíval tvz. dočasné vyobcování" exkumunikci" a klatbu výslovnou "anathemu" s níž bylo spojeno "vydání k potrestání moci světské" což se v případě Mistra Jana HUSA, stalo...

Klatbu vyhlašoval papež, ( bylo to něco jako "veřejný nepřítel" , mohla postihnout i panovníka! Klatba byla vyhlášena v kostele přečtením papežské buly...kněží zhasli svíce, zlomili je a hodili na zem...

Středověk používal "klatbu" jako prostředek politického boje, "klatba" zbavovala poddané závazku poslušnosti a papežové až do roku 1917 ji užívali často. (Zrušil ji Kodex církevního práva - ale ne úplně, pouze ji ztotožnils vyobcováním "exkomunikací"....

I v roce 2022 se "anthema" užívá jen a to vyjimečně v církvích pravoslavných, protestantských , synagogách, U svědků Jehovových, Mormonů.. ale v uzavřené komunit+ může mít pro postiženého určité společenské dopady...

Judaismus... používá cherem - vyloučení z účasti na bohoslužbách- rozhoduje o něm místní obec, podobně postupují i hinduisté.

Islám...používá takfir- což znamená prohlášení určité osoby za nevěřícího.

Sekty ... ?


Zdroje:

Codex Iuris Canonici (CIC/1983) Praha, Zvon 1994. ISBN 80-7113-082-6)

Právnické texty UK Praha- studijní materiály

H.Pavlincová (vyd.) Slovník judaismus.- křesťanství-islám. Praha: MF 1996 : hesla cherem, anathema

A.Novotný, Biblický slovník on-line, PRAHA: KALICH 1956, HESLO PROKLATÝ.

vlastní studijní poznámky církevního práva UK Praha,,,

R/1


Pro encyklopedickou úplnost zveřejníme v samostatném článku pojem "Exkomunikace" a "Acht"...
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 07. led 2022 16:48 #14550

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
4.ledna 2010 zemřel ve věku 93 let! Cutomu Jamaguči (narozen 16.března 1916), přežil obě bombardování Hirošimy i Nagasaki .

Doložená fakta:

Pan Jamaguči byl obyvatelem Nagasaki, služebně však pobýval v Hirošimě (zaměstnanec Mizsubishi Heavy Industries.

6.srpna 1945 jej zastihl výbuch 1.atomové bomby, ten se zraněním přežil.

Následného dne se vrátil do Nagasaki a navzdory utrpěným zraněním šel 9.srpna 1945 zpět do práce. Tam sdělil nadřízenému, jak jediná bomba zničila Hirošimu; nadřízený se na něj rozzlobil a sdělil mu, že je blázen.

Následně byla svržena druhá bomba; nadřízený se již o pravdivosti svržené bomby nad Hirošimu nedozvěděl. na místě byl zabit...

Až v roce 1957 japonská vláda oficiálně přiznala panu Jamagučimu status hibakuša - (osoba postižená atomovým výbuchem) ... ale až v roce 2009 - 24.března bylo prokázáno a uznáno, že Cutomu Jamaguči přežil atomové výbuchy oba.

Zemřel na karcinom žaludku a má se zato, že onemocnění bylo následkem ozáření...

Zdroj : česká WikipediE upraveno, zkráceno a pátrali jsme dále...

Bylo, nebylo.

z výpovědi pana Jamagučiho: ..."žil a pracoval v Nagasaki. V létě 1945 byl na tříměsíční služební cestě v Hirošimě. 6.srpna 1945 služební cesta skončila měl se společně se dvěma spolupracovníky vrátit do firmy. Cestou na nádraží si pan Jamaguči vzpomněl, že nemá s sebou své (hanko) "pečetidlo, bez něhož nemohl cestovat"- tedy se pro něj vrátil. v 08.15 vcházel do doků, 3 km od něj vybuchla ve výši bomba...později si onen okamžik vybavil jako bombardér a pod ním dva malé obláčky padáčků, následovalo velká záře a byl odhozen někam k patě betonové zdi ...když se probral z bezvědomí, dočasně neviděl a neslyšel a cítil silnou bolest na levé horní polovině těla...poté, co se probral ze mdloby, doplazil se do nedalekého protileteckého úkrytu... za několik hodin se vydal v troskách zpět k nádražím, našel spolupracovníky v krytu, ti zraněni zřejmě nebyli. Na druhý den se všichni tři vrátili do Nagasaki...

Jak, čím- již uvedeno není.. faktem zůstává poměrně mnoho nejasností

V Nagasaki byl odborně ošetřen (ještě před výbuchem), ale je zřejmé, že po zkušenostech z Hirošimy byl při náletu nad Nagasaki vyhlášen letecký poplach. Pan Jamaguši druhý výbuch přežil bez zranění v protileteckém krytu umístěném shodou okolností opět asi 3 km od epicentra... týden nefungovala zdravotnická péče, až po týdnu mu byly obvazy vyměněny..

Popis událostí v Nagasaki lze ověřit a je vysoce pravděpodobné, že tomu tak bylo.

Co bylo dále...

na začátku padesátých let manželka pana Jamagučiho porodila dvě dcery, sám pan Jamaguči pracoval jako překladatel pro okupační síly Námořní pěchoty Spojených států amerických, později jako ředitel školy.

1957.

Japonská vláda vypisuje přiživším atomový výbuch statut hibakuša. V průkazu totožnosti pana Jamagučiho bylo místo pobytu Nagasaki. Byl mu tedy statut automaticky přiznán. Dovršením věku osmdesáti, začal pan Jamaguči psát své vzpomínky- napsal knihu "Ikasareteiru inoči."

2006.

Japonská vláda vydala vydala dokument o 165 osobách, které přežily oba jaderné výbuchy. Jim přiznala staut nidžů hibakuša. Pan Jamaguči byl na setkání s novináři před Organizací spojených národů pozván. Po promítnutí snímku " "The Doubly Atomie Bombed of Hiroshima and Nagasaki" požádal, co přeživší výbuchu, o zákaz jaderných zbraní.

Pan Jamaguši se poté stal světově známou osobností a tak v roce 2009 požádal o statut nidžů hibakuša. Japonská vláda jeho žádosti vyhověla; ovšem krátce nato pan Jamaguči zesnul...

Zůstává otázkou v lednu 2022- co se stane, má-li rozdělený svět k dispozici tisíce jaderných zbraní daleko silnějších než byla bomba svržená na Hirošimu a Nagasaki?

Zdroje: celkem 14 dílčích a překlad článku z anglické Wiki "Tsutomu Yanaguchi" upraveno, zkráceno jako encyklopedická informace - R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 13. pro 2021 16:28 #14474

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Černý den Královského námořnictva. Zkázu přinesly japonské bombardéry

www.idnes.cz/technet/vojenstvi/svaz-z.A2...183750_vojenstvi_erp

R/2
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 10. pro 2021 04:04 #14462

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Prvnímu japonskému náletu na Filipíny čelil i hrdina z Čech

www.novinky.cz/historie/clanek/prvnimu-j...dina-z-cech-40380337

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 30. lis 2021 03:37 #14421

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
27. listopadu r.1817 zaútočili američtí vojáci na indiánskou vesnici na Floridě, započala Seminolská válka.

Útok amerických vojsk kdekoliv nevyvolává ani nadšení, ani údiv, mnohdy ani ne pozornost, tento útok je pro Čechy zvláštní tím, že se jej jako "žoldnéř" účastnil Čeněk PACLT, český cestovatel, prospektor (hledač drahých kovů, případně jiných nerostů). pozn. redakce.

Čeněk Paclt byl prvním Čechem, který navštívil pět obydlených kontinentů-

Život:

Narodil se v Turnově, v rodině obchodníka s drahokamy. Vyučil se "brusičství kamenů". Po vyučení dostal "cestovní knížku", s tou směl cestoval po českých a rakouských zemích. Ve Vídni brousil opály. Později odešel do Varšavy. Zde se mu nedařilo.

28.září1846 ...31 dnů plavby do New Yorku. Na lodi byl Čechem jediným a nebyl jediným, určitě, kdo byl z Čechů v New Yorku hned po příjezdu okraden. Týden pracoval, aby mohl odplout do New Orleans. Na lodi vypukl požár a osazenstvo parníku zachránila americká vojenská fregata Providentia. Kapitán fregaty nelenil, provedl nábor a Čeněk Paclt se stal americkým vojákem se závazkem na pět let. Bojoval v průsmyku Cerro Cordo a v polovině září 1847 vstoupil do hlavního města Mexika. Byl převelen na Floridu do bojů s indiánským kmenem Seminolů.

Seminolové:

-indiánský kmen dosud žijící v USA- kmen má asi 12.000 kmenových příslušníků rozdělených do dvou skupin. K rozdělení došlo ve válce Severu proti Jihu, Jedna skupina žije v Oklahomě, druhá zůstala na Floridě.

Seminolové sami sebe nazývají Kaniuksalgy " Lidi z poloostrova", pocházejí z Kríků, v průběhu 18.století se usadili na tehdy řídce obydleném poloostrově a asimilovali zde žijící kmeny Timukuú a Kalusů.

Zajímavost:

V USA je pět kmenů, civilizovaných, které vycházely s bělochy dobře. Dokonce přejímaly některé jejich prvky způsobu života.

Ke změně došlo až v roce 1821- tehdy američtí přistěhovalci začali zabírat půdu Seninolů a nutili je zbraněmi k vystěhování do indiánského teritoria Oklahoma. Toho násilí se, jako nájemné voják, žoldnéř, účastnil i náš Čech.

Po odchodu z armády.

Čeněk Paclt vysvlekl stejnokroj, odevzdal výstroj a pušku, prošel Washington, D.C.Baltimore, Filadelfii, Trenton, Buffalo, Boston a nakonec se kochal krásou Niagarských vodopádů. Čím a jak se živil, nevíme. Přežil "žlutou zimnici " a v horečkách se rozhodl vydat do Brazílie. ... diamanty... ale moc štěstí neměl, nezlákalo jej ani Rio de Janeiro, vrátil se zpět do USA a vydal se - tentokráte do :

Austrálie.

V jihovýchodní Austrálii hledal zlato. Zatím neúspěšně. Zkusil tedy Indii. A až tam zjistil, že jde, z dnešních výrazů, o "hoax"...udělal si tedy zpáteční výjezd a před Hongkong a Singapur se vrátil do Austrálie. a hle, štěstí mu přálo.

1863 - zlato našel a zhohatl. V letech 1856-1866 procestoval Nový Zéland .

Poté se vrátil do rodného Turnova.

Před ním byla vidina:

AFRIKY.

1870. Procestoval její podstatnou jižní část. Hlavně hledal diamanty. V diamantových polích u Kimberley potkal dalšího Čecha- Emila HOLUBA.

Pánové si však, byť krajané , od samého počátku "nesedli". Holub připadl Pacltovi jako nezkušený, přitom drzý a namyšlená mladý muž. Tak zněl ironický obsah dopisů, jenž napsal Paclt do Čech. Nechápal, co Holub v Africe hledá, když sbírá nikoliv diamanty, ale domorodé předměty. Holub si cenil svých teoretických vědomostí a svého vzdělání, Paclta spíše jako "primitiva" několikrát urazil...

Cestovatel a dobrodruh Čenek Paclt žil v Africe asi 17 let; nalezen byl ve svém stanu mrtev ve věku 74 let. Stalo se v Keiskammě u řeky Vaal. (červen 1887).

Redakční poznámka.

Keiskamma (řeka) v jazyce afrikánském Keiskammarivier leží v provincii Východní Kapsko (Jihoafrická republika). Řeka se vlévá do Indického oceánu. Dříve řeka Keiskamma činila hranici mezi Kapskou provincií a bývalou britskou Kafferaria - ( my ji známe spíše ze zeměpisu jako "provincii královny Adelaide, byla jí až do roku 1847...)

R/1


zdroje: SVOBODA, Jaroslav: Čeňka Paclta cesty po světě: příhody a zkušenosti jeho na cestách po Americe, Austrálii, Novém Zealandě a jižní Africe... Jaroslav Svoboda, Mladá Boleslav:Karel vačlena 1888... a další, upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 28. lis 2021 14:52 #14420

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Česká národní rada.

Vznikla v roce 1968 ústavním zákonem č. 77/1968. Od 1.ledna 1969 byla do 31.prosince 1992 zákonodárným sborem ˇČeské socialistické republiky, později České republiky. Na území republiky byla nejvyšším orgánem státní moci .

1.ledna 1993 se osamostatněním České republiky (čl.106 odst.1 Ústavy transformovala na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

zdroj: čs.Wiki.

Evžen ERBAN se nerodil ve Vsetíne v roce 1912. Původní jeho "partají" byla Československá sociální demokracie, po Únoru 1948 přešel hbitě do Komunistické strany Československa a stal se poslancem. Na různých politických funkcích se živil celý života.

Život.

Před válkou vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy, V letech 1936-1940 byla tajemníkem několika sociálně demokratických odborových svazů.

Protektorát

prožil "loajálně" jako tajemník "Národní odborové ústředny zaměstnanecké". Jakmile se v Praze přestalo střílet, přešel do funkce Ústřední rady odborů, opět jako "tajemník". Zde působil od roku 1945-1950.

Červem 1948.

Evžen Erban je hlavním aktérem sloučení sociální demokracie s KSČ. Po sloučení ČSSD s KSČ byl "kooptován" do Ústředního výboru Komunistické strany Československa, tam jej ve funkci potvrdil i IX. sjezd KSČ.

Dále se úspěšně živil jako ministr sociální péče ve vládě Klementa Gottwalda, stejně jako ve vládě Antonína Zápotockého. Od roku 1952 -1963 byl předsedou Státního úřadu sociálního zabezpečení, od roku 1963-1968 předseda Státní správě hmotných rezerv.

Politicky byl velmi aktivní - po invazi vojsk Varšavské smlouvy se Evžen Erban stal generálním tajemníkem ÚV Národní fronty ČSSR a zastával jej do roku 1971.

Aktivně se podílel na činnosti komisí, které vylučovaly z KSČ tzv. "reformistické členy, byl osobním nepřítele Josefa Smrkovského...

Po federalizaci Československa usedl radostně do lavic poslanců- začal Sněmovnou národů ve federálním shromáždění; jeho mandát zanikl až v lednu 1990- jen proto, že došlo po tzv. "sametové revoluci" k výměně ve složení zastupitelských sborů.

Přišel rok 1989 a Evžen Erban již zase, jak o sobě prohlásil" by byl rád "sociálním demokratem"...a chtěl se "zúčastnit její obnovy"... tentokrát mu obrat "korouhvičky " neprošel.

Evžen Erban miloval,

stejně jako někteří ....... v době dnešní, medaile.

Jejich přehled:

Československý válečný kříž!

Československá medaile za zásluhy I. stupně 1946,

Za zásluhy 10 let Lidových milicí..!!!

Řád 25.únota 1949...Řád republiky 1955,1962,1968,

Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti 1968 a Řád Vítězného Února 1973...

Zdroj:

Evžen Erban/online/.Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ... dostupné, a několik dalších materiálů dostupných online např: přehled funkcionářů ústředních orgánů KSČ 1945-1989...dostupné online... zpracováno velmi volně zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE ZAPOMENUTÁ.. 28. lis 2021 14:48 #14418

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
24.listopadu 1989 - na celodenním mimořádném zasedání Ú V KSČ byla přijata rezoluce všech členů a kandidátů předsednictva a generálním tajemníkem byly zvolen namísto dosavadního Miloše Jakeše politik Karel Urbánek.

Karel URBÁNEK se narodil 22.března 1941 a je posledním generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Život:

- maturant Železniční průmyslové školy, angažoval se politicky v různých funkcích KČS v Jihomoravském kraji, později vystudoval Vysokou školu politikou s titulem RSDr. Postgraduál ny vysoké škole ekonomické v Praze.

1989 - poslanec za volební obvod Brno-venkov jako poslanec České národní rady .

REVOLUCE zvaná "samet".

24.11.1989 odstoupil z postu generálního tajemníka Miloš Jakeš. Kandidátem na tuto funkci byl i Lubomír Štrougal (předseda Československé vlády),ale ke zvolení Karla Urbánka vedla intervence prezidenta republiky dr. Gustava Husáka.

Karel Urbánek ( jak si pamatují "pamětníci"), vystoupil v televizi, připustil chyby komunistického vedení, vyzval k dialogu se všemi stranami, trval na udržení socialismu a varoval před vyhrocením situace.

28.11.1989. Pražský aktiv funkcionářů KSČ- zde Urbánek znovu varoval před "skupinami, které se zmocnily revoluce a chtějí odvrátit zemi od socialismu." Aktiv se postavil za Karla Urbánka a vyzval občany, aby se plánované generální stávky neúčastnili.

30.11,1989 studenti Karla Urbánka ve své výzvě : ...všem poctivým komunistům "...

Pamětnici si však vzpomínají, že Karel Urbánek prohlašoval a to opakovaně,. že KLSČ pod jeho vedením hodlá pokračovat nebo navazovat na myšlenky "Pražského jara" 1968". To potvrdil i Akční program KSČ nazvaný: "Za demokratickou společnost v ČSSR" (zdroj: televizní projev 5.12.1989 později zveřejněný v Rudém právu 6.12.1989).

3.-5.prosince 1989 Moskva: setkání zástupců zemí Varšavské smlouvy za vedení Michaila Gorbačova. Jedním z bodů jednání bylo snížení počtu vojsk Sovětské armády na území Československa.

Za vedení Karla Urbánka rozhodlo předsednictvo KSČ o rehabilitaci vyloučených členů KSČ v roce 1968, změně ve vedení České národní rady, Federálního shromáždění, zrušení Lidových milicí, zrušení "vedoucí úlohy KSČ v Ústavě ČSSR" .

Do funkce předseda federální vlády byl schválen Čalfa, ještě za vlády dr. Gustava Husáka s ním projednal jmenování vlády "národního porozumění" a jeho rezignaci na funkci prezidenta.

Jednal s představiteli nastupujícího nového režimu: Dubčekem, Mlynářem, Císařem a Jičínským.

Zdroj kniha: "Československý parlament po roce 1989" kde se dočteme : ... Urbánek měl významný podíl na tom, že předání moci proběhlo pokojnou cestou a spořádaně".

Nakonec převzal funkci ( po mimořádném sjezdu KSČ a reorganizaci vedoucích funkcí ) funkci "generálního tajemníka ÚV KSČ " předsedu strany.

20.prosince 1989 byl do této funkce zvolen Ladislav Adamec.

zdroj: vlastní archiv, upřesněno čs.Wiky- určeno pamětníkům upraveno R/1


r.1999 na základě rozhodnutí zastupitelství Ústí nad Labem byl rozebrán plot v Matiční ulici- byl vybudován na oddělení hlučných a nepřizpůsobivých "spoluobčanů! od spořádané čtvrti. (zdroj místní zprávy z Ústí nad l.)


R/1
The administrator has disabled public write access.
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3
Vygenerováno za 0.203 sekund