Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 21. bře 2023 17:13 #15765

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
21.3.2023

PŘED 81 LETY PADL VÁCLAV MORÁVEK, HRDINA DOMÁCÍHO ODBOJE

Autor: vhu.cz - Převzato z publikace Vojenské osobnosti československého odboje; sestavil kolektiv autorů.

Před 81 lety zemřel VÁCLAV MORÁVEK, HRDINA ČESKÉHO PROTINACISTICKÉHO ODBOJE. V meziválečném období působil jako důstojník československé armády.

Byl nejmladším členem odbojové trojice Mašín, Balabán, Morávek, přezdívané Tři králové, která působila na území Protektorátu v letech 1939–1942. Skupina shromažďovala informace, kolportovala ilegální tiskoviny a prováděla záškodnickou činnost. Morávek vydržel na svobodě z trojice nejdéle, padl 21. března 1942 při přestřelce s příslušníky gestapa.

Narodil se 8. 8. 1904 v Kolíně v rodině středoškolského profesora Josefa Morávka a jeho manželky Jaroslavy, rozené Muzikové.

Dne 28. 3. 1923 byl odveden při dobrovolném odvodu a 1. 10. 1923 nastoupil voj. prez. službu u p. pl. 42 v Terezíně. Odtud však byl již 5. 10. 1923 odeslán jako frekventant do VA v Hranicích, z níž byl 14. 8. 1925 vyřazen v hodnosti por.děl. Druhého dne byl vtělen k děl. pl. 107 v Olomouci, u kterého poté strávil většinu své vojenské kariéry.

Již 1. 10. 1925 byl však vyslán do aplikační školy dělostřelectva při DU v Olomouci, kterou absolvoval s dobrým prospěchem 15. 7. 1926. Následně se vrátil ke svému kmenovému pluku, kde poté postupně působil jako velitel čety 1. baterie, velitel spřežení 4. baterie, první důstojník 1. baterie, důstojník pátrač 2. baterie a velitel remontního oddělení a současně pobočník velitele náhradního oddílu až do poloviny září 1931.

V mezidobí absolvoval v termínu od 1. 2. do 30. 7. 1927 ekvitační školu pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci a 1. 10. 1929 byl povýšen na npor. Dne 15. 9. 1931 byl povolán jako frekventant do I. ročníku vyššího jezdeckého kursu při VJU v Pardubicích, který úspěšně absolvoval 15. 7. 1932 a následně nastoupil dnem 1. 10. 1932 do jezdecké školy tamtéž.

Po jejím ukončení se 30. 7. 1933 vrátil zpět do Olomouce, kde převzal funkci prvního důstojníka 2 baterie, kterou pak vykonával následující dva měsíce. Dne 1. 10. 1933 byl ustanoven velitelem remontního oddělení 7. polní dělostřelecké brigády v Olomouci a v této funkci poté působil až do okupace, tedy i po jejím přejmenováním na velitele remontní baterie 7 (kmenově zůstával však i nadále zařazen u děl. pl. 107).

Za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl od 25. 9. do 1. 11. 1938 velitelem remontní baterie děl. pl. 107. Bezprostředně po obsazení zbytku ČSR nacisty se pokusil u Moravské Ostravy o přechod hranic do Polska, ale nebyl úspěšný. Vrátil se proto do rodného Kolína, kde byl MNO v likvidaci přidělen jako vrchní aktuárský tajemník k tamnímu úřadu práce.

V oficiálním zaměstnání však dlouho nezůstal. Stále více času mu zabírala činnost ve vznikající ON.
Ve štábu divize byl škpt. Morávek zařazen jako její zpravodajský důstojník a mezi jeho úkoly patřily i časté cesty do Prahy, kde se setkával s představiteli Zemského velitelství ON – Čechy, zejména pplk. gšt. Josefem Kazdou a mjr. gšt. Hynkem Němcem. Koncem podzimu 1939 navázal kontakt i s pplk. děl. Josefem Balabánem a pplk. děl. Josefem Mašínem, s nimiž vytvořil nyní již legendární odbojovou skupinu, která později obdržela název „TŘI KRÁLOVÉ“.

Společně se svými druhy vybudoval zpravodajskou ústřednu, kde byly shromažďovány a vyhodnocovány cenné informace vojenského, hospodářského i politického charakteru. Zprávy se jim zpočátku dařilo do zahraničí posílat prostřednictvím kurýrů, později však byla dána přednost radiotelegrafickému spojení.

Zpravodajská činnost takovéhoto rozsahu nemohla ujít pozornosti gestapa, které o ní získalo první informace na přelomu let 1939 a 1940. Když mu hrozilo zatčení, přešel na jaře 1940 do ilegality.

Když na konci jara 1940 vznesl přednosta II. odboru MNO v Londýně plk. gšt. František Moravec požadavek, aby domácí odboj kontaktoval předválečného agenta čs. zpravodajské služby Paula Thümmela (A-54), který tou dobou působil v Praze jako vysoký představitel abwehru, padla volba právě na Morávka. Ten se tak časem stal z pohledu Londýna jednou z nejdůležitějších postav domácího odboje. Právě napojení na Thümmela se mu však stalo později osudným.

Na přelomu let 1940 a 1941 zřídil škpt. Morávek společně s pplk. Mašínem vlastní vojenskou radiostanici Sparta II. Přišlo však jaro 1941, které se stalo pro oba Morávkovy nejbližší spolupracovníky osudným. Nejprve padl 22. 4. 1941 do léčky gestapa pplk. Balabán a 13. 5. 1941 byl zatčen i pplk. Mašín. Toho dne přepadlo gestapo byt v Nuslích, z něhož právě Mašín, Morávek a radiotelegrafista Peltán vysílali. Mašín, který kryl ústup svých druhů palbou, padl do rukou gestapa. Morávkovi s Peltánem se ze třetího patra podařilo uprchnout oknem po ocelovém lanku.

Přes ztrátu nejbližších kolegů obnovil rádiové spojení s Londýnem a i nadále pokračoval v činnosti.
I nadále udržoval spojení s P. Thümmelem a získané zprávy předával do Británie s pomocí radiostanice Sparta I, a to až do její likvidace 4. 10. 1941.

Z bezpečnostních důvodů se Morávek na podzim 1941 odpoutal od zbytků staré sítě ON a hledal možnosti spolupráce s jinými odbojovými organizacemi. V listopadu 1941 se napojil na skupinu „Kapitán Nemo“, s jejíž pomocí se pokusil obnovit radiospojení s Londýnem. Vstoupil i do kontaktu s ilegální organizací „Jindra“, ale užší spolupráce ztroskotala na Morávkově pochopitelné neochotě podřídit se jejímu vedení.

Rozsáhlým zatýkáním na počátku října 1941 se gestapo dostalo na stopu P. Thümmela, který byl 19. 10. 1941 zatčen pro podezření ze spolupráce s odbojem. Pro nedostatek důkazů byl sice 25. 11. 1941 propuštěn, ale nebezpečí Morávkova prozrazení vzrostlo. V závěru roku 1941 se gestapu málem podařilo Morávka dopadnout. V noci z 19. na 20. 12. 1941 postupně obsadilo dvě desítky ilegálních bytů, jejichž adresy získalo v průběhu zatýkání. V posledním z nich, v Karlově ulici 25, narazilo osmičlenné zatýkací komando na Morávka. Tomu se sice podařilo z obklíčení prostřílet, ale na místě zůstala vysílačka, šifrovací kniha, seznamy důvěrníků pražského gestapa, abwehru, SD, i další materiál.

Do roku 1942 tak Morávek vstupoval bez prostředků i spolupracovníků. Od 29. 12. 1941 však již v protektorátu působila skupina SILVER A z Británie, která obdržela jako jeden ze svých hlavních úkolů navázání spojení s Otou, jak znělo jedno z Morávkových krycích jmen. Přes mimořádné nasazení se jí s ním však podařilo spojit teprve na počátku března 1942, tedy jen několik dnů před jeho smrtí.

Dne 22. 2. 1942 gestapo opět zatklo P. Thümmela, který byl tentokrát usvědčen ze spolupráce s čs. odbojem a po slibu, že gestapo přivede na Morávkovu stopu, 2. 3. 1942 byl propuštěn. Na naléhání gestapa prozradil, že má na 20. 3. 1942 smluvenu schůzku s Morávkem. Ten se však na ni nedostavil a Thümmel byl proto opětovně zatčen. Gestapu se však podařilo zjistit, že k dalšímu setkání má dojít již 21. 3. 1942 v okolí Prašného mostu.

Sled událostí onoho osudného dne nebyl dosud uspokojivě objasněn. Faktem však zůstává, že se ve večerních hodinách strhla poblíž místa schůzky přestřelka, v níž škpt. Morávek padl v boji s přesilou gestapa.

Po osvobození byl povýšen in memoriam do hodnosti pplk. děl. a v roce 2005 do hodnosti brigádního generála.

Zdroj:army.cz
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 16. srp 2022 16:09 #15259

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
18.srpna 1911 narozen Pavel HROMEK, pozdější člen výsadku Bauxite, krycí jména " Pavel Šauer/Josef Kovář" - vysazen po dvou předchozích neúspěšných pokusech polskou posádkou 301.perutě.

(poznámka redakce: únor 1945 ze 16 na 17 únor 1945 Liberator KG 994/GR-R- velitel F/l Edmund Ladro, DFC- posádka kroužila asi 50 minut na cílovým prostorem poblíže Žďáru nad Sázavou, nezaznamenala smluvený signál- vrátila se na základnu Campo Cassale. ve vzduchu byla 9.35 hodin letu...

Následnou noc vzlétl Liberator KG BZ965/GR (velitel W/O Jan Cholewa- nad cílovým prostorem zaznamenal smluvený signál vysílače EUREKA- shodil materiál pro skupinu TUNGSTEN. Parašutista opět vysazen nebyl - nebyl zaznamenán signál. Stroj se vrátil na základnu v pořádku po8.30 minutách letu)

Údeje redakce jsou čerpány z polského zdroje (vlastní překlad)..K Bieniecky - "Oolski zalogy nad Europa," Bellona, Warszawa 2005, ISBN 83-11-10235-X.

Úspěšný výsadek byl proveden v noci ze 22.3.na 23.3.1945 , na přistávací ploše jej očekávali členové desantu TUNGSTEIN a PLATINUM POWTER . Pavel Hromek jim převezl radiostanice a krystaly- jeho hlavní úkol spočíval po dobu povstání- měl se jako zástupce Londýna stár členem České národní rady.. ( z příčin, které neznáme, se jím nakonec stal Jaromír Nechanický.

Pavel Hromek konec války přežil, krycí jméno jeho vysílačky bylo "Jarka".

Zdroj :česká Wikipedie- upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 05. srp 2022 16:21 #15236

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Slavný Legiovlak se vrací do Zlínského Kraje

www.nasevalassko.info/zpravodajstvi/osta...-vlak-v-brumove.html

R/x
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 26. čec 2022 16:19 #15205

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Vojensko historický skanzen Mordové rokle.

Vojensko historický skanzen Mordové rokle je projekt klubu přátel historických vojenských jednotek mordové rokle z. s., který zahrnuje rekonstrukci a provozování objektu V-521 jako muzejní připomínku dlouholeté činnosti Sovětské armády v bývalém vojenském prostoru Milovice - Mladá a zároveň i dalších etap jeho historie zahrnující veškeré stěžejní milníky našich dějin ve 20 století.

mordoverokle.cz/?fbclid=IwAR1Ir12XMH_Fji...TksHKErsZ93QIIH9VB8Q

Připravované akce:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 6.8.2022 bude další den otevřených dveří. Jedná se o tradiční prohlídkovou akci s možností navštívit objekt V 521 s komentovanou prohlídkou.

Vstupné 100,- Kč. Děti mají vstup zdarma Max. počet osob ve skupině na prohlídku 30

www.facebook.com/skanzenmordoverokle

r/2
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 23. čen 2022 17:29 #15098

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Výsadkář vzpomíná na kamarády. Před 80 lety padly poslední výstřely v kryptě


www.idnes.cz/technet/vojenstvi/krypta-pa...225110_vojenstvi_alv

R/6
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 20. čen 2022 20:19 #15093

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.1918 - první světová válka- italská fronta- zahájena bitva na Piavě - na straně Rakousko -uherské armády armády nasazeni českoslovenští vojáci- mezi jinými i děd redaktora R/1 - infanterista František Formánek, původem ze Dvora -Králové nad Labem- odveden na frontu v řadách "řadového pěšího pluku k.u.k.Infanterieregiment č.18" ( Königgratz) doplňovaného v Hradci Králové... z fronty se vrátil, vážil 48 kg ...

R/1

Poslední rakousko-uherská ofenziva byla pro monarchii katastrofální.

Rakousko-uherská vojska nebyla dostatečně zásobena municí, menáží ani stejnokroji. Dělostřelectvo smělo poskytovat prvosledovým jednotkám pomou pouze na rozkaz vyšších štábů, potravinové příděly byly mimořádně nízké s nedostatečnou mírou bílkovin, dokonce i důstojníci si půjčovali vzájemně uniformu, když jeli s hlášením na vyšší štáb...

Mimořádně se na zhroucení "říše" podepsal poslední rakouský císař Karel I. když 16.října 1918 vydal neuvážený "manifest" :.... Rakousko se má státi, jak tomu chtějí jeho národové, státem spolkovým, v němž každý národní kmen tvoří svůj vlastní státní útvar, na území, jenž obývá...což vzápětí zpochybnil dodatkem. ...že se to ale netýká celistvosti svaté koruny uherské...

Následně hned další týden uherský sněm vyzval uherské vojáky, aby se vrátili domů bránit integritu Uherského království. (poznámka naší redakce- právě uherské jednotky tvořily významnou součást obrany na úseku Monte Grapa- Piava.. (R/1)
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 03. čen 2022 20:14 #15041

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Zabití Heydricha má historickou hodnotu, říká expert. Mnoho věcí ale bylo jinak

Zdroj: www.idnes.cz/zpravy/domaci/atentat-na-he...7_170259_domaci_pukk

R/2
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 01. čen 2022 20:52 #15035

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
NIKDY SE NEVZDÁME I.ZDROJ: AČR

R/2
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 28. kvě 2022 17:46 #15019

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Fotoreportáž ze zahájení výstavy, věnované 80.výročí operace Anthropoid. Pořadatel - GŠ AČR dne 26.5.2022

Fotogalerie:
Olga a Milan Friedrichovi
The administrator has disabled public write access.

NÁŠ BOJ 1914-1919 / 1938-45 22. kvě 2022 17:56 #15003

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
LEGIOVLAK 2022

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.

www.csol.cz/images/Projekty/Legie100/Leg...MAPA_LV_2022_NEW.jpg

r/2
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.220 sekund