Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TEMNÁ HISTORIE..

TEMNÁ HISTORIE.. 29. lis 2020 08:21 #12494

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
VELKÉ LOSINY - ČARODEJNICKÉ PROCESY I. ČÁST

VELKÉ LOSINY … PO DOBRÉM I PO ZLÉM … S ČARODĚJNICEMI

Velké Losiny (německy Groß Ullersdorf) je obec v Olomouckém kraji, asi 9 km severovýchodně od Šumperku.

První písemná zmínka o Velkých Losinách je z roku 1296. Vydaná byla ve Šternberku. A od roku 1351 už je připomínán kostel a fara. V první polovině 15. století byla ves poplatná městu Šumperk, ve druhé polovině už patřila Žerotínům. Nejprve zřejmě jako zástava, od roku 1507 pak už jako pevná součást majetku – losinské panství.

Za panství Žerotínů došlo k rozkvětu Velkých Losin, zvláště po roce 1562, kdy se z jejich poslušenství vykoupilo město Šumperk a místní tvrz se stala centrem panství. Období rozkvětu se spojuje zvláště s Janem mladším ze Žerotína – na místě bývalé tvrze dal vybudovat reprezentativní renesanční zámek (dostavěný roku 1589), rozšířil lázně stavbou další budovy 1592, dal postavit papírnu (první známý filigrán z roku 1596); vystavěn byl také nový renesanční luteránský kostel, při kterém se nacházela i škola. Už v roce 1580 vyšlo dosti významné balneologické dílo Tomáše Jordána z Kluže, ve kterém podává jako první zprávu o léčivosti losinské vody.

Po smrti Přemka III. v roce 1678 povolala poručnice jeho synů, hraběnka Galle, do Losin inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu. Začaly tady smutně proslulé čarodějnické procesy, které si jen na losinském panství vyžádaly 56 obětí. Zastaveny byly až Janem Jáchymem ze Žerotína poté, co v roce 1689 dosáhl plnoletosti.

Jindřich František Boblig z Edelstadtu (Heinrich Franz Boblig von Edelstadt ) se narodil v měšťanské rodině. V mládí studoval práva, pravděpodobně ve Vídni, nedosáhl však titulu doktor, byl pouze kandidátem kanonického a světského práva. V tehdejších poměrech to už stačilo pro funkci soudce nebo advokáta.

Podle místních legend a pramenů měly procesy na Losinsku počátek v roce 1678 u jedné chudé ženy, které onemocněla kráva a nedojila vůbec mléko. Kořenářka jí poradila, že kráva musí sníst proměněnou hostii. Žena – stará žebračka Marie Shuhová z Vernířovic šla do sobotínského kostela na velikonoční mši a po přijímání přijatou proměněnou hostii vyplivla do připraveného šátku s modlitební knížkou; při tom ji zahlédl ministrat, který to okamžitě prozradil knězi. Když se pokusila z kostela vytratit, dopadla jí na rameno ruka kostelníka Bittnera. Ten vyděšenou ženu odtáhl před faráře Matyáše Eusebia Schmitda, a „bezbožný čin“ knězi udal. Rozzuřený farář to neprodleně musel oznámit panskému hejtmanovi Vinarskému a ten spěchal s novinou ke své paní. Kněz uložil ženě samozřejmě pokání (modlitbu) a propustil ji.

Ale tím to neskončilo. Záhy byla tato selka spolu se dvěma dalšími ženami nařknuta z čarodějnictví a na Losinské panství pozván z Olomouce Jindřich Boblig (narozen 1611 nebo 1612, Zlaté Hory, zemřel 27. ledna 1698), který začal „hon na čarodějnice“ v pravém slova smyslu.

S povolením pražského apelačního soudu byl založen zvláštní inkviziční tribunál. Vedle předsedajícího Bobliga jej tvořilo pět vysokých žerotínských úředníků: zámecký hejtman Vinarský, rytmistr Kristián Mayer, purkrabí František Václav Vraný, správce hamrů Jan Richter a lesmistr Kryštof Seidler.

Příšerné divadlo, které mělo přivést na hranici téměř stovku lidí, tedy mohlo začít.

Pokračování..

R/3
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 19. říj 2020 16:19 #12296

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
Historie "temná, ponižující.."

16.října 1906 Ruma narozen Alois Weiss . skladník z Mnichova, pomocník mnichovského kata Johanna Reichharta.... původní povolání: vězeňský dozorce.

Květen 1943.

Vybrán na místo pražského kata v nově zřízené "Pražské sekyrárně". Za pomocníky si vybral české kolaboranty:

Roberta Týfa ( České Budějovice ) a Jana Křížka /ten si později změnil jméno na " Johhann Kreuz" a jetě později na "Alfred Engel z Holešovic".. oba vrazi byli později vystřídáni konfidentem GESTAPA Antonínem HERADEM z Braníka a Weissovým švagrem Otto Schweigerem.

I v profesi POPRAVČÍHO lze získat vynikající "pracovní" posudek ...:

"Alois Weis je příkladem výkonného, spolehlivého popravčího... doklady o popravených udržuje v pořádku..."

Provoz pankrácké gilotiny zahájil Alois Weiss dne 2.února 1943. Trvala do 26.dubna 1945!

Kat vykonal 1 079 poprav, z toho 155 žen. Kniha poprav je dosud zachována ...

V květnu 1945 byl Alois Weiss zajat Sověty.

Propuštěn do Německa, usadil se ve Straubingu. Poté správnímu soudu ve Straubingu adresoval dopis. Uvedl v něm, že vzhledem ke zrušení rozsudku smrti v Německu mu není umožněno vykonávat "jeho práci".. ale:

funkce kata zákonem zrušena není- tedy si nárokuje "ušlou mzdu".

Vyděšený soud žádost zamítl.

V zápětí soudu přišla další zpráva, spíše "požadavek" na vydání Aloise Weisee, nebo prošetření jeho "činnosti". Od úřadů Československa.

Německý soud žádost odmítá- činnost "popravčího" posouzuje nikoliv jako činnost nacistického zločince, ale službu pilně vykonávajícího úředníka.

Následně Weiss žádá československé úřady o přiznání dvou let, kdy působil jako kat na Pankráci o "zápočet do starobního důchodu"...

Zdroje: zápisky ze studia kriminalisty PF UK Praha 1970/1975 R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.206 sekund