Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TEMNÁ HISTORIE..

TEMNÁ HISTORIE.. 12. srp 2022 06:10 #15253

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Historik Eduard Stehlík: Heydrich byl manažerem smrti. Atentát byl především pomstou za popravu kamarádů
27. května 2021 18:59, Martin Kovář

Před 79 lety byl při atentátu zabit zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Podle historika a ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka byl tento atentát především pomstou za popravu třinácti důstojníků československé armády. Politika v tom tehdy roli nehrála. Řekl to v Interview Martina Kováře na Rádiu Z.

„Heydrich byl všeho schopný do slova a do písmene. Jestliže se dá o někom říct, že to byl pán nad životem a smrtí, tak to byl Reinhard Heydrich. Stál u zrodu holokaustu. Byl manažerem smrti, který přišel s plánem, jak vraždění zprůmyslovět a zefektivnit,“ říká Stehlík. Nacistům se do Heydrichova pohřbu nepodařilo vypátrat žádnou stopu o tom, kdo za jeho smrtí stál. Jako odveta za atentát byla 10. června 1942 vyhlazena obec Lidice. „Nebylo to z toho důvodu, že by nacisté byli přesvědčeni o tom, že jsou Lidice viníkem, ale protože nikoho jiného neměli. Lidice se jednou ocitli v jejich hledáčku, tak se na nich rozhodli ukázat, čeho jsou schopni,“ vysvětluje historik

Tragická událost se v Lidicích připomene i letos. Pietní vzpomínka bude ale kvůli koronaviru trochu odlišná. „Vyvinula se z toho vzpomínka bez projevů. A dokud v Lidicích budu, tak to tak bude, protože kdo do Lidic jede, tak ví proč a nemusí to sdělovat ostatním. Často docházelo k tomu, že některé projevy tam nepatřily,“ dodává Stehlík. Upozorňuje na to, že památka padlých se má uctít především tichem.

Pozvání do Interview Martina Kováře přijal historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Rozhovor si můžete poslechnout zde:

www.radiozet.cz/podcast/historik-eduard-...-za-popravu-kamaradu

R/6
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 21. čec 2022 17:48 #15193

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Potopení a zapomenutí - osud 4000 válečných zajatců z lodi SS Oria

Po celou historii lidstva lidé odcházeli do války. Námořní doprava vytvářela a rozbíjela říše, ale drsná příroda někdy způsobuje, že se lidé cestující po moři nedostanou do cílového přístavu. To platilo jak v době největšího rozkvětu Římské říše, tak při pádu Třetí říše.

www.armyweb.cz/clanek/potopeni-a-zapomen...jatcu-z-lodi-ss-oria

R/2
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 20. čec 2022 16:49 #15188

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
r.1410 Zbyněk ZAJÍC z Hazmburka nechal v Praze spálit všechny spisy Jana Wiklefa, německého reformátora- jím se později inspiroval Mistr Jan HUS.

Zbyněk Zajíc z Hazmburka se narodil někdy v roce1376, zastával v roce 1403-1411 úřad pražského arcibiskupa.

Rod:

- otec: Vilém Zajíc z Hazmburka

- matka: Anna ze Slavětína a Libochovic

- děd: Zbyněk Zajíc zvaný "Zámořský" z Hazmburka, který pro rod hrad Hamzburk zakoupil

- sourozenci: 5 bratrů, 4 sestry...

Kariéra:

- Zbyněk Zajíc je dvořanem krále Václava IV. , měl být duchovním, ale neměl dostatečné vzdělání-Václav IV. jej poslal jako vojevůdce na výpravu do Bavor

- přes nedostatky ve vzdělání se v roce 1403 stal pražským arcibiskupem, od roku 1407 začal vystupovat proti Janu Husovi poté, kdy mu Jan Hus vytýkal, že "lenivé a hříšné kněze nechává" a pilné pastýře od stáda vyhání.

- před nástupem do Prahy sloužil v Mělníku co probošt

Střet:

V oné době existovali dva papežové, král Václav IV. nechtěl uznat ani jednoho a čekal na rozhodnutí koncilu v Pise.

Názor na řešení "papežského sporu" nesdílel král sám. Zajíc dal do klatby všechny, kdož uposlechli krále, týkalo se to především Čechů. Zajíc tak krále rozlítil a raději z Čech uprchl.

V září 1409 byl nově zvolen papež Alexandr V. Ten zastával proti Wiklefovský názor, král tedy také Wiklefa zatratil, Janu Husovi zakázal kázání mimo kostely- Jan Hus nesměl kázat ani v Betlémské kapli. Zajíc se do Prahy vrátil...

14.července 1410 nechal Zajíc na dvoře svého malostranského paláce spálit všechny Wiklefovy spisy, nejen náboženské, ale i filosofické.

Zde se ukázalo nedostatečné vzdělání Zbyňka Zajíce , vedlo k posměšné říkánce šířené Prahou...

" Zajíc biskup abeceda, spálil knihy nic nevěda, co je v nich napsáno..."

Zajíc následně uvrhl Jana Husa do klatby.

Jana Husa však chránil dav, rozlícený vtrhl do arcibiskupství a Zajíc, hoden svého jména, znovu z Prahy uprchl.

Král Václav IV. se postavil do role soudce (což mu z titulu krále náleželo), rozhodl, že Zajíc musí klatbu na Jana Husa odvolat a zničené knihy nahradit...

(poznámka redakce- tehdy měla kniha hodnotu menšího zemědělského hospodářství...)

Pokračování konfliktu:

Zajíc se zarputil, rozsudek králův nepřijal- král mu přestal vyplácet apanáž. Arcibiskup klatbu znovu zopakoval- do věci vstoupil Zikmund a nakonec se král s arcibiskupem Zbyňkem smířili.

Ale nesmířila se s tím chudina- arcibiskup Zbyněk se již v Praze necítil bezpečně, vystresovaný z Prahy utíkal a v Prešpurku (dnes Bratislavě ) jej dostihl "rozsudek nejvyšší" - zemřel ve věku necelých 35 let...

Pochován:

od roku 1436 v chrámu sv. Víta (Pražský hrad).

Zdroje:

MALÝ, Jakub Vlastenecký slovník historický (online) , vlastní poznámky ze studia UK Praha 1970/1975

upraveno, velmi zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 07. čec 2022 15:59 #15140

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
4.července - Svátek slaví PROKOP.

Češi vzpomínají na radikálního husitského kněze, politika a vojevůdce, duchovního správce táborské obce- neformální hlavu husitských Čech.

Činí tak v předvečer brutální zvůle na dalším českém velikánu Mistru Janu Husovi...

Prokop HOLÝ se narodil s největší pravděpodobností kolem roku 1380, bezpečně zemřel, jak víme, v bitvě u Lipan 30.května roku 1434.

Prokop byl vysvěcen na kněze- po vypuknutí husitské revoluce ideově následoval vojevůdce Jana Žižku.. po jeho smrti se postupně vypracoval do čela předních husitských vůdců.

Po roce 1426 se jak vojenským, tak diplomatickým úsilím snažil dostat pod kontrolu většinu českého území ( vedl též nájezdy do Uher, německých , rakouských a lužických zemí ).

Z historických pramenů je zřejmé, že stál v roce 1434 v čele delegace přizvané na koncil v Basileji, poté se při roztržce nad obleženou Plzní z velitelských funkcí stáhl a věnoval se pouze činnosti politické.

Do čela revolučních sil husitských se pravděpodobně vrátil až v dubnu 1434- zahynul v bitvě u Lipan....

Jeho bitvy vítězné:

- Ústí na Labem

- Břeclav

-Světlá

-Tachov

-Nisa

-Domažlice

.... Lipany...

To jsi nesnil, Prokope, s okem orla

hlasem velikým nad biblí rozevřenou,

roty voleje v poslední zápas

o Kalich Páně!

Zřím Tě v duchu, olbříme, na tvém voze!

Stojíš mezi hejtmany, knězi, hora

s lysou skrání vládnoucí menším bratrům

v řetězu vrchů.

Jaroslav Vrchlický.

Poznámka redakce:

V roce 1917 byl nově vzniklý 4.střelecký pluk Československých legií na Rusi pojmenován jako "Prokop Veliký".


Zpracováno z množství veřejně dostupných historických pramenů- pouze fragmenty podkladů

věnována památce českého VOJÁKA.

R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 24. čen 2022 16:19 #15103

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
22.června r.1891 se narodil pozdější národní umělec Vladislav Vančura- nacistickými zločinci byl za odbojovou činnost popraven dne 1.června 1942...

Vladislav VANČURA.

... "Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Obrazy z dějin národa českého a další a další...

Již jako student měl potíže na gymnáziu, sympatizoval s protirakouskými myšlenkami, tíhl k socialismu a Masarykovi ( období je ztvárněno v díle : "Pekař Jan Marhoul " )- kdo dílo četl, ví, že postavy v Pekaři Marhoulovi jsou postavami zeměpisáře Brunclíka a katechety Kováře z benešovského gymnasia...

r.1920- V. Vančura se stal prvním předsedou "Devětsilu", v letech třicátých byl členem "Levé fronty". Od roku 1921 člen Komunistické strany Československa, kritizoval nové Gottwaldovo vedení a byl z KSČ vyloučen...k levici se ale nadále hlásil.

Okupace: ...vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence- ilegální odbojové organizace při komunistickém Ústředním národním revolučním výboru- v květnu 1942 byl gestapem zatčen, mučen a 1.června 1942 popraven na Kobyliské střelnici.

Díla nejznámější a milovaná...

Pekař Jan Marhoul (1924)

Pole orná a válečná (1925)

Rozmarné léto ( 1926)

Poslední soud (1929)

Hrdelní pře anebo přísloví (1930)

Markéta Lazarová (1931)

také : Útěk do Budína-(1932), Luk královny Dorotky , Konec starých časů (1934) Tři řeky (1936) a Obrazy z dějin národa českého (1939-1940)- napsány jen první dva díly- poté zatčen gestapem uprostřed práce s nedopsanou větou... druhý díl vyšel až v roce 1948....

Nakonec úryvek milovaný...Rozmarné léto.

Čas.

"Kalendář more Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly veliké zvony. Čas šel vpřed rychlým krokem jako tomu bývá vždy ve chvíli prázdna a o velkých svátcích. Blížila se hodina osmá, hodina, o níž se vypráví, že je to čenich smečky denního času a že vás vyslídí, stůj co stůj."

Stáří a poloha ústavu Antonína Důry.

"V tu chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově. Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské , jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvíci padesáti sáhů. V těchto místech břeh směrem k městu je kryt vrbinami, končící před zahradami jirchářů a výrobců oplatek. Zarůstá každého léta, zachovávaje vzhled ježatosti téměř neušlechtilé. Nikdo jich neštípí, a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek, žel, úzkých. Na počátku cest je zaraženo po tyči zhruba omalované, jež, jako oslice sedlo, nese nápis: Říční lázně"."

Vladislav Vančura.

Zdroje: asi 14-15 odkazů v Referencích čs. WikipediE - velmi zkráceno, upraveno.. R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 20. čen 2022 20:18 #15092

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Vracíme se k výsadku Wolfram.

Stanislav Kotačka- popraven 30.srpna 1946- český kriminálník , konfident gestapa, vrah československého výsadkáře - Josefa Bierského, účastníka výsadku Wolfram.

Výsadkáře Bierského zavraždil Kotačka 19.října 1944 na úbočí hory Smrk v Moravskoslezských Beskydech- Kotačka se skrýval mezi partyzány, aby unikl trestu za dříve spáchané loupeže.

Po bestiální vraždě se Kotačka vrátil do Brna, ohlásil se gestapu, vyzradil informace po aktivitách partyzánů a stal se konfidentem gestapa. Do konce války se ale již jen skrýval, 26.říjba 1946 byl zatčen.

30.srpna 1946 byl vrah Kotačka mimořádným lidovým soudem uznán vinným za loupežnou vraždu a vojenskou zradu a téhož dne v 16.00 hodin na nádvoří Jahnovy tělocvičny popraven oběšením.

Zdroj: ZIKOVÁ, Renáta. Konfident brněnského gestapa Stanislav Kotačka Brno, 2011 Diplomová práce, Masarykova universita, Filosofická fakulta, Vedoucí práce Libor Vykoupil, Dostupné online.

Zkráceno, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 16. čen 2022 17:59 #15083

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Nacisté věděli, že stopa je falešná. Přesto Lidice vyhladili..

Devátého června 1942 měl Reinhard Heydrich v Berlíně honosný pohřeb. Nacisté však stále netušili, kdo atentát provedl. Věděli, že stopa, která je přivedla do Lidic, je falešná – přesto bylo o osudu obce nejpozději v době Heydrichova pohřbu už rozhodnuto. Téhož dne večer byly Lidice obklíčeny.

Zdroj: www.idnes.cz/technet/vojenstvi/heydrich-...014001_vojenstvi_alv

R/2
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 01. čen 2022 20:46 #15034

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Stehlíkovi byli prvními oběťmi heydrichády

Zdroj: rokycansky.denik.cz/zpravy_region/stehli...um=sekce-z-internetu

R/2
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 28. kvě 2022 18:13 #15020

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Konec Heydricha: můj děda byl při tom..

Babička si na dědu občas postěžovala a vyprávěla mi, co za války „spáchal“ a často pro to plakala. Že se Tonda (děda) choval za války jako nerozumný blázen a že nás málem nacisti všechny zabili. Prý moc nechybělo a celu rodinu by postříleli. A že já, malej Véna, bych se tedy nenarodil, říkala. Tenkrát, já ještě školáček, jsem té prosté větě nerozuměl, nechápal jsem ji. Že Němci vyvraždili, i za pouhé podezření z odporu, celé rodiny, jsem slyšel až po válce ve škole.

www.armyweb.cz/clanek/konec-heydricha-muj-deda-byl-pri-tom

Zdroj: armyweb.cz

R/2
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 16. kvě 2022 16:46 #14995

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
8.KVĚTEN 1945

BOHUSLAV EČER


r.1945 tankové jednotky Rudé armády dorazily do Prahy.

prchající válečný zločinec K.H.FRANK se spolupracovníky a rodinou byl zadržen nedaleko Rokycan- předán americké armádě; nebyl předán Norimberskému tribunálu, ale na zásah plukovníka Ečera předán k potrestání do Prahy; později veřejně oběšen.

Generál profesor JUDr.Bohuslav EČER československý generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva.

Kdo byl gen. Prof. JUDr. Bohuslav Ečer?

Narodil se r. 1893, studoval právnickou fakultu Vídeňské university, studia dokončil na Karlově universitě, r. 1920 získal doktorát práv.

Později v Brně založil vlastní advokátskou praxi. Před první světovou válkou vstoupil do sociální demokracie, poté přešel do Komunistické strany Československa. V roce 1929 vyloučen pro své protibolševické názory.

Aktivně vystupoval proti nacismu, byl členem Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku, Veřejně roku 1938 pojmenoval hrozbu nacistického Německa. Tím se dostal do hledáčku gestapa.

Po okupaci i s rodinou emigroval do Paříže, v roce 1942 se přesunul přes Španělsko do Velké Británie. Stal se zaměstnancem Československé exilové vlády, spolupracovníkem ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského.

Ečer se zabýval válečnými zločiny, stal se členem London Internacional Assembly, prosadil označení NSDAP, SA, SS, gestapa jako zločineckých organizací.

Člen Komise Spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, předseda československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu pro vyšetřování válečných zločinů v Norimberku.

Soudce mezinárodního soudního dvora v Haagu.

Při Norimberském procesu mimo K.H. Franka vyslýchal i Joachima von Ribbentropa, Wilhelma Keitela, Hanse Lammerse, Bernharda Vosse..

Po válce se v roce 1948 stal děkanem mezinárodního práva na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Fakulta v roce 1950 zrušena. Za účast ve válečném odboji na Západě a obranu Milady Horákové se stává cílem StB. Den před zatčením zemřel na infarkt.

Manželka se „ukryla“ do psychiatrické léčebny, dcera odsouzena na 12 let..po šesti letech při amnestii propuštěna.

Ocenění:

Řád bílého lva (in memoriam) 2019, Legion of Merit 1945, Československá medaile za zásluhy I.stupně (1946), Stříbrná medaile Antonína Randy (im memoriam).

Zdroj: wikipedie
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.183 sekund