Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TEMNÁ HISTORIE..

TEMNÁ HISTORIE.. 26. čec 2020 19:27 #12007

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
KOŠANOVCI A JEJICH OSTUDNÝ VÝSMĚCH VÚ 7374!!

vsenice-hazena.webnode.cz/kosanovci/

R/1

Tak nás viděl syn "velitele" pluku "zvláštního určení"...a soudruh "plukovník" ve snímku statuje ve stejnokroji s baretem výsadkáře...divíme se, že skončil jako traktorista v nějaké dědince a že byl nakonec zrušen 7.výsadkový pluk zvláštního určení???

POZOR, pan Košan začal pluku "velet" až v době jeho zániku v roce 1967!!! Do té doby mu velel VOJÁK, podplukovník Ing. Miroslav Šedina- absolvent prestižních vysokých škol!!

R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 05. čec 2020 11:57 #11915

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
AKCE "KÁMEN"

Končíme třetím volným pokračováním o Československé státní bezpečnosti. Jejím dalším příběhem je akce " Kámen". Z všech akcí St B nejméně probádaná a dokladovaná. Vzhledem ke svému charakteru, nemožnosti velitelské kontroly činnosti jednotlivých aktérů a uplynutím doby- nepřezkoumatelná.

Žijeme v době, kdy od roku 1938-1948, 1950-1955 uplynulo mnoho let. Mnozí, zejména nedávno narození jsou náchylní tendenčnímu náhledu na onu dobu. Naši otcové nežili v klidných mírových podmínkách s mobily, denními bary , neziskovými organizacemi. Prošli válkou, koncentračními tábory, mnohými nespravedlivými postupy nově zaváděného režimu.

Zbyly po nich přehrady, hutě, elektrárny, továrny, obdělaná pole, železnice., vojenské přehlídky a spartakiády., zbyla po nich práce, práce, práce. Jeden den volna v týdnu, později jeden a půl.

Ideologie nesmiřitelná na obě strany.

My, naše generace , v ní jako zrnko mezi kameny mlýnskými... nevíme, co bude příští týden, měsíc, za rok, deset...nevíme.

A neví to ani ta nastupující generace, které je schopna napsat, že důchodci jsou "příživníci".. i z tohoto pohledu píši poslední díl trilogie s Československé státní bezpečnosti.

Se znalostí, jak to ve zpravodajské práci "chodilo" a zřejmě může i chodit. A pokud bych měl uvést poctivě zdroj: .. byl zavražděn, zákeřně, na rozkaz prezidenta, generál "nepřátelské mocnosti".. svět polkl rozpačitě slinu...

Z pohledu prokurátora nelze akci "Kámen" ospravedlnit z žádného hlediska. Kdyby byla vedena jako akce k zadržení agenta, vracejícího se po "skončení" úkolu zpět, byla by jednou forem vždy užívanou. Ale tak, jak byla tehdejšími ideology vymyšlena, vytvářela možnosti kriminálních jevů; to určitě ministr vnitra a straničtí představitelé věděli, nebo věděl měli a mohli. Uvedeme si stručný scénář "akce":

Byly vytvořeny speciální úřadovny St B především v Praze a Brně. Na ně se napojilo velitelství Plzeň a síť služeben v Karlových Varech, Aši, Chebu, Mariánských Lázních a Klatovech . V okolí Všerub u Domažlic bylo vytvořeno pásmu tzv. dvojí hranice- nově byla vytvořena umělá hranice, dostatečně vzdálena od hranice státní.

Agenti provokatéři vytypovali "uchazeče" o ilegální přechod hranice do "americké zóny v Německu".

Zde máme pochybnost prvou. Že za hranice chtěli puberťáci a adolescenti, je nabíledni. Ale- co mohli "převadeči" nabídnout?"

Tedy, vytipováni byli lidé, kteří měli určité společenské postavení a majetek. Ten si brali s sebou. Že netahali nábytek a obrazy je nabíledni. Měli zlato, šperky, peníze a informace.

"Převadeč" je vozidlem státní bezpečnosti dovezl až k fiktivní hranici, pro případ kontroly ze strany SNB musela být zřejmě nějaká dohoda, koho hlídka zastavit smí a koho ne...

převáděné osoby vyčkávaly na smluveném místě, kde je vyzvedl "převaděč" další - něco na způsob " Krále Šumavy". Převod se dál v noci, v nepřehledném terénu. Bylo vidět jen několik bíle natřených hraničních kamenů /proto ten krycí název/. Na smluvením místě zaštěkal pes, nebo vylétla raketa. Přeběhlíci zmateně přeběhli za bílé kameny, zde je zastavila hlídka "německé pohraniční policie." Ze druhé strany hlasitě nadávala hlídka " SNB" .

"Němci" dovedli uprchlíky do nízkého dřevěného baráku. Na stráži stál americký voják s přilbou MP. Místnost "amerického " zpravodajského důstojníka byla zařízena prostě. Americká vlajka, důstojník obstojně hovořící česky a dobře anglicky. Přeběhlíci odevzdali případné zbraně, náboje, doklady a po občerstvení byli vysláni, zase v noci, do "sběrného tábora" za hranicemi.

Tu se odehrávalo hlavní dějství. Při cestě z výslechové místnosti "zabloudili" zpět na území ČSR, kde na ně čekala hlídka / SNB/ - zase fiktivní.

Po návratu do Prahy čekal tvrdý výslech za pomoci informací získaných "zpravodajským důstojníkem americké armády".. dlouholeté tresty odnětí svobody a vlna zatýkání těch, jejichž jména byla sdělena.

Kriminálním prvkem byla možnost agentů v různých fázích "akce" přeběhlíky okrást... z neprověřitelných údajů se tak dělo.

Také, zřejmě, ale výjimečně, se dostali někteří utečenci opravdu na území zóny kontrolované Američany a akce "Kámen" byla prozrazena. Jsou také oprávněná podezření, že mohlo, v nepřehledné situaci, dojít k vraždám.. nezvěstných osob je z té doby mnoho.

Až v roce 2013 bylo Policií České republiky zahájeno trestní stíhání proti Evženu Abrahamovičovi, krycí jméno Dr.Breza- krátce nato zemřel. Postaven před soud nebyl, výsledky šetření veřejnost nemá.

Literatura uvádí další jméno - Emil Orvan- kolik může mít let, nevíme..

V některém z protokolů čteme jméno Amon Tomašoff. Zasvěcení ví, že vystupoval v roli amerického důstojníka, i tak maskérem připraven. Byl agentem sektoru BAa velitelství StB...

Zdroje: jak bylo uvedeno výše, akce "Kámen" nebyla dosud v archivech vyhledána, pokud je vůbec dokladována nebo skartována. Pokud v ní docházelo k nelegálním trestným činům? jsme zde v situaci, kdy se můžeme/nemusíme opírat o zdroje "jedna paní povídala. Tak i my k akci "Kámen" v podrobnostech přistupujeme R/1

The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 03. čec 2020 20:47 #11905

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
PŘÍPAD "BABICE"

Vrátíme-li se ke zpracovanému případu vzniku Státní bezpečnosti ( StB ), potom nelze vzpomenout událostí ze dne 2.červnece roku 1951 - "Případ Babice".

Kdo sleduje opakující se pořad : " 30 případů majora Zemana", má jasno...

Docela jasno nemají dosud státní zástupci i když od věci uplynulo téměř 70 let.

2.července 1951 byli v Babicích na Třebíčsku zavražděni tři funkcionáři Místního národního výboru v Babicích. Vyšetřovací verze Státní bezpečnosti byla postavena na teroristické akci řízené ze zahraničí. Justice let padesátých odsoudila řadu lidí k vysokým trestům odnětí svobody, některé k trestu smrti.

Zmýlila se tehdejší justice v tolika případech? Tehdejší prokurátoři? Advokáti?

Každý soudce je povinen řádně, věcně a nezaujatě vyslechnout obžalovaného. Předchází zpracovaná obžaloba prokurátora- i on má právo osobně vyslechnout obviněného- za přítomnosti jeho obhájce!

Je pravdou, že v letech panování Stalina a Gottwalda / cca do roku 1953/ byla " honba na čarodějnice" politickou opozici vojenskou i církevní. Obdoba byla i v USA proti "komunistům".. taková byla doba.

1989. Spekulace. Vraždu provedl agent-provokatér, jistý Ladislav Malý.

Nikde nebylo dosud hodnověrně doloženo, že Ladislav Malý byl agentem St B. Že by se náš ústav zabývající se "zločiny komunismu " kausou BABICE nezabýval?? nevěrohodné...

Pátrali jsme v našich vlastních archivech- pro každého právníka se specializací trestního práva, je odsouzení "pachatele" k trestu smrti mimořádnou událostí....

Co tedy opravdu víme?

Agent provokatér.

Osoba zaměstnaná armádou, policií nebo i jiným subjektem. Provokuje jiné osoby ke spáchání protiprávního činu. Užívá tzv. taktiku infiltrace na př. do legální demonstrace ve snaze vyprovokovat násilí- vyvořit tak záminku k jejímu rozpuštění.( Vancouver 2010 a další)... Nově jsou agenti-provokatéři používáni k rozkrývání "korupčních sítí".

Historie.

Po okupaci Čech a Moravy se začala, zpočátku poměrně úspěšně, rozvíjet odbojová činnost. Gestapo mělo zkušenosti z činnosti let třicátých, kdy přicházel k moci Adolf Hitler; využila jej nejen v Československu- i na dalších okupovaných místech. Podstatou je vytvoření tzv. "volavčí sítě".

Gestapo vytvářelo odbojové skupiny z řad vlastních agentů, nebo jak víme ze soudních spisů, i z řad českých , již odhalených odbojářů, kteří se nechali do řad agentů - provokatérů naverbovat, či nátlakem na jejich rodiny, zastrašit.

Cílem činnosti agenta- provokatéra bylo odhalit další, ochotné, ještě nezapojené skupiny obyvatelstva do odboje proti okupační moci. Také získat kontakt na vysazené odbojové skupiny - příkladem je Anthropoid a skupiny další.

Československá státní bezpečnost činnost německých agentů GESTAPA velmi pečlivě studovala / v celé historii tajných služeb se "všichni učí od všech" ... po roce 1948 vytvořila speciální skupinu k vyhledávání osob, majících zájem o ilegální opuštění Československa. Operace dostala krycí název KÁMEN../pozor na chybné označování jako Kameny/

St B vytvořila fiktivní hranici, síť převaděčů a falešných úřadoven CIC. "Přeběhlíci" věřili, že jsou již v západním Německu a "úředníkům CIC" ochotně vypovídali. Svůj omyl poznali až ve vazbě. Jde o nejméně probádanou akci St B. V dalším pokračování ji rozebereme. /to málo, co víme.../

Případ Babice.

Některé teorie připouští možnost že Ladislav Malý byl agentem provokatérem. I záminka, proč by to mu tak mohlo jít, zde je: zejména na Moravě byl značný odpor ke vstupu do JZD, podporovaný silným katolickým cítěním. Boj za založení zemědělských družstev, scelování půdy a omezení vlivu katolického kléru tomu napovídal. Ale!

Pečlivý, logický rozbor situace, nám jednoznačnou odpověď nedává.. důvody:

25.únor 1951. Na "scéně" se objevuje Ladislav Malý. Ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou navštěvuje svého spolužáka ze studií P. Jana Bulu. Studovali spolu gymnáziu.

Ladislav Malý je oblečen v uniformě SNB. Tvrdí, že slouží na hranicích v Břeclavi. Den nato důvěrně sděluje, že přešel státní hranici z Rakouska, že byl ve Vídni vycvičen k ilegálnímu odboji a jeho skupina čítá šest osob. Jejich úkol:" osvobodit z internace a převést přes hranice pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana.

V další verzi Malý duchovního vyzývá, aby umožnil kardinálu Beranovi možnost se vyzpovídat před jeho odchodem do zahraničí. Farář Bula se opatrně informuje u faráře z Jaroměřic nad Rokytnou P. Josefa Podveského. Bula je varován, že dostal od Josefa Osmery, člena KSČ, varování, že jde zřejmě o provokaci. Duchovní Bula návrh na zpověď odmítá. V noci 30.dubna 1951 je duchovní Bula zatčen.

Ladislav Malý se žádostí o zpověď kardinála Berana pokračuje u faráře P.Václava Drboly v Babicích. P.Drbola je včas varován P. Janem Podveským- s Malým přerušuje styky. 17.června 1951 je zatčen. jeho zatčení údajně s L. Malým nesouvisí- je odůvodněna výpovědí kněze P.Opletala z Moravských Budějovic.

Ladislav Malý má nového pomocníka- Drahoslava Němce- podle spisu od 15.dubna 1951-1.5.1951 v noci na 1.máje - zatčen.

15.května 1951 se na scéně objevuje Antonín Plichta. Ten je na útěku a snaží se ilegálně opustit republiku. Od 30.května 1951 pomáhá Malému další uprchlý rolník - Antonín Mityska. Mityska na konci června 1951 vysílá do ilegality celou svoji rodinu, včetně Antonína Plichty ml., Stanislava Plichty, dcery a ženy.

V té době Antonín Plichta a Ladislav Malý společně, nebo každý sám, podnikají menší teroristické akce- sabotáže, zastrašování funkcionářů.. jsme u závěru- "skupina " Ladislava Malého skutečně podnikala teroristické akce jako organizovaná skupina.

Hlavní akce.

2.července 1951 se konala v babické škole porada funkcionářů místního národního výboru. Ve 22.30 vtrhli do třídy dva maskovaní útočníci- na funkcionáře zahájili palbu zblízka. Jeden z nich střílel z pistole, druhý ze samopalu. Zastřeleni byli:

Tomáš Kuchtík - předseda MNV a místní organizace KSČ

Josef Roupec - místopředseda MNV- člen KSČ oba do roku 1948 byli členy sociální demokracie

František Bláha - předseda akčního výboru Národní fronty utrpěl středně těžké střelné zranění

Bohumír Netolička - člen KSČ , pokladník MNV byl zastřelen, - jeho pohřeb byl dne 6.července 1951 katolický, církevní.

Také pohřeb Josefa ROUPCE byl církevní- provázen skandálem. Na jeho pohřeb se vetřel komunistický ministr Václav Kopecký- celebrující páter Jan Podveský odešel od hrobu. Druhý den ráno byl zatčen pro urážku ministra...

Z policejních protokolů lze dokumentovat, že zavražděni byli skutečně usmrceni střelami ze samopalu a pistolí zřejmě "dobíjeni", ale kdo z vrahů měl kterou zbraň, jisto není. Venku střežili vchod dva další ze skupiny- Antonín Plichta st. a Antonín Plichta ml.

Po vraždě odešla skupina do Cidliny u Třebíče- po vyhlášení rozsáhlé pátrací akce za pomocí průzkumného letounu, jednotek armády , bylo zjištěno, že se skrývají v polích nedaleko Bolíkovic.

3.července 1951

letoun vysílá zprávu- pohyb osob ve stohu kolem Bolíkovic. Trojitý kordon příslušníků SNB, psi, příslušníci armády. Skupina se rozděluje- část se chce přesile vzdát- legenda praví, že Ladislav Malý po svých druzích chtějících se vzdát- střílel. Pravda? Fikce?

Střelba ze samopalu Sa-24/26 a PPŠ ráže 7.62 je nepřekonatelná. Ladislav Malý je prohlášen za mrtvého, Antonín Plichta mladší rozstřílen. Stanislav Plichta st. těžce raněn, kulka zasahující páteř jej naprosto ochromila. Antonín Mityska se vzdává, poté, když krvácí z průstřelu ramene. Oba zatčení a odváženi do přísně střeženého vojenského lazaretu.

Po letech šoky. Televizní dokument " Moc má jméno šibenice" v dokumentu vystupující lékař zkoumající posmrtnou fotografii Ladislava Malého připouští, že "muž na fotografii nemusí být mrtev."

Paní Ludmila Vondráčková, dcera popraveného Plichty v další televizní reportáži po roce 90. uvádí, že se ještě v roce 1954 (měl být již 4 roky mrtev).. s Ladislavem Malým setkala- když ji poznal, utekl. Také uvedla, že údajně mrtvého Ladislava Malého na jeho posmrtné fotografii nepoznala... fikce, nepravdivé tvrzení??Případ Babice vyvolal pro množství odsouzených 107 osob, z toho 11 trestů smrti a 1375 let odnětí svobody v nejtvrdších věznicích mimořádné ohlasy v zahraničí. Že by velení St B nechalo pobíhat Ladislava Malého po Československu, aby byl jako případný agent provokatér odhalen? Případně unesen do zahraničí?

A proč takové množství trestů smrti?

Každá válka , druhou světovou válku nevyjímaje, tu část obyvatel, která její hrůzy prožije , otupí a smrt se jí zdá něčím přirozeným .

Stejně je na tom poválečná justice. Jednak má k dispozici zákon, který uložení trestu smrti dovoluje, někde jej dokonce vyžaduje.

Soudce nemá jinou volbu. Stejně je na tom prokurátor. Připočteme-li k tomu faktu i politický tlak, kde všichni soudci a prokurátoři mimořádných tribunálů byli členy KSČ?

Odešlo necelých sedmdesát let.. dobu, jíž prožili naši otcové a dědové naplno, chápeme my, jejich vnuci spíše rozumově...ale není od věci, si ji připomenout.

"Historia magistra vitae ..." "Dějiny jsou učitelkou života..."

R/1

zdroj- vlastní studijní poznámky UK Praha. / seminární práce -Případ Babice /- velmi volně zpracováno!
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 03. čec 2020 20:43 #11904

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
STB

30.června 1945 v Československu vznikla Státní bezpečnost, ve zkratce Stb, slovensky Štátna bezpečnost, ve zkratce Štb.

Vznikla Československá politická zpravodajská služba- byla ihned od svého vzniku pod kontrolou Komunistické strany Československa . Obsazením místa Ministerstva vnitra komunistou Václavem Noskem- začala sloužit i k ovládnutí vnitřních mocenských pozic. Formovala se až do roku 1948, kdy po únorovém převratu byla zřejmě nejvýznamnějším orgánem státní moci.

Reorganizována byla 15.února 1990 do Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie FMV, později do BIS- bezpečnostní informační služby.

Státní tajná bezpečnost byla na rozdíl od Lidových milicí legální, upravena zákonem č. 149/1947 Sb.

Již sám zákon přepokládal její sloučení se složkami kriminální policie. Navíc v prosinci 1949 byly ke Státní bezpečnosti přičleněny zpravodajské složky.

Zákon o Státní bezpečnosti byl novelizován jako zákon o národní bezpečnosti (286/1948 Sb.)

Nově mu byl přidělen úkol identifikace, vyšetřování a zpracování "boj" proti oponentům KSČ a jeho režimu.

Ředitelství Státní bezpečnosti bylo v ulici "Bartolomějská" - je sídlem Policie ČR i dnes. Výslechy byly prováděny na Hradčanech v tzv. "DOMEČKU". Řada objektů byla utajena, především v břevnovském klášteře ( Sartoriův konvent) - krycí název objektu byl: "Montážní ústav".

Metody výslechů byly založeny zejména na fyzickém násilí, byly používány i drogy a řada nezákonných praktik metoda byla převzata přímo od NKVD. Jsou dokladovány případy úmrtí přímo spojené s výslechem- příkladmo: filosofa Josefa Patočky, Karla Lukase, faráře Josefa Toufra a zřejmě i dalších.

St B podnikala i mezinárodní akce - např. únos předúnorového předsedy ČSSD Bohumila Laušmana, který emigroval do Rakouska.

STRUKTURA St B se měnila-poslední reorganizace, jejíž strukturu bezpečně známe, proběhla k 1.7.1974.

Pro běžnou laickou veřejnost význam nemá, ale bývalé příslušníky zpravodajské služby /7.výsadkový pluk zvl. určení Holešov / zajímavý je.

I.správa FMV - Hlavní správa rozvědky

II. správa FMV- Hlavní správa kontrarozvědky- sledování cizích agentů

III.správa FMV- Hlavní správa vojenské kontrarozvědky

IV. správa FMV - Správa sledování

V. správa FMV - Správa ochrany stranických a ústavních činitelů

VI. správa FMV - Správa výkonné zpravodajské techniky

X. správa FMV - Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli /disidenti, chartisté..etc/

XI. správa FMV - Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky

XII. správa FMV- Správa kontrarozvědky v Bratislavě

XIV. správa FMV - Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti

Správa pasů a víz

Statisticko - evidenční odbor

IV. odbor FMV- Odbor zahraničního tisku

Další reorganizace:

-odbor vyšetřování Státní bezpečnosti ve vojenské kontrarozvědce byl v roce 1979 zrušen

- XIII. správa (výpočetní středisko) byl zrušen v roce 1982

- v roce 1985 byla zrušena XIV. správa - její úkoly byly rozděleny mezi II. a XI. správu a Odbor zvláštního určení.

EXKURZ.

Odbor zvláštního určení byl novináři označován také jako "červené barety" a byl mylně prezentován jako zásah výsadkářů proti demonstracím v listopadu 1989. ˇ"Policejní "červené barety" nebyly silou podřízenou MNO.. jejich nasazení a tvrdý postup byl dán jejich určením jako "protiteroristické jednotky" - dnešní specialisté tohoto typu jsou ve všech zemích světa.

V roce 1989 nebyl nasazen do akcí proti demonstrantům žádný vojenský útvar ČSLA, ani nikdy nebyli výsadkáři proti demonstrantům cvičeni.

Vyjimku tvořil rok 1969 /duben/,kdy se taková myšlenka v některé pomatené politické hlavě narodila... dokonce byl prováděn nácvik na jednom z letišť...

Na základě odporu velitelů výsadkových jednotek bylo od takového záměru upuštěno a nařízeno "ZAPOMEŇTE"- jde o "vojenské tajemství"...

Poslední reorganizace proběhla k 1.srpnu 1968- tehdy byly sloučeny: II., X. a XI. správa do jednoho útvaru s názvem II. správa SNB- Hlavní správa kontrarozvědky SNB.

Do změny politického systému jí velel Karel Vykypěl.

Je docela možné, že v pozůstalostech po předcích , u nás, vojenských veteránech v kolující "informaci" pocházející se Slovenska jako NOVÍ 14, najdete informaci o "spolupracovnících" St B .

U jednotek zvláštního určení byla dokonce součástí služebního zařazení příslušnost k některému z odborů kontrarozvědky - za takové zařazení se nelze STYDĚT.

Rozvědka a kontrarozvědka je součástí STÁTU od počátku LIDSTVA. Stydět se mohou jen ti, kdož "práskali" , aniž museli, za peníze...

Kdo tedy byl "spolupracovníkem?"

Kategorie důvěrník "D" , kandidát tajné spolupráce "KTS", kandidát agenta /KA/ a kandidát informátora /KI/ nejsou!! kategoriemi "vědomé spolupráce" -odkaz: zákon č. 451/1991 Sb. veřejnosti znám jako "lustrační zákon".

Terminologie vědomých spolupracovníků:

TAJNÝ SPOLUPRACOVNÍK.

Odměny: tuzexové poukázky, poukázky do obchodních domů, finanční příspěvky na oblečení, zahraniční alkohol devizové přísliby na cesty do zahraničí, rychlejší služební postup. Byl u něho veden "finanční svazek".. viz NOVÍ 14.

INFORMÁTOR.

Odměny neměl.

Zprávy dodával nepravidelně, působil zejména v armádě, jako voják z povolání ale i jako "záklaďák". Častý v SSM, Svazarmu, KSČ Neměl žádné úkoly. Žádné vedení. Často se ani ke spolupráci nezavázal.

IDEOVÝ SPOLUPRACOVNÍK.

Pracoval zdarma, pouze z ideových důvodů. Pracoval v zahraničí, podával zprávy o svých spolupracovnících, také byl časti vysílán jako "stážista". Ideový spolupracovník mel svůj svazek- začínal vždy číslem 8 nebo 88.

Tito spolupracovníci St B jsou vedeni v lustračním zákonu jako "vědomí" a v případném soudním sporu o jejich spolupráci není pochyb.


Terminologie nevědomých spolupracovníků.

KANDIDÁT AGENTA.

Tajného spolupracovníka - ve zkratce KA, KTS - byl vytipován "náborářem" . Zatím spolupracovníkem nebyl a dokonce ani nevěděl, nebo vědět nemohl, že je pro takovou "funkci" vybrán. Stávalo se, že "kandidát" nevěděl, že jedná s příslušníky St B, ve chvíli, kdy se mu představili, mohl bez jakýchkoliv postihů od dalšího kontaktu ustoupit. Podle důvěrné zprávy z roku 1989 bylo vedeno 3.816 svazků, z nich pouze 411 jich bylo získáno ke spolupráci! V roce 1990 byla většina svazků zničena.

DŮVĚRNÝ STYK.

Ve zkratce DS spolupracovník nižší agenta. Spolupráce nebyla utajována. DS podával důvěrné informace (špion), ke spolupráci se ani nemusel, nebo se nezavázal. Pokud šlo o diplomaty, potom šlo o klasického špiona, pokud o styk z průmyslu nebo obchodu, šlo o průmyslovou špionáž. Utajení nebylo třeba, špion byl na území ČSR legálně veden jako "diplomat" nebo "obchodní zástupce". Špion dostával dary- broušené sklo, zbraně, možnost lovu zvěře, výhodné obchodní zakázky z ČSR. Byli ovšem i "ideoví špioni" takto bojující proti kapitalistickému systému vykořisťování, imperialismu, monopolům....

DŮVĚRNÍK.

ve zkratce D. neznal své krycí jméno svého evidenčního svazku. Předával informace z pracoviště, kde měl přístup k vnitřním informacím. Odtud se rekrutovali "důvěrníci" především ze SVAZARMU /sledování sportovních pilotů, parašutistů, majících možnost ovlivnit pohyb letounu ve vzduchu, umělci, upozorňující na nálady kolegů vysílaných do zahraničí na koncerty, důvěrníky byla zřejmě i řada vrcholových sportovců; důvěrník pronajímal svůj byt ke "konspiračním účelům". Je znám i případ spolupráce s církevními hodnostáři, nebo členy stran "národní fronty".

Kategorie měla zvláštnost.

Příklad: Tajný spolupracovník AGENT nebo INFORMÁTOR se stal členem vlády, poradcem vlády, vysokým funkcionářem SSM, SVAZARMU, nebo KSČ, byl vyslán do diplomatických služeb, etc.. byl převeden do kategorie "D".

Zvláštnost spolupráce.

Ze získáván spolupracovníků St B byli důsledně vyloučeni SOUDCI a PROKURÁTOŘI, zatímco jiné kategorie právníků zřejmě vyloučeny nebyly...

Proto také nebylo ani od soudců a bývalých prokurátorů vyžadováno "lustrační osvědčení".

Nejdůležitějším spolupracovníkem St B byl:

AGENT.

veden v kategorii "A". Podepsal závazek ke spolupráci, mel svého řídícího důstojníka, někdy i !mrtvou schránku". Byl úkolován v určitých skupinách, záleželo na jeho schopnostech, talentu, jazykových schopnostech.

Úkoly byly charakterizovány jako: informační a dokumentační- opačně dezinformační, rozkladné.

Byl na něho veden "finanční svazek", nebo zatím "pracoval" s ideou dostat se ke studiu na vysoké či specializované škole, nebo jeho potomci, známí atd..

Pro úplnost této drobné práce, umožňující nahlédnout pouze "škvírou" za oponu velkého divadla, uvedeme ještě několik jiných termínů, jde o terminologii příslušníků St B. ale i jiných zpravodajských složek včetně armády.

NEPŘÁTELSKÁ OSOBA.

Ideové označení "nepřátele komunismu". Termín se začal hojně užívat po okupaci v roce 1968. ve zkratce "NO".. použití bylo rozsáhlé- mohl jím být kde kdo.. např. příslušník církve zakázané, ale i povolené, výstřední prozápadní umělec, byl jím i Pavel Kohout poté, co jako socialistický realista prozřel...po prověrkách v roce 1970 jím byl v e zpravodajské službě její do roku 1968 náčelník Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA generál Oldřich Burda. Také kdysi generál ČSLA Šejna, pozdější agent CIA- v USA již zřejmě jetelové semínko neprodával...

FOND ZVLÁŠTNÍHO ULOŽENÍ.

Zkratka " Fond Z" : někteří neznalí novináři jej zaměnili tu a tam s fondem Z /Studijního ústavu MV/. Náš Fond "Z" byl přísně tajnou schránkou "citlivých osobních svazků a vyšetřovacích spisů" Do roku 1990 o něm vědělo jen několik desítek osob prověřených pro " Přísně tajné, zvláštní důležitosti".

Do tohoto "Fondu" převedl ministr Sachr , co neználek problematiky svazky vedené k nově kooptovaným členům Federálního shromáždění , členům vlády a dalších ústavních činitelů - navíc necitlivé zásahy do centrální evidence do dnešního dne mohou vést k "domněnkám"....

REZIDENT.

Rezident rozvědky byl vedoucím rozvědné agentury; pracoval pod diplomatickým krytím na zastupitelském úřadu /ne v socialistických zemích/,

Rezident kontrarozvědky - nejspolehlivější, zkušený,řídil sice svoji rezidenturu, ale sám byl řízen.

Zkratka "R" - byl mnohdy v důchodu, s pravidelným příjmem. V případě prozrazení byl přednostně vrácen do ČSR a měl svoji ochranku...

DIPLOMATICKÉ KRYTÍ.

Agent, vyslaný pod krytím - pracoval v týmu jako obchodní zástupce, kulturní či školský pracovník. Často i "stážista"...

DUBLÉR- dvojitý agent.

Zkratka "D"

Mimořádně nadaný agent, častěji přišel za záhadných okolností o život. Pracoval zpravidla pro obě strany ;používal dezinformace, zkreslené nebo matoucí informace. Využíval pravdivé zdroje, ale dbal, aby nebyl "doma" odhalen. Kvalitní "D" měl pro příslušnou rozvědku nesmírnou cenu. Jsou znamenány případy, kdy si rozvědky nabízely kvalitního "D" navzájem. ovšem. "do času". Jakmile byl "D" odhalen, ztratil svoji cenu. Pokud to stihnul, emigroval "domů- např. do SSSR nebo naopak, do kapitalistické ciziny. Měl-li smůlu, byl odsouzen za "vlastizradu". Odměny "D" byly enormní. Znám je i případ osobní, kdy se "D" stal agent, jehož dítě ztratilo vinou sovětských lékařů život v "socialistické" nemocnici...

Závěr:

Informace o St B lze získat v mnohých materiálech. Někdy i protichůdných.

Zdroj tedy neuvádíme, napsané kusé informace pochází ponejvíce z osobního archivu z doby jeho činnosti v armádní službě ČSLA i pozdějšího působení v justici. Nebyl agentem St B, ani jím jako prokurátor být nemohl a nesměl...

R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.185 sekund