Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TEMNÁ HISTORIE..

TEMNÁ HISTORIE.. 09. čec 2024 06:57 #16552

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
6. ČERVENCE

Hranice vzplála...

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,

na ní umírá dálné vlasti syn.

A vůkol něho kacíře proklíná

temnoty vášeň velebíc svůj čin,-

A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?

- Toť Mistr Jan- toť nejslavnější Čech!Však již povstává s Žižkou národ český

ve hněvu svatém zvedá rameno...

V křižáků mračna metá divé blesky

až skloní Řím hrdé temeno!

A v těchto české síly plamenech

žije nám Hus ku věčné slávě Čhech!Zlomena hrůza staré světovlády,

hranice zhasla, kletba ztrnula ;-

dobouřil na vždy dusot dragonády,

noc věků mizí, - zoře vzplanula!

A pro tu zoři umřel ´s v plamenech

náš Jane velký, chloubo Čechů všech!

Autor: Karel Tůma, napsáno v žaláři vb roce 1889 k nápěvu "! U Varšavy tisíc přísahalo reků" Zdroj:

Karel Havlíček, Sladkovský Karel - "O Mistru Janu Husovi" Praha , Český národní spolek "SLADKOVSKÝ" 1889 st.4 Licence PD old 70
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 27. úno 2024 17:16 #16383

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Před 100 lety začal v Německu soud s Hitlerem. Odseděl si nakonec devět měsíců


Šestadvacátého února 1924 se vůdce nacistické strany Adolf Hitler dostal před soud v Mnichově. Na konci ostře sledovaného procesu si měl on a jeho sedm spolupachatelů vyslechnout tresty za neúspěšný pokus o puč z 8. a 9. listopadu 1923.

Zdroj: www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/pred-...41_pred-100-lety_vov

R/2
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 07. srp 2023 15:50 #16045

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
5. SRPNA R.1947 osmnáct nevycvičených aspirantů důstojnické školy bylo poraženo v bitvě u Partyzánská Lupči skupinou VÁLKOU PROŠLÝCH BENDEROVCŮ... 6 padlých aspirantů, tři zajati....zde Československá armáda utrpěla největší ztráty s banderovskou BURLAKOVOU SKUPINOU.

HORA LUPČIANSKÁ MAGURA se nachází v Nízkých Tatrách - vysoká je 1315,2 m... zalesněná, bez výhledu...jediná přístupová cesta...

ORGANIZACE UKRAJINSKÝCH NACIONALISTŮ - UON
bylo xenofobní a antisemitské nacionalistické politické hnuté; vzniklo ve 20.letech 20.století. Hlásalo samostatnost Ukrajiny, nezávislé na Polsku a Sovětském svazu.
V roce 1943 byly jednotky reorganizovány-přeměněny v Ukrajinskou povstaleckou armádu /UPA/. Její příslušníci byli pojmenováni podle velitele Bandery na "banderovce"...

Zdroj: čs.Wikipedie. (drobné stylistické úpravy, obsah zachován). R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 02. kvě 2023 16:06 #15861

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
GESTAPO.

Co o něm nevíme a co jsme o něm nevěděli...

r.1933 Hitler se stává německým kancléřem, Hermann Göring pruským ministrem vnitra. Se souhlasem kancléře rozhodl o vzniku zvláštní tajné policie.

- oddělil od pořádkové policie politickou a výzvědnou složku

- nová složka měl nejdříve 32 000 později 46 000 zaměstnanců, zpočátku bylo členy nacistické strany, jen asi 15% zaměstnanců, jejich počet rostl... ale byli to loajální zaměstnanci, kteří přesně plnili pokyny nadřízených.

r.1936 Hitler vytvořil z tradiční zemské policie jednotnou říšskou Sicherheitspolizei (bezpečností úřad) tajnou i kriminální policii

r.1939 - obě složky převedeny pod Říšský bezpečnostní úřad - SS a SD a prosadil zákon, že činnost těchto složek nepodléhá soudnímu přezkumu.

Hlavní zmocnění gestapa:

- kohokoliv zatknout a uvěznit v koncentračním táboře bez soudního procesu (schutzhaf-ochranná vazba)

- příslušníci Gestapa se prokazovali vždy jen odznakem

- schopnosti Gestapa byla často zveličovány a přeceňovány, úředníků bylo poměrně málo- spíše se opírali o placené agenty)

- základem činnosti gestapa byla udání ( asi 80%) jen zbytek měl politický motiv---základem byla msta...

Známá operace gestapa.

Akce " Nacht und Nebel".

r.1941.12.prosince Hitler vydal rozkaz k vypořádání se s odbojovými skupinami na okupovaných územích metodou únosu uprostřed noci (Nacht) a jejich zmizení bez jakékoiv informace příbuzným (Nebel).

Akce změřená na území Belgie, Francie a Nizozemska měly a byla určitě psychologickým terorem, ten měl další jedince odstrašit od jakékoliv opozice vůči nacistickému režimu.

Zatčení uprostřed noci bylo ihned odváženi stovky kilometrů do vzdálených věznic a podrobeni včetně mučení výslechu-

Přeživší byli umístěni v koncentračních táborech .

Všem úřadům bylo přísně zakázáno podávat zprávu příbuzným o úmrtí vězně, ani nebylo vydáno tělo zemřelého k pohřbení...

zdroj WijipediE- upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 27. bře 2023 19:48 #15772

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
26. března r.1926 založena generálem Radolou Gajdou, Národní obec fašistická... byla od druhé poloviny let dvacátých největší stranou česko-fašistickou v první republice.

Radola Gajda ( vlastním jménem Rudolf Geidl ( do července 1926 byl náčelníkem hlavního štábu- tlakem Hradu byl z funkce odvolán a následně souzen.; důvodem byla údajná příprava státního převratu v době všesokolského sletu a další (přepadení Židenických kasáren) - byl souzen, odsouzen, degradován. pozn. R/1

Cílem Národní obce fašistické / zkratka NOF/ bylo vybudování stavovského totalitního státu- vzore, byla fašistická Itálie. NUF byla silně antisemitská. Ve svém mládežnickém hnutí mela tři skupiny: Omladinu, Obranu a Junáky NOF. Tyto skupiny měly za úkol, mimo jiné být organizacemi polovojenskými, měly sloužit k rozbíjení schůzí politických rivalů ( NOF měla spadeno především na stranu agrární- pozn. R/1)a současně sloužily k ochraně schůzí vlastních.

NOF byla zaměřena na budoucí inteligenci (Fašistické studentské sdružení, složku ženskou (Fašistická pomoc).

Tiskovým orgánem byly: Stráž lidu", "Fašistické listy" a "Národní věstník".

19.května 1935 získala NOF 2% platných hlasů (volilo ji 167 433,voličů a dostala 6 křesel v poslanecké sněmovně.

V roce 1938 se NOV hlásila k obraně republiky.

Po Mnichovu listopad 1938 vstoupila do řad Strany národní jednoty i když ještě stále organizačně existovala. Měk v té době kolem 15.000 členů.

Co se málo ví, či neví...

15.března 1939 se společně s dalšími fašistickými organizacemi ( Vlajka, Akce národní obrody v ustaveném tzv. Českém národním výboru pokusila uchopit moc. V čele tohoto procesu stál R.Gajda. Nacisté le potlačili pokus ihned v zárodku.

Gajda byl předvolán k prezidentu Háchovi poté vystoupil s prohlášením, ve kterém vyzbal členy NOF, aby vstoupili do organizace Národního souručenství.

Poté prezident Hácha zajistil, aby byla R. Gajdovi vrácena generálská hodnost- ( ta mu byla odňata po roce 1926...)- ale v NOF došlo ke štěpení názorů. Někteří z členů s postupem R. Gajdy nesouhlasili.

Gajda byl z vedení odstraněn a v roce 1940 byla činnost NOF obnovena. V jejím čele stanul krátce J.Rydlo, v roce 1941 vedení převzal A.Břečka.

V NOV byla vytyčena nová politická linie- jí měla být "poctivá spolupráce s Říší" .

1.ledna 1943 byla činnost NOF ukončena, nacisté přestali mít o české extremisty zájem...

zdroje: vlastní studijjí materiál, čs. WikipediE, Fronta-cz- upraveno s poznámkami redakce. R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 20. bře 2023 16:19 #15759

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
19.března 1945 vydal Hitler rozkaz , publikovaný 20.března , nazvaný MERONŮV ", česky "Nařízení o demolicích v Říši" v originále: : Befehl betreffend Zerstörungsmassnahmen im Reischgebiet- nařizoval zničení všech vojenských, dopravních, zpravodajských, průmyslových a zásobovacích zařízení a staveb a také všech cenných věcí na území Třetí říše, které by mohly být nepřítelem zabrány a zneužity ve válce. Dále vydal rozkaz pod trestem smrti, že všichni Němci jsou povinni okamžitě opustit území získané Sověty. nad vykonáním rozkazu měl dohlížet Albert Speer, ministr zbrojního a válečného průmyslu. Jméno příkazu "Neronův rozkaz" bylo odvozeno z legendárního požáru Říma ( r.64 n.l. ) císař Nero...

Rozkaz Hitlera nebyl bezprostředně vykonán a dne 20.dubna 1945 se Hitler zastřelil...

zdroj: WikipediE- upraveno, zestručněno R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 07. úno 2023 16:03 #15681

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
1. ÚNOR - Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Památce mimořádně nadaného chlapce

Petra GINZE

zavražděného nacistickou l e b k o u v plynové komoře Auschwitz -Birkenau 28.září 1944.... předtím internován v Terezínském ghettu.

Proslavil se zde tvorbou časopisu Vedem.

Petr GINZ byl synem významného esperantisty žijícího v Praze ( Žida) a matky, Češky s nežidovskými předky.

Podle tehdejších zákonů pro děti ze smíšených manželství žid / nežidovka a naopak, musely být jejich děti umisťovány do ghetta, nebo pracovních táborů. (Bystřice u Benešova, Postoloprty...) již ve 14 letech, zatím co paradoxně, zůstávali rodiče "na svobodě".

Malý Petřík byl mimořádně nadané dítě, již v době, kdy byl deportován- ( mezi 12-13 tokem věku) napsal vlastní román "Návštěva z pravěku" na motivy románu Julese Wernera a sám jej také ilustroval. Mimo češtiny hovořil jazykem "esperanto"-

Malý Peťa byl transportován do Terezína dne 22.října 1942. Zařazen byl na dům "jednička" - budova L 417, kam nacisté soustředili nejnadanější děti. Krátce potom se stal jedním z nejvýraznějších postav "Domova". Založil a redigoval nejlepší z dětských časopisů v ghettu " Vedem"-

Někteří jeho přeživší kamarádi o něm napsali, že byl nesmírně houževnatý,, zajímal se o literaturu, historii, malířství, historii, sociologii i o obory technické... byl úžasně zapáleným redaktorem, vymáhal příspěvky pro svůj časopis i tím, že balíčky z domova dával jako "palmáre"... tak se mu podařilo udržet redakci po celé dva roky do své vraždy...

Je jasné, že nacisté vzdělaného, vysoce inteligentního chlapce pro budoucnost "Třetí říše" nepotřebovali. Proto byl na podzim roku 1944 zařazen do jednoto z posledních transportů do Osvětimi- Březinky a dle očitého svědectví ihned zařazen ke zplynování ....

Závěr:

Podívejme se do očí toho nadaného dítěte... byl zavražděn jen proto, že měl jednoho z předků jiného, než árijského původu....

Divíte se, vy ne -mnozí, v době roku 2022, že kritizujeme příslušnost nacistické lebky, která posílala děti do plynových komor , v posvěceném kostele Nanebevzetí panny Marie v srpnu 2022 v Holešově?

Podívejte se do očí toho chlapce....a podívejte se do očí svých vnuků!!!

R/1
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 23. pro 2022 07:59 #15571

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
v roce 1915 se v Praze natáčel rakousko-uherská film Dík válečného sirotka. Kamery stály v Troji u zámku, na lodích na řece Vltavě a v zákopech speciálně pro film vykopaných

zdroj: WikipediE 20.prosince Události, Česko

My jsme si k filmu našli podrobnosti:

Díky válečného sirotka. (Souběžný název): Velká zlatá.

Země původu: Rakousko-Uhersko, rok výroby :1915, premiéra: 25.2.1916 Režie: Ludwig Seip stav filmu: nedochovaný

Národní politika dne 23.12.1915 o filmu napsala:

"Válečný dobrovolník v čiré noci loudá se z tábora. Je hlášen blížící se nepřítel. Zazněl alarm a všechno vojsko spěchalo ke břehům Vltavy. A již lodi a vory převážely na druhý břeh, kde nastal boj v zákopech. Strojní pušky zazněly svým příšerným, tlumeným hřmotem, ruční granáty házeny a ohromné palby z ručnic zazněly vzduchem. Rychlostí blesku proměnil se celý obraz; neohrožení zastánci střeleckého zákopu provedli tuhý boj, z kteréhož po ohromném zápolení vyšli jako hrdinové a nepřítel zahnán. Po překonání prvních hrůz boje bylo vidět, jak četné oddíly sanitních vojínů spěchají na pomoc svým ubohým přátelům, aby včasnou pomocí poskytli ochrany a úlevy tam, kde potřeba toho kázala (ČSFG)

A : Zakázkový film zachycující povinné nadšení pro rakouskou armádu

Zdroj: Český hraný film 1898-1930, NFA 1995 (ČSFD)

Byl to prvý hraný film společnosti Lucernafilm, který vznikol v společnej produkcii s Rakúskou vojenskou správou (Raccom city) .

Poznámka redakce.

Jak aktuální!: Nihil sub sole novum ...
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 26. říj 2022 16:07 #15429

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
24.října 1942 byl proveden z Anglie (ve druhé vlně výsadků) výsadek na území protektorátu s krycím názvem ANTIMON-organizoval jej zpravodajský odbor exilového Ministerstva národní obrany.

Úkolem výsadku byla zpravodajská činnost, mělo být obnoveno spojení mezi domácím odbojem a exilem přerušené heydrichiádou. V té době působila na území protektorátu jako jediná ( Podkrkonoší a Český ráj). Navázala spojení s Londýnem. Prozrazena byla konfidentem a likvidována gestapem byl v lednu 1943.

Výsadek byl velem nadporučíkem Františkem Závorkou (krycí doklady Zeman)- šifrantem byl četař Stanislav Srazil (krycí jméno Skála), radista Lubomír Jasínek (krycí jméno Janda).

zdroj: WikipediE. R/1
The administrator has disabled public write access.

TEMNÁ HISTORIE.. 19. říj 2022 16:37 #15394

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
16.října 1990 - VZPOURA VE VĚZNICI LEOPOLDOV...

byla největší vězeňskou vzpourou v Československu v roce 1990. Odstartovala ji amnestie Václava Havla, postavená tak, že se nevztahovala na všechny vězně. K potlačení vzpoury byla povolána i armáda, v ní se vyznamenalo především 150 nasazených výsadkářů ... skvělé potlačení vzpory zaznamenalo obdiv zahraničních odborníků.

PRŮBEH VZPOURY:

15.BŘEZNA 1990 vyhlašuje 217 vězňů hladovku. Vytlačuje dozorce z ubytovacích prostor, záhy je celá věznice zbavena dozorců a vrah Tibor Polgári se prohlašuje ředitelem věznice. Vzbouření vězni zavírají do cel 150 vězňů, kteří se nechtějí vzpoury zúčastnit...

Ve vládě vypukl zmatek. Na vzpoury nebyl Václav Havel připraven - takže velitel zásahu nejprve vyjednával.. nelenili vycvičení pohraničníci... Leopoldov byl neprodyšně obklíčen- zevnitř, proti případnému úniku vězňů ( v oné době již došlo k řadě vražd propuštěnými vězni!! a mimořádnému nárůstu kriminality v ČR spáchanými propuštěnými vězni...(viz statistiky)... a zvenčí proti případné pomoci vzbouřencům...

trvalo vládě Václava Havla , než rozhodla - náměstek ministra vnitra Slovenské republiky Andrej Sámel , po neúspěšném vyjednávání provede zásah.

Bylo použito 6 obrněných transportérů, slzný plyn- vězni stačili vyrobit stovky zápalných lahví, nasadit na kovové tyče bodla, vyrobit mačety, vyrobit boxery... zbraní se stala v pěsti zločince i pouhá žiletka...

Nastal boj "muže proti muži" rukojmí zločinců bylo vysvobozeno za asi 2-5 hodiny...

Později spočítané škody činily tehdy cca 30 milionů korun a zničeno bylo 5 budov..

Složité

byly poslední minuty zásahu- část vězňů se shromáždila na střeše jedné z budov, dva vězni se chystali k upálení-- proud požární hadice je "prostě sundal" dolů do sítě...

všichni zadržení vzbouřenci byli vysvlečeni do naha, provedeny bezpečností prohlídky na ukryté zbraně, provedeno lékařské ošetření ... oblečeni a rozděleni do cel jiných věznic .. probíhaly pečlivé výslechy za účasti zkušených prokurátorů... osobně se domnívám / v oné době jsem ještě v justici sloužil na akci "Leopoldov" byl nasazen přezkoumáváním spisů ... že se "vzbouřencům velmi nadržovalo!"

To se nakonec vymstilo:

Soud probíhal v Bratislavě- souzeno bylo z tisíce vzbouřenců pouhých 73 !! pachatelů. 5 z nich osvobodil a?

Hned 23.listopadu 1991 v Leopoldově!!! kam byli zpět umístěni vzbouření vězni , včetně vraha Polgáriho, vůdce vzpoury, uteklo z věznice sedm odsouzených vězňů , vedl je, kdo jiný ? zase Polgári.. a zabil sám !!! 3 dozorce - celkem byli zabiti čtyři mladí kluci vězeňské stráže...

Ona ta "havlovská humanita" stála životy otců rodin.. ti se "provinili" jen tím, že slušnou, pracující část společnosti chránili před zločinem...

Závěr.

Polgári je zatím v doživotním vězení... zatím???


Zdroj: R/1 vlastní poznatek ve službě československé justice ...
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.260 sekund