30.listopad 2021 A

Smutnou zprávu jsme koncem listopadu 2021 dostali od kolegů ze Slovenska:

29.listopadu 2021 v 10.30 opustil řady výsadkových veteránů, zasažen zrádným "covidem", ...bývalý kolega, priateľ, dlhoročný prislušník vojenských spravodajských zložiek ,

plk.v.v. Ing. Jan  N Á V O J . 

Bol to dobrý chlap, vlastenec, dobrý vojak. 

ČEST´ JEHO PAMIATKE.  ČEST JEHO PAMÁTCE. 

Slovenští a čeští kolegové ve zbrani.

----------------------

30.listopad 2021

ukončil panování měsíce "padajícího listí". Poslední dny pobílil první sněhem a trochu "přičaplým sněhulákem", Morav provoněl "trnkovými kvasy" ve "vířivkách měděných kotlů...

Je čas sychravého podzimu, tlumeného pokašlávání od sousedů, zarputilých abstinentů a ranních doušků ďábelských slivovice, bezpečně dezifikujících útrpby pijanů. 

Již dnešní půlnocí vykročíme do posledního měsíce roku 2021... co nás čeká na stránkách svvz.cz?

Volně navážeme na úspěšný seriál "vzpomínek vojště Milana Friedricha v režii jeho manželky paní Olgy. -  (Vzpomínky staršího průzkumníka)

Čekali jsme každý pátek s napětím na roku 1967/1969 na život jedno z těch, kteří prošli  základním výcvikem hloubkového průzkumu  VÚ  7374 Holešov. 

Bohužel, na konci své vojenské dráhy v pracovních jednotkách na Slovensku.  

Ale, jak zní jedno z arabských přísloví ( vodíme je často vytetováno) a čteme ve vzpomínce pana generála Josefa Šnejdárka ( narozen a spí  svůj vojácký se v Napajedlech / Napajedlích - jižní Morava, kraj Zlínský...také v knihách Paulo Coelheo ..."Maktub" - ..." bylo to napsáno". Tím je sděleno,že "osud" je ten, kdo opravuje a označuje určité spojení s naším životem, načí duší a Božským plánem.

Tedy Holešov byl v roce 1969 Maktub.

Také je"Maktub" skutečnost, že jsme získali dalšího autora příběhů parašutisty, svazarmovce, vojáka základní služby VÚ 7374 Holešov v roku 1962 - později vojáka z povolání MISTRA výsadkáře, populárního zkušebního výsadkáře kapitána v.v. Petra SUCHOMELA.

29.listopadu 2021 B

Motto:

Zákony se často podobají pavučinám; slabého a nepatrného zadrží a polapí- ale mocní a bohatí je protrhnou...

autor neznámý- připravila R/4 paní Alena Juřicová

------------

29.listopadu 2021 A

Josef von Smola - Josef svobodný pán von Smola- narozen 1764 - zesnul 29.listopadu 1820 ve Vídni.

Voják- rakouský generál - držitel komandérského kříže Řádu Marie Terezie - jeden z velitelů podřízených arcivévodu Karlovi  podílel se na vítězství v bitvě u Aspern.

Zde byl, i přispěním českého VOJÁKA, důstojníka, poprvé poražen francouzský císař Napoleon.

Dějiny:

9.května 1809 vyhlásilo Rakousko Francii válku. začala válka 5.koalice. Napoleon vpadl do Německa, zvítězil v bitvách u Landshutu a Eggmühlu. Za 4 dny poté získal bez boje Vídeň  - připravoval přechod Dunaje.

Bitvu s hlavní rakouskou armádou (velel ji arcivévoda Karel-Rakousko Těšínský) zahájil 21.května( tehdejší dunajský ostrov Lobau.

Po boji se otřesený  Napoleon stáhl na Labau, zde reorganizoval otřesné jednotky pro dalšíí bitvu- ta se konala 5.a6.července 1809 u Wagramu, zde Napoleon zvítězil...

Život a kariéra.

Josef von Smola začal vojenskou kariéru jako dělostřelec. 

1786-povýšen do hodnosti poručíka. Ve válce proti Turkům velel dělostřeleckým bateriím  u města Šabac a Bělehrad.

1790 - navrhl zásadní reorganizaci rakouského dělostřelectva ve Flandrech.

1792 bojoval v tažení proti Francii v bitvě u Jamppes.

1793 velel baterii jízdního dělostřelectva kolony arcivévody Karla.

18.3.1793- přispěl k vítězství v bitvě u Neerwindenu (vyznamenán rytířským křížem Řádu Marie Terezie)

1794- bitva u Fleurusu- raněn.

1796 -povýšen na nadporučíka- bránil pevnost Ehrenbreuitstein (Koblenec)

1806 -opět raněn (bitva u Messerkirchu)... převelen v hodnosti majora do České legie.

1809- - v hodnosti plukovníka velel artilerii 3. armádního sboru v bitvě u Řezna.

Řád Marie Terezie / druhý kříž- komandérský/- povýšen do hodnosti generálmajora.

1813 - velitel rakouského dělostřelectva v bitvě u Lipska. 

Velitel- voják. Inženýr , autor mnoha inovací v dělostřelectvu.

ČECH! VOJÁK!

---------------

zdroj:

Constatntin von Wurzbach: Smola , Josepf Freihher von v Biographischesrs Lexikon Kaiserthums Oesterrreich... vydal L.C.Zamarski, Wien 1877... vlastní překlad, upraveno, zkráceno  R/1