3.prosince 2020 B

r.1920 se narodila v dřívějším Polsku,   dnes Ukrajina Marie Ljalková-Lastovecká-  roz.Petrušáková . Rodina "volyňských Čechů".  Původně zařazena jako zdravotnice, později nejúspěšnější československá odstřelovačka- východní fronta.

Vystudovala průmyslovou školu, provdala se později za Michajla  Ljajka.

1.března 1943 vstoupila do náhradní roty 1.če.samostatného polního praporu v SSSR; absolvovala nejprve základní vojenský výcvik, později zdravotnický kurz. Při ostrých střelbách vynikla zásahy- byla proto zařazena do kurzu pro odstřelovače. Jako první československá odstřelovačka zahájila střelecké skóre třiceti zásahy, zúčastnil a se bitvy u Sokolova. Po zraněné se vrátila do služby (1944) jako vedoucí zdravotnice 1.tankového praporu 1.čs.samostatné tankové brigády v SSSR.

Prošla karpatsko- dukelskou operací, jaselsko-gorlickou operací a nakonec i  boji o Moravskou bránu. Skončila posledním bojem u Holešova. Válku zakončila s hodností nadporučice.

Po válce - 1.10.1945 absolvovala vojenskou zdravotnickou školu. 1.3.1947 přijata jako vojákyně do čs. armády. Zařazena do vojenských nemocnic v Praze a Olomouci.

V roce 1990 povýšena do hodnosti plukovnice v.v.  Nositelka vysokých vojenských vyznamenání- Československým válečným křížem, Řádem rudé hvězy a dalšími.  28.října 2010 jí byl propůjčen Řád bílého lva II.tř. /vojenská skupina/.

Marie Ljajková odešla do nebe odstřelovačů v roce 2011.

Marie Ljajková byla VOJÁKYNĚ!

Zdroje: čs. WIKI, ČTK /on line), ˇČTK . Seznam osobností / on line/ zpracováno, zkráceno R/1

------------------

3.prosince 2020 ráno na jihovýchodní Moravě padala ledovka. Oranžové záblesky výstražných světel sypačů ohlásily první výzvu ZIMY. Obloha šedivá, olověná. Kdo nemusel, je doma. U obrazovek, nebo rozzářených monitorů PC. Voní první vánoční cukroví. Je totiž čas na  zázvorky ty musí do Štědrého dne uležet.

My se dnes podíváme od rozpálených plechů na oblohu. Ne ve dne, ale v noci. Zopakujeme si, pokud se nás děti zeptají, jak je to s fázemi MĚSÍCE.

Základním pojmem je tzv. LUNACE- trvá přibližně 29.5 dne- tvoří tak - také přibližně, jednu dvanáctinu kalendářního roku používaného v Evropě. Oné dvanáctině říkáme "měsíc", v angličtině je označena jako  Moon - month, Němci jí říkají Mond- Monat.

Druhým pojmem je Fáze Měsíce. Jednotlivé fáze jsou dány změnou polohy Slunce, Země a Měsíce. Ta nám dává, za jasné oblohy ony tvary - jsou různě velkými částmi osvětlené měsíční polokoule.

Ještě. Rodiče a zákonní zástupci, pokud budeme psát o měsíci a jako fázích: v případě MĚSÍCE nesmíme nikdy napsat "čtvrť"! to je označení městské části! píšeme vždy pouze " čtvrt" - čtvrtinu! MĚSÍCE! To bychom s paní redaktorkou Aničkou Burešovou R/3 dopadli...ona je na češtinu vysazená!

K jednotlivým úkazům:

1. NOV - anglicky New Moon - tma tmoucí- nikde nic.Tu fázi milují průzkumáci. Měsíc se nachází mezi Zemí a Sluncem. Měsíc je neviditelný.

2.Waxing crescent. Dorůstající srpek. Prvně jej vidíme nad západním obzorem . Podoba? "úzký srpek ve stáří 0-7.4 dní"

3. První čtvrt:  First guater . (Dosahujeme "mládí"-  7.4 dní a tvaru písmene "D". Měsíc zapadá kolem půlnoci, za soumraku jej najdeme nad obzorem "jižním". zapadá kolem půlnoci, ve večerním soumraku jej vidíme nad obzorem jižním. Velkým dalekohledem uvidíme všechny jeho "útvary".

4. Měsíc dorůstající (7.4-14.8 dní). Dává se se vstáváním načas, ovšem je pyšnou dominantou nočního nebe. Pozorující hvězdáři klnou.

5. ÚPLNĚK. (Full Moon)  Průzkumácká katastrofa. ˇúplněk je "stár" (14,8 dní). Světlo jako ve dne. A hned brzy. Na rozdíl od vojáků jej milují básníci a náměsíčníci...také houbaři!

6. Wannig gibbous... MÉSÍC couvající. Stár je již 14.8 až 22.1 dní. Vychází stále později, až ve druhé polovině noci. Oblíben u strážných na stojkách po půlnoci...

7.Last guarter. Havajané mu prý říkají Ole-ki-kahi a při něm tančí  zvláštní tanec... čekají na půlnoc, tehdy měsíc dosáhne tvaru C.

8. Waging crescent se již moc neproducíruje. Stařík. Má 22.1 až posledních 29.5 dní. Jde spát. Brzy nastane NOV.

A jako v životě lidském! narodí se MĚSÍC  nový a cyklus se opakuje...

Zdroj: ASTRONOMIE- zpracoval R/1

 

 

3.prosince 2020 A

Lázeňský pobyt....

veteráni- důstojníci a praporčíci 7.výsadkového pluku zvl.určení asi dodnes vzpomínají na PIĚŠŤANY BAD.. na "vstřícnou Marienku".. "Červenou věžu"... bylo nám něco přes dvacet a "paničkám" důstojníků Generálního štábu asi 40 a něco více..."šepoty a výkřiky"!

Vyslána do lázní je paní Anna B. .. a my ji otevíráme, dnešním dnem, "romantické okénko všedního lázeňského dne."

Ti, kdož se domnívají, že to bude mít i trochu "lechtivý" příběh, budou zklamáni... paní Anna B. je příkladem katolických cností...otevřeme si díl prvý:  PEL-MEL.

3.prosince 2020

K současné epidemiologické situaci citát:

" Neexistuje zdravý člověk, pouze špatně vyšetřený."

Zikmund FREUD- lékař.

--------------------

2.prosince 2020 jsme napsali rozsáhlejší údaje o maršálu VOROŠILOVOVI. Vystřídal ve významné funkci sovětského politika, veřejného činitele a jedné  z nevýznamnějších  osobností ruské občanské války.

Byl Michail FRUNZE - rusky Michail Vasilijevič FRUNZE na pokyn Stalina zavražděn?

Michail Vasilijevič Frunze byl na rozdíl od stranického kolegy Vorošilova, vysoce vzdělán v "Imprátorském petrohradském polytechnickém institutu."

Michal FRUNZE.

1903 - vstup do Sociálně demokratické, dělnické strany RUSKA. Ve druhém kongresu se dostal do ideologických rozporů mezi Martovem a Leninem.

Šlo o metodu stranické taktiky. Maratov prosazoval "velkou skupinu aktivistů"- Lenin malou skupinu profesionálních revolucionářů. (poznámka redakce).

Frunze se přiklonil k Leninovi.

r.1905-Frunze v čele textilních dělníků v Ivanově. Zatčen, odsouzen k trestu smrti. Na základě úspěšného odvolání mu byl trest změněn na vyhnanství na Sibiři. zde strávil 10 let.  V roce 1915 z tábora utekl a stal se editorem bolševického týdeníku ISKRA. Přijal pseudonym Arsenij Trofimovič.

Únorová revoluce.

Frunze je jmenován velitelem lidových milicí v Minsku. Následně prezidentem Minského sovětu. Odchází do MOSKVY, jako velitel ozbrojených oddílů dělníků. Získává kontrolu nad městem.

Válka občanská.

r.1918- říjnová revoluce: Frunze je jmenován vojenským komisařem IVANOVA. Následně jmenován velitelem "Severní skupiny armád". Poráží admirála Kolčaka a "Bílou armádu" v Omsku.

Lev Trockij  Frunzemu předává velení " východní fronty".

Listopad 1920 - Frunze vyhání bělogvardějce Pjotra Wrangela a jeho jednotky z Ruska.

Ničí Machnovy anarchisty na Ukrajině i nacionalisty pod velením Symonema PETLJURY.

r.1921- Frunze zvolen do ústředního výboru strany.

V roce 1925 (leden)- předseda revoluční vojenské rady.

Ale: "stoupenec  Grigorije Zinověva: konflikt se Stalinem.

Považován za potenciálního nástupce Lenina. Dokázal řešit teoretické a praktické problémy stranického programu Ruska...

Záhadná smrt.

V červnu 1925 začal FRUNZE trpět bolestmi břicha, byl hospitalizován. Krátce před smrtní napsal manželce:

" Cítím se absolutně zdráv.Nicméně Stalin a Mikojan horují pro další operaci..."

31.října 1925 umírá FRUNZE na otravu.

Z lékařského protokolu je zřejmé, že dostává větší dávky narkotik, než bylo v praxi běžné... Všichni lékaři, jenž FRUNZEHO operovali, po roce 1934- zemřeli...

Frunzeho smrt inspirovala Borise Andrejeviče Pilňaka k autorství povídky "Nezhašený měsíc". Povídka vyšla v Československu až v roce 1968...

Zdroj:

Pilňak Boris. Nezhašený měsíc. Praha.  Mladá fronta 1968... Frunzeho Biografie, Frunzeho spisy o vojenské teorii... a další... zpracováno do zkrácené formy.. R/1

-----------------

Pilňaka stála povídka o  Frunzem život...  ( z dostupných sovětských pramenů...)

... Pilňak  v úvodu povídky napsal, že FRUNZEHO znal jako zdatného VOJÁKA a teoretika a že Stalin měl dost důvodů se FRUNZEHO jako svého potenciálního  odpůrce zbavit...

Časopis byl zabaven, vydavatelé se museli omluvit.

28.10.1937 byl Pilňak zatčen.

21.04.1938 postaven  před Vojenské kolegium Nejvyššího soudu SSSR. Obviněn ze špionáže ve prospěch Japonska.

Odsouzen k trestu smrti. 22.04.1938 v 05.00 zastřelen.

Rehabilitován v roce 1956.

R/1

 

 

 

2.prosince 2020 A

r.1805 Napoleon v bitvě u Slavkova porazil ruko- rakouské vojsko.

r.1848 abdikoval rakouský císař Ferdinand I. Po něm nastoupil na trůn teprve osmnáctiletý František Josef I. Vládl neuvěřitelných šedesát osm let.

r.1938 byl slavnostně otevřen na jižní Moravě Baťův kanál.

r.1969 zemřel Kliment Jefremovič Vorošilov , znám jako "Rudý maršál", jeden z nejhorších polních velitelů  Rudé armády... protiklad úspěšných světových polních velitelů.

Narodil se v roce 1881 na Ukrajině, absolvoval pouze dva roky školní docházky, pracoval jako dělní. V roce 1899 se zapojil do "dělnického hnutí" stal se členem Ruské sociálně demokratické strany a k jejímu bolševickému křídlu. V roce 1905 přestal pracovat a stal se "profesionálním revolucionářem". Jeho hlavní náplní "práce" byla organizace stávek...Seznámil se s Leninem, později Stalinem a byl jejich "oblíbencem". V roce 1917-1918 řídil petrohradskou organizaci "Čeky". Organizoval vyvraždění bývalých carských důstojník. Vysloužil si kritiku, že jeho způsob velení značně  zkomplikoval  boje o Caricyn.

jeho bojovým úspěchem bylo převzetí velení 5.armády ustupující před Němci od Kyjeva, úspěšně zaútočil z týlu  tamní Děnikinovy "bílé" jednotky a tak zachránil město před dobytím. (1918). Společně se Stalinem velel úspěšně obraně Cyricynu. Po válce zveličoval svoje a Stalinovy úspěchy, což mu vyneslo u Stalina oddané spojenectví.

V listopadu 1919 byl jmenován politickým komisařem 1.jízdní armády, jíž velel S.M. Buďonnyj- prošel boji na Kubáni a střety s Poláky. Stal se delegátem X. sjezdu Komunistické strany Ruska (bolševiků) a potlačoval Kronštadské povstání.

Mezi válkami.

Vorošilov zůstal na jihu země jako velitel Severokavkazského vojenského okruhu. Po smrti Lenina plně podporoval nástupnictví Stalina. V lednu 1925 se stal náměstkem lidového komisaře armády a námořnictva. Po záhadné, náhlé smrti FRUNZEHO se stal Vorošilov na celých 15 let! "lidovým komisařem obrany" /se dvěma třídami vesnické školy! - pozn.redakce!  Stal se současně v roce 1935 maršálem Sovětského svazu a členem Nejvyššího sovětu

Pod vedením Vorošilova  byly provedena reorganizace Rudé armády- také jako věrný Stalinův přisluhovač  organizoval armádní vojenské čistky, v nichž podobně jako v Československu v letech padesátých minulého století ve vykonstruovaných soudních procesech byly vyvražděna většina vzdělaného důstojnického sboru.

Rudá armáda se dostala do stavu nekompetentních zásahů do zbrojních programů ( záměrně bylo opomenut vývoj protitankového dělostřelectva, raketometů- tanky měly být použity pouze k podpoře pěchoty...bylo pomíjeno logistické zajištění a intenzivní výcvik armády.

Neuspokojivý stav armády nakonec konstatovala "speciální vojenská komise" vrchního velitele Rudé armády. V jejím čele stál, paradoxně sám Vorošilov. Vorošilova vystřídal schopný maršál Semjon  Timošenko.

Závěr komise zněl: obnova armády bude trvat nejméně 5 let... do roka vypukla 2.světová válka. Sovětský svaz měl za cenu obrovských ztrát na obnovu armády jen necelé dva roky... Vypuknutí války znamenal Vorošilův pád. Způsobilo to zejména plánování invaze Sovětského svazu do Polska- zde padaly na jeho vrub nedostatky v zásobování a řízení vojsk.  

Zásluhou Stalina ještě tuto pohromu přežil.

Nepřežil další sovětskou invazi- vpád do Finska. první dva měsíce tzv." zimní války" kdy se Finové úspěšně ubránili, Vorošilov svedl na své podřízené. Ale jeho selhání bylo tak velké, že jej Stalin odvolal z funkce. Jeho nástupce Timošenko válku vítězně dokončil.

Vorošilov, specialista na "špinavé práce" v roce 1939-1940 zřizoval, "úspěšně", tábory smrti pro nepohodlné válečné zajatce... nakonec jej Stalin znovu vrátil "do hry". Vorošilov dostal ještě "šanci"- jmenováním do funkce náměstka předsedy rady lidových komisařů pro vojenské záležitosti. Po vypuknutí 2.světové války bylo Vorošilovovi více jak šedesát let. Přesto dostal další šance. Stal se členem Státního výboru obrany, velitelem Severozápadního směru a velitelem Leningradského frontu. Chaotické řízení obrany Leningradu mělo za následek obrovské ztráty.

Jako velitel obrany nechal např. vytvářet oddíly nevycvičených dělníků zorganizovaných do domobrany- jejich výzbrojí proti  obrněným oddílům SS byly brokovnice a revolvery...

Stalinovi došla trpělivost. Shrnul  veškeré výsledky působení na frontě a v roce 1942 se Vorošilov stal velitelem partyzánského hnutí. Zde zasahoval do velení partyzánských štábů, zaváděl do partyzánského hnutí vojenské standarty- nakonec jej Stalin v roce 1943 musel i z této funkce odvolat.

Vorošilov dostal funkci již "nebojovou".. stal se členem "Výboru pro válečnou kořist", později funkci člena Komise pro otázky příměří"...  

Po válce. 

Vorošilov zůstal ve stranické špičce, ale již přestal být vnímám jako voják. V roce 1944-47 byl předsedou sovětské kontrolní komise v Maďarsku.. Zůstal ale i Stalinovým náměstkem v radě ministrů , kde odpovídal za resort kultury.

Koncem let čtyřicátých upadl Vorošilov ve Stalinovu nemilost. Zůstal sice pátým ve stranické hierarchii- zopakujeme si ji: Stalin, Malenkov, Berija, Molotov, Vorošilov...

Zemřel Stalin...

Vorošilov se v březnu 1953 stává předsedou prezidia Nejvyššího sovětu SSSR- oficiální hlavou státu! Až v roce 1960 nastupuje na jeho místo Brežňěv.

Závěr: I se dvěma třídami základní vesnické školy na Ukrajině, lze dosáhnout nebetyčné stranické funkce...

  : "Obrana SSSR vydáno v roce 1937- " zde např.Vorošilov  v době změn ve výzbroji armád vysvětluje "proč má kavalerie vyšší bojovou hodnotu než tankové uskupení... ruská Wiki, česká verze Wiki, poznámky, statě , Stalinovi generálové,, Stalinovi maršálové... R/1

Další články...

  1. 2.prosinec 2020