Výstava zbraní Napajedla.

nás čeká vernisáží v 19.00 dne 28.3.2019 ve výstavním sále .

Vernisáže se zúčastní část redakce, aby pořídila potřebou fotodokumentaci. Podrobnější  reportáž zveřejníme o víkendu.

26.března 2019 C.

V rubrice "Sběratel" jsme zveřejnili krátkou zprávu z OTROKOVIC  - HOBBY. Mimořádný zážitek.

V rubrice je zveřejněn i kontakt na vystavovatele pana V.PYŠNÉHO, jehož stánek nás mimořádně zaujal. Podívejte se na malou fotogalerii - zpracovala R/2.

26.března 2019 B.

Prošli jsme, po čase,

všechny české a moravské stránky KLUBŮ výsadkových veteránů.

Funkční je PROSTĚJOV, kam přesunul svoji aktivitu předseda Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec.

Zlín svoji aktivitu zlepšil a je v něm znát ženská ručka. Ta v jeho činnosti už převažuje.

Brno publikuje v "souhrnu"...

Holešov je stabilní a čeká jej historická AKCE- "Noční pochod CLAY."

Holešovští veteráni po nesporném úspěchu v Senátu ČR  tančí ...  

26.března 2019 A.

Národní obec fašistická byla politickou stranou v období národní etapy 1.a 2.republiky i  Protektorátu Čechy a Morava.

Založena v roce 1926 v jejím čele stanul představitel Československých legií v Rusku, účastník bitvy u ZBOROVA, náčelník československého generálního štábu- ve funkci zůstal až do připojení "strany"  k Národnímu souručenství.

Fašisté nikdy nedosáhli významného politického vlivu, z dnešního pohledu jsou na tom ještě hůře,  než podobná strana dneška.

SLOGAN : " Blaho vlasti budiž nejvyšším zákonem."

Studiem představ "národní obce fašistické" zjistíme, že jejím vzorem byl fašismus italský. Požadovala silný národní stát, vystupovala silně protiněmecky a protižidovsky. V roce 1935 pokládala Edvarda Beneše za volbu špatnou.

V době " Mnichovské krize" vystoupila za vojenskou obranu proti nacistickému Německu. 

Tzv. DRUHÁ REPUBLIKA:

Strana si zprvu zachovávala původní organizační strukturu; v roce 1939 se sloučila do Národního souručenství.

Generál Radola GAJDA se stáhl na svůj statek na Strakonicku a podporoval úniky českých vojáků do Polska.

Další z významných funkcionářů " Národní obce fašistické", Zdeněk ZÁSTĚRA, byl umučen v koncentračním táboře.

Jméno "Národní obce fašistické" převzala v době PROTEKTORÁTU kolaborantská organizace, kterou nakonec sami  nacisté na popud ministra Emanuela Moravce, zakázali.

Po válce obě formy "Národní obce fašistické" byly zakázány.

zdroj: Dějiny ... politické strany v Československu  zpracoval R/1 - vlastní studium