22.září 2019.

Ideální muž nekouří, nepije, nesází, nehádá se a neexistuje.

Vocásek.

-----------------------------

Veteránský, houbový, gulášek!! MAGIE CHUTÍ...

21.září 2019 C.

Šedivý obzor

naznačil porodní bolesti probouzevšího se rána. Ticho krajského města rušilo jen tu a tam předčasně rozsvícené okno v  paneláku.

Start motoru ztišila mlha nad městem.

Proutěný košík a speciální čistič "hřibový". Je sobota. Kolem 08.00 se rozvinou rojnice amatérských houbařů. Les se zaplní výkřiky typu " Máňo, kde seš.. poť sem".

Les v prostoru "P"

je ráno ještě tichý. Vítá povzdechem... "zase ?".

Vítá ty, kdož na jeho čistý mech nahází vajgly a nekopou do plodnic, které nesbírají.

Chodit do lesa v každý čas roku,

je pro veterána výsadkových vojsk lakmusovým papírkem jeho ZDRAVÍ. Duševního, či tělesného.

Kde jinde zjistíte, zda váš mozek již nezápasí s prvním příznakem AL.? Zda ještě v klidu, bez holí, nachodíte ve složitém, kopcovitém terénu plném větví, výmolů svých 5-8 km...??

Kde vždy PŘESNĚ, víte, kde jste, kam je třeba jít a kde jste v loni, zde, s přesností 10 cm našli nádherného praváka??

LES je kamarád.

Nechce nic, než slušné chování. Odmění se vám.

Dnes, již potřetí v tomto týdnu vydal 5 kg +5kg +3 kg hřibů smrkových, nebo málo i "kovářů"... jiné nesbíráme.. až později.

Rostou.

Ne všude. Ne pro každého.

Tobě, kamaráde, LESE,  díky!!

R/1

 

 

21.srpna 2019 A.

Na Moravě, možná i na některé z amatérských vinic severněji dozrávají rané a polorané odrůdy vína. Můžete zaslechnou zpěv a vrzání dveří od zahradních "kadibudek"...

Co je vlastně BURČÁK a má skutečně oprávnění tvrzení, že se má na posezení vypít tolik burčáku, kolik litrů krve v sobě máme??

Přineseme...

-------------------------

Také pokračování v TOP SECRETU - Fakta... je rok 1968- noc ze dne 21-22.08.2019. V kanceláři Oldřicha BURDY, náčelníka Zpravodajské správy Generálního štábu Československé armády, sedí několik generálů okupační armády. Na stolech se vrší nedopalky cigaret, služba odnáší vypité láhve od vodky... 

-------------------------

21.září 2019.

Mezinárodní den ALZHEIMEROVY CHOROBY.

První příznaky:

poruchy paměti, rychlé zapomínání, opakování stejných otázek, ztrácení předmětů, jejich odkládání na nesprávná místa, obtížné hledání správných slov, používání nesprávných slov, ztráta orientace v prostoru, ztrácení se, apatie, deprese, úzkost, vznětlivost, BLUDY!

Léčba neexistuje.

------------------------

r. 1109 " neznámý pachatel"  zavraždil hodem oštěpu knížete Svatopuluka  /Přemyslovec/.

r.1937 státní pohřeb prezidenta T.G.Masaryka.

r.1938 Anglie a Francie daly prezidentu Benešovi ULTIMATUM- jeho následkem vláda vyslovila souhlas s odstoupením území Sudet- hitlerovskému Německu.

r.1968 zahájení pětidenního pracovního týdne, u 7.výsadkového pluku zvl. určení  Holešov, namísto pravidelného výcviku -  "hospodářský den".

------------------------