18.listopadu 2019

r. 1978 kazatel sekty Chrám lidu, Jim Jones, nařídil v Jonestownu, svým ovečkám, hromadnou seberaždu...

-----------------------

Akci B velel Július Nosko.

Kdo to byl??

Důstojník československé a slovenské armády- jeden z vůdců přípravy Slovenského národního povstání, náčelník  štábu povstalecké armády.

Co o něm říkají spolupracovníci- proč mu bylo svěřeno velení?

Důstojník NOSKO byl VOJÁK znalý boje v hornatém terénu, dokázal se "vcítit" do myšlení velitelů teroristických skupin- proto vyhrál!

29.července 1928 vyřazen jako poručík Vojenské akademie Hranice. 4.roky - jezdecký pluk č.4 Klatovy.1932 - nadporučík- převelen na Podkarpatskou Rus. Toho roku absolvoval také Vojenské jezdecké učiliště- vyřazen jako nejlepší posluchač ročníku.

23.března 1939 nastoupil do slovenské armády. Zařazen jako přednosta zpravodajského oddělení 2.pěší divize v Banské Bystrici.

Setkání s Janem Golianem- zapojen do odboje.

Převelen na východní frontu,

v řadách Rychlé divize byl účastníkem bitvy o Lypovec. Vyslán na stáž k 6.německé armádě do Charkova. V roce 1943 vyslán na Ukrajinu co náčelník štábu zajišťovací divize. Od Goliana dostal rozkaz, vrátit se na Slovensko, od spolehlivých lékařů potvrzení o nemoci...

Na Slovensku probíhaly přípravy povstání, důstojník Július NOSKO se stal členem štábu.

1.května 1944 náčelník štábu vojenského ústředí ilegální Slovenské národní rady pro přípravu povstání.

4. září je jmenován náčelníkem štábu Velitelství 1.československé armády na Slovensku- do příchodu generála Viesta dne 7.října 1944 zástupcem velitele.

Ústupem povstalců do hor a přechodem bojů na partyzánský způsob ustoupil přes Nízké Tatry a Slovenské rudohoří- připojil se ke zbytku skupiny Prvosenka. Tu tvořili příslušníci 2.taktické skupiny. Se skupinou v lednu 1945 prošel frontu.

Generál Svoboda pověřil, na žádost Slovenské národní rady J. Noska vedením komise na prověrku důstojníků přicházejících ke Sboru z osvobozených území. Po soustředění 2.paradesantní brigády v Kežmarku /březen 1945/- se důstojník j.Nosko stal zástupcem velitele brigády  plukovníka Vladimíra Přikryla. V Kežmarku potom vedl intenzivní  výcvik brigády tak, aby se mohla zúčastnit bojů na Moravě. Dobře připravený záměr se neuskutečnil-nebyla výzbroj, nebyl materiál...

Koncem května 1945

ze 2.paradesantní brigády se stává 2.pěší divize s operačním polem- střední Slovensko. Julius Nosko je jejím prvým velitelem.

28.října 1946- brigádní generál.

24.července 1947 - velitel jednoty TEPLICE - zahájeny boje proti banderovcům.

1.prosince 1947 přeložen do Prahy na Vysokou školu války - náčelník generálního štábu.

1.srpna 1947-25.ledna 1953 - náčelník vševojskové fakulty Vysokého vojenského  učiliště, poté na Vysoké akademii v Praze.

31.ledna 1953 - ráno, mu sekretářka doručuje výměr o "propuštění z armády do zálohy". Bez uvedení důvodů.

Generál Július Nosko nepláče, nenaříká, nestěžuje si. Nastupuje do funkce zootechnika. Po večerech píše básně, články, studie o vojenství, odbornou práci o úloze povstalecké armády ve Slovenském národním povstání. Píše i pod pseudonymem, vzdělanější jej znají- Julka Tis. Chodí jako turista s batohem po cestách, kde chodil se samopalem . Cvičí, je gymnastou, lyžuje. Vítězí ve své kategorii v Bílé stopě SNP.

Rok 1966. 

Rehabilitován.

1.červen 1968-30.dubna 1970 - člen rehabilitační komise při MNO Praha.

1.května 1970 odchází VOJÁK Julius NOSKO do zálohy.

5.září 1986 povolán do MODRÉ ROTY...

Generál Julius NOSKO byl VOJÁK.

zdroj: soubor převážně slovenských materiálů, upraveno, zkráceno.. R/1

 

 

 

17.listopadu 2019 A.

Motto:

" Rozvášněný dav se řídí tím nejhloupějším v davu."

Murpyho zákon.

---------------------

"Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů"

Karel Čapek 1890-1938 - český spisovatel

--------------------- 

17.listopadu 2019

1948 skončila operace nazvaná Akce B - vojenská operace československých bezpečnostních jednotek vedená proti ukrajinské povstalecké armádě. /UPA/.

Zahájena byla 13.srpna 1945- poslední střetnutí koncem srpna 1948- střety se odehrály převážně na Slovensku, okrajově na východní Moravě.

Československo.

Velel vrchní velitel československých ozbrojených sil dr. Edvard BENEŠ, velitelem operace B byl jmenován Július NOSKO.

Československo nasadilo celkem 13 502 mužů ve složení: 8044 vojáků základní služby a z povolání, 1960 partyzánů a 5 458 příslušníků SNB.

Padlo: 30 vojáků, 19 příslušníků SNB,  povražděno benderovci neozbrojených  30 židů a další dva civilisté.

Ukrajinská povstalecká armáda.

Velel Volodymyr Šcyhelskyj .

Na území Československa přivedl  asi 500 mužů, do Rakouska a na území Německa převedl asi 150 krajně vyčerpaných a psychicky zničených mužů. Československými  úřady bylo ohledáno a identifikováno 350 mrtvých a zajatých.

Dějiny.   

Organizace ukrajinských nacionalistů / dále jen OUN/ vznikla již v roce 1929 ve Vídni. Jako organizace rasistická, extrémně nacionalistická, rasistická a výrazně antisemitská, byla v roce 1930 v Československu zakázána. V roce 1934 nacionalisté zavraždili polského ministra vnitra Ronislawa Pierackiho. Mnoho ukrajinských organizací navázalo spolupráci s nacisty v Německu.

1938 - Mnichovská dohoda- ukrajinští nacionalisté se snaží odzbrojit pomocí tzv."Ukrajinské národní obrany" československou armádu. Podkarpatská Rus byla přejmenována na Karpatskou Sič. Připravili puč, jenž byl naší armádou odražen. Na Podkarpatskou Rus postupovali Maďaři. Nacionalisté se stáhli na Ukrajinu a do Rumunska.

1941 - Sovětský svaz je napaden nacisty- dochází také k prvému střetu mezi OUN a Rudou armádou. OUN ve Lvově vyhlašuje samostatnou UKRAJINU. Jsou vražděni volyňští Češi. Německo OUN neuznalo, členy "ukrajinské vlády" zčásti postřílelo, zčásti internovalo do koncentračních táborů.  OUN je rozpuštěna.

1942/1943 -vzniká Ukrajinská povstalecká armáda. Jejím velitelem se stal Stepan Bandera. Z původně nacionalistické organizace se stala organizace zločinecká. Pozabíjela desítky tisíc příslušníků národnostních menšin, i Poláků. Vedla partyzánskou válku s Rudou armádou, chvílemi i s Němci. V roce 1945 (v lednu) vyhlásil Bandera válku Sovětskému svazu, Polsku, Československu a Německu. Kapitulací Německa se banderovci přemístili  do jihovýchodního Polska, kde žila početná ukrajinská menšina. Odtud začali pronikat na území Československa a zahájili teroristickou činnost.

Průběh bojů.

Cílem banderovců bylo probít se do Rakouska. Banderovci byli organizováni po četách, proti přesile čs. bezpečnostních složek měli pouze malé šance. Vyjma jedné- jíž byl střet spojených sil banderovců v síle roty, proti četě absolventů vojenského učiliště...zde padlo 6 čs. vojáků. 

Bitva u Partyzánské L'upči

proběhla 5.srpna 1947. Skupina aspirantů měla za úkol střežit horský přechod na Hoře L'upčianska Magura (1 315 m) Nízké Tatry, Slovensko.

Aspiranti ozbrojení puškami postavili stráže, strážný zaspal. Skupinu benderovců vedl zkušený velitel - BURLAK.  Spící strážný byl podříznut a na zbylých 17 aspirantů zahájen útok.

Tři aspiranti se vzdali a byli zajati, šest aspirantů v boji padlo. Zraněné nechal Burlak v nedaleké hájovně... skupina banderovců v síle roty, soutěskou prošla. Získala všechny zbraně, včetně kulometů,  granátů a nábojů...a hlavně, potraviny a zdravotnický materiál, kterého se banderovcům zoufale nedostávalo...

/jeden ze zdrojů: Fiala Jan, Zpráva o akci B Praha, vyšehrad 1994, 255 s. ISBN 80-7021-066-4/ zbytek vlastní studium .. R/1

17.listopadu 1947 byla akce B ukončena poté, kdy byla hlavní síla banderovské skupiny zneškodněna.

Z materiálů soudů:

V listopadu 1948- rozsudky vojenských soudů- 4 velitelé čet odsouzeni k TRESTU SMRTI a popraveni oběšením.

Poznámky:

Na akci B byla k ochraně Československa naposledy čs. armáda.

Po roce 1945 nikdy neutrpěla vyšší ztráty.

Poslední banderovec přežil do roku 1961- ve vězení strávil 30 let, poté jej získáním nezávislosti Ukrajina propustila.

24.prosince 2018 podepsal ukrajinský prezident Petro Porošenko zákon, jímž označil banderovce za válečné veterány.

R/1

 

 

 

 

15.listopadu 2019

 

Mimořádný zážitek

sliboval zahájení 12.ročníku Festivalu vážné hudby . Napajedla, zlínský kraj. Pořádán je na počest napajedelského rodáka  Rudolfa FIRKUŠNÉHO.

Jím byl.

Představa, že se na FESTIVAL dostanete jen tak, je krajně mylná. Totálně vyprodáno!

Zahájen byl

dokumentárním filmem natočeným v roce 2012 při návštěvě Napajedel  dcerou MISTRA, paní VERONIKOU,

pokračoval

ženský pěvecký sbor VERONIGUE - ZUŠ Napajedla

 

dva akordeonisté Viktor Stocker  /Vlašim/ 9 let!  a Martin KOT /Pražská konzervatoř/ - sólo i duo- obrovský aplaus.. jak jinak- vítězí v soutěžích doma . Také v zahraničí.

SKLENKA

letošního Svatomartinského byl tečkou za vydařeným večerem...

zúčastnila se jej R/4

Poznámka  redakce:

Životopis MISTRA je připraven ke zveřejnění  v samostatné rubrice. Odkaz na něj po zpracování rozsáhlé dokumentace, přineseme v Aktualitách.

--------------------------