14.července 2019.

r.1420 bitva na Vítkově /Praha/.. oddíly HUSITŮ odrazily a deklasovaly německé a rakouské křižáky.

r. 1927 - reorganizace zemské politické správy;

země rozdělena na:

 ČESKOU,MORAVSKO-SLEZSKOU, SLOVENSKOU a Podkarpatskou.

r.1968- KSČ už věděla, že přijde okupace...

byla zahájena "schůzka" politruků BULHARSKA, MAĎARSKA, POLSKA a SSSR... místo? VARŠAVA'!

Naše ZPRAVODAJSKÁ SPRÁVA při analýze "schůzky" musela, nebo MĚLA!! vědět, že hlavním tématem byla "kontrarevoluce" v ČSSR-

projednávalo se i Brežněvovo ULTIMATUM " tzv. "otevřený dopis  adresovaný KSČ"...

my se budeme "okrajově" se situací kolem "dopisu" zabývat v našem TOP SECRET- FAKTA.

Citát dne 13.7.2019

"Aby se čelilo skrytým cestám korupce, je důležité, aby voliči využívali svého práva odvolat poslance, který by trvale zanedbával zájmy vlasti a žádali potrestání poslance, který by zneužil jejich důvěry"

J.P. MARAT

 

13.července 2019

"Svatá Markéta vede žence do žita."

-------------------------

r.1404 byla jata loupežná banda vedená Mikešem Zoulou. Loupila v okolí Prahy. Pokud jdeme v dnešní Praze kolem křižovatky u BULHARA, zde stála největší šibenice.

Členů loupežného "gangu" bylo celkem 51, všichni byli pověšeni na té šibenici samé.

Paradoxem kázání Mistra Jana HUSA, možná jeho náplní kazatele v kapli Betlémské, bylo, že loupežníka Mikeše k šibenici doprovodil a dal mu útěchu...

r.1652 vysvěcen na Staroměstském náměstí Mariánský sloup.

r.1922  vydáno nařízení, podle něhož vznikly nové předměty na školách obecných a to: občanská nauka, ruční práce, dívkám navíc tělocvik a nauku o "hospodářství domácím".

r.1925  nalezena Věstonická venuše. Zdá se , že pravěk bulimii  (chorobnou  štíhlost,) nepreferoval.

r.1933 bylo zákonem schváleno trestní stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a dalších osob / zvítězil v Německu Hitler/.

r.1943 nacisté vypálili Český Malín - vyvraždili 400 obyvatel, včetně žen a dětí.

r.1947 v Bukové u Ústí nad Labem při kolizi tramvaje zemřelo 30 lidí a 70 jich bylo zraněno...

r.2010 Václav Klaus jmenoval vládu Petra Nečase...

Gaudeamus Igitur

luvenes dum sumus.Post iucundam iuventutem, Post molestam senectutem

Nos habebit humus, Nos habebit humus...

Radujme se tedy, dokud jsme mladí, po radostné mladosti, po žalostném stáří, budeme patřit zemí, budeme patřit zemi...

Studentská hymna,

jež se zřejmě narodila  někdy ve třináctém století na Boloňské univerzitě.

Jak vypadala verze prvá, přesně nevíme, zpíváme definitivní text německého studenta teologie, jehož jméno a datum publikace se dochovalo: Christian Wilhelm Kinndleben - 1781.

Sběratelé textů mají verzí vícero. Na českých vysokých školách se při promocích zpívají zpravidla 4 sloky...  

------------------------------

Stejně tomu bylo včera v odpoledních hodinách ve Zlíně, v aule nově postavené budovy Univerzity Tomáše Bati.

Promovala zde  spolupracovnice naší redakce , dnes již Bc. Miroslava V.

S výtečným výsledkem prošla náročným studiem Fakulty humanitních studií. Studium na fakultě  je zaměřeno na člověka.

--------------------------

Studujeme-li v době rozpuku mládí, finančně zabezpečení rodinou, dříve svým způsobem státem, je život rozkvetlou loukou plnou vonících květin, pylu, bujným dováděním radosti.

Studujeme-li v době plného věku, zatíženi starostmi existence vlastní a našich rodin, může to vypadat jako ve filmu" Marečku, podejte mi pero".  Výsledek může být i takový, že "se sejdeme na hřbitově".

Jedinci vyjímeční, k nimž nesporně naše včerejší oslavenkyně patří, prošla studiem  ve věku, nazývaného "zralým".

Splnila povinnosti matky. Plní povinnosti manželky.

Tři  etapy.

Prvou byla změna její životní profese ekonomky živnosti, přes maturitu, do fáze hledání nového společenského uplatnění. Zachovala si přitom  nejen zdravý rozum, ale i půvab  ženské křehkosti... 

-------------------------------

Pro naši  redakci,

mimo obvyklého blahopřání absolventce oděné v taláru, s baretem,  bylo otázkou, jak zakončit ceremoniel.

Stalo se tak ve skvělé restauraci- penzionu UNO ve Zlíně.

--------------------------

Zásada:  

není až takovým problémem něco získat- majetek, postavení, lásku; daleko větším je "výdobytek" ochránit, uchovat.

Vědění studiem, majetek prací, lásku pozorností.

Penzion UNO Zlín

je mimořádně reprezentativní budovou vypínající se majestátně nad údolím říčky Dřevnice. Pohled z jeho terasy se otevírá do komplexu netěžených lesů. Bezprostředně sousedí s problematickou "kamarádkou"- veřejnou střelnicí Vršava. 

Co mohla naše kolegyně jako zvláštní pozornost dostat?

Poukázku na zážitkovou střelbu na střelnici Vršava.

------------------------------

Závěr.

Soužití sportovní střelnice Vršava, vybudované v roce 1940 Wehrmachtem s moderním penzionem je možné. Za předpokladu, že obojí je vedeno vstřícným zájmem obou "partnerů".

V době, kdy na terase UNO říká rozechvělým hlasem ženich své ANO, zbraně dole - mlčí.

Salva stvrdí až novomanželský polibek.

Včera jsme si, mnozí,  pozvaní na slavnostní večeři, uvědomili i dosah citlivého celospolečenského problému zvaného MIGRACE.

Mimo vysoké, štíhlé, sportovkyně arijského typu,  majitelky UNA- sloužila ve směně "na place" dívenka s rysy Asie. Její rodiče kdysi pracovali v obuvnickém komplexu SVIT. Mladá žena si zachovala půvab Mongolska  s grácií usměvavé , nelíčené přívětivosti.   

Při rozumu zachovaném, zdravém, lze skloubit vše...

------------------------------

Odešel den vznešených oslav.

Adeptku čekají nové obzory, nová práce, nové uplatnění.

Nás, zralé účastníky "akce"-  pohled na život, jaký je.

Na jedné straně salonku pohled na "lezce". Našel zalíbení v prvním výcviku plížení , mohl mít teprve několik měsíců.

Na  straně druhé-  geronti, řadící se zvolna do řady. Ocelové  životní krunýře poznamenány zásahy mečů i jedovatých šipek samostřílů.

Ave Caesar, morituri te salutant...

R/1

 

 

 

 

 

Další články...

  1. Vracíme se...A.