18.září 2019 B.

 

Z archivů 18.září roku 1916 :

Přehrada Desná bylo vodní dílo vybudované na Bílé Desné V Jizerských horách. Důvodem výstavby : časté záplavy - postihující oblast podhůří hor. Pražský inženýr Wlihem Plenker navrhl soustavu přehrad na Bílé a Černé Desné. Raritou tehdejší konstrukce byla štola, umožňující převedení vody z přehrady jedné, do druhé. Přehrada byly vybudována jako sypaná.

Přehrada na Bílé Desné byla, včetně spojovací štoly-  dokončena v září roku 1915 , v listopadu zkolaudována.

18.září 1916 lesní dělníci zpozorovali z pod tělesa hráze pramínek. Okamžitě informovali hrázného, nařídil otevřít uzávěry v tělese hráze. Pramen, vytékající z tělesa nabíral na intenzitě- oba dělnicí otevírající průchody se začali bát o život- průchody zůstaly otevřené jen ze dvou třetin. Za pouhých sedmdesát minut se hráz přehrady protrhla. Nízko pod hrází si ke svému ničivému útoku do údolí přibrala klády z pily nad Desnou. Posílena jimi, jako beranidly, se vydala na cestu zkázy.

Koruna hráze na Bílé Desné dosahovala délky 172.8 metrů a šířky 5.5 metrů. U paty dosahovala hráz šířky 54 metrů. Výška koruny nad terénem činila 17.5 metru. To byl i nejvyšší možný stav vody. Objem nádrže činil 400 000 m3 vody, plocha jezera 8.4 ha.

Asi po půlhodině od plného protržení přehrady / vytékalo každou vteřinu 150 krychlových metrů vody,/ byla přehrada prázdná. Údolí  Jizerských hor, kudy voda protékala, lemovaly trosky budov, louky zaplaveny pískem a nánosem kamení, na stromech visela těla obětí a uhynulých zvířat.

Do oblasti byl povolán  oddíl 200 ženistů maďarského pěšího regimentu, začal s obnovou komunikací; trosky odklízeli ruští váleční zajatci.

67 obětí lidských, 370 o všechen majetek připravených obyvatel.

95 rodin bez přístřeší.

1020 osob ztratilo zaměstnání- voda zničila 29 obytných domů a 11 brusíren skla. Dalších 69 domů bylo vážně poškozeno.

C.k. dvorní rada ing.Karel Podhajský, přednosta technického oddělení c. k. místodržitelství, vykonávající na přehradě  vrchní státní dozor, se ve své kanceláři, zastřelil.

Byl poslední tečkou tragédie.

Zdroj: materiály obce Desná - volně zpracováno R/1