21.března 2019 C.

Zpráva od našich slovenských kolegů:

Do nebe VOJÁKŮ odešel generál Milan Píka, syn pana generála Heliodora Píky, jednoho z myšlenkových otců zpravodajské služby a výsadkových vojsk poválečného Československa.

Více v rubrice zpráv z Armád. Na Slovensko kondolujeme... redakce.

 

21.března 2019.

21.března někdy nastává jarní rovnodennost. Ne ten den byla stanovena rovnodennost "nikajským koncilem" roku 325 pro potřeby výpočtu data VELIKONOC. Astronomická rovnodennost může však nastat již 20.března.

r.198 Francie- založen kláštěr Citeaux, budoucí centrum Řádu Cisterciáckého.

r.1897 - Praha- Malá Strana- otevřena Strakova akademie.

r.1939 - vznikla česká politická strana v protektorátu Čechy a Morava- v jejím čele stál Emil Hácha.

r.1942 zastřelen v Praze při přestřelce s Gestapem na Prašném mostě odbojář Václav Morávek, odbojová skupina "Tři králové".

r.1948  Ústavodárné národní shromáždění - přijalo šest zásadních zemědělských zákonů- nejdůležitějším byl zákon o pozemkové reformě.

r.1953  prezidentem republiky se stal Antonín Zápotocký.

17.března 2019 B.

před malou chvílí přišla do redakce zpráva instruktora AČR, vedoucí výcvik vojenské techniky (existuje i civilní)-MUSADO.

Přetiskujeme jeho text bez úpravy redakce- fotogalerii najdete v rubrice OSOBNOSTI- u naší rotmistryně - ta je onou ženou účasti uvedené v článku. A abychom byli úplní- naše rotmistryně se chystá na první seskok!! 

Text dopisu:

Ve dnech od 11. do 15.3. 2019 proběhl v naší posádce základní kurz boje z blízka (MUSADO- vojenská verze). Kurzu se zúčastnilo 16 cvičících ze 73.t.pr. (tankového praporu) a 72.mpr. (mechanizovaného praporu) a 4 instruktoři ze 72. mpr. Mezi cvičícími byla i jedna žena ze 73.tpr. Tím ji vzdávám poklonu, že to vytrpěla zároveň s ostatními. Všem děkuji za přístup a nasazení. Doufám, že zájem o tuto speciální tělesnou přípravu poroste a bude čím dál více zájemců. Posílám pár fotek a video, ať se naladíte do té super atmosféry...

R/ instruktor

-----------------------

O technice MUSADO přineseme článek dnes,  v rubrice "Universální voják".

POZOR: MUSADO není japonský styl BOJE!! je to styl KOREJSKÝ!!

15.března 2019 D.

Mimořádnou akcí bude výstava ZBRANÍ a ZBROJE různých epoch. 

Vernisáž : 28.března 2019 v 19.00  MUZEUM NAPAJEDLA, výstavní sál.

Podrobnosti najdete  v rubrice UDÁLOSTI / ZBRANĚ!

Další články...

  1. 15.března 2019 C.