HRADSKÁ SOUSTAVA

r.972 zemřel kníže Boleslav I. někteří historikové jej označili přízviskem "Ukrutný"...

bylo tomu tak skutečně??? byl "ukrutným vládcem" ... nebo "osvíceným panovníkem "mravů"   a způsobů vlády tehdejší doby?   

------------------

Co Boleslav I. vytvořil:

Hradskou  soustavu,( také "hradská organizace")- je soustavou raně středověkých hradišť, budovaná Boleslavem I. před polovinou 10.století..

Organizačně a správně zajišťovala panství přemyslovské - nejdříve v zemích českých, později i na MORAVĚ a Slezsku.

Dotvořena byla v rámci období Břetislava I.

Fungovala na tehdejší poměry dlouho- do první poloviny 13.století. 

Ojedinělá nebyla.

Podobný správní systém vznikl v ranně středověkém POLSKU - nazýval se "soustavou kastelánskou", zaveden byl v podobné verzi i v UHRÁCH - jako soustava " komitátní".

BOLESLAV I.

měkký rozhodně nebyl. Hned po inauguraci začal likvidovat

-jak jinak než fyzicky- místní vládce v celých! Čechách- nasvědčují tomu současné archeologické výzkumy. HRADIŠTĚ byla dobyta, spálena- největším unikátem je asi Stará Kouřim.

Na stejném místě, nebo nejbližší vhodné vyvýšenině - vybudoval nový panovník hradiště VLASTNÍ- správu svěřil jemu loajálnímu správci.

Správce se jmenoval "commes" , později "prefekt" dále "kastelán" nakonec "purkrabí".

Současné bádání jde směrem ke zjištění, zda "hradiště" bylo objektem pouze vojenským, nebo už i správním, hospodářským, církevním či fiskálním.

Postupem času se tak vybudovaná "centra", stala přímou základnou dobytých území (oblastí).

Vznikly nové územní obvody-provinciae, civitates.

Z latinského základu, drasticky zkráceno R/1

 

 

Citát na 15.7.2019

"Tíhnutí lidské povahy k nepřejícnosti je takové, že se člověk pro přednosti ostatních rmoutí víc, než se raduje ze svých vlastních."

Plútarchos.

BASTILA.

V úterý, dne 14.července roku 1789 byla zahájen útok na pevnost Bastila v Paříži.

Útok je historiky posuzován jako konec "starého režimu". Znamenal otřes režimů v Evropě.

Pevnost hájila ze strany Francouzské monarchie:

velitel: Bernard-René de Launay, 114 vojáků a 30 děl. V pevnosti bylo ještě z vězňů v podzemních kazematech. Dále 13,5 tuny střelného prachu .Ztráty: 1 voják. Všichni se poté vzdali.

Útok byl veden Pařížany pod vedením: Pierre-Augustin Hulin a Camille Desmoulins , asi 1000 Sansculotů, 61 dezertérů z armády s pěti děly. Ztráty: 98 mrtvých a 73 zraněných.

Z francouzského originálu: volný překlad.

Předcházelo: dne 13.července 1789 rozhodl sestavený "stálý výbor" o vytvoření měšťanské milice o síle 48.000 mužů pro udržení pořádku. Členové byli označeni "kokardou" v barvách Paříže- červenou a modrou. Narychlo bylo ukováno 50.000 pík.

14.7. 1789

10.00 Pařížané obléhají Invalidovnu s požadavkem získání zbraní. Stráže v Invalidovně odmítají na Pařížany zahájit palbu z děl.

10.30  Na Martových polích je shromážděno několik pluků dělostřelectva a pěchoty. Velitel Pierre- Victor de Bosenval s rozprášením davu váhá. Dav překonal příkopy a mříže a získává asi 40.000 mušket, 20 kanonů a jeden minomet. Nemá střelný prach. Ten je v Bastile -13.5 tuny. Dav před Bastilou se rozhodl zaútočit. Velitel pevnosti zahájil do davu střelbu- vzbouřenci překonali hradbu přes střechu strážnice, spustili padací most přes vodní příkop před Bastilou. Na pomoc vzbouřencům dorazila část davů, již ozbrojena z Invalidovny. Bastilu bránilo 82 válečných veteránů-invalidů a 20 členů švýcarské gardy.

15.30 Z Invalidovny přivezeno 5 děl se zbytkem  střelného prachu získaného v Invalidovně, zahájilo palbu. Děla obsluhovali dezertéři z armády- dělostřelci.

17.00 velitel Bastily nechal vyvěsit bílý prapor a odevzdal zbraň. Povstalci osvobodili vězně, vyvezli střelný prach a náboje.

18.00 dav pochoduje se zajatci na radnici, zajatci jsou davem biti. Cestou je sťat velitel Bastily Launay, hlava nabodnuta na kopí a nesena davem na radnici. Ludvík XVI. , který o dobytí Bastily nevěděl se dopustil kardinální chyby. Nařídil stažení vojenských oddílů z Paříže.

Přečetli jsme dále:

Ludvík XVI. byl dne 14.července 1789 na honu. Do osobního deníku si na ten den napsal "nic" - /neulovil/.

15.července 1789 08.00 ráno- snídaně :

Při ní se dozvěděl o událostech od svého sekretáře.

Dialog údajně zněl: "To je vzpoura ?" zeptal se Ludvík  XVI.

"Ne, sire, to není vzpoura, to je revoluce" na to sekretář.

R/1

 

 

 

 

14.července 2019 B.

Noční pošta přinesla do redakce:

a/ Zpravodajca č.2 našich slovenských kolegů- chválíme je za vysokou, profesionální úroveň  - zveřejňujeme. Rubrika VETERÁNI podrubrika: Zprávy z armád.

b/ sdělení "velitele roty " B /1963-1965/ o stadiu zajištěných příprav na  letošní setkání  v Bílovicích /záležitost interní/.