2.prosinec 2020

Se znamená všude bílou.. takový den slaví i naše kamarádka paní BLANKA J.

manželka předsedy Sportovně střeleckého klubu Zlín.

ON,

čeká s naostřenými nůžkami, aby  přestřihl dráty znemožňující, byť omezený vstup,  na střelnici VRŠAVA...

Na "střih"  čeká asi cca 150 střelců...

----------------

BLANKA je dívčí jméno vlastní... je výrazem, /jménem/, latiny středověké:

zde "blancus" : znamená bílý.

My paní Blance přejeme 2.prosince,

naši slovenští přátelé 16.června,

Španělé potom 5.srpna,

Poláci 7.října a znovu 1.prosince ...

Maďaři 10.srpna , 25.října a 1.prosince...

Zajímavé:

Technická redakce počínaje zítřkem bude přidávat v rubrice Magie chutí každý den jeden recept k přípravě vánočního cukroví. Pochvala!

------------------