Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: Právo a psychologie všedního dne.

Právo všedního dne. 15. kvě 2023 16:20 #15895

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ANTROPOLOGIE PRÁVA.

je vědou společenskou- zkoumá vznik, vývoj a fungování práva v různých kulturách světa..

Předmětem takto orientovaných výzkumů jsou postupy, instituce, normy a principy jenž zajišťují sociální kulturu-tím ovlivňují život příslušníků dané kultury.

Právo

má čtyři základní rysy:

1.existence společenské autority, jejíž rozhodnutí společnost přijímá

2. snahu o univerzální platnost výroků a rozhodnutí

3. uznávání vzájemných závazků ( princip obligace)

4. vymáhání rozhodnutí pomocí vnější sankce

Tyto rysy se vyskytují ve všech nám známých společnostech; tedy i dnes platí Ciceronovo: "Kde je společnost, tam je ji právo"

Zdroj: poznámky ze studia PF UK Praha.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 17. dub 2023 16:36 #15800

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ČECHOSLOVÁCI.

Jde o označení národa, vycházející k koncepce čechoslovakismu-dělí se na dvě větvě- českou a slovenskou.

V 19.století se národy přestaly identifikovat pod území a začaly se identifikovat jazykem. Koncept jednotného národa v zemích českých a na Slovensku ( Horní Uhry)- byl propagován Františkem Palackým, Jánem Kollárem a Karlem Havlíčkem Borovským.

Obrozenci čeští viděli se Slovácích posílení českého etnika v rámci Rakouského císařství. Slováci byli vnímáni jako Češi hovořící dialektem. A právě v této době byl prvně použit termín:" československý národ"...

Prvně se oficiálně jazyk český "bohmisch", moravský a slovenský sjednotily v podobě řeči české- moravské- slovenské (také! slovácké!) již v roce 1851- ale prvně došlo ke zjištění v roce 1880 (sčítání lidu).

Ve sčítáni lidu v roce 1910 ( má se zato, že bylo za Rakouska-Uherska zmanipulované,) však přesto bylo v Předlitavsku zjištěno 6 435 983 příslušníků řeči české- moravské- slovácké,

Vraťme se k právu:

Jednotu československého národa potvrdila Československá ústava roku 1920. i z zpaměti: ...

"Do té doby byly ještě někdy národy český, moravský, slezský a slovenský brány samostatně ( například o národu Čech, národu Moravy a národu části Slezska a národu Slovenska" mluvila Saint-Germainská smlouva minor)... téhož roku byl uzákoněn československý jazyk jako jazyk státní a současně byla uváděna československá národnost.

Až v roce 1948 /tehdy byla nahrazena Ústava z roku 1920 ústavou novo lidově demokratickou - ta již zakotvila pojen "československý lid a pojen dvou bratrských národů- Čechů a Slováků. Současně byl zrušen i zákon jazykový.

Statistiky přestaly s československou národností počítat.

Ale: k československé národnosti se hlásili migranti zejména v Kanadě a státech dalších.

A na závěr této právní úvahy- co se moc neví:

Podle Listiny základních lidských práv a svobod je možno si zvolit jakoukoliv národnost, bez ohledu na její objektivní existenci... tedy i národnost československou...

Zdroj: studijní materiály UK Praha volně zpracováno R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 13. bře 2023 16:17 #15747

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ŽIVOTNÍ MOUDRO 3

Obchodní zástupce, asistentka a manažer jdou na oběd.

Po cestě objeví starou lampu; utřou z ní prach a objeví se Džin.

Řekne: .."Každému z vás vyplním jedno přání"

"Já první, já první" volá asistentka... "Chci teď být na člunu na Bahamách a na nic nemyslet"

Ping. asistentka zmizí...

"Teď já, teď já"... volá obchodní zástupce ..."Chci na Havaj, válet se na pláži s bezednou zásobou "Piňa Colady" s mojí nahou životní družkou na písku...

Ping... obchodní zástupce je pryč...

Džin k manažerovi:

...."Je řada na Tobě..."

..."Chci, aby ti dva se hned po obědě vrátili do kanceláře.."

Poučení: ..."Svého šéfa nechej vždy mluvit jako prvního..."


Připravila R/4
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 13. bře 2023 16:15 #15745

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ŽIVOTNÍ MOUDRO 2.

Kněz nabídl jeptišce, že ji sveze. Sedla do auta a přehodila si nohu přes nohu. Odhalilo se stehno. Kněz jen těžko předešel havárii... když srovnal řízení, položil jeptišce dlaň na stehno.

Jeptiška se zeptala: "Otče, znáte žalm 129?"...

Kněz se polekal a dal ruku pryč. Ale když znovu zařadil, položil ruku na stejné místo.. Jeptiška opakuje: " Otče, znáte žalm 129"

Rozpačitý kněz se omlouvá..." Odpusťte sestro, tělo je slabé..."

Klášter.

Jeptiška těžce vzdechne a vystoupí. Kněz se vrací do kostela a vyhledá Žalm 129...

Tam stojí:

....jdi dále a hledej, směřuj výš a nalezneš štěstí..."

Poučení:... znáš.li špatně svoji práci...mnohé možnosti rozvoje ti uniknou přímo před nosem.."

R/ BJ
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 13. bře 2023 16:13 #15744

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
"V měsíci březnu se vrátíme k "psychologii všedního dne"... tentokráte formou úsměvnou, ale!!!!

ŽIVOTNÍ MOUDRO 1

Manžel nakukuje do sprchy , v ní je jeho žena... Zvonek dveří. Žena se zabalí fo osušky.. na prahu soused Petr.. Jejda! " Dám Ti deset tisíc , když tu osušku rozbalíš..."... Po chvilce váhání jde osuška dolů a deset tisíc je převzato...

žena se opět zahalí a vríáí se do koupelny..." kdo to byl?".. ale soused Petr..." a nezmínil se o těch deseti tisících, co mi dluží?.."

Poučení:

"Včas informuj akcionáře o poskytnutí úvěru...."

Připravila : S/BJ
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 13. bře 2023 16:02 #15741

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Z historie naší republiky

je zajímavý atentát na Aloise RAŠÍNA... urychlil přijetí zákona č.50/1923 Sb. šlo o mimořádnou právní normu - trestně právní-chránil nejen základní instituce státu, ale především ideje, na kterých byl nový stát založen...

Zákon studují

právníci všech českých fakult dodnes. Zákon byl rozdělen na 4 hlavy:

HLAVA 1. Úklady o republiku

Definice: úklady .. "pokus o násilnou změnu ústavy týkající se samostatnosti, jednotnosti, demokraticko - republikánské formy státu, pokus o znemožnění ústavní činnosti prezidenta republiky , jeho náměstka, zákonodárného sboru,, vlády nebo guvernéra Podkarpatské Rusi...pokus o připojení části území republiky k cizímu státu. Spolčení s cizí mocí za tímto účelem, nebo "příprava úkladů".

Trest:

základní sazba 5 let, do 20 let, případně doživotí.

HLAVA II. Poškozování republiky a útoky na ústavní činitele

Definice: prorady ..."trestný čin diplomata při jednání s cizí mocí, zrada státního tajemství, zrady vojenské ,útoky na ústavní činitele, urážka prezidenta republiky.

Trest:

vězení a těžký žalář v podstatě v sazbách, jako v hlavě první.

HLAVA III. Ohrožování míru v republice a vojenské bezpečnosti její.

Definice: nedovolené ozbrojování, rušení obecného míru, výzvy k neplnění zákonných povinností nebo k trestným činům, schvalování trestných činů, státu nepřátelské sdružování, šíření nepravdivých zpráv, návrat členů bývalé panovnické rodiny nebo podporu takového návratu( členů habsnursko-lotrinského rodu)hrubá neslušnost, svádění nebo pomáhání k vojenským zločinům nebo nadržování jim, nedovolené najímání vojska,, nedovolené zpravodajství, ohrožování obrany republiky, ohrožování veřejné správy a neodstranění nebo zřízení nedovolených pomníků (protistátních pomníků či pomníků oslavujících některého člena habsbursko-lotrinského i hohenzollernského rodu).

HLAVA IV. Ustanovení závěrečná.

Definice: zánik trestnosti některých činů cestou "účinné lítosti", úprava, stanovení druhu a výměry trestu; druhy trestů: vězení, tuhé vezení žalář. těžký žalář,, náhradní trest na svobodě, trest peněžitý, trest propadnutí majetku, zabrání a propadnutí věci, ztráta čestných práv občanských, vyhoštění cizince a zastavení periodického tisku.

Zdroj: původní znění zákona č.50/1923 Sb. upraveno, zkráceno R/1 (studijní materiály UK Praha ) a další.
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 14. úno 2023 16:58 #15697

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
PASIVNÍ RESISTENCE.. (také pasivní odpor)...známe z Indie proti Anglii, známe v odporu proti německé okupaci...

označujeme jím termín politický, vyjadřující způsob obrany zvolených cílů bez použití zbraní.

K dosažení cílů se používá pasivní forma odporu, jíž jsou bojkot, stávka, odmítání spolupráce a omezení práce na nejnižší možnou míru...

Cíl agrese útočníka je potom neatraktivní, náklady vynaložené jsou pro něj neefektivní... mezi "pasivní rezistenci patří i "pomalá práce" nebo " striktní dodržování předpisů"... např. jízda ve špičce v aglomeraci ...

V českých zemích:

se pasivní rezistence objevila dobách rakousko- uherských- tehdy reagovaly politické strany proti nedokonalému federalismu....země české nedostaly svá plná práva a politická zastoupení na úrovni stejné, jako země uherské Na základě těchto událostí se česká politická scéna rozdělila na konzervativní staročechy, zastánce pasivní rezistence ( František Palacký, František Ladislav Riegr) a liberální mladočechy ( Julius Grégr, Karel Sladkovský).

Nejúčinnější formou pasivní rezistence byl postoj vlasteneckých Čechů, Moravanů, Slezanů v okupaci /Protektorát Čechy a Morava/ kdy platilo jinotajné heslo PP /Pracuj pomalu/- tím bylo mařeno "německé válečné úsilí"

zdroj: WikipediE .. upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 06. pro 2022 18:29 #15533

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Česko i přes zákaz zaplavují nevyžádané telefonáty.

Přes zákaz nevyžádaného telemarketingu roste počet hovorů nabízejících například úspory na energiích.

Přicházejí z neznámých čísel a na druhé straně není člověk, ale automat. Ten je naprogramovaný na krátké a konkrétní otázky a dokáže stejně tak odpovídat. Pokud příjemce položí komplikovanější dotaz, automat začne opakovat, že nerozuměl.

www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-...source=www.seznam.cz

R/2
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 13. říj 2022 19:12 #15386

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
On-line žadatelé o dávky dostanou od státu „dárek“. Povinně datovou schránku!

www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-...ovou-schranku-216738

R/7
The administrator has disabled public write access.

Právo všedního dne. 08. říj 2022 06:50 #15379

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
7. ŘÍJEN - SVĚTOVÝ DEN ZA DŮSTOJNOU PRÁCI.

DŮSTOJNÁ PRÁCE svátkem zavedeným Mezinárodní organizací práce v roce 1999.

Taková práce probíhá v podmínkách jistoty, spravedlnosti, svobody a lidské důstojnosti.

Jsou chráněna práva pracovníků, dostávají spravedlivou odměnu, společně se sociálním zabezpečením.

KODEX PRÁV ZAMESTNANCŮ:

-svoboda organizovat se a kolektivně vyjednávat o podmínkách své práce včetně odpovídající odmeny

- právo na ochranu proti diskriminaci

- ochrana proti nucené práci a zneužívání dětské práce

- mzda pokrývající základní životní potřeby zaměstnanců ( living wage)- mzdová složka za standartní pracovní směnu musí stačit na výdaje za bydlení, oblečení, jídlo, lékařskou péči a vzdělání

- zároveň by měla stačit i na volné využívání části finančních prostředků ( k vytváření úspor)

Mzda ovšem (musí odrážet místní podmínky- její výše v jednotlivých zemích se může lišit a to dokonce v jednotlivých regionech jednotlivých zemí).

NÁROK NA MZDU POKRÝVAJÍCÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

Zdroj: Mezinárodní organizace práce a "Worl Day for Decent Work (vlastní překlad) upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.
 • Strana:
 • 1
 • 2
Vygenerováno za 0.164 sekund