Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969

VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969 14. říj 2018 15:52 #8610

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
LUŠTĚNICE - PAMĚTNÍ DESKA- o které se neví...

Je připomínkou let 1960-1964, kdy v těchto místech existovalo výcvikové středisko PARA.
Jím musel projít každý důstojník nebo praporčík, převelený od pozemních vojsk k bojovým výsadkovým útvarům. Laikovi statistika seskoků mnoho neřekne- zato vojáci z povolání od výsadkových vojsk ví, KOLIK odpovědné práce za "tím" je.

Autorovi, kolegovi R/c posíláme POCHVALU a vřelý dík!

Možná, že některý z pamětníků oněch dob sedne a napíše, třeba i na pokračování, "příběh". Byl by to opětovný, záslužný počin...

Ať tak, či onak, až pojedeme na výlet do onoho památného místa, vezměme s sebou baret a pozdravme i TY,
kteří slouží už v MODRÉ ROTĚ!
Pamětní desku najdeme v Luštěnicích na budově OBECNÍHO ÚŘADU.
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969 09. čen 2018 13:15 #7975

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
Již v srpnu 1945 byla zpracována první koncepce na vytvoření výsadkových jednotek čs. armády. Stalo se tak podle návrhu mírové organizace čs. branné moci. Jako první měla být postavena VÝSADKOVÁ BRIGÁDA. Koncepce, resp. její návrhy se odvíjely od zkušeností právě ukončené války.

1. malé jednotky určené převážně k diverzním , nebo průzkumně- diverzním a sabotážním úkolům

nebo

2. větší jednotky schopné splnit takticko - operační úkol ( obsadit důležitý vodní přechod- zajistit předpolí pro útok obrněných jednotek?).

I vzhledem k možnostem republiky byla přijata a to v únoru roku 1947 koncepce vytvoření malých a středních, dokonale vycvičených a připravených diverzně- sabotážních výsadků. Na velitelství pěchoty v květnu 1947 vznikla "skupina výsadkových jednotek".

První jednotkou měl být a nakonec se stal PRAPOR. Datum zřízení praporu byl ustanoven 1.říjen 1947. Místo dislokace: ZÁKUPY u České Lípy. Velitel: major pěchoty Oldřich TALÁŠEK.

1.říjen 1949.

Pěší prapor 71. přejmenován na Výsadkový prapor 71 !Československých parašutistů". Do roku 1950 cvičil diverzní, sabotážní a zpravodajské úkoly. Postupně přešel ke změně bojové činnosti podle sovětského předpisu pro výcvik výsadkových vojsk na jednotku schopnou operačního nasazení.
Část výsadkových jednotek se postupně přesouvala na východní Slovensko.

1.říjen 1952. Prešov.

Vytvořena 22.výsadková brigáda.

Základem brigády : 65, 71 a 72 výsadkový prapor. K nim byl přiřazen 173.výsadkový dělostřelecký oddíl.

1.listopadu 1955.

Výsadkové vojsko jako samostatný druh vojska ZRUŠENO. Ukončena byla činnost velitelství výsadkového vojska. vytvořena "Skupina pro řízení výsadkových jednotek". Řídila ji "Správa bojové přípravy Generálního štábu".

Rok 1960.

Do kasáren Leteckého učiliště v PROSTĚJOVĚ bylo přemístěno velitelství a štáb 22.výsadkové brigády. S nimi:
- jednotky zabezpečení
-71 a 72 výsadkový prapor
Byl nově zřízen výsadkový protitankový oddíl.

1.září 1961.

V Chrudimi zřízeno 4.výsadkové výcvikové středisko. Pro potřeby 4.armády. Skončilo 15.července roku 1964.
V Holešově vznikl 7.výsadkový pluk zvláštního určení. Se 22. výsadkovou v té době neměl organizační součinnost. Byl přímo podřízen Generálnímu štábu Zpravodajské správě. O jeho historii bude pojednáno v samostatné kapitole. Krycí název VÚ 7374. Zde je o něm pojednáno okrajově.

Rok 1965.

Do zrušeného 4.výsadkového výcvikového střediska je přemístěna 5.a6.rota VÚ 7374. Z nich je nově vytvořena 1.a 4. průzkumná rota. Roty byla podřízeny velitelství Středního a Západního okruhu. Zůstal jim úkol "hloubkového průzkumu " až do hloubky 300 km. Nepřetržitá bojová pohotovost. A zvláštnost! jako jedny z mála byly NEUSTÁLE na tzv. "válečných počtech". Pro nevojáky- k okamžitému nasazení i pro "chvíle" těsně před vypuknutím války...

ROK 1968 - INVAZE "spřátelených armád" do Československa.

15.října 1968. 1.výsadková průzkumná rota přemístěna z Luštěnic do Chrudimi.
22.výsadková brigáda reorganizována. Do Prostějova přešly obě roty. Staly se součástí 22.výsadkového pluku. 71, 72, 65 výsadkový prapor a 173.výsadkový dělostřelecký oddíl byly zařazeny jako 1.prapor (dříve prapor 71.) a 2.prapor (65.). Složen byl ze dvou rot a jedné baterii. Třetí prapor byl školní výsadkový prapor a protitankový oddíl.

ROK 1957 a vznik jednotky zvláštního určení. (SHpz- skupiny hloubkového průzkumu)

V roce 1956 začaly první přípravy, spíše ideový záměr vytvoření "skupin hloubkového průzkumu". Jeho úkolem by bylo provádět zpravodajský průzkum v hloubce delší než prováděla divize (zhruba 30 km) za linií fronty.
Úkolem byla pověřena Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA. na scénu přichází důstojník Alois KLINDERA se zkušenostmi člena MISE OSN v Koreji, frontový průzkumník pplk.Alois VALO, pplk.Jiří Hradil,mjr.Jiří VESELÝ a pplk. Cága ( více najdete v publikaci Ing.Jiřího DUFKy " VÚ 7374 " str.20 a další...) Jednotky hloubkového průzkumu zvláštního určení měly operovat až do hloubky 800, na "čáru" tzv."agenturního" průzkumu. Mimo zpravodajské činnosti byla jednotka určena k ničení "klíčových" cílů v hloubce obrany nepřítele. Sabotážním úkolům a ničení Zbraní hromadného ničení a dalším, vyplývajícícm z bojové situace.

V roce 1957 byla ustavena samostatná 22.výsadková průzkumná rota. Velel ji tehdy npor.Alois KLINDERA. Její první stav byl vybrán ze stavu stávající jednotky výsadkových vojsk. Dislokována byla v posádce SABINOV. Po dvou letech hledání a "pilování", za nezměrné obětavosti všech, kteří u zrodu jednotky stáli, ze z roty stal PRAPOR. Přemístěn byl do PREŠOVA. V roce 1960 ještě s názvem 22.výsadkový prapor přešel do Holešova, aby se z něj v roce 1961 ( z 1.a 2.průzkumného praporu) stal 7.výsadkový pluk zvláštního určení. Jednotka měla krycí název VÚ 7374 až do rozpuštění pluku v roce 1969.


1.října 1987 - posádka CHRUDIM-

vytvořen 71.úderný výsadkový prapor. Podřízen velení Západního vojenského okruhu. V roce 1989 rozšířen na 150 osob. Obdržel ZÁSTAVU a název: "71.výsadkový úderný prapor národního hrdiny Jana Švermy.

1991.

Prapor přejmenován na 71.prapor rychlého nasazení. Byl mu rovněž vrácen historický název z roku 1947- "Československých parašutistů".

1993.

Podzim. Přeškoleno 33 nových důstojníků budoucí 4.brigády rychlého nasazení.

1994.

71.prapor rychlého nasazení vyňat 1.dubna z podřízenosti VVZ Tábor a podřízen INSPEKTORÁTU POZEMNÍHO VOJSKA GŠ AČR jako 43.výsadkový mechanizovaný prapor.
Byl prvňáčkem v nově vznikající BRIGÁDĚ RYCHLÉHO NASAZENÍ.

4.BRIGÁDA RYCHLÉHO NASAZENÍ.

1997.

Brigáda přechází do podřízenosti Velitelství opozemního vojska.

1.1.2014.

43. výsadkový prapor.

Výcvik: podle standartů Severoatlantické aliance.
Zbraně: multifunkční tarasnice Carl Gustav M3,lehký výsadkový minomet Antos-Lr...
Působení: ve četě- rotě...i v součinnosti s velkými jednotkami brigády...
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.169 sekund