Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969

VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969 09. dub 2022 18:31 #14890

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Mimořádná zpráva!

Zřejmě mezi prvními se nám dostala informace o nově připravované knize autora - výsadkového veterána z dob existence výsadkových vojsk Československa- posádky Luštěnice.

Jeho jméno je známé- veterán Miroslav Řezníček.

Jakmile bude publikace dotištěna, informace o ní, včetně IBSN a možnosti její koupě rádi zveřejníme...

Smíme již prozradit její název:

"Tenkrát v Luštěnicích".

Pra znalé:

Zvláštní jednotka zpravodajské správy v Luštěnicích byla úzce spjata se 7.výsadkovým plukem Holešov - připomeňme např. kpt. Antonína STACHOVSKÉHO, u praporů v roce 1960-1961 jako velitel roty, zástupce náčelníka štábu praporu, instruktor výcvikové skupiny... poté přešel na velitelské místo do Luštěnic... ( 1.rota zvláštního určení - krycí číslo 9669)... patřila pod velení Generálního štábu- zpravodajské správy Československé lidové armády.. pozn. redakce) ...

Základním mottem knihy autora M. Řezníčka je báseň. Jmenuje se ... "Duše výsadkáře".

K jejímu zveřejnění jsme dostali autorský souhlas, jinak je autorsky chráněna!!!

Dnes ( již 5.4.2022 ) k večeru ji zveřejníme nejprve zde, v aktualitách ... později najde své trvalé místo v místně a věcně příslušné rubrice...

Autorovi,

paragánovi Miroslavu Řezníčkovi d ě k u j e m e ... a po vyjití knihy najdete na našem webu svvz.cz všechny potřebné informace k získání skvělé, vzpomínkové publikace.

R/1


Duše výsadkáře.

Duše výsadkáře odlétá do nebe

na nebeskou bránu nesměle zaklepe.

Petr ji otvírá, ale Bůh praví potichu

vstoupit může jen ten, kdo je bez hříchu.

Petře, já kvůli paragánům často nemohl jsem spát

když po nebo v noci létali a hněvu mého nechtěli se bát.

I na zemi ti výsadkáři dost často lidi budili,

když za měsíčního svitu po nocích na té zemi cvičili,

za hřích ty nepůjdou proto do nebe

já rozhodl jsem sám, Petře, bez Tebe,

očistec je čeká. to je jasná věc

jak pravil jsem, spadla klec.

Ale Pane, Petr odpoví, ti hoši očistec již měli, na zemi,

když v stříbru zimy, dešti i žáru slunce na stráži stávali,

také přesuny, hlavně ty zrychlené běhali.

Potom na dráze překážkové, výsadkové, kde nesměli se bát

tam dost často při nich Pane, musel jsi stát.

A balon když s nimi ve dne, nebo i nocí stoupal k tvému nebi

rádi byli, když, na padáku , vrátili se zase k zemi.

Nemysli si Pane, i oni měli strach,

to při stratu, když za letadlem zvedal se prach,

já vím, s těmi letadly to již horší bylo,

hlavně v noci, i mně se spát chtělo,

ale andělé moji, ti zvědaví byli

dlouho do noci se na ty výsadkáře sed dívat chtěli,

potom Tě prosili, aby svoje křídla andělská na jejich odznak mohli dát.

Na ta "křídla andělská" a baret výsadkáři hrdí jsou a dávají to znát,

paraplacku na uniformu nebo sako každý z nich připíná si rád ...

protože tím, co oni tenkrát byli, jiní nemohli se stát.

Tak proč je chceš trestat, můj Pane? Já do nebe bych je vzal.

Ptáš se proč? Protože se nebáli, to když někdo by se ptal.

Máš Petře pravdu, to co oni byli, tím jiní být nemohli,

proto jim hřích odpustím... i andělé se přimluvili,

tak otevři tu bránu, ať jsou dál, a řekni jim, že nemusí se bát

a tu jejich hymnu" Duní stroje vzduchem" můžeme si s nimi zazpívat.

Věnováno všem kamarádům a kolegům, i těm, kteří nejsou již mezi námi.

Dáno v Čechách pod Kosířem, leden 2022, autor Miroslav Řezníček

Autorsky chráněno- webu svvz.cz zveřejnění autorem povoleno dne 5.4.2022

R/1


O autorovi:

Povolanec Miroslav Řezníček byl povolán k výkonu základní vojenské služby v září 1961 mobilizačním rozkazem- pro ročníky 1942. Nastoupil k výcvikovému středisku VÚ 1910 Luštěnice. zařazen jako "střelec". Po výtečném hodnocení výkonu služby v 1.ročníku byl povolán rozkazem velitele 1.armády (kádrový rozkaz Velitele 1.armády017) do přípravného kurzu praporčíku ve Vyšším vojenském učilišti Otakara Jaroše / Vyškov- vyřazen jako rotný ... vrácen k útvaru jako výkonný praporčík (ČVO 101)..

Voják z povolání..

Luštěnický útvar byl v roce 1964 reorganizován- rotmistr Miroslav Řezníček byl převelen. "Přistávací útvary VÚ 8015 Stříbro- po jejich zrušení přešel k VÚ 2441 Opava- odtud do zálohy. 57 seskoků z balonu a výsadkových dopravních letadel.. VOJÁK.

R/1
The administrator has disabled public write access.

VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969 02. dub 2022 09:17 #14870

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
FOTOKNIHA - VÝSADKÁŘI STRÁŽ POD RALSKEM 2

Mirek Macák
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969 14. říj 2018 15:52 #8610

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
LUŠTĚNICE - PAMĚTNÍ DESKA- o které se neví...

Je připomínkou let 1960-1964, kdy v těchto místech existovalo výcvikové středisko PARA.
Jím musel projít každý důstojník nebo praporčík, převelený od pozemních vojsk k bojovým výsadkovým útvarům. Laikovi statistika seskoků mnoho neřekne- zato vojáci z povolání od výsadkových vojsk ví, KOLIK odpovědné práce za "tím" je.

Autorovi, kolegovi R/c posíláme POCHVALU a vřelý dík!

Možná, že některý z pamětníků oněch dob sedne a napíše, třeba i na pokračování, "příběh". Byl by to opětovný, záslužný počin...

Ať tak, či onak, až pojedeme na výlet do onoho památného místa, vezměme s sebou baret a pozdravme i TY,
kteří slouží už v MODRÉ ROTĚ!
Pamětní desku najdeme v Luštěnicích na budově OBECNÍHO ÚŘADU.
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VZNIK VÝSADKOVÝCH VOJSK 1947-1969 09. čen 2018 13:15 #7975

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Již v srpnu 1945 byla zpracována první koncepce na vytvoření výsadkových jednotek čs. armády. Stalo se tak podle návrhu mírové organizace čs. branné moci. Jako první měla být postavena VÝSADKOVÁ BRIGÁDA. Koncepce, resp. její návrhy se odvíjely od zkušeností právě ukončené války.

1. malé jednotky určené převážně k diverzním , nebo průzkumně- diverzním a sabotážním úkolům

nebo

2. větší jednotky schopné splnit takticko - operační úkol ( obsadit důležitý vodní přechod- zajistit předpolí pro útok obrněných jednotek?).

I vzhledem k možnostem republiky byla přijata a to v únoru roku 1947 koncepce vytvoření malých a středních, dokonale vycvičených a připravených diverzně- sabotážních výsadků. Na velitelství pěchoty v květnu 1947 vznikla "skupina výsadkových jednotek".

První jednotkou měl být a nakonec se stal PRAPOR. Datum zřízení praporu byl ustanoven 1.říjen 1947. Místo dislokace: ZÁKUPY u České Lípy. Velitel: major pěchoty Oldřich TALÁŠEK.

1.říjen 1949.

Pěší prapor 71. přejmenován na Výsadkový prapor 71 !Československých parašutistů". Do roku 1950 cvičil diverzní, sabotážní a zpravodajské úkoly. Postupně přešel ke změně bojové činnosti podle sovětského předpisu pro výcvik výsadkových vojsk na jednotku schopnou operačního nasazení.
Část výsadkových jednotek se postupně přesouvala na východní Slovensko.

1.říjen 1952. Prešov.

Vytvořena 22.výsadková brigáda.

Základem brigády : 65, 71 a 72 výsadkový prapor. K nim byl přiřazen 173.výsadkový dělostřelecký oddíl.

1.listopadu 1955.

Výsadkové vojsko jako samostatný druh vojska ZRUŠENO. Ukončena byla činnost velitelství výsadkového vojska. vytvořena "Skupina pro řízení výsadkových jednotek". Řídila ji "Správa bojové přípravy Generálního štábu".

Rok 1960.

Do kasáren Leteckého učiliště v PROSTĚJOVĚ bylo přemístěno velitelství a štáb 22.výsadkové brigády. S nimi:
- jednotky zabezpečení
-71 a 72 výsadkový prapor
Byl nově zřízen výsadkový protitankový oddíl.

1.září 1961.

V Chrudimi zřízeno 4.výsadkové výcvikové středisko. Pro potřeby 4.armády. Skončilo 15.července roku 1964.
V Holešově vznikl 7.výsadkový pluk zvláštního určení. Se 22. výsadkovou v té době neměl organizační součinnost. Byl přímo podřízen Generálnímu štábu Zpravodajské správě. O jeho historii bude pojednáno v samostatné kapitole. Krycí název VÚ 7374. Zde je o něm pojednáno okrajově.

Rok 1965.

Do zrušeného 4.výsadkového výcvikového střediska je přemístěna 5.a6.rota VÚ 7374. Z nich je nově vytvořena 1.a 4. průzkumná rota. Roty byla podřízeny velitelství Středního a Západního okruhu. Zůstal jim úkol "hloubkového průzkumu " až do hloubky 300 km. Nepřetržitá bojová pohotovost. A zvláštnost! jako jedny z mála byly NEUSTÁLE na tzv. "válečných počtech". Pro nevojáky- k okamžitému nasazení i pro "chvíle" těsně před vypuknutím války...

ROK 1968 - INVAZE "spřátelených armád" do Československa.

15.října 1968. 1.výsadková průzkumná rota přemístěna z Luštěnic do Chrudimi.
22.výsadková brigáda reorganizována. Do Prostějova přešly obě roty. Staly se součástí 22.výsadkového pluku. 71, 72, 65 výsadkový prapor a 173.výsadkový dělostřelecký oddíl byly zařazeny jako 1.prapor (dříve prapor 71.) a 2.prapor (65.). Složen byl ze dvou rot a jedné baterii. Třetí prapor byl školní výsadkový prapor a protitankový oddíl.

ROK 1957 a vznik jednotky zvláštního určení. (SHpz- skupiny hloubkového průzkumu)

V roce 1956 začaly první přípravy, spíše ideový záměr vytvoření "skupin hloubkového průzkumu". Jeho úkolem by bylo provádět zpravodajský průzkum v hloubce delší než prováděla divize (zhruba 30 km) za linií fronty.
Úkolem byla pověřena Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA. na scénu přichází důstojník Alois KLINDERA se zkušenostmi člena MISE OSN v Koreji, frontový průzkumník pplk.Alois VALO, pplk.Jiří Hradil,mjr.Jiří VESELÝ a pplk. Cága ( více najdete v publikaci Ing.Jiřího DUFKy " VÚ 7374 " str.20 a další...) Jednotky hloubkového průzkumu zvláštního určení měly operovat až do hloubky 800, na "čáru" tzv."agenturního" průzkumu. Mimo zpravodajské činnosti byla jednotka určena k ničení "klíčových" cílů v hloubce obrany nepřítele. Sabotážním úkolům a ničení Zbraní hromadného ničení a dalším, vyplývajícícm z bojové situace.

V roce 1957 byla ustavena samostatná 22.výsadková průzkumná rota. Velel ji tehdy npor.Alois KLINDERA. Její první stav byl vybrán ze stavu stávající jednotky výsadkových vojsk. Dislokována byla v posádce SABINOV. Po dvou letech hledání a "pilování", za nezměrné obětavosti všech, kteří u zrodu jednotky stáli, ze z roty stal PRAPOR. Přemístěn byl do PREŠOVA. V roce 1960 ještě s názvem 22.výsadkový prapor přešel do Holešova, aby se z něj v roce 1961 ( z 1.a 2.průzkumného praporu) stal 7.výsadkový pluk zvláštního určení. Jednotka měla krycí název VÚ 7374 až do rozpuštění pluku v roce 1969.


1.října 1987 - posádka CHRUDIM-

vytvořen 71.úderný výsadkový prapor. Podřízen velení Západního vojenského okruhu. V roce 1989 rozšířen na 150 osob. Obdržel ZÁSTAVU a název: "71.výsadkový úderný prapor národního hrdiny Jana Švermy.

1991.

Prapor přejmenován na 71.prapor rychlého nasazení. Byl mu rovněž vrácen historický název z roku 1947- "Československých parašutistů".

1993.

Podzim. Přeškoleno 33 nových důstojníků budoucí 4.brigády rychlého nasazení.

1994.

71.prapor rychlého nasazení vyňat 1.dubna z podřízenosti VVZ Tábor a podřízen INSPEKTORÁTU POZEMNÍHO VOJSKA GŠ AČR jako 43.výsadkový mechanizovaný prapor.
Byl prvňáčkem v nově vznikající BRIGÁDĚ RYCHLÉHO NASAZENÍ.

4.BRIGÁDA RYCHLÉHO NASAZENÍ.

1997.

Brigáda přechází do podřízenosti Velitelství opozemního vojska.

1.1.2014.

43. výsadkový prapor.

Výcvik: podle standartů Severoatlantické aliance.
Zbraně: multifunkční tarasnice Carl Gustav M3,lehký výsadkový minomet Antos-Lr...
Působení: ve četě- rotě...i v součinnosti s velkými jednotkami brigády...
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.214 sekund