Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: VÝSADKÁŘ ČSLA ...

VÝSADKÁŘ ČSLA ... 10. srp 2022 18:19 #15249

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Miroslav PLESAR

nasazen v roce 1948 jako "záklaďák" ZVS k boji proti ukrajinským zločinným "banderovcům".. po skončení "mise" se vrátil k útvaru do České Lípy.

V bojové "misi" se osvědčil, byl odvážný a ukázněný,...jako takový byl převelen do Zákup k nově vzniklé "výsadkové jednotce"...

VOJÁK-VÝSADKÁŘ zde nalezl smysl svého bytí.. a ženu svých snů ... v roce 1993 i Klub-

Klub výsadkových veteránů

... od roku 1993 byl, společně s paní Evou, členem Klubu výsadkových veteránů Liberec...

My jsme šli dále:

Českolipský deník dne 21.2.2011 napsal perem Tomáše Mařase článek:

"Výcvik výsadkářů byl mnohdy o život"

ano? nebo novinářská sci-fi?

Zákupské rozhledy:

Někteří z těch, kteří sloužili v Zákupech, se zde, v České Lípě či blízkých obcích po skončení vojenské služby oženili, ale červeným baretům zůstali věrni v Klubech vojenských veteránů v České a Slovenské republice.

Ale- vraťme se do Zákup a okolí...

V České Lípě to byl Mirek Plesar, kteří s manželkou už od roku 1993 zorganizovali ve Starých Splavech - Borném - setkání para-veteránů z českých a slovenských "klubů"...

Dále:

Antonín Klečka z Brniště, Jaroslav Šimůnek z Velenic,

ze Zákup:

Jarda Řehořek a Václav Brinych.

Tato jména asi zákupským současníkům už moc neřeknou.

Těmi,

kdož se dožili oslavy sedmdesátého výročí vzniku v září 2018, byli:

Jindra Hruška -odešel do výsadkového nebe 23.6.2018 ve věku 93 let a Josef Haman (následoval kolegu22.11.- také v nedožitých dvaadevadesáti letech...)

Byli posledními zákupskými příslušníky Pěšího praporu 71.československých parašutistů...nelze se nezmínit o jejich současníkovi, libereckém veteránovi

Josefu Najmanovi... ten se dožil 22.9.2018 94 let..!

My jsme redakce "tvrdá" a pátrali jsme dále:

Česká Lípa.

Jeden z příslušníků historicky prvního výsadkového útvaru Československé armády, žije v České Lípě. Patřil mezi nejlepší z nich...

... neměl jít do civilu...prohlásil plukovník František Mansfeld o svém podřízeném Miroslavu Plesarovi ...

a vzpomínky Plesara- paragána?

....tvrdý výcvik, při němž se střílelo ostrou municí. Záložní padák? Neexistoval. Skákalo se jen s jedním, který zbyl po vojácích 2.světové války. V duchu hesla "nemáš štěstí, máš smůlu"... měli jsme výcvik typu commandos, který byl o život, jelikož se střílelo ostrou municí. Vzpomínám, jak jeden z vojáků to schytal do levého stehna, nedával pozor a dal nohu výše, než měl... po rychlém ošetření byl za několik hodin zpátky...

První výsadkový útvar Československé armády se jmenoval "pěší prapor 71." Vznikl ve vojenské posádce v Zákupech ( podzim 1947).

3.března 1948 praporu prezident Dr.Edvadr BENEŠ udělil jméno Československých parašutistů.

.....

Ke zpracování této zprávy byly použity dostupné materiály , zejména českolipský deník "plesar- výcvik výsadkářů.. a další vlastní archivní poznámky

R/1
The administrator has disabled public write access.

VÝSADKÁŘ ČSLA ... 19. lis 2019 15:25 #10892

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Přátelé z 43.výsadkového pluku v Chrudimi nám zaslali do redakce odkaz na video VHÚ Praha:

O tom, jak u 43. výsadkový prapor Chrudim organizuje náš výcvik víte z našich sociálních sítí vrchovatě. Víte, ale jaký výcvik museli absolvovat naši předchůdci před rokem 1989?
Podívejte se sami v krátkém filmu na to, za jakých podmínek museli makat chlapi, v jejichž stopách v Chrudimi více než 30 let poté kráčíme.

R/XY
The administrator has disabled public write access.

VÝSADKÁŘ ČSLA ... 29. dub 2018 20:39 #7665

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
jeho historie, symbolika a odkazy.

Vše začalo prvním velitelským nařízením.

Rozkaz číslo 1.

Vojáci výsadkových jednotek!

Bezpečnost státu vyžaduje politicky uvědomělou,dobře vycvičenou a moderně vyzbrojenou armádu.Moderní zbraně předpokládají statečného bojovníka, tělesně zdatného, vyspělého, politicky uvědomělého a ukázněného. Proto se armádní velení rozhodlo postaviti výsadkové jednotky.

Dnem 1.října 1947 staly se tyto nové a moderní jednotky nedílnou součástí československé armády. Výsadkové jednotky jsou stavěny z nejlepších vybraných vojáků - dobrovolníků, kteří budou vybaveni nejdokonalejšími zbraněmi.

Pro tyto vlastnosti musí býti ode dne svého zrodu - jako elitní jednotky - ozdobou naší armády. Osud, budoucnost i pověst těchto nových jednotek je od této chvíle ve vašich rukou. Jsme teprve na počátku a máme před sebou velmi tvrdou cestu, neboť nás čekají značné obtíže a překážky. Je jednou z charakteristických vlastností výsadkových jednotek a - zdůrazňuji - privilegovanou povinností, tyto překážky vyhledávat, překonávati je silou vůle, pružnou vynalézavostí, pracovní soudržností a kázní. Z vašich mozolů a potu vyroste nová jednotka, aby ve stavebním procesu Vás zakalila jako nejtvrdší ocel a učinila z Vás nejlepší československé muže a vojáky.

Jste tak svědky zrodu této zbraně a budete státi při jejich základech, abyste jako první dobrovolníci, spojeni jednou tužbou, jednou snahou a jedou vůlí, vytvořili tuto elitní československou jednotku a stali se důstojnými a hodnotnými následovníky těch výsadkových bojovníků, kteří za této války poprvé a na všech spojeneckých frontách šířili pověst této zbraně tvrdou houževnatostí, železnou vytrvalostí vždy, všude a za všech podmínek, a nezdolnou vůlí bojovali za všelidské ideály demokracie a svobody.
Vám připadl čestný úkol tyto jednotky stavět a budovat. Přistupte k tomuto úkolu s plnou odpovědností, vážností a snahou po nejlepším výkonu, abyste postupným zdokonalováním, tělesnou zdatností, proloženou morálně - politickým vědomím cílů a z nich vyplývajících povinností, naplněni moderním výcvikem, prodchnuti duchem výsadkových jednotek, dobrovolnou - tedy tím větší - kázní postupně pomohli vytvořit typy nových moderních československých bojovníků, kteří budou vždy připraveni pracovat jeden za všechny a všichni za jednoho, chránit a bojovat za tuto krásnou zem, naši lidovou, demokratickou republiku Československou.

Je to úkol odpovědný, těžký, ale i krásný. Jeho konečným cílem je náš nejlepší československý voják, který by byl hoden naší, tak bohaté i pohnuté vojenské tradice. Buďte hrdi, že jste to právě Vy, kterým věčný genius našeho národa tento úkol svěřil a dokažte výkonem i prací, že jste jej hodni.

Za správnost : Velitel výsadkových jednotek:

mjr. KRZÁK Rudolf
plk. PALEČEK Karel v.r.

Obdrží: velitel 71.vppr
velitelská rota
padáková rota
výcviková rota

Rozkaz byl oficielně přednesen 11.října 1947 v Stráži pod Ralskem.Existence praporu byla stanovena podle čj.: 04218 Ministerstva národní obrany na den 1.10.1947.
Krátce poté, sami VOJÁCI, mnozí ještě fronťáci, vytvořili své DESATERO.


DESATERO VÝSADKÁŘE - KODEX ETIKY VOJÁKA


JSTE ELITOU ČS. ARMÁDY. BUDETE VYHLEDÁVAT BOJ A VYCVIČÍTE SE TAK, ABY JSTE VYDRŽELI NEJTĚŽŠÍ ZKOUŠKY. BOJ BUDE PRO VÁS NEJVYŠŠÍM CÍLEM.

PĚSTUJTE PRAVOU DRUŽNOST, PONĚVADŽ JEN SE SVÝMI DRUHY ZVÍTĚZÍTE, NEBO PADNETE.

BUĎTE OPATRNÍ NA SLOVO A NEÚPLATNÍ. MUŽ JEDNÁ A PONECHÁVÁ ŽVANĚNÍ ŽENĚ. ŽVANĚNÍ BY VÁS MOHLO PŘIVÉST DO HROBU.

BUĎTE CHLADNOKREVNÍ A OPATRNÍ, SILNÍ A ROZHODNÍ. STATEČNOST, NADŠENÍ A SILNÝ DUCH VÁM DAJÍ PŘEVAHU NAD NEPŘÍTELEM.

STOJÍTE-LI TVÁŘÍ V TVÁŘ NEPŘÍTELI, NENÍ NIC CENĚJŠÍHO NEŽ MUNICE. MUŽ, KTERÝ PÁLÍ BEZ POTŘEBY, JEN ABY SI DODAL ODVAHY, JE SLABOCH, KTERÝ SI NEZASLOUŽÍ NÁZVU VÝSADKÁŘ.

NIKDY SE NEVZDÁVEJTE! PRO VÁS EXISTUJE JEN VÍTĚZSTVÍ, NEBO SMRT. NENÍ JINÉ MOŽNOSTI. JE TO OTÁZKA VAŠÍ CTI!

ÚSPĚCHU MŮŽETE DOSÁHNOUT JEN S DOBRÝMI ZBRANĚMI. PODŘIĎTE SE PRAVIDLU : „NEJDŘÍVE MÉ ZBRANĚ, POTOM JÁ“.

MUSÍTE POCHOPIT PLNĚ ÚČEL KAŽDÉ OPERACE, ABYSTE BYLI SCHOPNI JI PLNIT I KDYBY VÁŠ VELITEL PADL.

PROTI ČESTNÉMU NEPŘÍTELI BOJUJTE ČESTNĚ, ZÁŠKODNÍKŮ VŠAK NEŠETŘTE.

MĚJTE OČI OTEVŘENY! POVZNESTE SE NA ÚROVEŇ HRDINŮ ! BUĎTE RYCHLÍ JAKO CHRTI, ODOLNÍ JAKO KŮŽE, TVRDÍ JAKO OCEL A BUDETE DOKONALÝM ZTĚLESNĚNÍM ČESKOSLOVENSKÉHO VÝSADKÁŘE!

Kodex etiky vojáka z povolání AČR. Pro vojáka v aktivní záloze dobrovolné.

Kodex etiky vojáka vyjadřuje tradiční vojenské hodnoty.
VOJÁJ je ctí.
Vytváří tím základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti v Armádu České republiky.

HODNOTY:


Odpovědnost a smysl pro povinnost.

„Uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke službě“
Tato hodnota představuje respektování a dodržování zákonů, nařízení a rozkazů. Základem je odpovědný vztah jedince k plnění povinností podle jeho nejlepších schopností. Neznamená však uposlechnutí rozkazů nadřízených, jejichž splněním by došlo ke spáchání trestného činu. Významným projevem odpovědnosti je samostatnost, iniciativa a tvořivý přístup jedince.

Obětavost.

„Dej všechno, dej víc, než dostáváš, uvědom si, že úspěch celku stojí výš než úspěch tvůj“.

Tato hodnota představuje především správné řazení priorit. Pro vojáka musí být zájmy celku nadřazeny jeho individuálním zájmům.

Odvaha.

„Neboj se rozhodnout a přijímat nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebezpečné a riskantní situace“.

Tato hodnota představuje odhodlání, morálně-volní a duševní sílu dělat to, co je správné, i v případě možných nepříznivých následků a okolností. Velitelé a řídící pracovníci v ozbrojených silách musí umět převzít odpovědnost a rozhodovat i ve složitých, nebezpečných a riskantních situacích.

Věrnost.

„Buď oddaný své zemi a její armádě a loajální ke svým nadřízeným, respektuj své spolupracovníky a podřízené“.

Tato hodnota znamená být oddán zemi a armádě, která ji brání. Znamená ztotožnění, sepětí vojáka se zájmy a osudy národa, armády, útvaru, jednotky, osoby velitele a ostatních příslušníků celku. Blízko k této kvalitě má pojem hrdost, který vyjadřuje vztah jedince k útvaru, jednotce, ale též k vojsku, odbornosti, hodnostnímu sboru nebo hodnosti. Věrnost je významná pro vytváření a posilování sebedůvěry, pocitů jistoty, pozitivních pracovních vztahů a výkonnosti, je důležitá pro navození pocitu sounáležitosti a vytvoření vztahů soudržnosti.

Čest.

„Buď přímý a zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím, tvé poslání tě zavazuje“.

Tato hodnota je završením etických hodnot v armádě. Je motivačním činitelem a opravňuje morální rozhodnutí založená na příkladných osobních kvalitách a čistém svědomí. Čest propojuje všechny hodnoty, které jsou obsaženy v Kodexu etiky vojáka. Má blízko k mravnosti, protože čestný jedinec se ztotožňuje se skupinovými, tedy vyššími hodnotami a pracuje ve prospěch vyšších celků. Vnímání a respektování otázek cti poskytuje jedincům významné intelektuální zázemí a motivaci k jednání.

HYMNA VÝSADKÁŘŮ

DUNÍ STROJE VZDUCHEM ... hymna výsadkářů

HYMNA VÝSADKOVÝCH VOJSK.

PÍSEŇ " DUNÍ STROJE VZDUCHEM " VZNIKLA V ROCE 1947 JAKO PÍSNIČKA DO POCHODU. BYLO DVA ROKY PO SKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY. V Československu vzniká NOVÝ DRUH VOJSKA.
Autorem textu je JEDEN Z PRVNÍCH DŮSTOJNÍKŮ PĚŠÍHO PRAPORU 71 VE STRÁŽI POD RALSKEM, NADPORUČÍK JAROSLAV MLADÝ.
JAN HOLOUBEK, KAPELNÍK BRIGÁDNÍ HUDBY 22. výsadkové brigády, v roce 1954 zpracoval NOTOVý PART;k němu mírně upravil text.


VZPOMÍNKA VELITELE 22. výsadkové brigády, Plk.v.v. FRANTIŠKA MANSFELDA: zaznamenal ji V. KOUTECKÝ:

"JARDA (pozn.- autor textu Jaroslav MALÝ, v té době FREKVENTANT 1. PŘEŠKOLOVACÍHO PARA KURZU VE STRÁŽ POD RALSKEM) ji vytvořil v listopadu 1947. Ihned se ujala u všech členů KURZU i mužstva obsluhy.

" Jsem přímým účastníkem tvorby; ta se odehrávala na naší světnici. Zdeč bylo ubytováno asi patnáct lidí, jak fandů, tak kritiků. PRO PŘEDSTAVU: - JARDA, když jej opouštěla "Můza". požádal o ostrou střelbu z pistole kolem jeho postavy... tu jsem obstarával já- z bezpečnostních důvodů pouze z pistole ráže 6.35 mm. BYLY TO KRÁSNÉ CHVÍLE ! Pepíku ČERNOTOVI, veliteli para kurzu to nikterak nevadilo. Ani nepřipadalo divné.TAK SE ZRODILA NAŠE HYMNA. ŽIJE A BUDE ŽÍT, pokud budou žít Palečkovy a Černotovy děti ".

Text NAŠÍ HYMNY :

DUNÍ STROJE VZDUCHEM

(JAROSLAV MALÝ – 1947)

DUNÍ STROJE VZDUCHEM PŘES HŘBETY HOR,
K ÚTOKU STARTUJE VÝSADKÁŘSKÝ SBOR.
OHEŇ V SRDCI NESEM NA VLASTI PRAH,
SNESME SE PADÁKY TAM, KDE ÚTOČÍ VRAH.
REFRÉN:
PARADESÁTNÍ JEDNOTKY - MEČE ARMÁDY HROT.
LETCŮM BURÁCÍ MOTORY, OD VRAHŮ DĚLÍ NÁS SKOK.
(: DOLŮ - HOTOVOST, DOLŮ – PŘIPRAVIT
VPŘED V ÚDER Z OBLOHY DO HLUBIN PADÁ
Z LETOUNŮ VEN - NA STA MUŽŮ BRÁNIT SVOU ZEM.:)
TAK KDE VÝHEŇ BOJE ŽHNE V DEŠTI STŘEL,
TAM PARAJEDNOTKA PŘISTÁVÁ V HLUKU DĚL.
NÁROD NÁŠ NÁM VĚŘÍ, NEZKLAMEME JEJ.
JIŽ NIKDY MNICHOV - VLASTI SVOU OBĚŤ DEJ!
REFRÉN
ŽIŽKŮV ODKAZ MÁME - V SRDCI JE V NÁS,
HRŮZU A DĚS BUDE MÍT NAPŘÍTEL Z NÁS.
JASNÝ JE NÁŠ ÚKOL, JASNÝ JE NÁŠ CÍL,
TAM, KDE JE NEPŘÍTEL, BOJOVAT ZE VŠECH SIL.
REFRÉN
TEĎ JIŽ ZBRANĚ BIJÉ DO JEJICH TĚL,
ZNÍ HUDBA PEKELNÁ V RACHOTU NAŠICH DĚL.
ŽIVOT RÁDI DÁME ZA SVOJI ZEM,
ZA NAŠE VÍTĚZSTVÍ ZA SVOBODU VŠEM.
REFRÉN
MEDAILE JOSEFA VALČÍKA :
Medaile vznikla na popud předsedy Klubu výsadkových veteránů Holešov, kpt.v.v.Dušana HRICE. Její právní Statut byl zpracován tehdejším mluvčím Klubu kpt.v.zál.JUDr.Pavlem Chmelíkem a dopracován právním odborem Zlínského kraje.
Je nejvyšším vojenským vyznamenáním Zlínského kraje, medaile jsou uloženy v depozitu KRAJE, číslovaná edice 200 ks.
Ročně je udělováno asi 6 medailí po pečlivém posouzení komise, ve které jsou zástupci Krajského vojenského velitelství Zlín, hejtman kraje a výbor zřizovatele.
Návrh na udělení medaile může podat pouze ten, kdo je uveden ve Statutu medaile. Zatím je uděleno necelých 20 medailí významným osobám, které se zasloužily o rozvoj kraje a zejména o jeho historicko - vojenskou část.
Udělení MEDAILE je pro oceněnou osobu nejvyšší CTÍ, kterou lze ve Zlínském kraji dosáhnout!
Medaili č.1 a 2 obdrželo rodiště a pozdější pracoviště rtm. Josefa VALČÍKA


Josef VALČÍK
Narodil se 2.11.1914 ve Smolině, okres Uherské Hradiště.
Byl vybrán pro výcvik pro zvláštní účely ve vlasti. Absolvuje základní sabotážní kurz na STS 26 ve Skotsku, paravýcvik na STS 51 s pěti seskoky. Na čs.stanici STS 2 v Bellasis se podrobil speciálnímu výcviku a školení. V listopadu 1941 byl zařazen do skupiny Silver A jako zástupce velitele npor.Alfréda Bartoše.
Do vlasti odletěl 28.12.1941 vybaven falešnou legitimací na Jméno Zdeněk Toušek a je vysazen u obce Senice u Poděbrat. Své úkoly plnil na Pardubicku ,kde pracoval jako číšník v hotelu Na Veselce. Po získání fotografií na novou falešnou legitimaci od mrtvé spojky, se přemísťuje do Prahy (gestapo jej hledá i pomocí věstníků, kde je uvedeno špatné kř.jméno), kde se podílí na neúspěšném bombardování Škodovky v Plzni a je přímým účastníkem atentátu na Heydricha. Po jeho provedení se ukryje v kryptě kostela v Resslově ulici, kde se 18.6.1942 okolo 12 hodiny při boji s německými policejními složkami zastřelil.
Po jeho smrti bylo 23 členů jeho rodiny zatčeno. Třináct z nich je 24.10.1942 zavražděno v koncentračním táboře Mauthausenu.Sestra Františka je po porodu syna 20.10.1942 popravena až 26.1.1943.
________________________________________
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VÝSADKÁŘ ČSLA ... 29. dub 2018 20:37 #7664

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Navštivte muzeum Výsadkových vojsk ve Stráži pod Ralskem ..
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VÝSADKÁŘ ČSLA ... 29. dub 2018 20:35 #7663

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
PAMĚTNÍ A VÝKONNOSTNÍ ODZNAKY VÝSADKOVÉHO VOJSKA NAŠÍ ARMÁDY
Zpracoval ČESTMÍR FRANĚK

Do zlatého fondu našich Stránek patří tato zajímavá práce, kterou nám poskytl kolega Veterán Čestmír Franěk.
Můžete si zde ujasnit základní pojmy a seznámit se s jednotlivými odznaky.

Autorovi za vynikající příspěvek, díky! redakce
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.224 sekund