Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: VÍTE ŽE..

VÍTE ŽE.. 06. led 2022 03:49 #14545

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
2. ledna r. 1761 se narodil v Mostě (český) sudetoněmecký kat, později léčitel a sběratel Karel HUSS.

Původem byl Karel HUSS Čech;

narodil se v české katovské rodině . Pocházel z devíti dětí, nakonec zůstal jen on a dvě sestry. Byl velmi nadaný, nastoupil na mostecké piaristické gymnázium, ale:

jakmile se vyučující a spolužáci dozvěděli, čím je jeho otec, stal se předmětem šikany. Otec mu zakázal školu opustit, mladý Karel utekl do Loun, zde lapen a přiveden zpět do Mostu. Otec mu obstaral soukromé učitele, učil se číst, psát, latině, přírodním vědám.. preferoval botaniku. Otec, až kat, byl také výborným zvěrolékařem, Karel se od něj učil veterinárnímu lékárenství.

Nadaného katovského synka řemeslo otce nakonec neminulo.

První popravu vykonal Karel Huss ve svých již necelých letech patnáctých, sekundoval mu tatík- oběsil kostelního zloděje.

Poté, jak bylo zvykem, odešel do světa "na zkušenou". nejprve do Drážďan, poté do Chebu; zde byl katem jeho strýc Karel Illián Huss. Strýc byl již stár, slabý... městská rada v Chebu rozhodla tak, že se dnem

16.4.1781 stává městským katem. Základní plat 54 zlatých, "šest štrychů" žita- roční plat. Ovšem, jako prémie dostával kat nejrůznější poplatky.

Exkurz.

Životní úroveň katů.

Je pravdou, že "mistři meče", ještě níže jejich pomocníci "pacholci" , byli postaveni na nejnižší úroveň společenského žebříčku" .. naproti tomu byli lidmi zámožnými až bohatými. jejich odměny byly postaveny zákonem.

Studovali a možná ještě i studují "Právo hrdelní" mladí právníci v dějinách na právnických fakultách, určitě v Praze; pro nás je líčení jednotlivých exekucí příliš kruté, stačí nám naši exekutoři...

Příjmy katů byly osvobozeny od všech daní a veřejných břemen. "Pacholek" kata byl zaměstnancem, se všemi právy i povinnostmi... naprosto přesným je např." Hrdelní řád císaře Josefa I." ( r.1708).

Srovnávat platy můžeme.

V první polovině 18.století byla celodenní mzda (08.00-16.00 hodin) dělníka na chmelnici: 6 krejcarů.

Celoroční odměna rychtáře /dnes starosty ve srovnatelně velkých obcích/ činila 4 zlaté ... ???

Ovšem, kat jen nepopravoval.

Měl za úkol i některé dnešní úkoly veterinárních pracovníků -sbíral mršiny, chytal divoké psy, čistil asanační jímky, odklízel mrtvoly, prodával kůže a kosti... jako zvláště výnosný "melouch".. prodával na trzích provazy oběšenců.

Co si za to koupil?

93 litrů pšenice (asi metrák) stál 1 zlatý a 30 krejcarů, žito jen 1 zlatý...

slepice, kohout, kuře....10 krejcarů

Později,

za Leopolda I. v Chomutově, v roce 1698, si přivolali mistra meče z Mostu.

Mimo odměnu za "výkon", dostal ještě zaplacenou útratu v místním hostinci... zde "mistr s pacholky" projedl 8 zlatých a 31 krejcarů a vypili 57 žejdlíků vína z městského sklepa...

( žejdlík -lidově též "hrneček" je stará objemová jednotka - pro kapailny i látky sypké- necelý půllitr- přesně O.4803 litru...vídeňský žejdlík byl menší -0.3537 litru, na Slovensku (žajdlík) byl přesnou polovinou holby -přesně - polovina holby.

Čeština používá slovo "žejdlík" hovorově- "zajít na žejdlík", našli jsme překlad žejdlíku i v Rakousku- tam si objednáte "seitel"....Němci mají " schoppen".

Ve středověké latině potom "situla, ale i satlijk.

Osobní život.

I kat miluje...léčil dceru bohatého chebského pekaře a! úspěšně. Žofie se do Karla zamilovala, rodiče šíleli- ale- láska je láska. Žofinka byla o dvacet let starší, rozumná, k vyhrůžkám rodičů od nichž požehnání nedostala - neoblomná.

Vdala se dne 8.9.1789 v malém kostelíku sv. Michala v Chebu.

Osvícený císař Josef II. trest smrti zrušil.

Karel Huss se ocitl bez práce. Nastoupil , řečeno dneškem na "neziskovku", místo poprav začal léčit. Neměl licenci, ale obrovské úspěchy. Hněv lékárníků, lékařů a lazebníků na sebe nenechal dlouho čekat...

V roce 1789 narostla zločinnost tak, že se muselo začít popravovat znovu.

Ale! Karel Huss už byl někdo- nemusel popravovat, jen se ujal "speciální operace".. vypaloval "cejchy hanby".

To se projevilo i na vztahu obyvatel k němu. Stával se v Chebu postupně "osobností", psal ilustrovanou kroniku Chebu, napsal rukopis "O pověrách" - (Vom Abergalouben)- sbíral starožitnosti, přírodniny a mince. Sbírku umístil v "katovně"... k vidění tu byly popravčí meče, zbraně.. a ejhle. Katovnu začali navštěvovat i lidé vlivní, kruhů nejvyšších...

Co je pravdou, prověřenou...

kat Karel Huss byl přítelem básníka Johanna Wolfganga Goetheho...

Konec dobrý, všechno dobré... kat Karel Huss byl přijat do stavu měšťanského, stal se kustodem uměleckých sbírek zámku Kynžvart.

Stalo se dne 12.9.1927...

Karla Husse tiše pozdravíme na hřbitově Kynžvart ( na úpatí Slavkovského lesa).... jeho kříž je ukraden v některé soukromé sbírce..

Zdroje: materiály PF IK Praha, Humeníková, Eva: Karel Huss (1761-1838) Sborník Chebského muzea 1997, Cheb 1968, vlastní studium např. Lisá Hana, Karel Huss, Výběr kulturních výročí, Ústí nad Labem. Severočeská vědecká knihovna 2021... upraveno, zkráceno jako encyklopedická stručná informace.

R/1
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 31. pro 2021 11:26 #14515

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
30.prosince 1916

zemřel dramaticky v Sankt Petěrburgu, Ruské imperium Grigorij Jefimovič Rasputin, ruský mužik, léčitel, mystik, opilec, a sexuální maniak.

Rasputin měl vliv na poslední vládce dynastie Holstein-Gottorp- Romanov.

Známá je jeho role v životě cara Mikuláše II. více jeho ženy , vzdělané ale- pověrčivé (Alexandra Fjodorovna)...také na mladého následníka trůnu Alexeje.

Rasputin byl označován za jurodivého...tak či onak rozhodoval o carské politice i osudech lidí u carského dvora.

Vysvětlivka:

Jurodivý není pouze výraz ruský, znají jej i Řekové- tam byl ve významu /mrzák od narození/ Němci pod názvem " der Narr in Christo," Francouzi :" fols -en-Christ, ", Angličané: " Foolishness for Christ" . Současné chápání významu slova "jurodivý" jde o "typ radikální zbožnosti, stavící se proti konvencím a duchovnímu kliše jak společnosti, tak církve...

Projevuje se určitou formou "bláznovství" s poukazem na chyby lidí i společnosti. I když bude vystoupení "jurodivého" výstřední, on sám to činí "jako vnuknutí Bohem". Je mu celkem jedno, co na to řekne společnost, či dané okolí.

Z hlediska náboženského jde i tzv. "bláznovství pro Krista".

Historicky je nejvíce známo v Rusku. Zde mu je i zasvěcen moskevský chrám Vasilije Blaženého.

Vraťme se k Rasputinovi.

Narodil se v lednu roku 1869 v malé sibiřské vísce na Urale v rodině svobodných sedláků. Brzy mu zemřela matka, sestra se utopila v řece a bratr zemřel na zápal plic. Zůstal mu jen otec, opilec, se kterým hospodařil.

Grigorij nechodil do školy, naučil se číst a psát až jako dospělý.

V dospívání se často opíjel, běhal za děvčaty, dopustil se krádeže. V té době měřil 180 cm, měl plavé vlasy a zrzavý plnovous. Dále, vedl sice !výstřední života" ale na straně druhé se vroucně modlil a prosil, aby se mu dostalo poznání ...

Vstupem osmnáctého věku u něj nastal "obrovský zlom"- otevřel se Bohu a začal putovat po klášterech. na Sibiři.

Jak vyložit slovo Rasputin?

"rasputnik " znamená rusky něco jako český "prostopášník, či nemrava". Ale je znamenáno, že v době, kdy dosáhl určitého uznání, dokonce "slávy" požádal cara Mikuláše II., aby si mohl příjmení změnit na "Novych"- česky "nový, nebo obnovitel""...

Petrohrad.

Do Petrohradu, hlavního města Ruska, přišel Rasputin roku 1903 přes Kazaň. V oné době jej provázela pověst "mimořádné osobnosti".

V Petrohradu se v oné době konalo mimořádné shromáždění církevních představitelů. Rasputin měl vypočítavý záměr- získat podporu známého duchovního Ionana Krondštatského, v něho totiž věřila , co svátost, carská rodina.

Podařilo se- prostřednictvím dcer černohorského něguše (rok 1905)- navázal přátelství s carem Mikolášem II. a nejen s ním, především s carevnou Alexandrou Fjodorovnou...

Co Rasputina vyneslo...

někdy po roce 19044 vážně onemocněl následník trůnu- vlastně se narodil se zákeřnou hemofilií- sebemenší poranění mu mohlo přivodit dlouhodobé krvácení.

V roce 1909 se stalo, že se malý carevič zranil- neúspěch carských lékařů byl tristní- takže? povolali nakonec RASPUTINA.

Jak dokázal Rasputin chlapce vyléčit, nevíme- ale podařilo se a:

od té chvíle nedala carská rodina na Rasputina dopustit...

Historicky zajímavé

je Rasputinovo varování caru Mikulášovi II. aby RUSKO nevstupovalo do 1.světové války po boku Británie a Francie.

Car neposlechl, Rusko utrpělo veliké ztráty a co navíc, car odejel na bojiště, carevna zůstala pod vlivem Rasputina... prý i v v ložnici cara...

Skandál

se na carském dvoře neutajil a carskou rodinu diskreditoval.

Poslanec Státní dumy Vladimír Puriškovič, kníže Felix Felixivovič Josupv, synovec cara , velkokníže Dmitrij Pavlovič , velkokníže Nikolaj Michajlovič a lékař cara, Stanislav Lazovert, sestavili vražedné komando.

Rasputinovi byl podán jed- střídavě v koláčích i ve víně- nic.

Vystřelaná salva z revolverů zasáhla Rasputinovo břicho, záda, lebku... těžce zraněn byl vhozen do Něvy; i z té se snažil ještě ( podle pitevního protokolu konstatujícího odřeniny konečků prstů, dostat. )

Marně... utonul.

Závěr:

Co by se bývalo stalo, kdyby Rusko nevstoupilo do války? Dostal by se k moci Lenin? Nebo měl Rasputin opravdu vliv na pomyslné "kolo dějin?"...

Zdroj: čs.Wiki... zásadně přepracováno a upraveno, doplněny ruské překlady R/1

The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 25. pro 2021 09:15 #14496

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
r.2000 parlament Ruské federace přijal text ruské hymny, měla nějaký čas pouze melodii. Pokud si onen text přečteme, napoví nám mnohé o "ruské duši"... překlad do češtiny přinášíme:

Text ruské hymny inicioval prezident Vladimír PUTIN. Sovětský svaz se rozpadl v roce 1991. Za státní hymnu přijal Patriorickou píseň složenou Michailem Glinkou, bez textu. Proto 20.prosince 2000 přijal parlament hymnu novou,, byla ponechána starší československé generaci známá melodie původní Hymny Sovětského svazu - autora Alexandra Vasilijeviče Alexandrova. (15.březbna 1944).

Další nám známý autor Sergej Vladimirovič Michalkov (mimochodem složil s dalšími dvě další verze hymny Sovětského svazu).

Originál nynějšího textu hymny z roku 2000 najdete kdekoliv v oficiálních materiálech Ruské federace, starší generace si jej hbitě dokáže přeložit.

Jako encyklopedickou informaci jsme přeložili text pro dny dnešní...

Foneticky: Rossija-svjaščennaja naša děržava. Rossija- ljubimaja naša strana...

První sloka:

Rusko-náš posvátný stát.

Rusko- naše milovaná země.

Ohromná vůle, veliká sláva- to je tvůj věčný odkaz!

Refrén:

Sláva tobě, Vlasti naše svobodná. Letitý svazek bratrských národů.

Národní moudrost daná nám předky.! Sláva tobě, zemi! Jsme na tebe hrdí.

Druhá sloka:

Od jižních moří až do polárních krajin

Táhnu se naše lesy a pole

Jediná jsi na světě!

Jsi jedinečná-

Bohem chráněná rodná zemi!

Refrén: ....

Třetí sloka:

Veliký prostor pro sny i život.

Otevírají nám budoucí léta.

Sílu nám dává věrnost Vlasti.

Tak bylo, tak je a navždy bude. (Tak bylo,tak jesť i tak budět vsegda!)

Refrén:....

Kontrola provedena podle textu české WikipediE... upraveno R/1


Během noci přišlo do redakce několik ohlasů na sovětskou (nikoliv současnou hymnu Ruské federace)... my se encyklopedicky k tématu vrátíme...:

Historie:

První hymnou (oficiální) Sovětského svazu, byla Internacionála! ... poté zasáhl sám Stalin; měl zato, že bylo dosaženo "konečného vítězství dělnické revoluce" a rozhodl se hymnu změnit.

Vypukla druhá světová válka.

Hymnu vystřídala 24.června 1941 (dva dny po přepadení Sovětského svazu) píseň vojenská- "Svatá válka".

Jejím autorem je Vasil Ivanovič Lebeděv- Kumač- hudbu složil zakladatel pěveckého a tanečního souboru Alexandrovců- Alexandr Vasilijevič ALEXANDROV.

Co víme:

27.června 1941 prvně doprovázela na Běloruském nádražív Moskvě do bojů odcházející vojáky.

Zasáhla vojenská psychologie. 15.října 1941 již hitlerovci okupovali Kalugu, Ržev a Kalinin- od té chvíle - po úderech moskevského orloje, byla píseň vysílána vojákům odcházejícím na frontu.

Poznámka redakce:

Píseň je ztotožněna s průměrným úderem lidského srdce... a její první slova: "Vstavaj, strana ogromnaja, vstavaj na smertný boj! "Povstaň. obrovská země, povstaň na smrtelný boj!...

Na píseń, kupodivu, reagoval i Winston Churchill- označil ji během Jaltské konference. jako "tajnou hudební zbraň"...

I dnes, když Rusové slyší "Svatou válku" a to i dnešní!!! mladá generace! povstanou, starší generace pláče...

Když na vzpomínkových slavnostech první, nebo II. světové války je zpívána česká část hymny- Kde domov můj". míjí ji i vysokoškoláci bez povšimnutí, "žvýkaje hamburger"... (osobní zážitek R/1 u pomníku T. G. Masaryka ve Zlíně!)...

Vraťme se k Hymně Sovětského svazu:

Byl tok 1943, Stalin vyhlásil soutěž o sestavení návrhu nové hymny. přihlásilo se dvacet nejlepších sovětských spisovatelů a skladatelů.

Vítězní autoři:

- válečný reportér : kapitán Sergej Vladimirovič Michalkov (mimochodem, psal také pro děti!)

- válečný reportér: major Gabriel Ureklian (původem byl Armén s pseudonymem El-Registán)

V melodii zvítězil bezkonkurenčně Alexandr Vasilijevič Alexandrov.

Po schválení Stalinem a zřejmě i "politbyrem" byla prvně uvedena 1.ledna 1944. je ovšem pravdou, což drtivá většina české populace neví...do té doby byla melodie používána ( roky 1938-1944) jako hymna Komunistické strany Sovětského svazu...

Není pravdou,

že bylo používání státní hymny vynucováno, jednotlivé svazové republiky užívaly své "národní hymny"- s vyjimkou- Ruské federace nikdy!! národní hymnu neměla ( měla ji pouze v návrhu Dmitrije Šostakoviče)- ale!

v textu bylo Stalinovo jméno, to bylo odstraněno až v roce 1977! do té doby byla hymna hrána beze slov... poté byla (1977) zmínka Stalinovy osobnosti- odstraněna...)

Zdroj: čerpáno vlastními překlady ze sovětských, nyní ruských materiálů ...upraveno jako encyklopedie "všedních informací"... bez ideologických podtextů.. R/1
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 21. pro 2021 21:09 #14490

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ČESKÁ NEJ..

r/4
Přílohy:
 • (2,321kB)
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 08. pro 2021 17:04 #14455

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
KORONER.

anglicky coroner- v zemích angloamerického práva státní úředník. Jeho hlavní zodpovědností je vyšetřit příčinu úmrtí a vydat list o prohlídce zemřelého v nejednoznačných případech. V roce 2012 byla funkce koronera zavedena i V české republice.

Historie:

... první doložená zmínka o úřadu koronera pochází z roku 1194. Název pochází z latiny (corona)- prvotně tak byl označen služebník anglické Koruny- (měl na starosti její soukromé majetkové záležitosti). Později k jeho úkolům byla přidána povinnost rozhodnout, co s nalezenými poklady- zda patří koruně v rámci "bona vakancia". (vysvětlení níže)...

V české republice vyšel zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. současně se zákonem o zdravotnické záchranné službě č.374/2011 Sb. oba zákony upravují praxi prohlídky zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Oba zákony umožnily zřízení koronerské služby.

Koroner musí mít nejméně pětiletou praxi , zjišťuje příčinu úmrtí. Méně složité případy rozhoduje sám, má právo nařídit soudní pitvu. Také zahájit vyšetřování.

V Anglii je koronerovo vyšetřování v zásadě soudním procesem před koronerovým soudem.

Koroner musí vyšetřování zahájit vždy, když je podezření na násilnou, nebo "nepřirozenou "smrt", také pokud osoba zemřela v policejní vazně či věznici.

Jakmile koroner zahájí vyšetřování, spustil obžalovací řízení (často před porotním soudem),do procesu vstupují již obhájci, znalecké posudky bývají často pro porotu rozhodujícími. Verdikty zní: smrt přirozená, nešťastná náhoda, sebevražda, nezákonné zabití, zákonné zabití, mrtvě narozené dítě...

Koronerovo vyšetřování není samo sebou náhradou procesu soudního, ale může jeho verdikt posloužit jako důkaz a to velmi pádný v následném občansko-právním procesu (civilním) a zejména ve sporech s pojišťovnami,.

Zdroj: Elizabeth A.Martin Oxford Dictionary of Law. 7 vyd. Oxford University Press 2003 ISBN 0198607563 /Coroner),vlastní překlad, zákony ČR výše citované , slovníkové heslo KORONER ve Wikislovníku R/1

The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 25. lis 2021 17:28 #14409

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
..SE MŮŽETE PODROBNĚJI PODÍVAT NA (NEJEN) SVÉHO POSLANCE?? A to přímo na webu Parlamentu české rebubliky.

Stačí jen najet myší a kliknout.

www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1003
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 11. lis 2021 18:08 #14362

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VÍTE, JAK SE PŘIPRAVIT NA MOŽNÝ BLACKOUT??

Ako sa pripraviť na blackout? – Peter Sabelar/mm
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 29. říj 2021 16:37 #14300

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
V České republice přestanou od 1.7. 2022 platit některé bankovky !!!!

100 a 200 Kč z roku 2018, 500 Kč z roku 2009, 1000 Kč z roku 2008, 2000 Kč z roku 2007 a 5000 Kč z roků 1999 a 2009.Schválně jsem se díval na ty, co jsme měli doma a co jsem dostal vráceny v obchodě. Světe div se, VŠECHNY BUDOU NEPLATNÉ !!!!!

Bankovky, které zůstanou u veřejnosti i po ukončení jejich platnosti, budou moci lidé vyměnit od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pobočkách všech bank, které poskytují pokladní služby a současně také na všech sedmi pobočkách ČNB. Od července 2024 bude výměna možná už jen na pokladnách ČNB po neomezenou dobu.

tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/438989-v...-si-jestli-je-nemate

www.mesec.cz/aktuality/cnb-stahuje-z-obe...sti-rok-nezaplatite/

zpravy.aktualne.cz/ekonomika/centralni-b...1eba7d80cc47ab5f122/

R/MM
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 20. říj 2021 17:04 #14259

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Vojenský knír – proč ho museli britští vojáci nosit a proč a kdy přestali „vypadat jako Francouz“??

Když se řekne Britské impérium druhé poloviny 19. století, viktoriánského období, je těžké si nepředstavit britského vojáka, který hrdě stojí s pečlivě zastřiženým knírkem. Tato tradice byla skutečně povinná a trvala téměř 60 let. V případě, že si voják svůj obličejový doplněk odstranil, mohl se dostat i do vězení. Svým způsobem nebyl jeho, ale patřil koruně. První světová válka pak byla poslední povinně "kníratou" válkou. Kníry tak postupně mizely z módy spolu s úpadkem moci impéria.

www.armyweb.cz/clanek/vojensky-knir-proc...ypadat-jako-francouz

r/2
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 09. říj 2021 13:53 #14203

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Dne 4.srpna r.1813 se narodila paní Terezie Kropáčková, později provdaná Masaryková.

Vdala se roku 1849 za panského kočího Josefa Mazsárika. Porodila pět dětí Tomáše, Jana, Martina, Ludvíka a dcerku Františku.

Životem jí provázely dvě vlastnosti - byla výtečnou kuchařkou (vařila panstvu jako kuchařka z povolání), také byla praktikující katoličkou; v katolické víře vychovávala i své děti.

Paní Terezie pocházela z rodiny situované. tatík Josef Kropáček - (prostějovský rodák) byl vyučen řezníkem a provozoval hostinec, Maminka měla kořeny německé ;maminka Kateřina byla rozená Ruprichova . tatínek Ruprich byl učitelem, varhaníkem a kapelníkem městské hudby.. Také jako tatínek byl (holt tatínek) a tak měla paní Terezie (narozená v pořadí jako druhá) ještě deset sourozenců--- ovšem jako rodilá mluvčí v jazyce německém připravila (babička i maminka) syna Tomáše ke studiu na nižší německé reálce v Hustopečích.

Paní Terezie se zamilovala již ve dvaceti letech, plod nemanželské lásky žil jen krátce. (4 měsíce). Poté paní Terezie, již v panské službě potkala životní lásku, panského kočího Josefa.

Jméno Mazsárik bylo počeštěno na Masaryk a sám náš první prezident napsal, že :...rodem jsem čistý Slovák, bez maďarské či německé příměsi. Matka hovořila lépe německy, než česky. ..."

Pro český národ bylo štěstím, že maminka Tomášova byla ctižádostivá a snažila se, aby její děti stanuly na společenském žebříčku co nejvýše... Tomáš její přání splnil.

Paní Terezie zemřela v roce 1887 a spí svůj sen na hustopečském městském hřbitově.

Každá významná osobnost si s sebou ve svém rodinném batohu nese "pověsti a spekulace". Nevyhnul se jim ani Tomáš Garrigue Masaryk ...

Tomáš se narodil necelých sedm měsíců po svatbě. To vyvolalo řadu úvah o jeho otci. Jednu z nich živila židovská komunita . Otcem Tomáše mohl být někdo z rodiny Redlichů... a pan prezident mohl mít původ židovský.

(studovali jsme zhruba ten rod- Josef Redlich - poslední ministr financí Rakouska-Uherska , paní Irene Redlichová byla nejmladší sestrou hodonínského starosty Fritze Redlicha - umučena jako příslušnice židovského původu v Osvětimi- poznámka redakce- zdroj: matrika Hodonín).

Ještě odvážnější hypotézou je tvrzení, že otcem Tomáše Masaryka byl sám císař František Josef I.

Zdroje:

ČAPEK. Karel Hovory s T.G. Masarykem Praha, Československý spisovatel, 1990..., Moravský zemský archiv Brno- Dostupné online.. (vlastní poznámky z literatury Faktu...) upraveno, zkráceno, R/1
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.200 sekund