Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3

Téma: VÍTE ŽE..

VÍTE ŽE.. 02. bře 2024 13:36 #16392

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
..pivo před cca 60 lety stávalo i 70 haléřů..a že před 35 lety stála Plzeň 6,- Kč...
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 28. úno 2024 18:50 #16389

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Sebevražedná pilulka pro příslušníky SOE

Britští agenti ze Special Operations Executive (SOE) za 2. světové války před seskokem nad okupovanou Evropou fasovali speciální sebevražedné pilulky. Tzv. suicide pill, známá též pod zkratkou kill-pill, jim měla zabránit prozradit tajemství, pokud by byli zajati a mučeni.

Je známo několik případů, kdy ji použili jak Českoslovenští výsadkáři, tak lidé z Československého odboje. Během 2. světové války pilulky obsahovaly smrtelnou dávku koncentrovaného roztoku kyanidu draselného, uzavřeného ve skleněné kapsli, kterou bylo možné ukrýt ve falešném zubu a uvolnit ji jazykem.

www.armyweb.cz/clanek/sebevrazedna-pilulka-soe

R/2
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 06. úno 2024 15:43 #16348

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
...NOVÝ BODOVÝ SYSTÉM 2024 ZPŘÍSŇUJE POSTIHY ZA NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY

OD LEDNA 2024 ZAČAL V ČESKÉ REPUBLICE PLATIT NOVÝ BODOVÝ SYSTÉM PRO ŘIDIČE. TENTO SYSTÉM MÁ ZA CÍL ZLEPŠIT BEZPEČNOST NA SILNICÍCH


R/KB
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 02. úno 2024 16:50 #16336

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co se moc neví:

Metropolita má původ v řečtině "métropolis" znamená "mateřské město" ; zde sídlí biskup- ten je představeným církevní provincie.

Jak vzniklo slovo?

Nově zakládané řecká města se hlásila ke svému "městu mateřskému" (métrpopolis) - odkud zakladatelé přišli- obvykle si s sebou přinesli i původní právní systém- Metropolito byli zavázáni pomocí a solidaritou.

B křesťanství raném byl "metropolita" biskupem v sídelním městě římské provincie, dohlížel na biskupy v provinciích , svolával sněmy a další...

Počínaje 4.stoletím tuto funkci postupně přijímali patriarchové, tím význam metropolitů poklesl.

Metropolita byl původně volen metropolitním synodem- ale asi od 7.století synoda navrhuje tři kandidáty a patriarcha z nich vybírá...

Jaké je užívání současné?

Církev pravoslavná.

V církvích řeckých pravoslavných má arcibiskup přednost před metropolitou-obvykle je metropolita sám arcibiskupem, ale má přednost má služebně starší.

Církev katolická.

Titul metropolity přísluší obvykle arcibiskupovi, který je představeným provincie. U církví katolických východních je postavení a význam podobný jako u církví pravoslavných.

Církev anglikánská.

Metropolita je představený církevní provincie, přímo podřízený primasovi národní církve. Většina metropolitů má titul arcibiskupa.

zdroj: anglická Wikipedie, velmi upraveno, zkráceno, vlastní překlad...
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 26. led 2024 16:44 #16332

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Víte kdo byl Granátník?

Prvotně příslušník pěšího vojska, vyspělé postavy, také nazývaný grenadýr- jeho úkolem bylo metat "ruční granáty" na nepřítele.

Jak takový první "granát" v šedesátých letech 17.století vypadal? Byla to olověná, železná v některých případech i skleněná koule, vysypaná střelným prachem se zavedeným doutnákem, granát vážil kolem 1.5kg..proto velcí, silní vrhači...

Vojenská historie, z níž čerpáme, zmiňuje prvně Francii (1667), druhou známou zemí (1670) v níž byl zřízen "pluk granátníků" byla armáda habsburská.

Granátník měl mimo granátů samozřejmě ještě palnou zbraň a pro přímý souboj "rapír".
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 08. led 2024 16:12 #16319

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
BRAILOOVO písmo Braillovo slepecké písmo (výslovnost Brajlovo)- speciální druh písma (psaní) .

Je určeno pro nevidomé, slabozraké, nebo pro lidi se zbytky zraku.

Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálů , na kterém je osoba vyhledává dotekem. /hmatem/

Historie:

Písmo vynalezl Francouz Luis Brailla, jenž ztratil zrak v dětství. Nápadem mu byl francouzský vojenský systém umožňující čtení za tmy.

Systém

je založen na mřížce šesti bodů uspořádaných do obdélníku 2x3. Na každém z těchto šesti míst buď vyvýšený bod je, nebo není- Takto lze zakódovat 64 znaků - pokud na něm znak není, jde o mezerník. Potom zbývá 63 znaků...

Každý jazyk má svůj systém...


zdroj: WikipediE- jen základní encyklopedické údaje R/1
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 23. lis 2023 16:27 #16240

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
...Jsou změny již od prosince 2023?

PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU – AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Přečtěte si přílohu:
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 19. lis 2023 15:17 #16234

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Víte, že existuje Slezská hymna ? Hymna pro České Slezsko?

Má složitější historii než hymna Moravy. Má 4 texty, k nim 13 nápěvů! V roce 1885 napsala Adolf HEYDUK text, který se užívá nejvíce ( o ten jej požádal sám Jan NERUDA ) a k němu nejužívanější text složil ( ve století dvacátém Eduardy Bartoníček).

Zdroj: "Česká hymna. Vlastenecké písně" text a slova zveřejněna 14.1.2013 (externí přispěvatel).

Slezská vlasti, půdo svatá,

zemi nejkrásnější všech,

tobě láska vrchovatá,

tobě poslední buď vzdech!

Hvězdou nám jsi v srdci dána,

hněv-li kolem nás a spor,

k dvěma sestrám upoutána

pásmem věkověčných hor.S nimi vlasti, půda svatá.

Tvůrce tebe v jedno klad;

vědomí ti dala Praha,

víru věštců Velehrad.

S nimi v slávě vrchovaté,

s nimi věčně jedno buď,

družko družku v lásce svaté

na blaženou viňte hruď.Ve spojení sester obou,

nechť slzy roníš teď

k cíli vzlétneš krásy dobou.

jen svých práv a činů hleď!

Slávou vzplanou hor tvých lemy.

nivy rozhlaholí jas:

Bože, rodné slezské zemí

slávu dej a silu zas!


R/1
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 15. lis 2023 05:39 #16225

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
9.LISTOPAD

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu.


Antisemitismus.

je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase.

Slovo samotné odkazuje ke všem semitským národům- je termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům.. Jde o formu xenofobie , ta má různé formy počínaje osobní nenávistí až k institunacializované násliné persekuci-

Krajním případem antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie Adolfa Hitlera vedoucí ke genocidě evropských národů

V rámci judaismu existuje názor, že antisemitismus je prostředek jímž Bůh dává Židům najevo, že se co národ svým životem natolik ideálům Tóry . Tedy Bůh údajně chce národ židovský obrátit směrem k cíli, pro který byl stvořen. Zda tomu tak je, my, husité nevíme... ale víme, že v podstatě takovou teorii zastával i izraelský vrchní rabín Ovadja Josef.

Exkurs:

Tóra znamená hebrejsky zákon, učení...křesťané používají název Pentateuch (přeloženo Pět knih Mojžíšových.

Tóra

je složena : kniha první : GENESIS - Be rešit (hebrejsky)

druhá: EXODUS - Šemot

třetí: LEVITICUS - Va-jikra

čtvrtá: NUMERI - Ba- midbar

pátá: DEUTENOMORIUM - Devarim

TÓRA je pokládána za základní dokument JUDAISMU. V TÓŘE je obsaženo stvoření světa, příběhy Adama, Noeho, židovských praotců Avrahama (Abrahama) ,Jicchaka ( Izáka), Jaákova ( Jákova /Jakuba/,, proroka Mojžíše, také 613 micvot ( židovských přikázání)- TÓRA je tak pokládána za halachu- pozdější židovské náboženské právo...

zdroj: vysokoškolské studijní poznámky R/1
The administrator has disabled public write access.

VÍTE ŽE.. 06. lis 2023 17:38 #16198

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co uměli Češi?

Kaplanova turbína.

Viktor KAPLAN narozen v Rakousku-Uhersku rakouský inženýr- vynálezce Kaplanovy turbíny. Profesor německé techniky v Brně. Podpořen brněnským továrníkem Starokem vybudoval na technice laboratoř pro vodní turbíny (1910-1912 zde položil její základy. Podstatou vynálezu je natáčení lopatek turbíny, takže je zachována vysoká účinnost turbíny i při nižším průtoku...

Lodní šroub.

Josef Ressel chrudimský rodák umístil lodní šroub na nejvhodnější místo lodi. Původně se živil jako lesník. Skočila tak éra kolesových mechanismů, nevhodných k pohonu lodí na širém moři...

zdroj: obecně známé technické vynálezy R/1
The administrator has disabled public write access.
 • Strana:
 • 1
 • 2
 • 3
Vygenerováno za 0.285 sekund