Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TRAMPING

TRAMPING 24. led 2021 14:33 #12827

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
JAN KORDA

Trampský živel, bez rozdílu věku a pohlaví se dnes pomodlí, někde i při zvuky kytary za Jendu KORDU - občanským jménem JANA KORDU a povstane, až zazní původní trampská hymna " Vlajka"... následovat budou písně " Až ztichnou bílé skály"... "Tam v modré dáli".. "Vzpomínka na Svatojánské proudy... další a další...

Příslušníci zakázaného trampského hnutí, po roce 1948, později pronásledovaného, někde možná "trpěného", ale horliví čtenáři RODOKAPSŮ , tichých večerů zapadajícího slunce, také šumění ranního deště na trampské přístřešky v osadách ; i my, "divocí trampové" bez osady, potulující se PŘÍRODOU, abychom skončili ve stejnokrojích výsadkářů nebo průzkumných jednotek...

si každého 22.ledna Jendu Kordu, připomínáme.

Českého tamburaše, hráče na brač, trampského zpěváka, skladatele, textaře, propagátora trampingu - zakládajícího člena původně trampské (později vokální skupiny Settleři - také známé jako Setlers Club).

(Poznámka redakce : pro ne pamětníky, nebo jako pomůcka pro křížovku ... TAMBURAŠ je hráč na TEMBURU- poměrně neznámý hudební nástroj v českých zemích a na Moravě- ale velmi často hraný v Bulharsku, Srbsku, Chorvatsku, Makedonii a jinde na Balkáně. Jde o nástroj brnkací, vypadá jako loutna s dlouhým krkem. Podobný nástroj jsem našel na WIKI - Indie. Podobně vypadá i BRAČ. Vzpomeňme na večery v Chorvatsku, tak je slyšet časti. Podíváte-li se pozorně, hudebník hraje často na jedné struně se "skluzem".. abychom tedy byli úplní: do této skupiny strunných nástrojů patří : BALALAJKA Rusko, CITERA, KIHARA ( hojně středověk), KYTARA a MANDOLÍNA - český tramping. R/1).

V době, kdy jsme my, trampíci patnáctiletí "trampovali" po Českém ráji, byl už Jenda Korda pojmem, on začínal s trampem po světové válce kolem roku 1920, věděli jsme od "pražá ků", že jezdil na osady Dakota a Stará Hiawata. (Svatojánské proudy).

(Poznámka redakce: Svatojánské proudy /dnes již jen jako vzpomínka, ani my, ročníky druho - válečné, jsme je nepoznali.../ bylo vltavské údolí začínající Třebenicemi a Štěchovicemi/. Podle dochovaných starých pohlednic zde řeka Vltava klesala o téměř 20 m, tvořil a divoké peřeje, tůně plné ryb. V dobových "katastrech " do roku 1722 se tato část jmenovala Štěchovické proudy, od roku 1722 jako proudy Svatojánské.

Pátrejme dále, trempíci:

Svatojánské proudy začínaly tzv. Horním slapem - byla to největší peřej. Nacházela se v posledním zákrutu Vltavy (dnes tam stojí Slapská přehrada). Čteme, že peřej tvořil mohutný skalní práh-zasahoval až do poloviny toku řeky a vytvořil "hrdlo". Na břehu levém stálo skalisko zvané "Sedlo".

V roce 1643 zde byl umístěn vysoký /několik metrů) sloup Ferdinadův- na něm až do roku 1918! vydržela plechová rakouská orlice.

1772 byl blahořečen sv. Jan NEPOMUCKÝ- vedle sloupu potom postavena socha sv. Jana z kamene.

Právě v letech dvacátých a třicátých (zejména) se romantické místo stalo trampskou lokalitou. Vznikla zde řada osad , také řada výlučně dodržovaných trampských zvyklostí (kult ohně, spousty trampských dovedností- hod nožem, sekerou, střelka z luku).. také vysoká kázeň, otužilost, autirita voleného "šerifa".

Šerif zastupoval OSADU jednak navenek, ale měl úlohu "rozhodčího", vybírán byl také pro osobní dovednosti, umění jednat s úřady, tělesnou zdatnost a další..

Exkurz:

V době rozmachu trampingu tehdejší POLICIE a hlavně místní četníci vycházeli s organizovaným trampingem dobře. Neměli rádi "tuláky" - dnešní bezďáky," pytláky a kočující Cikány. To se nedalo říci o našem Sboru veřejné bezpečnosti v letech našeho "trampování"... Tehdy sloužili tzv. "okrskáři" - měli obrovskou podporu obyvatel, veliký přehled... a stačilo přijet na nádraží do Semil s" očouzeným kotlíkem", nedej Bože ještě na teleti (batohu), z první světové války a mít na opasku dýku...

V okolí Prahy již v 1933 vznikla světově známá T.O. ASKALONA .. "když jsem byl mlád, byla jsi Askalona,..." stojí dodnes!- je druhou nejstarší dochovanou trampskou osadou- ( kaňon v dolním toku řeky Kocáby- mezi Bratřínovem a Štěchovicemi).

Kdo dával pozor v hodinách dějepisu ví, že ASCALON byl perský hrad, NIKDY v historii nedobytý! A vzpomínka nostalgická... v dobách mého "čundrování" v Českém ráji bylo možno navštívit přátelskou osadu T.O. ALTAJ...ve špatném počasí přespat pod otevřeným "hotelovým" přístřeškem...

Zpět k Jendovi:

Jenda měl bráchu, Františka, také trampského muzikanta. Také velmi dobrého kamaráda Jardu MOTTLA.

Společně složili trampskou hymnu VLAJKA, Jenda spolupracoval s kapelníkem Karlem Vackem; Jenda Korda otextoval kolem 300 písní, spolupracoval na filmových a divadelních scénářích...
Jenda KORDA : BYL, JE a NAVŽDY ZŮSTANE TRAMPEM A MUZIKANTEM!

Na konec:

1943- začala výstavba "Štěchovické přehrady" . Do dnešních dnů obklopena tajemstvím 2.světové války.

1949- přehrada SLAPY. Údolí zatopeno hladinou Vltavy. Pouze Ferdinandův sloup společně se sochou sv.Jana Nepomuka byly\ přemístěny pod hráz přehrady. Stojí tam dodnes...

Typ:

Až se uvolní turistický ruch, je možno projít celou Naučnou stezku Svatojánské proudy. Stojí to zato !

R/1

Zdroje: vlastní vzpomínky, archiv Kan "Jenda" Korda 22.11904-30.7.1986, Bob Hurikán Dějiny trampingu 1990 ISBN 80-7077-432-0, Jenda Korda: STOPY, stejný autor K.F.T.P ..

velmi volně upraveno, zkráceno s novými poznámkami
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

TRAMPING 22. srp 2020 13:58 #12092

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
Co znamená pozdrav AHOJ


Zajímavá informace - člověk se má pořád co učit.
To, že to byl pozdrav námořníků, je známo,
ale z čeho je to zkratka, to opravdu asi ví málokdo.


AHOJ, Ahoj !

To je jeden z nejčastějších pozdravů.

Dávno u nás zdomácněl. Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí.

Kdo však zná jeho původní význam ?

Býval to oblíbený pozdrav námořníků. Slovíčko AHOJ bylo napsané na každé lodi.

Je zkratkou slov:

"Ad HOnorem Jesu" (Ku cti Ježíše)

R/11
The administrator has disabled public write access.

TRAMPING 02. srp 2019 10:35 #10316

  • chmelik1
  • Avatar uživatele chmelik1
  • Offline
Kde jsou dnes ty časy kánoe a tiché vody Berounky? Vraťme se dneska tam, kam již naši vnuci či pravnuci nemohou. Do dob, kdy jsme ještě jako "vlčata", sáli kouř posvátného táborového ohně...

TRAMP také TREMP
v Americe tulák, pobuda, nemajetný sezónní dělník putující zemí za prací, také hobo v množném čísle hoboes. V začátku českého trampingu je vysoce pravděpodobné, že se název "tramp" ujal v překladu románu Jacka Londona- The Rood česky "Cesta". Určitým způsobem byla přejata představa Divokého západu. Mnozí z nás četli:
RODOKAPSY z truhly na půdě, Karla Maye, překlady amerických autorů, nebo i překlady originálů - románů Zene Graye, Jacka Shaefera, R.L. Stevensona.

Z Rakouska přišel "tschundern", toulat se, nyní je "čundrák" pojmem kladným.

Trampem je i loď bez pravidelného jízdního řádu, z přístavu do přístavu - taxi.

Označení přijali prvně čeští vodáci, připadali si tak- bez cíle- se svými kánoemi.
První trampové, jak se dovídáme z literatury třicátých let, se cítili být spíše námořníky, než "zálesáky". Vysvětlení najdeme i pro to, že v každé pozdější trampské osadě byl stěžejním místem vlajkový stožár, slavnostní vztyčování a spouštění vlajky a pozdrav a- hoj - sloučený do nynějšího AHOJ. Tedy anglické přání námořníků se na moři setkat...

TRAMPING,
jak jej známe z historie, vznikl v Praze, později i dalších velkých průmyslových centrech. Neměl řádnou organizaci, řád, byl výsadou nezaměstnaných, nejnižší společenské vrstvy.
V pojetí četnictva byl téměř organizací zločineckou, pro sedláky a hajné nebezpečnou škodnou. Oheň v lese a zatoulaná slepička, jak známe z úvodní písně i husa.
Pro trampy a trampky! to byla volnost, romantika, dobrodružství, přátelství, solidarita- v malých skupinách mladých lidí absolutní důvěra...

Po čase začal být tramping módou, střední vrstva již měla peníz na nákup lukrativních pozemků zejména v okolí řek a rybníků, v romantickém podhradí, namísto stanů se začaly stavět jednoduché sruby. Narodily se osady s romantickými jmény, rituálem vztyčování vlajky, vlastní hymnou, odpovědným "šerifem", jenž zastupoval "osadu " před orgány státní moci.

Jednou z velmi kladných vlastností trampů byl vztah k PŘÍRODĚ- ÚCTA, naproti "mastňákům," po kterých zůstávaly "mastné papíry"- odtud jejich posměšné označení.
Dosud se zachovala původní místa osad na Berounce, Vltavě, Sázavě, ve hvozdech Brdů, na severní Moravě a dalších místech.

TRAMPING
po vzniku osad přijal ATRIBUTY, dnešní JUNÁK je dodnes, k velké naší úctě, dodržuje.
Srovnáme-li JUNÁKY stojící čestnou stráž při některé příležitosti, zjistíte, že každý má na svém stejnokroji jen to, co si vydobyl pílí a schopnostmi. Každý odznak je na stejnokroji připjat přesně , každý z JUNÁKŮ přesně ví, jak se má kdy, kde- chovat...

Podíváme-li se na fotogalerie vojenských! výsadkových! veteránů, bývalých příslušníků ELITY vojsk ČSLA ? No ... byl jeden z velitelů VÚ 7374 Holešov, jehož oblíbené úsloví vstříc staršinovi roty znělo, že rota nastoupila jako " tlupa rozdrbaných trampů"- čímž TRAMPY značně znectil- nakonec i rotu. Bývali to skvělí VOJÁCI...
OSADA.

Měla přesný, ORIGINÁLNÍ NÁZEV, neoficiální, i nezaměnitelné jméno, voleného šerifa, vlastnoručně vyšitou vlajku, později "domovenku" na levém rukávu, přesně umístěnou půl stopy na levém rameni košile či bundy.

Přísně se rozlišovalo, zda šlo o příslušníka OSADY- ten měl na domovence zkratku T.O. /trampská osada/, nebo trampa samotáře...měl označení T.S. /tramp samotář/ a své jméno, zpravidla anglicky znějící.

Zavedena byla společenská pravidla:
Pokud potkal T.S. příslušníka, nebo příslušníky T.O. byl zpravidla pozván do osady, zde mohl být, jak dlouho chtěl. Poté si šel svojí cestou. Vznikla -li mezi nimi sympatie, vyměnili si adresy a byl zván na tzv. "výroční potlach", konaný každoročně. Byl spojen s různými soutěžemi, o kterých napíši později.

Jakmile se osada rozrostla, bylo zvykem, mít pro hosty místo, kde byl host ubytován. Od chvíle vstupu do OSADY však převzal všechen řád OSADY, při vztyčení vlajky a jejím spuštění stál na konci zástupu, by-li však šerifem jiné OSADY, stál vždy vedle šerifa "domovského".

Přísně byla dodržována hygienické pravidla, chování k vodě, vodnímu toku. Tolerovalo se umírněné pytláctví, pachatel nesměl být chycen. Nepytlačili se psi a kočky.

POSVÁTNÝM
byl OHEŇ- hranici zakládal jeden z nejstarších, podle přesně stanovených pravidel / vhodit do něj slupku/ ze salámu, nedopalek cigarety! bylo NEPŘEDSTAVITELNÝM ZLOČINEM!!
a osadní MUZIKA. Zprvu byla velmi oblíbená mandolína, později ji vytlačila kytara a další nástroje. Mnohé osady si složily písně svoje, dodnes je slyšíme už ale v hodně komerčním pojetí.

PŘEDSTAVA
dnešních mnohých dětí , že se na OSADĚ budou nudit a jejich jedinou zábavou bude mobil, byla v roce 1918, po vzniku první známé osady, do asi roku 1960, kdy jsme ještě mohli trampovat jako T.S., naprosto zcestná.
Od rána do tmy byl v osadě neustálý pohyb a ruch. Probíhala řada sportů, počínaje lukostřelbou, hodem sekerou, přenášení klád, hody oštěpem na dálku a cíl, nebo, zkuste házet krumpáčem na cíl!! musí se zabodnout! Hod nožem byl základem. Bezpečnostní pravidla se dodržovala "citem".

Málo kdo ví, že např. "volejbal" měl svůj základ v trampingu, stejně "nohejbal"- byl zván jako trampský fotbal!
Samozřejmě celý den ve vodě, plavání, potápění a hlavně KANOE!! Všechno se nosilo, na osadu se jezdilo zásadně vlakem!! zbytek pěšky!!

Podstatnou a zřejmě nejdůležitější vlastností TRAMPINGU bylo a stále ještě je, že NIKDY nebyl organizován a veškeré pokusy se tak stát, ztroskotaly. V odporu k organizaci bylo úmysl: každou organizaci uchvátí dříve nebo později stát, jako organizované násilí. Stát by začal představami úředníků sedících v Praze předepisovat, co se dělat má a nemá. byl by to KONEC SVOBODY.

V trampingu nejsou psána, ba ani dohodnuta "pravidla". Přesto jsou dána a uznávána.

Jedním markantním příkladem je úcta k OHNI. Chování v Přírodě.

Mladá generace už neví, že mezi skauty a trampy by nalezli významné české umělce, spisovatele.. Jaroslava Foglara, malíře, grafika , ilustrátora Zdeňka Buriana ...

Jméno
trampské jméno je odlišné od jména civilního. Jméno trampa nebo trampky se užívá výhradně na vandrech, při setkání v osadách, v lese, ve srubu...vždy jde o zkomoleniny anglicko- americko-kanadské. Je poměrně problém si najít jméno originální- rozhodně jsou obsazena např: Johny, Johnny, Bill, Palec, Savana, Dany, Abdy, Kendy, Mecky, Jerry, Čiko, Keny, Kiwi, Fred, Jimi, Pedro, Ferry, Galoš, Matur, Gaučo, Sally, Harry, Kim, Uragán, Fredy, Notor, Golem- jsou obsazena všechna jména zvířat počínaje Daňkem a konče Jaguárem.

Krásná jsou trampská jména dívek, trampek, slečen- ale i čarodějek či čarodějnic. Setkávali jsme se s : Konvalinkou, Schovankou, Mušenkou, Pirátkou, Sazičkou, Krasavicí, Kopretinou, Kozenkou, Kačenkou...

Závěrem stručná historie
Jak uvedeno výše, známe první osadu z roku 1918 - na Vltavě v místě zvaném Svatojánské proudy. Dnes se k ní lze jen potopit- je pod hladinou štěchovické vodní nádrže.

Měla jméno " Roaring Camp" - "Tábor řvavých", později, uznána za oficiální byla pojmenována jako "Ztracená naděje".

Bob Hurikán kniha " Dějiny trampingu".. ovšem, spíše román, nikoliv historická studie.

Kdo skutečně jednou vydá historicky cennou práci o českém trampingu??

zdroje: obecné popisy trampského života, vlastní prožitky zpracoval R/1


Fotogalerie:

Na snímku vidíte trampa samotáře /T.S./ s typicky bílým šátkem symbolizujícím svobodu v přípravě stravy- kotlík byl nedílnou součástí výbavy...

Jezdilo se i na "boudu".. ovšem pozor- v letech 1958-1960 z nichž snímek pochází, sloužili u SNB tzv. "okrskáři". Ti měli na starosti určitý úsek /několik obcí/ a dávali bedlivý pozor na děje v jejich "okrsku".

Spolupracovala s nimi převážná většina obyvatel. Riskovat na nádraží v "čundráckém" s nožem na opasku znamenalo, že jste mohli přijít o všechno- včetně peněz- nechal vám jen na cestu vlakem zpět..

Odvolání? k smíchu- stačilo poslat "hlášení" na váš občanský výbor, do fabriky, školy a měli jste "zaděláno" na další léta problémů...

Chlapec s kytarou ( trampské jméno Sing-) pozdější šerif osady někde ve východních Čechách- už jsem se s ním po nástupu do Holešova nikdy nesetkal).

Jeho tehdejší MAUD- přezdívkou LASSY, moje vybavení vidíte na batohu-

T.S. " "Rouvr"- zkomolenina ROVER -tulák.

TRAMP miluje vodu - dívka s dlouhými nožkami se chladila po náročném "nočním povídání"- přezdívka "FAY".

Na návštěvě v jedné osadě na Vysočině - rybník VIDLÁK - "předvádění...! exhibice.
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.181 sekund