Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: ZAJÍMAVOSTI.

ZAJÍMAVOSTI 03. říj 2022 16:23 #15362

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
PIVO..NEJEN K PITÍ!

R/4
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 20. zář 2022 16:36 #15330

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
16. září slaví Svátek slaví LUDMILA... světice.

Jak víme, zavražděna na pokyn Drahomíry ze Stodor. A to z důvodů politických - už v roce 921 (15.září).

Co víme p Drahomíře ze Stodor? co bylo vlastně v pozadí oné vraždy? Zkusme se vrátit někam do roku 890 do knížectví českého....

Drahomíra ...co přesně nevíme, kdy se narodila- kolem roku 890? nebo již roku 877???

Co víme přesně... byla manželkou českého knížete Vratislava I. - porodila čest dětí- zcela jistě Boleslava I. pravděpodobně i Václava... porodila také 4 dcery.

Původ: knížectví Stodoranů ( pro ty, kdož nedávali v dějepise pozor: Stodorané někdy Havolané byli pohanským kmenem Polabských Slovanů- kmenově náleželi k Luticům..pozn. redakce)

Exkurs:

Drahomíra byla stodarantskou princeznou. provdána byla ( pravděpodobně v roce 906 za Vratislava. A zde začal konflikt. Společně s manželstvím bylo povinností přijmout křest. Ovšem Polabští Slované se přijetí křesťanství bránili tím spíše, že ji Němci prováděli násilně.

Drahomíra byla zřejmě ženou pevných zásad, byla zarytou pohankou a křesťankou jen "jak když kdyby"...tuto verzi by zřejmě přijali nynější kriminalisté jako důvod k vraždě Ludmily, jíž bylo přijaté křesťanství vírou pevnou.. Úvahu potvrzuje i fakt, že v Braniboru, hlavním městě stodoranského knížectví byl po smrti Ludmily pohanský kult praktikován dlouho .

Co bylo dále:

r.921 zemřel kníže Vratislav. Drahomíra ještě za života manželova vychovávala jeho syny- Václava a Boleslava.

Kmenové shromáždění po smrti knížete rozhodlo (jak vyplývá z logiky věci) mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru a to tak, že Lidmila měla dále vychovávat budoucího knížete, ale Drahomíra jej mela státnicky zastupovat.

To by nebylo v podstatě ničím novým, kdyby do věci nevstoupil politický tlak doby; začala se přesouvat moc bavorského vévodství na Sasko...

r.921 bavorský vévoda Arnulf uznal královský titul Jindřicha I. Ptáčníka- tím uznal přesun královské moci do Saska.

Čechy v té době stály na straně Bavorska, znepokojeně sledovaly agresivní politiku proti Srbům- ale musely se rozhodnout, jakou politiku dále.

Dedukcí lze dovodit- že Drahomíra nadále prosazovala spolupráci se Saskem a to i s vědomím relativně nezávislého postavení Čech. Ludmila věřila nadále, byť oslabenému Bavorsku...

Vraždu Ludmily provedli "družníky" kněžny Drahomíry... jejich jména historie zachovala - Tunna a Gomeon.

Ve hře zůstal nedospělý syn, Drahomíra vládla jako regentka...ale již v roce 925 se moci ujal mladičký Václav, matku vykázal do "domácího vězení"- pravděpodobně na Budči. Obvinil ji z úkladů proti němu.. po čase se mohla vrátit, ale již bez jakéhokoliv podílu na vládě země...

Stíhala Drahomíru výčitka svědomí??? peníze měla, pokání učinila výstavbou kostelíka zasvěceného sv. Michalovi.

Zápisy středověkých legend:

....je pravděpodobné, že Drahomíra žila vedle svého syna Boleslava na jeho nově zbudovaném hradu (dnešní Stará Boleslav)

....je známo, že Drahomíra byla jako věrná Václavovi přítomna jeho zavraždění ve Staré Boleslavu v roce 935 (28.září)

.... je dochováno, že to byla ona, kdo se postaral o přenesení zavražděného knížete do kostela...

a také, že následkem toho byla "na řadě" a musela emigrovat někam na jich (Chorváty???)

Literatura:

Josef Kajetán Tyl- "Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové (1848)...

nově: 1.díl inscenace TV-"Pouť králů" (Drahomíra 1982) dostupné on-line..

Zdroje:

Ottův slovník, Praha: Ottovo nakladatelství, 2008 ISNB 978-80-796-8

TŘEŠTÍK , Dušan, Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin, Praha NJN 1997 ISBN 80-71106-138-7

poznámky ze studia Gymnázium Kroměříž...obecné znalosti českých dějin.

R/1
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 29. srp 2022 17:02 #15286

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Salman Rushidie...jak pochopit křesťanskou ideologií ISLÁM??

spisovatel je původem indicko- britským ...narodil se v indické BOMAJI.. z otcovy strany je původem z panďžábského Dilií...maminka je z Kašmíru....

Většina katolických, pravoslavných, husitských věřících nechápe..

.proč Rushidie napsal "Satanské verše" a poté se divil vyhlášené fatvě...:

Některé muslimské autority pokládají "dílo" za plánovité znesvěcené islámu, do té míry, že byla na autora Satanských veršů fatva.

Zkusme se na fatvu podívat blíže....

V islámu jde o nábožensko-právní stanovisko, (někdy dobrozdání)- to odůvodňuje nebo posvěcuje z pozic náboženských určité jednání, nebo politiku. Fatvu nemůže vydávat kde kdo- pouze muftí za použití základních pramenů islámského práva. Pro stručnost uveďme, je jím KORÁN.

Muftí:

je islámský sunnitský duchovní splňující mimořádně náročné podmínky- musí:

- mluvit arabsky

- znát teorii judikatury

- mít přehled o stavu země v oblasti sociální

- musí mít znalost společenských věd

- znát cíle učení Šaria

- musí znát "skutky proroka Mohameda

- a musí dobře ovládat platné právo...

Svého muftího mají k dnešnímu dni všechny světové muslimské komunity- je jich již více jak 70...mimo sunitských států mají tzv. "velkého muftího" (nejvyššího představitele) Francie, Austrálie a Slovinko. Česká republika dosud muftího nemá...

Vraťme se zpět k f a t v ě : její definici a druhům .

Fatva je vyjádření učence k významné politické, nebo celospolečenské události. Může být také odpovědí na konkrétní dotaz žadatele.

Pokud je žadatelem vyjádření státní moc, může fatva ospravedlnit některé činy politické.

Věřící si vyžadují fatvy jak v otázkách právních, tak i v životě každodenním- ve fatvě se dozví, jak mají tu kterou situaci řešit...

Struktura fatvy:

je dána strukturou- "dotaz-odpověď" a ukončena formulí- "Bůh to zná nejlépe.."

Od roku 1935 existuje Nejvyšší rada pro vydávání fatev; je ustanovena na univerzitě v al Azfar ( Egypt).

Představa, že se fatvy jednotlivých muftiů musí shodovat je mylná, existují dokonce fatvy protikladné.

Stejně je mylný názor, že fatva je výzvou k fyzickému odstranění konkrétní osoby!!! Vyhlášení fatvy nad Salmanem Rudsdiem byl případem krajním (stalo se v roce 1989 - ájatolah Chomejni )- druhým známým případem byla fatva egyptského duchovního Jusúfa al Karadávího- (vyhlásil v roce 2011 fatvu na Muammara Kadáfího..)

V sunitské větvi islámu je fatva vnímána jako doporučení, s šíitské části může být pokládána za imperativ..

V České republice proběhla svého času ( v lednu 2015) fatva vydaná Muhammadem Sálihem al- Mindžedou- zakázal stavbu sněhuláků .. odůvodnil to tak, že není dovoleno vytvářet sochy lidí, zvířat nebo čehokoliv s "duší"- dokonce ani formou hry...

Zdroj: slovníkové heslo fatva ( Wikislovník, DPA Salman Rushdie: Ein Leen mit der Fatwa. Die Zeit. Dostupné online.. vlastní překlad, upraveno, zkráceno, použita pouze ověřitelná fakta.. R/1

The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 25. srp 2022 18:23 #15274

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Běh s býky není jen nebezpečnou zábavou, učí se z něj architekti i inženýři

Zdroj: www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/byci-beh-...80937_zahranicni_cun

R/4
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 03. srp 2022 19:36 #15229

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Požár sledují americké i evropské družice. Podívejte se, co a jak vidí..

Některé družice na požár mrknou jednou za pět minut, jiné několikrát denně a některé sotva obden. I tak nabízejí mnoho dat, která sice umí plně vyhodnotit jen profesionál, ale v předžvýkané podobě si představu o požáru z vesmíru může udělat každý.

Zdroj: www.idnes.cz/technet/vesmir/pozar-ceske-...12338_tec_vesmir_nyv

R/2
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 26. čec 2022 16:24 #15207

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Starověký Řím slavil Neptunálie- svátky boha Neptuna.

Abychom unikli

poslednímu hektickému zpravodajství o situaci na východě Evropy, ponořme se na chvíli do jižní MYTOLOGIE, čistých, průzračných moří a bájí....

NEPTUN.

vyslovuje se : neo-t -yonn

původ. ŘÍM

role: vládce moří as zemětřesení

rodiče: Saturn a Ops

sourozenci. Jupiter, Oluto, Juno, Ceres a Vesta

manželka: Salacia

děti: mořské víly Rhode a Benthesicyme a mnoho dalších...

symboly: Trojzubec, kůň, delfín a býk...

V Řecku

je protějškem Neptunovým Poseidon.

Neptunova historie:

Starověký římský svět byl rozdělen (dnes bychom řekli "jurisdikcí")

poznámka redakce: právníci se učí, že jurisdikce pochází z latiny. Jüs" znamená česky "zákon" a "dictio" znamená "výrok"- v praxi to znamená, že je vymezena soudní nebo úřední pravomoc- tedy kdo a jak spadá do jejího rozsahu, nebo obvodu.

Právníci čeští užívají výraz "jurisdikce" při určování, kdo projedná nebo rozhodně tu kterou věc, ať už soudní, nebo "správní"- tedy např. "kde se skutek stal, nebo kde nemovitost "leží".. atd...

Složitější je to v právu mezinárodním...tam se rozumí většinou státy jednotlivé, ale v poslední době přebírá většinu rozhodování např. EU...

Mezinárodní právo

rozlišuje jurisdikci "územní" (pozor na dovolené- každý je podřízen moci státu, kde se právě zdržuje) ale i jurisdikci domovského státu- tehdy jí podléhá, i když právě není na jeho území!).

Existuje

jurisdikce mezinárodní- např: "Mezinárodní trestní soud" - řeží např." válečné zločiny" a nově "jurisdikce Evropské unie..

Jurisdikce

má své symboly (heraldice)- zde MEČ znamená moc světskou a " BERLA" je znamením moci duchovní...

zdroj: studijní materiály PF UK Praha a další právní... R/1

a zpět k Neptunovi:

Když

jurisdikce starověkého římského světa rozhodla o dělení mocí - ( kandidáty byli mimo Neptuna ještě JUPITER a PLUTO ) byla v úvahu vzata povaha kandidáta NEPTUNA- věčně špatně naladěného a násilného, navíc byl znám jako chlípník..). Stal se pánem oceánských vod a zemětřesení...

Neptun

nenechal na pokoji žádný závoj bohyň, mořských nymf ani žen "smrtelných". Toužil prý i po své sestře, bohyni Ceres, ta se před ním skryla přeměnou v klisnu... klisnu Ceres znásilnil a na svět přišla dcera- černá klisna... Odtud patří mezi atributy Neptuna koně a je uctíván jako bůh koní a a dostihových závodu známých co "Neptun Eguester".. zastával také funkci tzv. politickou - byl členem " dvanácti členného představenstva " Dei Consentes- 12 hlavních bohů a bohyň římského panteonu.

Panteon- poz.redakce- známe jej a navštěvujeme jej v Římě jako starověký kruhový chrám- původně byl zasvěcen všem bohům- od roku 609 jej již jej zasvěcen Panně Marii mučedníků ( Santa Maria dei Martírí-v některém z průvodců i Santa Maria Rotonda i zkráceně La Rotonda- najdeme jej ve čtvrti Pigna na "Piazza dělla Rotonda" ...

A jak to bylo na samém začátku?

Všechno začalo válkou. Válčícími stranami bylo obři GIGANTOMAŠI- Neptunův bratr JUPITER svrhl otce obrům a dělení mocí mohlo začít. SATURN se stal vládcem; ale JUPITER jej zabil... JUPITER dostal zpočátku oblohu, NEPTUN, jak již víme se stal vládcem moří a PLUTO putoval do podsvětí.

JUPITER bohem byl tak nejvyšším, vládl celé Zemi i obloze, NEPTUN se nakonec "usadil" ...oženil se prostřednictvím delfína s manželkou Salacií a zůstal v moři- PLUTO "vzal" předsednictví " posmrtného života.

Zdroj.... Starověké báje a pověsti...velmi upraveno, použity jej kusé údaje...

R/1


Nám to nedalo a pro dokončení jsme nastudovali ještě jednu část života NEPTUNA - aneb" Jak se Neptun oženil a co bylo potom... a závěr? kdo je vlastně bohyní našich slaných minerálních pramenů dnes?

R/1

Salacie.

byla ve starověké římské mytologii uctívána jako ženské božstvo moře- bohyně slané vody, předsedající hlubinám oceánu...než se stala manželkou NEPTUNA, byla krásnou nymfou, ztělesněním klidného a sluncem zalitého moře.

Bylo jasné, že nemohla uniknout pozornosti NEPTUNA. Ale byla i chytrou bytostí - sice si nápadníka, BOHA NEPTUNA vážila, ale také mohla být jen znásilněna- využila vhodné chvíle a zmizela nepozorována v hlubinách Atlantského oceánu...

Neptun

se chlapsky, bláznivě do ukryté Salacie zamiloval... a chtěl ji za "každou cenu"... jak velvyslance zvolil krále delfínů.. ten úkol splnil Salacia nakonec s Neptunem do manželství vstoupila.. a král Hlubin byl nadšen.

Odměna odpovídala splněnému úkolu - delfín putoval k JUPITEROVI na obluhu a najdeme je i dnes večer ( s dalekohledem) v dobře známém souhvězdí Delphinus.

Salacia

také nepřišla zkrátka- je korunována mořskými řasami, trůn sdílí s Neptunem, nebo jede na vycházku ve voze z perlové skořápky- tu táhnou delfíni. nebo mořští koníci, má královský šat a ve vlasech sítě...

Co matka

se osvědčila rovněž, Neptunovi porodila tři děti- dvě děvčátka však nedostala popularitu "bráchy" Tritona- jeho tělo tvořil do pasu člověk a zbytek? byl rybou...

V některých zemích je Salacia jmenována jako SALACHIA- zde je uctívána co bohyně pramenů, vládnoucí nad prameny vysoce mineralizovaných vod ("Zaječice..")...

Salacie

se dlouho v manželství netěšila, po mořských líbánkách se Neptun vrátil k obvyklému způsobu jeho nadměrné sexuální chuti...

Co navěky po NEPTUNOVI zůstalo...

ještě, než se oženil, byla j jeho blízkosti vyjimečně krásný mladá žena s nádhernými, splývavými vlasy barvy zlata. Měla mnohého nápadníka, ale než si stačila vybrat, NEPTUN ji znásilnil v chrámu Minervy (bohyně moudrosti)... to bylo i na ostatní BOHY příliš...jako trest za porušení základů posvátného chrámu bohyně Minerva proměnila Medusiny zlaté kadeře v jedovaté hady; od té chvíle. kdo na Medusu pohlédl, proměnil se v kámen..

Bylo, nebylo.

"Moudrosti" jsem čerpal z :"Příručky mytologie: pro použití škol, studentů umění a obecných čtenářů založených na dílech Petiscus, Preller, Wlckner. Murray,A.S.Asher: 1873 Oxfordská universita... volně dostupné- upraveno- nejde o historický pokus

R/1
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 20. čec 2022 16:49 #15189

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Protože je nyní "moderní" psát o Rusku, připojme jednu z pověstí, vázanou na hrad Hazmburk (také Házmburk).

Pověst Ruský poklad.

Povídá se, že byl pod hradem Házmburk zakopán vojskem po Napoleonově porážce v Rusku poklad, když se oddíly vracely zdejší krajinou zpět do vlasti. Jedna verze říká, že se poklad nachází na místě, kde k večeru padá stín Černé věže. Povídá se i o hrušce, poklad se měl nacházet tam, kam dopadal stín stromu o šesté hodině odpolední. Další verze říká, že je poklad zakopán na místě, odkud je vidět hrad a zároveň střechu hájecké myslivny...

Rok 1813 byl bouřlivý a naší krajinou táhla ruská armáda. Vyšší ruský důstojník ukryl plukovní pokladnu na místě mezi vrchem Jiřetínem a Házmburkem. V místech, odkud není vidět nic jiného, než dvůr v Hájku. Na pokladnu byl podle pověsti položen mrtvý kozák. ten ji dobře střeží, aby poklad nemohl vykopat nikdo nepovolaný.

Něco pravdy na pokladně nejspíš bude, protože prý někdo z pozůstalých zmiňovaného důstojníka požádal knížete Františka z Dietrichsteinu o prozkoumání místa. ten nechal kopat a pátrat po pokladu...

Zdroj: čs.Wikipedie - historie hradu Házmburk, materiály z místa, osobní návštěva před lety- nádherný zážitek, tehdy byl výstup s poměrně velkým převýšením, ale stál zato...

R/1
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 19. čec 2022 18:02 #15186

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
STAROČESKÉ MÍRY A VÁHY..


r/4
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 17. čec 2022 16:19 #15176

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Čtrnáctý červenec ve Francii má svoji předehru v obrovských ohňostrojích ze 13.7 na 14.7.

Proč?

Vzpomeňme my, dříve narození, na učebnice dějepisu pro osmé třídy ZDŠ.

Obrovská pevnost uprostřed Paříže, hřmící děla na vysokých hradbách drtící útočící francouzské měšťany, dlouhé žebříky, po nichž se šplhají stateční obléhatelé a komentáře .. dobytí Bastily mělo být vznešeným cílem! osvobození politických vězňů úpících v temných kobkách Bastily...

Pravdou je,

že k revoluci a svržení královské moci došlo. Také je pravdou, že revoluční vůdcové Marat, Robespierr, Danton ani Saint -Just pomníky ve Francii nemají. Zůstalo na nimi asi 2.000 000 mrtvých ... tvrdí známý francouzský historik Pierre Chaunu /poznámka redakce...byl to historik, vysokoškolský učitel, Francouz - specializoval se na španělskou Ameriku, sociální a náboženské dějiny Francie v 15-18 století, nábožensky protestant../ ,

pravdou také je

že první násilnou akcí "Francouzské revoluce" bylo ustavení tzv":

výboru lidu" , že byl ještě před 14.července 1789 vypleněn klášter, dobyta kasárna v pařížské Invalidovně, kde vzbouřenci získali zbraně a ?....

Ráno dne 14.července 1789

se shromáždil před Bastilou dav vzbouřenců označených odznakem revoluce "kokardou" francouzsky "Cocarde tricolore"...

(víte, jak se kokarda "narodila?" -- ve francouzských materiálech lze nalézt příběh:

...dva dny před útokem na Bastilu, vyzval revoluční francouzský novinář Camille Desmoulins Pařížany, aby se "bojovníci za svobodu" označili viditelným znamením. Jeho návrh , aby šlo o barvu zelenou (barvu naděje), nebo modrou (barvu americké revoluce a symbol svobody) byl zamítnut- barva byla barvou králova bratra, hraběte z Artrois ( později se stal králem Karlem X.)

Předešlý den 13.července 1789:

založili občané Paříže tzv. "občanskou milici". jejím úkolem mělo být udržení pořádku- milice dostala znak "moci" v barvách tradičního pařížského znaku- červené a modré... (pomiňme další události kolem kokardy-jen připomeňme, že tříbarevná kokarda se stala symbolem revoluce (1792), přidána byla barva bílá a její barvy reprezentovaly tři stavy francouzské společnosti: modrá: duchovenstvo, bílá: šlechtu a červená "stav třetí" proletariát.

15.února 1794

byl vydán zákon, který barvy modrou, bílou a červenou stanovil barvami francouzské státní vlajky.

Exkurz:

V srpnu 1789 vypukla revoluce v Itálii (sympatizanti s francouzskou revolucí) začali používat kokardy ze zelených listů ( prvotní kokarda Camille Desmoulinse) a vznikla kokarda italská- červeno-bílo-zelená... (poznámka redakce).

Ráno 14.července 1789

několik tisíc pařížských vzbouřenců přitáhlo před hradby Bastily.

Bastilu

hájila posádka několika desítek převážně vojenských invalidů. Velitel posádky se mylně domníval, že vzbouřence uklidní stažením děl z palebných pozic, spuštění padacího mostu včetně otevření brány...

Dav

začal Bastilu rabovat, poničil vzácný pařížský archiv, posádku beze zbraní ubil, veliteli uřízl kapesním nožem hlavu, byla poté nabodnuta na kopí a tak táhl "vítězný průvod Paříží"... na ramenou byli neseni "osvobození vězni"- bylo jich celkem sedm- žádný z nich politický...

4 vězni byli padělateli peněz, 2 duševně choří (po ukončení průvodu "pochodovali do blázince") a jeden pedofil, uvězněný na žádost vlastní rodiny...

Paradox:

osvobození vězni údajně protestovali; ve vězení se s nimi zacházelo slušně a navíc, měli relativně slušnou potravu; o takové se hladovějící Paříži mohlo pouze zdát..

Tedy:

co jsme se v osmých třídách učili o něčem historickém, převratném, epochálním???

R/1

Zdroje: asi 23 nejrůznějších odkazů. referencí, článků včetně čs, WikipediE, našich učebnic let šedesátých min.století, fr.Wikipedie- volně zpracováno...R/1
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 11. čec 2022 17:04 #15155

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
ČESKÁ RČENÍ..

r/4
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.238 sekund