Aby nás Pán...

při rozumu zdravým zachovati ráčil... budeme namísto těžko prověřitelných, často protichůdných, stresujících zpráv zveřejňovat v nepravidelných intervalech Sbírku výpravných básní  veteránského básníka- příslušníka VÚ 7374 Holešov, desátníka v záloze Karla BENDY. (1963/1965/

Ve které rubrice a kdy, našim čtenářům sdělíme...

Ukázka :

 

        Jarní den.

Ranní mrazík přírodu zlobí,

lechtivé sluníčko vychází.

zbytky sněhu pomalu tají,

v klokotavých potůčcích,

vodu odvádí.

 

Sluneční svit svítí,

nad zimou vítězí.

 

Prvosenky jarní na svět vyráží.

Trávu je slyšet růsti, mládí na louky vychází,

volá je čas lásky k milování.

 

Vůkol kolem plno jarního kvítí,

kvetoucí stromy, jak nevěsty v květech jsou,

včelky je opylují, v sladký med je mění.

 

Zpěvy ptáků v trylkách touhu volají,

hnízda ptáčatům staví.

 

Jaro květem dýchá.

Příroda k úrodě se chystá.

 

Karel BENDA,  EDICE BÁSNÍ VĚNOVÁNO RODINĚ.

--------------

 

 

 

Psí volání letní touhy...intermezzo

napsáno místo zpráv o zdražování, úpadku, dopadech raket a bomb...příběh bez splihlých  fanglí,   skutečný, prostý-  i psi mají své starosti...

Na začátku  příběhu letního bylo nešťastné dětství psího křížence s převahou vnějších znaků vlka....

Zatím co svobodný vlk sděluje své pokyny, přání či touhy v měsíčních nocích nedozírných plání...prožil náš  hrdina své dětství v železné kleci psího útulku... opuštěn všemi, bez lásky, pohlazení, volností běhu po louce plného kvítí. Zůstala mu pouze miska se psími suchary a miska s vodou....

Ale,

stejně jako na člověka usměje se tu a tam štěstí... bojácně vyšel ze železného vězení, připevněn na vodítko do prostoru plného neznámých psích vůní nebo pachů.

Namísto klece dostal chalupu s rozsáhlou zahradou, laskavými hospodáři a jako bonus, několik kamarádek původu kočkovitých; ty na "přivandrovalce" zpočátku vytahovaly drápky- ale nebyl na ně zlý, jídlo jim nekradl, ani na ně neštěkal- tak se  nakonec přišly podívat, jaký oběd nový příslušník rodiny "Bodík" dostává- a zjistily, že je  TO docela k jídlu...

Bodíkovi se dostalo i něco navíc- jeho "pánečkem" se stal vysloužilý paragán, tvrdý chlap- ten mužství nového "povolance" tvrdě na "paničce"-  jasnořivě  předvídající blízkou budoucnost-  uhájil..."žádný veterinář, Bodík zůstane chlapem..."

A bylo JARO.

Blatouchy na březích Labe se změnily ve třpytivé dukáty, stejně zlaté pampelišky ve chmýří, hledající nový domov... 

Ale:

Za vysokým drátěným plotem oddělujícím stavení sousedů se procházela, od samého počátku povýšeně, nevnímající  pobudu přivandrovalého odněkud z "útulku", psí dáma. S rodokmenem, pravidelně česaná; čekající na stejně vznešeného ženicha.

Bodík ji nejprve pozdravil radostným štěknutím, pozornosti se ale nedočkal...

Přišel poslední týden měsíce června.

Pan Vančura červen miloval a červen miluje lásku. 

Jedné noci ucítil Bodík dosud nezvyklou vůni. Zmocnil se jej, stejně jako vojína na opušťáku, zvláštní nepokoj. Na verandě, kde má letní ubikaci "pod širákem", vydal své první "vlčí volání"... nesetkal se s pochopením-  ani u vlastní rodiny, ani u psí slečny...

Máme výpověď Bodíkovy  paničky... ( přímé svědkyně)- ta musí mluvit jen pravdu, ničeho nezamlčet...)

...vytí našeho Bodíka je něco jiného, než když vyje vlk někde na široké pláni, nebo na skále nad hlubokým kaňonem,  kde teče dravá řeka a jeho hlas doplňuje zvuky divoké přírody...

jinak zní na zahradě mezi domky, pod otevřenými okny spáčů, kteří po dusném letním dni konečně k ránu usnuli...

vytí se nese daleko a hlas našeho Bodíka se vypracoval do formy operního pěvce. Zavřít "pěvce "není kam "obzvlášť - láskou týraného samce." Nevidí, neslyší ani na slova konejšivá, ani na výrazy  nepublikovatelné .

Po hodině "ranního zpěvu" jsem to již nevydržela, vzala mu hlavu do klína; tiše plakal... ale ta chvíle byla krátká, dokonce jsem nabyla dojmu, že mi spílá.

A páníček?

... zbaběle zalezl do své "trucovny" s pocitem, že se "jej" to netýká... Tedy "resultát"! 

Mají to u mne spočítané, oba.. !!!

Je červenec.

Vykročil na svoji cestu klidně a rázně... my zůstáváme v onom příběhu co porota:

Vinen? nevinen? pokud ano kdo a v jaké míře... a jaký čeká trest?

Ach ty LÁSKO...

----------

Zpracováno z příběhu 7.roty Mělník- R/7, R/1

 

3.července 2022 A

Vzpomínka na důstojníka duchovní služby přinesla do redakce udivenou poznámku jedné za našich čtenářek.. československé jednotky ve Velké Británii měly i jinou strukturu, než letectvo??

Připravili jsme stručný přehled, analýzou různých zdrojů a informací, především ale materiálů "Roty Nazdar", v příštím týdnu ji přineseme... Československá armáda ve Velké Británii ve 2.světové válce byla velká a významná..

R/1

Redakční sdělení.

Kdo jste nahlédli na web KVV Prostějov- fotogalerii, mohli jste spatřit také "pochodníky" ve stejnokroji ČSLA s tmavě modrými barety. Ano, příslušníci českých leteckých sil- ale co značí rukávové označení s číslem 215?

21.základna taktického letectva "Zvolenská" Čáslav.

Úkol: 

Zajišťuje v rámci Vzdušných sil AČR ochranu vzdušného prostoru České republiky.

Zapojena: v aliančním systému NATINAMDS a Na POSY PVO ČSR.

Zajišťuje: pokračovací výcvik pilotů taktického letectva.

Členění: 

-velitelství

-štáb

-21.letecké křídlo

Bojové uskupení:

-211 a 212 taktická letka

- 213-výcviková letka 

-214 - letka oprav letecké techniky

Podpůrné jednotky:

-215 letka zabezpečené

-216 letka logistické podpory

Velitel:

pluk. letectva Ing. Petr Tománek

Zdroj: obecně dostupné informace ČSLA

R/2

--------- 

 

3.července 2022

r.1844 Liberec- dělníci rozbíjí stroje v přádelnách vlny.

r.1866 Hradec Králové - Prusové poráží "na hlavu" Rakouskou armádu...

r.1897 se narodil Heliodor Prokop Píka - československý voják a legionář. Významný zakladatel zahraničního československého odboje, po roce 1948 oběť poválečného justičního zločinného spiknutí...

r.1898 první český hraný film "Dostaveníčko ve mlýnici" trvalo jednu minutu. Natočil jej průkopník české kinematografie Jan Kříženecký.

r.1938  X. všesokolský slet byl pojat co "národní manifestace" Sokolů před nastupujícím nacismem.

r.1945 schváleno vysílení Němců z Československa.

r.1962 problematický novinář Vladimír Škutina ( usvědčený ze spolupráce s StB) je poprvé poslán do vězení za urážku hlavy státu...dnes může na prezidenta republiky plivat kdejaký pisálek za těžké peníze ..

r.2007 zemřel český vojenský duchovní František Anicet PETRUŽELA...

František Anicet Petružela byl českým vojenským duchovní.

K Bohu se vrátil 3.července 2007 po strastiplné cestě... v roce 1931 vstoupil ke kapucínům a přijal řádové jméno Anicet. Filosofii vystudoval v Holandsku, teologii v Olomouci. Na kněze byl v Olomouci vysvěcen 29.června 1939. Nastoupil k dalšímu studiu v Římě, na francouzském konzulátu se přidal k čs. odboji. Podařilo se mu přejít do Francii krátce před uzavřením francouzsko- italské hranice. Včleněn do československé samostatné obrněné brigády. (11.6.1940). Po francouzské porážce se mu podařilo dostat se do Anglie, zařazen byl do 1.pěšího praporu československé samostatné obrněné brigády.

1940: v hodnosti podporučíka duchovní služby byl přidělen k Náhradnímu tělesu pro službu u brigády.

1945: povýšen na nadporučíka duchovní služby. Sloužil až do 10.května 1945 v obléhání německé posádky v Dunkergue- do Československa se vrátil až 12.května, spolu s obrněnou brigádou...

1946:- přešel do civilu, stal se představeným kapucínského kláštera v Zákupech a administrátorem zdejší farnosti- 9.června 1949 přes zákaz státní správy přečetl pastýřský list biskupů s názvem " Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky"...

Odsouzen za trestný čin "pobuřování proti republice" po odpykání trestu se již k duchovní službě nevrátil-do duchovní služby mu nebylo umožněno se vrátit.. v roce 1968 byl laicizován, na jeho žádost mu Ř´m povolil církevní sňatek. Žil s manželkou v Olomouci, cestoval a přednášel na Palackého univerzitě v Olomouci...

Glosa: "laicizace" znamená "odstranění z vlivu církve"  (pozn.redakce)

Zdroj: čs. Wikipedie, upraveno, zkráceno R/1

----------

Poznámka: ... přišlo pravé léto a nimi večerní posezení pod hvězdami.. nejedeme-li ráno autem a chceme-li si vychutnat tropickou chuť, naučme se připravit kubánské MOJITO - ve Zlíně jej připravuje profesionálně pan Petr Slovák, mimo jiné šéf skvělé pivnice Pod lipou - výborně ošetřené pivo, zahrádka a skutečné obrovské, kvetoucí lípy.. recept zveřejňujeme v Magii  chutí... 

----------

R/1