9.prosinec 2022

r.1437 prchal král Zikmund z Čech .../ pro nás Husity "Liška ryšavá/... poradně nechal zavraždit Mistra Jana HUSA...  a zemřel ve Znojmě, s ním vymřel celý rod Lucemburků, jenž vládl Čechům poctivým-  celých 127 let!!!

r.1828 arcivévoda Rudolf Jan, arcibiskup olomoucký, bratr císaře Františka I., založil první železárny v zemích českých- stalo se ve Vítkovicích..

r.1920 policie a četnictvo po neúspěšném puči marxistické levice obsadili Lidový dům (Praha); bylo a tam a dosud je ústřední sídlo strany sociálně demokratické.

9.prosince 1889 v  Přerově se narodil česko- německý námořník, revolucionář, účastník vzpoury rakouského námořnictva v Boce Kotorské- začala 1.února 1918-

František RASCH

Popraven byl 11.února roku 1918 v Boce Kotorské....

zdroj: čs.WikpediE upraveno R/1

---------

JAROSLAV FAGAN - SPOMIENKY VII.

Spomienka na Honzu T I S O V S K É H O - pokračovanie.

Jeden z veľmi dobrých zážitkov z vojenského života bola i účasť výsadkového vojska na prehliadke 9. mája 1952, kedy sme pochodovali pred najvyššími predstaviteľmi štátu, pred prezidentom a najvyšším veliteľom ozbrojených síl s. Klementom Gottwaldom v Prahe na Leteňskej pláni.

Nacvičovali sme poradový krok v útvare a mali sme bežné výsadkové oblečenie, červené barety, kanady a všetci sme mali výsadkové samopaly. Keď sme prechádzali popri tribúne s najvyššími predstaviteľmi, tak sme krok dokázali v kanadách tak hlasite prejaviť, že nás bolo lepšie počuť, ako pešiakov v bagancoch zo cvočkami.

Honza Tisovský i s ostatnými dôstojníkmi i tu zinkasovali pochvaly za bezchybný výkon.

Vo voľnom čase počas príprav som tu v Prahe navštívil i moju priateľku a priateľku Milana Recha , Irenku Drlíčkovú, pozdnejšiu Milanovu manželku, ktorá tam slúžila v armáde ako spojovateľka v poddôstojníckej škole v regiónu Veľkej Chuchli. Irka Rechová potom celý život pracovala v armáde. Toto naše priateľstvo trvá až doteraz.

Fotogalerie Jardy Fagana:

Irena Drlíčková - Rechová

Milan Rech

 

připravily R/7 a R/2

Pozn.redakce: 

Spomienky Jaroslava Fagana budou postupně přesunovány do rubriky UDÁLOSTI/ NA KOHO JSME (NE)ZAPOMNĚLI.