26.ledna 2021 A

Citát.

" Válku nevyhraješ tím, že zemřeš za svoji vlast, válku vyhraješ tím, že donutíš tvého hloupého nepřítele zemřít za svoji vlast."

Douglas Mac Arthur:

narozen roku 1880  Arkansas- pětihvězdičkový generál armády Spojených států amerických. také polní maršál filipínské armády.

Otec- americký důstojník, nositel nejvyššího vyznamenání- Kongresové medaile.

Syn- r.1998 nastoupil na "United State Military Academy ve West Pointu. S vynikajícím prospěchem vyřazen jako podporučík ženijního vojska. 

Služba Filipíny, (ženijní vojsko), Panama a USA. Pozorovatel rusko-japonské války v Tichomoří. Kratší dobu sloužil jako vojenský pobočník presidenta Thedora Roosevelta.

První světová válka- nasazen ve Francii (americké vojsko), 1916- náčelník štábu 42.divize. Od roku 1918 -1919 divizi velel.

1919-1922 ředitel  vojenské akademie ve  West -Pointu- do roku 1930 služba na Filipínách, poté jmenován náčelníkem štábu americké armády. V roce 1935 se vrací do velitelské funkce na Filipíny... v roce 1937 odchází na vlastní žádost do výslužby.

1941 povolán do služby, opět na Filipíny- připravit obranu proti Japoncům. K obraně Filipín dostal nedostatečně vycvičené vojáky, Japonci zahájili úspěšný nástup, Arthur se musel stáhnou na poloostrov  Battaan- odtud jej povolal prezident USA zpět, krátce nato (květen 1942) spojenecká vojska kapitulovala...

Douglas MacAtrhur  slíbil, že  se  pro svá  vojska vrátí.

Velení americké armády generála Douglase Mac Arthura společně s admirálem  Nimitzem pověřilo osvobozením Tichomoří.

Začali používat, do té doby neznámou,  taktikou žabích skoků... taktika spočívala v obcházení míst s vysokou koncentrací sil , poté rychle zničil jejich zásobovací centra.

1944.

"Vyčerpávací"  taktika přinesla úspěch. Japonsko v té době nemělo dostatek námořních sil k zabezpečení nezbytného materiálu a zásob. Dopravní flotila byla silně decimována americkými ponorkami i povrchovými plavidly. Douglas Mac Atthur se vrátil na Filipíny, vylodil se přesně v místě, odkud musel v roce 1942 odejít... Na výložkách mu přibyla pátá generálská hvězdička...

2.září 1945 v Tokijském zálivu na vlajkové lodi USS Missouri ( BB63) společně s admirálem Nimitzem- japonskou kapitulaci.

Ukončením války by  Douglas MacArthur  nadále ve funkci generála okupační armády USA a generálem OSN na korejském poloostrově.

Do nebe generálů vstoupil v roce 1964.

Armádní, pětihvězdičkový generál Douglas Mac Arthur byl VOJÁK!

---------------------

V americkém pojetí  byl ztvárněn v životopisném filmu  Generál Mac Arthur, zcela jasnou postavou Gregory Pecka - film režíroval Joseph Sargent.

Zdroje:

SKŘIVAN Aleš Jr. Japan on the Way to Demorcy ....2007... dostupné online ISBN 978-80-7308-208-6 , také Životopis D.MacArthura na válka.cz...

volně zpracováno R/1 

 

25.ledna 2021 A.

Proč náš web www.svvz.cz ?

proč připravujeme dlouhodobou přípravu na den 1.9.2021 - šedesáté výročí vzniku 7.výsadkového pluku zvláštního určení 1961/1969 Holešov?

Sáhli jsme, naší redaktorkou paní Olgou Friedrichovou , (R/7) ... po básníkovi excelentním:

 

Únava na nitrech leží.

A touhy bezmocné, plané.

Korumpovaná srdce

a duše korumpované.

Kdo energii uspal,

kdo stavbu snů stále boří?

A ničeho už není,

co ještě září a hoří?

Zášť, láska, klad a zápor,

jak matné světélko bliká.

PŘEVZALI JSME TEDY PRAPOR

OD MDLÉHO PRAPOREČNÍKA!

Viktor DYK. Mělník.

 

Svátek slaví MILOŠ.  /K /.

Ve Zlíně excelentní sportovní střelec, oblíbený v kolektivu - jak bychom mu dříve napsali do" kádrového posudku" , milovník "chladných zbraní"...

-------------

BLAHOPŘEJEME!

MILOŠ je jméno slovanského původu ve významu "milovaný"... lze najít i  význam "Miloň" ,asi spíše ve středověku, nebo Milouš..

.použil jej pan Zdeněk Jirotka v nádherném  románu "SATURNIN"- též na obrazovkách TV.

/ Také byl jméno "Milouš" přiřknuto spíše k pohaně  generálnímu tajemníkovi KSČ Miloši Jakešovi /..

Dalšími nositeli byli například:

pan Miloš NEDBAL, skvělý herec, pedagog,

Miloš KOPECKÝ, skvělý herec ,

Miloš Nesvadba, herec ,

i pan prezident Miloš  Zeman...politik.

R/1

------------

Nastudovali jsme:

- poměrně rozsáhlou studii o Pavlu z Tarsu- jedné z nejdůležitějších biblických postav- dodnes ústřední postavou (vztahem) katolíků k Židům...

 

R/1

 

24.ledna 2021 A

Vzpomínáme VOJÁKA - Jana  SYROVÉHO.

Jan Bohumír SYROVÝ se  narodil 24.ledna roku 1880 v Třebíči.

Československý armádní generál, příslušník a velitel Československých legií v Rusku, předseda československé vlády v období "Mnichovské dohody-22.09.-30.11.1938"... Československý národní hrdina.

I.světová válka: dobrovolník  v ruské armádě.

Vyjimečné vojenské schopnosti, postoupil do hodnosti důstojníka. V boji u Zborova přišel o pravé oko. Osvědčil se jako průzkumník. Z Ruské armády přešel jako velitel československých legionářů  v Rusku a a všech proti bolševických vojenských sil na Sibiři. Povýšen do hodnosti generála. Do Československa se vrátil jako respektovaný národní hrdina.

Zařazen jako zemský vojenský velitel.

1924 podnáčelník Hlavního štábu.

1 ledna 1925 -náčelník Hlavního štábu československé branné moci.

1927- povýšen do hodnosti armádního generála.

1933- náčelníkem Generálního štábu se stal generál Ludvík Krejčí- generál Syrový byl jmenován generálním inspektorem československé branné moci. Funkce se ale pojímala spíše jako reprezentativní - vyvolala spor o kompetence mezi oběma generály.

1938.  Hodnocení  generála Syrového k obraně státu byla skeptická. Známe-li vojenské materiály z oné doby obavy generála Syrového lze pochopit. Jedním z argumentů bylo i národnostní složení armádního celku- republika měla cca 3 miliony německých obyvatel, brannou sílu z nich z Němců, Maďarů... byla poměrně slabá letecky- v mělké linii obrany...

21.září 1938  byl  přijat německý požadavek na postoupení pohraničních území s převahou německého obyvatelstva Říši. To vyvolalo silné emoce, před Pražským hradem se shromáždil dav skandující: " Dejte nám zbraně, nebo Syrového".

Pan prezident Edvard BENEŠ v tu dobu spal...generál SYROVÝ tedy před dav předstoupil, uklidnil situaci a dav se rozešel. Následující den vláda odstoupila.

Generál Syrový vydal v oné době projev k národu.. /část.../

"Prožívám nejtěžší chvíle svého života, neboť plním nejbolestnější úkol, nad kterým lehčí by bylo zemřít. Zůstali jsme sami. Měli jsme volbu mezi zoufalou a bezvýslednou obranou, která by znamenala nejen obětování celého dospělého pokolení, ale i žen a dětí. A mezi přijetím podmínek, které v bezohlednosti jsouce položeny po nátlaku bez války, nemají příkladu v dějinách."

1945.

Generál Jan Syrový se po celou dobu okupace neangažoval. Ani na straně okupantů, ani v domácím odboji.

14.května 1945 byl zatčen, odsouzen na dvacet let odnětí svobody, ztrátě hodností a práv občanských. Vydání tvrdého rozsudku zavinily  dvě  okolnosti: splnil, jako VOJÁK rozkaz vydaný mu přezidentem Háchou- v oné době vrchním velitelem branné moci (březen 1939) a to, že si při vstupu na Pražský Hrad podal ruku s Hitlerem...

1960 - všeobecná amnestie - vězen Jan Syrový je propuštěn na svobodu. Zlomen, dle jeho názorem trestem nespravedlivým. plnil, jako VOJÁK, rozkaz svého nadřízeného...

Zdroje: encyklopedie Jan Syrový, řada novinových článků, vlastních poznámek- upraveno, částečně použita český Wiki. ( citace projevu k národu..)

R/1

Vidím snahy roztříštěné,

slyším hesel pustou směs,

duchů proud  se různo žene,

smetá dnes, co včera vznes´,

každý hlásá nové zvěsti,

každý jiné dráhy klestí,

každým jitrem nový vůdce

vstává s rušnou družinou---

kéž by raděj´všechny ruce

v houšť se shlukly družně spjatou

za velkou, za všem svatou,

za myšlenku jedinou!

 

Slyším rozlícenou vádu

o svobody podstatě,

o budoucím lidstva řádu

po křivd mrzkých rozvratě,

zatím co nás všechny kruší

dál jho dne ke dni tužší,

na vše naše práva pline

a v nás deptá lidskou čest---

Mlčte, všechny snahy jiné,

před tou jednou , nejdávnější,

nejnutnější, nejhlavnější:

nejprve z jařma šíji vznést!

 

Když se probral z omráčení

ujařmený vrahem děd,

v prvním hlavy povztyčení

k této hvězdě upjal hled,

k ní se našich  otců zraky

stále pjaly skrze mraky,

z dětství všechno naše snění

kles z vlastní vůle hloub a hloub.

Do propastí se slepě vrhá,

má na nic pohraniční sloup.

 

Vlast nemění se ze dne na den

a sloup ten nesmí být kladen

jen pro nic za nic  sem a tam.

Hranice posvátný jsou pojem.

Chránit se musí mírem, bojem.

Bez stálosti jsou klam a mam.

 

Stojíte u nich v zamyšlení.

Zvláštního na nich pranic není.

A přece hledíš na ně  sniv:

Tvé vlasti osud na nich visí,

 a  píd ˇ-l i půdy nebrání si,

nebude národ zítra živ!!!

Písně otroka. Svatopluk Čech.

Připravila paní Olga Friedrichová R/7 ke vzpomínce na dramatické chvíle let 1938/1945.

--------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

23.leden 2021

23.leden 2021 zasvětíme legendě zlínského zemědělství, politické polistopadové oběti roku 1989/1990 panu  doc. Ing. Františku ČUBOVI CSc. narodil se 23.ledna 1936 v Březové /okres ZLÍN/.

František ČUBA.

český agronom, pedagog, předseda nejúspěšnějšího zemědělského podniku v Československu do nástupu prezidenta Václava Havla. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. fakulta provozně - ekonomická. Řadu let působil v České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. V roce 1963 byl zvolen předsedou JZD Slušovice. Z malého JZD jej změnil do roku 1990 v gigant s obratem několika miliard korun.

Zavedl nové prvky řízení, hodnocení pracovníků, stimulační faktory- seberalizační, hmotné zainteresovanosti, morálního ocenění, radosti z vlastní práce.

1989.

JZD Slušovice v té době pod názvem Agrokombinát SLUŠOVICE dosáhlo obratu 7 miliard korun, vlastního zisku téměř 850 milionů Kč. V oné době byl AGROKOMBINÁT Slušovice  na čele zemědělské produkce v oblasti. Jeho přínosy do státního rozpočtu, sociálního pojištění a důchodu byly nezměřitelné.

Dne 21.srpna 1990:

řečník Václav Havel v projevu na  Václavském náměstí v Praze řekl

"Za vším se skrývají chapadla neviditelných mafií, které se snaží kšeftovat s majetkem, který jim nepatří, ustavují podezřelé akciové společnosti a hledají cesty, jak bezpečně ulít nelegálně získaný kapitál. Krajně temné slušovické nitky nenápadně prorůstají celým našim potravinářstvím."

Ing. František ČUBA z funkce předsedy AGROKOMBINÁTU  odstoupil.

Za několik let poté byl Ing. František ČUBA  účelově !  trestně stíhán, okresní soud ve Zlíně mu dokonce uložil nepravomocný trest odnětí svobody na jeden rok, který podmíněně odložil, odvolací soud uložený trest zrušil a Ing. Františka ČUBU v celém rozsahu žaloby zprostil!

Zprošťující rozsudek : vynesl soudce JUDr.Ivan HOLÍK , státní zástupce JUDr. Jiří Vlasatý - státní zastupitelství Zlín,  prohlásil, že podá odvolání... neuspěl, chlapec...

Ing. František ČUBA přednášel na vysokých školách i v zahraničí, ukončil svoji kariéru jako Senátor, těžce nemocen se funkce vzdal.

Ve věku 83 let odešel  "tam" kam jen ptáci mohou.. neodešel z naší úcty a vzpomínek.

Z vlastních osobních setkání. projev Václava Havla lze nalézt v archivu wev.archive/web...

R/1

Jindřich Plachta -komik.

"Já neříkám ani tak, ani tak- kdo se ve mně vyzná..."

Na témže náměstí jsme dále slyšeli: