24.červen 2024

Svátek slaví JAN.

Statistiky je druhým nejčastějším jménem českým. Pochází z hebrejského Jochanon, znamená "Hospodin je milostivý"

Čeština často přechází do domáci podoby Honza, německé zdrobněliny Hans... nalézt by bylo možno i v slovanské podobě Ján  (svatojánský)...

Jméno Jan je populární mezi papeži, užívalo je celkem 23 z nich, navíc dva "vzdoropapežové" - dva papežové přijali jméno Jan Pavel.

České pohádky , zda právem či nikoliv, často používají jméno Honza k označení  lenivých povalečů profitujících z laskavostí matek...

-------------

R/1

Mimořádná zpráva A

do náručí Pána se vrátil dlouholetý varhaník  kostela sv. Mořice  a sv. Jana Křtitele v Kroměříži 

 František MACEK  MgA,

dirigent, sbormistr, skladatel a pedagog....

Modlíme se za jeho duši.

----------------------

R/1

a zpět k Praze...

dle oficiálního sdělení KVV Prostějov se pietního aktu k uctění památky HRDINŮ protinacistického odboje dne 18. června 2024 zúčastnilo 12 příslušníků KVV Prostějov pod vedením předsedy pana gen. Páleníka,, 6 příslušníků KVV Holešov pod velením  npor. J. Bartoška,4 příslušníci KVV Olomouc a 3 příslušníci KVV Brno.

Za  SR se zúčastnili veteráni Ladislav Hreha a Josef Tuček. 

Za naši redakci 2 redaktoři : paní Olga Friedrichová a veterán Milan Friedrich. Poskytli fotomateriál pro KVV Holešov z našeho archivu,

Pietního aktu  se nezúčastnili členové spolku Vl. Maděry Zlín i když na pietní akce  obdrželi opět v letošním roce od Zlínského kraje  30.000 Kč (třicet tisíc Kč).

V době, kdy existoval Klub výsadkových veteránů Zlín, řízený pplk.Fr.POSPÍŠKEM , se akce účastnil KLUB v počtu desítek členů...

zdroj: 

Rada Zlínského kraje 0382/R10/24 s c h v a l u j e

 -------------

R/1

23.červen 2024- ARMYFEST

Kroměříž....

největším zážitkem  bylo setkání s manželi Řezníčkovými Čech pod Kosířem---příští měsíc slaví 60.let společného soužití!!!!! 

B l a  h o p ř e j e m e !!!

R/1. R/2