26.leden 2022

26.ledna 2013 byl zvolen Ing. Miloš ZEMEAN přímou volbou, tedy vůlí LIDU , prezidentem České republiky. 

Miloš Zeman se narodil 28.září 1944 v Kolíně. Původem politik, ekonom, prognostik. Prvího úřadu se ujal SLIBEM 8.března 2013, druhé období obhájil přesně o pět let později.

První kolo vyhrál ve druhém kole zvítězil nad  Karlem Schwazenbergem. Druhou prezidentskou volbu vyhrál nad nějakým J.  Drahošem... prezidentský post opustí Ing. Miloš Zeman definitivně 8.března 2023...

R/1

25.ledna 2022 A

Motto:

Nikdo na světě není zbytečný. I ten největší blbec může sloužit jako špatný příklad...

autor neznámý.

-----------------

Je úterý. Ve Zlíně padá drobný sníh, časně ráno zářila světla nad zlínskou sjezdovkou. Rolba . 

-----------------

Pranostika:

Na svatého Pavla obrácení pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvorstvu zvěstuje...

------------

Svátek slaví Miloš. Ing. Miloš ZEMAN. Prezident "České republiky."

------------

Také náš kamarád, sportovní střelec, excelentní řidič dílkového kamionu -  Miloš .....

Toho si vážíme a !!!

 Blahopřejeme!

-----------

r.1683 Praha- Karlův most byl osazen největší barokní sochou- sochou Sv. Jana Nepomuckého (navrhl jej Jan Brokoff)

r.1888 jako encyklopedie začala vycházet Ottův slovník naučný ( vydával jej publicista  a vydavatel Jan Otto)- a co mnozí zřejmě neví...první českou encyklopedií byla encyklopedie  F. L. Riegera ( dnes Riegrův slovník naučný)... obé mnohdy naší redakcí využíváme, stejně jako Naučný slovníček Fr. V. Pokorného  vydaný v roce 1922 v Brně... pokorná úcta  k nim všem!!! 

R/1

--------------

Encyklopedie: 

Jan Brokoff: barokní sochař, řezbář, původem z německé spišské rodiny- ale hlavní část života žil a tvořil v Čechách. jeho úspěšní synové: Michal Jan Josef Brokoff a Ferdinand Maxmilián Brokoff.

František Ladislav Rieger- František Ladislav svobodný pán Rieger (10.prosince 1818 Semily- 3.března 1903 Praha- významný český politik, spoluzakladatel Národní (staročeské strany)...

1948: jeden z českých předáků, aktivní poslanec Říšského sněmu- ve Vídni a Kroměříži neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie...

---------------

25.ledna 1688 byl v kostele Nejsvětější trojice ve Varíně, pokřtěn Juraj Jánošík. Řada historiků tvrdí, že v dobových matrikách se objevují stejná jména a domnívají se, že správné datum Jánošíkova křtu je 16.května 1688, jeho rodiči že jsou Michal Jánošík, maminka Barbara, rozená Cingelová, za kmotry potom byli Pavel Laurinčík a Dorota Bobanová, všichni pocházejí z dědiny Terchová. 

Juraj měl mít staršího bratra Jana a poté mladší sestru Barbaru...

r.1706  Juraj Jánošík vstupuje do oddílů podporujících Františka II.Rákócízího, ten se v roce 1703 postavil do čela stavovského povstání proti Habsburkům. Sloužil v pěším pluku plukovníka Wilhema Winklera. 

Rebelové bylo na hlavu poraženi v bitvě u Trenčína 3srpna 1780. Juraj Jánošík byl zajat, po propuštění ze zajetí se dne vrátil do Terchové, aby následně vstoupil do císařských vojsk, proti kterým bojoval.. z dnešního pohledu "žoldnéř".

Štěstí mu přálo, služebně byl zařazen do posádky hradu Byteč, zde byl držen ve vězení zbojník Tomáš UHORČÍK.

Legenda:

... Juraj Janošík pomohl zbojníkovi Tomáši Uhorčíkovi k útěku..

... soudní protokol: .." Juraj Jánočík poskytl vězni Tomášovi Uhorčíkovi "mnohá dobrodiní"...

... skutečnost: Janošíkovi rodiče na podzim roku 1710 Juraje Jánošíka z vojenské služby vykoupili, až poté Juraj Uhorčík z vězení utekl.

Skutečnost:

r.1711 Uhorčík Janošíka vyhledal a domluvili se na společných akcích  " ve zboji"...

Tak se stalo:

Janošík s Uhorčíkovou skupinou  přepadli pod Strečnem bohatého žilinského kupce Jaria Šipoše.

Tomáš Uhorčík,

 po zkušenostech prodal za velkou část "lupu" velení zločinecké tlupy, změnil si u notářů jméno, oženil se s bohatou dcerkou jistého majitele rozsáhlého ovčince, přestěhoval do Klenovce v Malohontské župě jako Martin MORAVEC.

Zločinec Janošík začal řádit:

...přepadl židovské kupce ve Vsetíně (listopad 1711)..

operační pole teroristické skupiny :

Trenčínské, Nitranské, Turčianské, Liptovské, Oravské, Zvolenské a Molohontské župě, loupil také na východní Moravě, Slezsku a odvážil se i do polského Podhalí...

"Služební složení" Jánošíkovy teroristické skupiny nemělo charakter pozdějšího "partyzánského hnutí".

Představa,

že bohatým bral a chudým dával je výplodem ideologie po roce 1948. kdy nám byl dáván Jánošík vzorem " romantického hrdiny bojujícího za slovenský národ proti feudálnímu útisku."

Jeho družinu tvořili: Slováci, Moravané a Poláci.

Uchazeči procházeli "výběrovým řízením", do služby nastupovali jarem, končili na zim (29.září na svátek sv. Michala, dostali "žold" a pokyn, aby se dne 23.dubna (sv. Vojtěch) nazpět "do služby hlásili"...

Sám Jánošík se od podzimu do jara ukrýval  v Terchové , později v Kokové nedaleko Klenovce. zde jej podporoval bývalý zločinecký komplic Uhorčík.

Janošík byl to prostý zločinec.

Terorista.

Na jeho obhajobu nutno podotknout, že mu nebyla dokázána žádná vražda, ani znásilnění.. možná jen "ublížení na zdraví".. oloupeným psychickým určitě...

Z pohledu pana Klause by byl býval hrdinou "kuponové privatizace prováděné jinými způsoby... kdo ví.. kolik by dnešních "politruků" bylo, bývalo... členy Janošíkovy tlupy... ovšem, cílem lupu by nebyli "soukmenovci".. ale stát...

Legendy, že  Juraj Jánošík byl opatřen magickými předměty, jako "kouzelným opaskem, valaškou" nelze doložit...

Dopadení:

Janošík byl společně z Uhorčíkem zajat již v říjnu 1712, na svobodu byli propuštěni za základě intervence Malohontského podžupana Pavla Lániyho- ten aktivně podporoval  kuruckého povstání.

Následně byl Janošík dopaden hned v březnu 1713, opět s Uhorčíkem ( pověst tvrdí, že na jeho chalupě v Klenovci), ovšem... zde již pomoci ani přímluv platno nic nebylo. 

Skončili ukováni v podzemních kobkách na zámku Vranovo v Palúdzce u Liptovského Mikuláše. 

Soudní proces:

Liptovský Mikuláš ve dnech 16.-17.března 1713.

Soudce: liptovský podžupan Ladislav Okoliczányi

Žalobce:  Alexandr Čemický.

Obhájce ex offo (stanoven úředně): Baltazar Palugyai.

 

Žalovaný  Juraj Jánošík byl vyslýchán vyšetřovateli liptovskými i trenčínskými, konfrontován s okradenými obětmi. za vinu mu navíc bylo kladeno spojení s kuruckými povstalci v polské emigraci. Jako nejtěžší trestný čin mu byla kladena vražda faráře Juraje Vratíka z Domaniže. Většinu obvinění Jánošík přiznal, k některým bodům žaloby se nevyjádřil , vraždu duchovního odmítl... Obhájce požadoval milost s odůvodněním, že Janošík byl ke zboji sveden a vražda mu neprokázána, navíc svých činů litoval...

Soud návrh obhájce odmítl a vynesl následující rozsudek:

... poneváč predepsaný obžalovaný Juro Janošak, zavrhnuvše prikázaní  jak božské tak též i zákon krajinský, predo  dvema roky dal se na zbojstvo a vudcom aneb hejzmanem takovým se učinil,který s tovařiši  svými na cestách zastavujíce mnohých lidí o statek, áno i z jeho vlastného  vyznania zdá,jeho tovariši kdy on též bol prítomný pána pátera z Gomníže prostrelili a bezbožně zamordovali. Tak též i jinších, jako jest predepané zlých skutkov se dopustil. Potom pro takové veliké zlé účinky a prikázaní prestupení má byť na hák na levém boku prehnaný a tak na příklad jinších takovich zločincov mý byť zavesený.

 Výkon rozsudku:

Pravděpodobně byl vykonán na městském popravišti "Šibeničky". 

Termín:  18.březen 1713 ? je zpochybněn historiky Melicharčíkem a Kočišem- :důvod je prostý- "těžké právo útrpné" nezaručoval přežití více jako 24 hodin a Janošíka bylo nutno " k popravě zachovati"...pravděpodobnější se proto jeví výkon "ihned po vyhlášení rozsudku" 17.března ...

Častý dotaz: 

kde Jánošík ležín?u zdi hřbitova v Liptovském Mikuláši, nebo na "kuruckém hřbitově  v Čermicích?"

 

 

 

24. ledna 2022 D

 Co bychom měli vědět a využívat:

Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Základní ustanovení: 

§ 2 : Povinnost poskytovat informace

1/ Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní  orgány, územní samosprávné  celky a jejich orgány a veřejné instituce.

§3: 

1/ žadatelem  pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

-----------------

R/1

 

 

24.ledna 2022 A

Týden,

jenž nás na Moravě čeká, bychom mohli úspěšně zakončit návštěvou Mistra Jana Saudka , v sobotu 29.ledna 2022 v Uherském Hradišti...

zahájíme jej učebnicemi Sociologie let studentských na právnické fakultě University Karlovy v Praze - návazností na: obřady iniciační.

Pravdou je,

že "Sociologii "tehdejší politický režim nakloněn nebyl, nicméně ani Universita Karlova ( víte, mnozí, v kterém roce byla založena??? sociologii pominout nemohla.)

 Obřad iniciační:-latinsky "initiatis"- slovní základ "initiare" - zasvěcovat do něčeho...

- je obřadem, kdy je jedinec uváděn  do nového společenského postavení. Do role nové. Stává se to jen tehdy, pokud jedinec dosáhne způsobilosti, stát se jejím členem.

Role:

a) sdílené "zasvěcení prováděné společností, společenskou skupinou  /např. náboženskou sektou/ ve chvíli způsobilosti příslušné osoby, stát se jejich právoplatným členem

b) velmi specifické antropol. hledisko:

1) odděluje dvě životní období člověka - připravuje jej na novou životní úlohu

2) nebo: začleňuje jedince do jiné sociální skupiny, než do které dosud patřil

V řadě případů jde o oba body Takové případy mají specifický termín: obřady přechodu (anglicky "rite of passage  francouzsky "rite de passge".

Exkurz:

Výše citované termíny prvně použil A.van Gennep (1909) a stanovil je jako různá období života: narození, pubertu, vstup do manželství a smrt. Prvním iniciačním obřadům patří první tři a druhému obřady pohřební.

Prakticky všechny společnosti oslavují přechod chlapce nebo děvčete z věku dětského do světa dospelých. Zhruba stejné jsou i hranice- iniciační obřady u chlapců se obvykle stanovují na 13-15 let , u dívek nastává tento okamžik jejich první menstruací.

Iniciovaný jedinec se tak stává pravoplatným členem sociální skupiny ( má právo se ženit, vdávat, disponovat majetkem, může nebo dokonce musí! změnit bydliště...

V Asii a Americe se iniciovaní mladíci stěhují od matky do společných domů mužů, v Africe se někde chlapci stěhují ke strýcům ze strany matčiny... pozn. redakce).

Některé obřady iniciační používají přechod zvýrazněný , to tím, že se společně iniciované osoby stávají současně členy zvláštní skupiny, nazvané "věková třída".

Věková třída:

- existuje zejména u mnoha národů afrických- jejich vliv na sociální strukturu je srovnatelný s příbuzenstvím. Členové jedné věkové třídy se stávají "pokrevními bratry"- obvykle do sňatku spolu žijí a vytvářejí vlastní politické organizace. Afričtí Masajové dokonce i organizace vojenské. 

Obřady iniciační zvláštní:

uvádějí vybrané jedince do sociálních skupin se specifickým posláním- známe tajné společnosti v Africe šamani, kouzelníci), v Americe (medicinské společnosti, profesionální kasty...ale i v celém světě...jednotky zvláštního určení, zpravodajské služby. etc.)

Jak obřad iniciační probíhá?

- dělí se na několik aktů, od sebe časově oddělených, zpravidla takto:

1. období zkoušek (výuky)- novicové jsou vystaveni různým druhům útrap, např. jsou odděleni od kolektivu a  iniciovaní se zasvěcují s tajnostmi světa /zkušenosti praktické, znalosti obřadů, mýtů apod.

2. fyzická operace  těla inciovaného - nejznámější je obřízka u chlapců a odstranění klitorisu u dívek /Afrika, tropická Asie a Austrálie / - v Oceánii vytloukají  některé národy iniciovaným řezáky,  následuje tetování případně skarifikace (pojednání na konci článku..)

3.  trvání obřadu iniciačního může trvat několik dnů, ( afričtí Pygmejové),  i léta Bakongové v Africe... pro většinu národů platí, že iniciovaný jedinec dostává společně s novým sociálním postavením i nové jméno; jeho povinností je k tomu přizpůsobit osobní i sociální chování.

Obřady iniciační  probíhají stále:

- obřízka u Židů a muslimů

- křest a konfirmace u křesťanů 

- přijímání kandidátů do politických stran a další...

Obřady iniciační v jednotlivých jazycích:

Anglicky:  initiation ceremony

Francouzsky: cérémonie ď ínitiation

Německy:  Initiationsriten

Italsky:  rito d´iniziazione

Zdroje: vlastní překlad převedený do poznámek ze Sociologické encyklopedie a literatury Wing, S.J. van:Etude Bakong, Bruxelles 1938, okrajově Bradfield, R.M.: A Natural History if Association, London 1973, Gluckmann, M:Politics Law and Ritual in Tribal Society, Chicago 1965 a další...

Skarifikace (zjizvení) - encyklopedické vysvětlení:

- je umělecký způsob zdobení lidské kůže. Je tvořen např: vypalováním ornamentů do kůže (tzv. branding), nebo vyřezávání ornamentů do kůže (tzv. cutting) nejvíce však tetováním ( tzv. tattoo).

Kdy se užívá? 

- jako přechodový rituál v dospívání, nebo k vyznačení emocionálního stavu (smutku, starosti, blahobytu nebo naopak pohody ( kmeny australské domorodé, kmeny v okolí řeky Sepik na Nové Guineii).

- "branding" byl historicky užíván k označení otroků a kriminálníků na viditelné místo...

- Maori ( Nový Zéland) popisovali obličeje inkoustovou barvou, tetování známe jako "moko"- sloužilo něco jako podpis nebo dnešní "občanka"...

- v některých kulturách sloužilo tetování u žen jako známka zralosti a touhy mít děti...

- v obličejovém zjizvení vynikali Hunové

a... důstojníci C. a K. a němečtí císařští měli jizvy z šermu na tváři jako znaky chrabrosti...

 zdroj: česká WikipediE, upraveno, zkráceno...

R/1

-----------