29.února 2020

Přestupný rok.

Je rokem, delším roku "běžného"- vložený do intervalu daného kalendáře: Slouží k vyrovnání délky mezi rokem kalendářním a tropickým. Využíván  v solárních kalendářích /juliánský a gregoriánský/ i kalendářích lunisolárních.

Lunisolární kalendář.

Spojuje princip kalendáře solárního a lunárního- tedy slunečního a měsíčního- měly by tak být kompenzovány nevýhody obou.

Délka měsíců odpovídá  délce měsíčního cyklu /asi 29.5 dne/ - délka roku se řídí rokem tropickým. Tedy : dobou, kdy se vrátí Slunce na své původní místo na ekliptice.

K pochopení- srovnejme čínský a židovský kalendář.

Proto- ke skloubení  a spojení "měsíčních a slunečních cyklů"- se používají  "měsíce přestupné".

PRAXE:

Každý lunární rok je kratší asi o 11.5 dne, než rok solární.  Za tři roky se lunární rok "zpozdí" o 34.5 dne- takže nepřesně- o měsíc. Proto každý třetí rok má jeden měsíc navíc.

Ves starověku se vsunutí přestupného měsíce rozhodovalo podle stavu obilí / zda začít žeň - nebo ještě měsíc/... dnes se užívá matematický model!

 

Délka kalendářního roku je daná určitým počtem dní  nebo měsíců  odvozených od doby rotace Země kolem své osy, nebo: rotace Měsíce kolem Země.

Tropický rok je proti tomu dán dobou oběhu Země kolem Slunce a koresponduje s opakovaným střídáním  ročních období, rovnodenností a slunovraty. V solárních kalendářích mívá přestupný rok 366 dní namísto 365, v lunisolárních 13 měsíců, namísto dvanácti.

Mezinárodně používaný občanský kalendář je gregoriánský kalendář, který má přestupný každý čtvrtý rok (dělitelný bez zbytku čtyřmi), ale roky dělitelné 100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li dělitelné také 400. Přestupný rok má přidaný 29.únor.

zdroj. některé údaje z wikipedie. R/1 - pouze aktuální obsah

-----------------

28.února 2020 A

 

 

 

28.února 2020

Českou republiku i stihly dvě historické pohromy:

r.1784  dravý proud ledové vody již dnem druhým zaútočil na Prahu. V 06.00 příval ker ledových osmý pilíř mostu KARLOVA jest stržen, k němu přistavěná strážnice vojenská s hlídkou ve zvířené vodě zmizela. Z mostu Karlova do Vltavy spadla i část sousoší sv. Václava s postavou Anděla.

r.2003 za okolností více jak podivných, zvolen ? "Prezidentem České republiky" politruk  Václav Klaus"...

------------------

Uzavíráme  rubriku Lidových milicí jejich "Přísahami" u let 1953- 1960-1962 a přísahou poslední. od roku 1962 do ZRUŠENÍ LM v roce 1989. Čteme POZORNĚ, kdo, čemu "přísahal" a k čemu se zavazoval!

To nebyl voják základní služby povolaný službě VLASTI ÚSTAVOU, branným zákonem... to byl jedinec, který.. ostatní čtěte v "přísaze"...

27.února 2020

Motto:

"Cokoliv slyšíme je názor, nikoliv fakt. Cokoliv vidíme je úhel pohledu, nikoliv pravda."

Markus Aurelius.

----------------

Čtvrtek, v němž  slaví svátek ALEXANDR /Saša/, začal ve Zlíně silnou, nádhernou chumelenicí, nevídanou...dnes usilovně pracujeme na téměř všech rubrikách webu- dokončeny budou Lidové milice...vzpomínka také na statečného "vojáka" DUCHA..." pana kardinála J. BERANA.

Připraven je materiál oblíbené redaktorky R/3 - "čínská medicína a březen 2020" a další... INTERBRIGADISTA a další...

---------------- 

 

Bezpečnosť a obrana štátu

je název naší nové rubriky webu www.svvz.cz

Vznik z naléhavé potřeby informovat a otázkách obrany a bezpečnosti státu souseda nám nejbližšího.. Slovenské republiky.

Jeho jazykem bude  slovenština, autory příspěvků VOJÁCI a k nim patřící...

V nové rubrice najdete "Spravodajca" , fotogalerii...

Redakce.