24.června 2021

Na svatého Jána, otvírá se létu brána... pranostika

r.1276 král římský Rudolf HABSBURSKÝ obvinil českého krále Přemysla Otakara II. z porušení lenního svazku... uvalil na něj klatbu s výzvou k povstání v zemích, kde Přemysl panoval...

r.1726 historicky první zednářská lóže v českých zemích se jmenovala  U tří hvězd, byla založena v pražském paláci hraběte Františka Antonína Šporka, Dnes je v České republice 23 lóží, mají kolem 600 členů. 

23.června 2021 D

Dnes jsme k výzvě našeho skvělého administrátora pana Matějičného uhradili povinnou platbu na další rok činnosti webu www.svvz.cz.

Někdy začátkem měsíce července dosáhneme 500.000 vstupů na naše stránky... web "nezávislých, neorganizovaných  vojenských výsadkových veteránů  České republiky...

Nestane-li se něco mimořádného, potom stmelený kolektiv redakce : paní Irena Spasová (R/2), paní Anna Burešová (R/3), paní Alena Juřicová (R/4) pan Lubomír Faitz (R/6), dvojice paní Olga Friedrichová /Milan Friedrich - Mělník (R/7) a další, důvěrní spolupracovníci ...společně s Pavlem Chmelíkem (R/1)... budou celý rok 2021/2021 denně připravovat zprávy a doplňovat rubriky... pro vás, naše milé čtenáře... 

R/1

23.června 2021 A

V dnešním dopoledni se vrátil část redakce z velkolepé výstavy fotografií Jana SAUDKA... kdo neviděl, neuvěří, jaká to krása ČLOVĚKA...

27.června 2021 se výstava přesouvá do Bystřice pod Hostýnem (zámek)...12.července 2021 bude za účasti MISTRA otevřena vernisáží...

POCHVALA!

R/1

23.června 2021

Pozdě večer se vrátila z Prahy dvojice našich spolupracovníků (Mělník) z účasti na  "křtu " knihy s výstražným MEMENTEM :  " Nemrzačte naši historii"... podrobnosti včetně fotogalerie přineseme navečer , zčásti zde, později v některé z rubrik...

úvodní slovo:

Lhaní o  padlých v karpatsko-dukelské operaci. Pomník vlasovců v Řeporyjích. Odstranění sochy  maršála Koněva. 

Ty a některé další projevy "znásilňování historie" odsoudili vojenští veteráni a historici křtem knihy  "  Nemrzačte naši historii"...

Křest se konal dne 22.června 2021, v den osmdesátého výročí začátku operace "Barbarossa"- v den napadení Sovětského svazu nacistickým Německem... ( v den zahájení systematického vyhlazování Slovanů)...

R/7