15.srpna 2021 A.

Vstupujeme do druhé poloviny dramatického měsíce září 2021.

Dnešek byl „výjezdním“ do památních míst obce Kašavy. Asi 2 kilometry je potřeba jíti Kalvárii k nádhernému místu s kapličkou Panny Marie.

..Také k pomníčku amerického bombardéru  B17 sestřeleného v roce 1944.

Po návratu budete odměněni asi 80 druhy zákusků a dalších dobrot v cukrárně  “U Šarmanů" ..

Čtenáři naši..máme na sobě „hackery". O víkendu se proto připravte na přestavbu Stránek.

R/1

15.září 2021

r.921 byla na příkaz snachy Drahomíry na Tetíně zavražděna Svatá Ludmila.

r.1420 začaly oddíly husitů obléhat Vyšehrad

r.1847 se v Praze poprvé rozsvítilo 200 plynových lamp, které nahradily do té doby používané olejové lampy.

r.1859 svatořečil papež Pius IX. Jana Sarkandra.

r.1916 Angličani poprvé v historii použili v bojích I.světové války tanky.

r.1956 založena společnost Sazka v budově nakladatelství Olympia.

13.září 2021 A

Pondělní ráno ve Zlíně se jevilo při pohledu ze sedmého patra  hluboko do údolí říčky Dřevnice jako přívětivé. napovídala tomu i teplota-plus "šestnáct|".

Jinak se zřejmě jevila přízemní teplota malému "gaučákovi" ; na ranní výšlap si vyšel  oděn v lehké maskáčové sáčko. Jeho panička mu jej "spíchla" z celty vz.58, výsadkovým veteránům z let "semdesátých" důvěrně známé. 

Hafánek má převleků několik, panička také... zřejmě je již podzim za dveřmi. 

R/1

13.září 2021

Motto:

"Druhá světová válka začala  v září 1938 bojem o československo- německé pohraničí. Nejen proto, že z právního hlediska bylo Československo první zemí, která se dostala s Německem  dostala do válečného stavu. Na hranici s Německem tehdy plála skutečná válka se vším, co k ní patří. S mrtvými, válečnými zajatci, s pleněním, požáry, destrukcemi. Obránci Československa se tak stali prvními hrdiny druhé světové války..."

Emli Hruška, historik,

Sudetoněmecké povstání  ( 1938)- zčásti živelné, zčásti organizované Henleinovou fašistickou Sudetoněmeckou stranou SdP

Předehra druhé světové války. Boje v československém pohraničí 1938-1939.

Strany konfliktu:

Sypatizanti  SdP                     Československá armáda

Freikorps                               Stráž obrany státu

Grüne Korps

SS

SA 

Abwehr

Velitelé:

Konrád Henlein                       Jan Syrový

Karl Herman Frank                  Ludvík Krejčí

Antan Pfronger                        Bohuslav Fiala

Friedrich Köchling

Wilhemlm Canaris

Síly: 

15.000 nasazeno 18.září         30.000 nasazeno až 22.září

26.000 nasazeno 22.září

41.000 nasazeno 1.října

Ztráty:

Freikorps:                                Češi:

52 mrtvých                              95 mrtvých

65 raněných                             více jako stovky raněných

19 pohřešovaných                    2029 zajatých civilistů

Rozkaz k zahájení demonstrací a provokací byl zaslán 10.září 1938 z Norimberku všem okresním organizacím SdP.

Následujícího dne v Chebu, Liberci a Teplicích se střetli henleinovci s policisty a četníky.

12.září 1938 obvinil Hitler v rozhlasovém projevu Československo z týrání a utiskování "německé menšiny".

Připravené ozbrojené povstání začalo 13.září 1938 ráno. 

První oběti byly hlášeny již 15.září - 14.září bylo vyhlášeno stanné právo, nasazena armáda a posíleny oddíly Stráže obrany státu.

Ze strachu před Němci uprchlo z českých Sudet více jako 200.000 Čechů...

Bylo vysídlení Němců z českého územní správné?

R/1