19.duben 2024 A

r.1932 skončila "mostecká stávka severočeských horníků" byla největší stávkou na evropském kontinentě v sobě světové hospodářské krize. ( Původně začala jako protestní stávka proti propouštění horníků na dole Humbolt. 23.3.1932).

Kde se vzal? 

podle plánu" holešovských veteránů"...pokračování vzpomínek roku 1967/1969 svobodník v.v. Milan FRIEDRICH... " Bylo? Bylo!"

.... spokojenost velitele roty a čet zřejmě nesdílí staršina roty- Chmelík.. jen dozorčí roty odhlásí odchod důstojníků rot, s opaskem utaženým nechává k údivu v š e c h  nastoupit roku.. mimo mazáků. velitelů skupin a radistů 2.ročníku.

Rota je na schodišti proti kanceláři dozorčího pluku ...všichni vojáci ve vycházkovém... staršina Chmelík se hlásí  kapitánu Strosovi... " otevírá se brána pluku... a povel staršiny " Vpřed" nás dostává co "civilu"...

první společná vycházka ...první důstojník štábu hledí nechápavě.. " Chmelík velí POZOR! VPRAVO HLEĎ!"  důstojník štábu odzdraví...No...! někteří to berou vážně.. "tak vypadá první vycházka před přísahou.."

Asi po po pěti  stech metrech  je první hospoda... my jdeme cíleně do středu města. .. v chápání staršiny je sístém " pavouka !nástrah":

"Vojáci"...to oslovení docela lahodí...a "kazatel v hodnosti nsdrotmistra" sděluje za účasti civilní ulice Holešova:"

" Moji chlapi mají alkohol vždy na uzdě!, nesníží se k tomu, aby stejnokroj paragána VÚ 7374  potřísnili zvratky, lezli po čtyřech z hospody jako "poražení"... vždy ví, co snesou!.. "

pokračování

 

 

19.duben 2024

Jednoho dne bude hora, kterou teď máš před sebou,

tak daleko za tvými zády že ji sotva zahlédneš.

Ale to..kým se staneš, to ti zůstane navždy.

A to je smysl té hory!

autor:Brianna Wiest

 

18.duben 2024

r.1906 Získala Bertha von Suttner, rodačka z Prahy (dcera hraběte Kinského) Nobelovu cenu za mír. Stala se tak první osobou původem z Čech, která Nobelovu cenu získala.

r.1912 připlul do New Yorku parník Carpathia se 706 lidmi zachráněnými ze ztroskotaného Titanicu.

r.1920 – první volby do parlamentu Československé republiky

r.1966 získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film Obchod na korze (režiséři Elmar Klos a Ján Kádár).

17.duben 2024

Ubi libertas populi cecidit, linguae libertas cadit. (Kde je potlačena svoboda lidu, tam přestává svoboda slova.)

Publicus Syrus

Další články...

  1. 12.dubna 2024 A.