19.dubna 2021

19.dubna 2021 vstoupíme do ZNAMENÍ BÝKA ( Taurus). Je JARO, oteplí se a budeme pod vládou VENUŠE. příznivým dnem bude pátek. Vláda BÝKA potrvá až do 19.května. Je pravdou, že nám v první dekádě ještě budou "kecat do vlády" pozdní BERANI.. ale, už bude lépe! 

------------------

19.dubna 1945 - necelý měsíc před koncem války vypálili nacisté partyzánskou osadu PLOŠTINA, součást obce DRNOVICE (okres Zlí), zastřelili nebo za živa upálili 28 lidí... událost je námětem knihy Ladislava MŇAČKA "Smrt si  říká Engelchen".

---------------

Ladislav MŇAČKO.

Narodil se na Valašsku, Valašských  Kloboukách - národnosti slovenské. dne 29.ledna roku 1919. Povoláním byl slovenským spisovatelem, všestranným publicistou, nejpřekládanějším slovenským spisovatelem- jsou přeloženy do 26 jazyků...

pokračování...

18.dubna 2021 A

MOTTO:

"Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v Přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu . V politika se nevěří, a kdo v něj věří,je idiot!"

Karel Kryl, narozen 12.dubna 1944 v Kroměříži, písničkář a básník. připravila redaktorka  R/7

-------------------

Dubnová válka srbochorvatsky Travanjski rat, slovinsky Aprilska Vojna německý kódový název Direktiva 25.

Tak je označena v srbské, chorvatské a slovinské historiografii invaze vojsk Osy na území Jugoslávie v dubnu 1941. Invazí vstoupila Jugoslávie do druhé světové války. 

Dnešní JUGOSLÁVIE již neexistuje. Rozdělena na SRBSKO, SLOVINSKO, CHORVATSKO, BOSNU, KOSOVO... dosud zčásti zaminovaná území z nejmladší evropské války.

JUGOSLÁVIE, jenž odmítla vstoupil jako okupační stát v roce 1968 do Československa. Také SRBSKO, "humanitárně",  jak nás poučil jeden "dramatik",  bombardováno do chemických fabrik...

Co o bývalé JUGOSLÁVII , JUGOSLÁVII roku 1941 víme?

27.března 1941 vypukl v JUGOSLÁVII vojenský puč. Svrhl regentskou radu vedenou knížetem Pavlem Karďordevičem. vládu Dragišy Cvetkoviče a Vladka Mačeka. Ti, dva dny před svým svržením za Jugolávii podepsali ve Vídni přistoupení k silám OSY.

EXKURZ:

Jako Osa Berlín-Řím později Osa Berlín-Řím-Tokio  také Fašistická osa, zkrácena OSA bylo ozačovánu politické uskupení nacistického Německa, Itálie a pozdeji i Tokia. Předcházela jí německo-italská smlouva z října 1936- rozdělova "sféry vlivu" obou zemí. v Evropě.

V roce 1939  /květen/ na smlouvu navázal tzv. Ocelový pakt - určoval společný postup pro případ války v Evropě a následné ekonomické a vojenské spolupráci nebo výpomoci.

Již v roce 1936 se k OSE přidalo Japonsko- to s Německem uzavřelo "Pakt proti Kominterně" tedy proti "Komunistické internacionále- v podstatě proti Sovětskému Svazu. V průběhu doby na OSU přistupovaly satelity tří původních mocností. ( 1939 Španělsko, 1939 Manžukuo,  1941 Finsko, 1941 Bulharsko,1940-1945 Slovensko,1940-1944 Rumunsko, 1941-1945 Chorvatsko, 1940-1944  Maďarské království,  od 25.března 1941-27.března 1941 Království Jugoslávie)

Puči předcházela mohutná demonstrace v Bělehradě, demonstranti volali hesla : bolje grob, nego rob / lépe mrtvý než otrok, bolje rat, nego pakt / lépe válu nežli pakt.. napadli několik německých úřadů a vyvěšovali vlajky Spojenců....

Následně skupina vysokých důstojníků jugoslávské armády  / generálové Radojem a Živan Knezevičové, Bor Mirkovič a generál Dušan Simovič / svými jednotkami obsadili všechny ministerstva, strategické objekty, někde i odzbrojili policii a následně zatkli celou vládu. Následníkem trůnu prohlásili Petra II. Předsedou vlády ustanovili generála Dušana SIMOVIČE.. 

Zdroj:  PETAR -BRAJOVIČ. Duro, Jugoslavia u Drugom svetskom ratu . Beograd. Velijiko Vlahovič 1986 S.28 - vlastní překlad ze srbochorvatštiny ... MATKOVIĆ, Hrvoje, Povijest Jugoslavie. ZAHŘEB: PIP Pavičič 2003 ISBN 963-6308-46-0 chorvatsky a další...

---------------------

Adolf Hitler byl o událostech v Jugoslávii následný den svodkou zpravodajské služby. Ta předpokládala, že převrat je inscenován  BRITY. Podle dobových záznamů se rozzuřil.  Narychlo svolaný generální štáb vypracoval "bleskovou " akci . Do odvetné akce vypracované německým štábem, s cílem likvidace jugoslávské monarchie , ještě týž den!!! se v plánu zapojilo celkem 870 000 vojáků Maďarska, Německa a Itálie a v den D, hodinu H, vzlétlo postupně nad území Jugoslávského království 2263 letadel...

Invazi se podařilo před jugoslávskou armádou utajit.

6.dubna 1941 za rozbřesku byla napaden Bělehrad a všechny vojenská letiště. 77 letounů bylo zničeno na zemi, 37 vzlétnuvších bylo přesilou sestřeleno. V Bělehradě byla zničena všechny infrastruktura, všechny strategické objekty a téměř 50% místní zástavby. Letecké útoky byly vedeny z německého Štýrska, území rumunského a také letectvem italským. Týž den vstoupila na území Jugoslávie vojska německé a italská se směrů Bulharska, Albánie a Maďarska. Stejně byl veden útok ve směru na Řecko s cílem odříznou Jugoslávii od zásobování.

Vojenské vybavení jugoslávské armády se nemohlo německému a italskému měřit. Jugoslavské vedení ani nestihlo nařídit všeobecnou  mobilizaci. Královská rodina uprchla do podzemního bunkru nedaleko města Mali Zvornik. Jugoslávská armáda čelila navíc sabotážím prováděným příslušníky USTAŠOVCŮ i německých menšin žijících kolem Dunaje.

10.dubna 1941 se fronta zhroutila.  Němcům se navíc podařilo oddělit chorvatský a slovinský prostor od území srbského.

Slovinští politici začali vyjednávat o budoucím uspořádání své země v rámci "Třetí říše"

Slavko Kvaternik  v Záhřebu vyhlásil chorvatský fašistický stát - Nezávislý stát Chorvatsko.

 

17.duben 2021

Výročí: 

17.dubna 1920 se narodil Jiří ŠTOKMAN, voják, výsadkář , příslušník výsadku CLAY ( viz každoroční pochod  CLAY ) organizovaný holešovskými SKAUTY, podporovaný Klubem výsadkových veteránů Holešov.../noční pochod Hostišová- Bystřice pod Hostýnem/.

-----------------

17.dubna 1945 bylo v košické vládě rozhodnuto o reorganizaci bezpečnostních složek v osvobozeném Československu. 

Následně bylo zrušeno četnictvo a celý policejní aparát a nahrazen jednotným, vojensky organizovaným Sborem národní bezpečnosti.

Kodifikován byl později- Zákonem č. 149/147 Sb. ze dne 11.července 1947.

Od r.1965 byl "SBOR" tvořen dvěma oborově na sobě nezávislými složkami a to:

Státní bezpečností  (útvar zpravodajský) zaměřen na boj proti "vnitřnímu" a "vnějšímu" nepříteli.

Veřejnou bezpečnost - vykonávala obvyklou policejní činnost doplněnou administrativou registru osob, vozidel, zbraní a dalšími...

Státní bezpečnost zanikla  1.února 1990 pouhým rozkazem ministra vnitra; Veřejná bezpečnost byla na základě "Zákona o policii  České republiky " č.  283/1991 Sb. ze dne 21.června 1991 přeměněna dne 15.července 1991 v Policii České republiky. 

Sbor národní bezpečnosti nesl  na sobě od samého počátku svého vzniku tíhu odpovědnosti  za  bezpečnost  státu a jeho občanů.

Ochranou státní hranice od roku 1945, přes  boj s "banderovci" - něj dnes "rádi" zapomínáme... agenty "chodce", vrahy, šmelináře, zloděje... mnoho příslušníků SNB  položilo životy v boji se zločinem! 

Na ně dnes vzpomeňme, jim zapalme svíčku! 

Pavel Chmelík senior. 

----------------

 

Některé další události:

r.1945  při útoku na letiště Planá byli  sestřeleni dva američtí letci - první se zřítil u Boršova nad Vltavou - byl ihned mrtev, druhý  u Záluží a zemřel na těžké následky zranění v nemocnici...

r.1945 jeden z nejničivějších náletů na Plzeň, velmi úspěšný co do likvidace opravny tanků i nádraží- vykoupeno  životy několika set českých občanů 

r.1945 po čtyřech bojích 2.ukrajinského frontu s německou 8.armádou byla osvobozena Břeclav

r.1945 Nemochovice-(bývalá základna brigády Jana Žižky , VLASOVCI společně s Němci zlikvidovali partyzánský oddíl OLGA. Ani při krutém mučení nikdo z partyzánů nic neprozradil... 

r.1947 byla prvně zveřejněna DOHODA ze 31.března 1945 " o vyrovnání výdajů za udržování jednotek Rudé armády po dobu války a způsobu použití válečné kořisti na čs. území." 

----------- 

Dnešek v redakci. 

Postupně, během dne provede technická redakce  kontrolu starých příspěvků, na které je pouze minimum vstupů. Ty jsou zálohovány. Důvodem je velký přísun věcí  aktuálních... 

za všechny příspěvky  d ě k u j e m e ! 

16.dubna 2021 C

Pátek, šestnáctého dubna se i my, věnujeme plíživé "kontrarevoluci", jménem COVID-19.

To z důvodu dvojího: 

Prvým je skutečnost, že z kmenových členů naší redakce  zůstaly pouze dvě  osoby, jenž nejsou  očkovány alespoň prvou dávkou příslušné vakcíny .

Druhou, významnější, je článek napsaný naší paní Annou Burešovou. 

Zcela  neočekávaně "COVID-19" a jeho vztah ke Tradiční čínské medicíně. 

Jednou z verzí je, že první nemocní novým typem "chřipky" patřili do této vyspělé, bohatou tradicí jsoucí země... " kdo ví, jak to vlastně bylo a je..." takže: 

Zveřejněno v rubrice ZDRAVÍ! 

Proočkováno v ČR je necelých osm procent populace

Jak taková očkovací akce probíhá? 

1. Objekt očkování je pozván na určitou hodinu a minutu. Dnes ve Zlíně bylo v jednom centru (x) pozváno zřejmě několik desítek osob; zahájeno bylo v 09.00 - ale první příchozí byli pozváni již na 08.45. Předány jim byly blankety s poučením a dotazníkem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

2. V  09.00 vstoupil první adept do prostoru očkování, byla mu změřena teplota, zjištěno zda je pravák či levák- na méně zatěžované paži bezbolestný vpich. Zajímavá byla řada jednorázových stříkaček již naplněných, Zlín očkoval dnes MODERNOU...

pacient ze zalepenou  "rankou" je povinen čekat 30 minut v čekárně- jednak na případné komplikace, potom na další termín.

3. Čekárna je dimenzována tak, aby byly dodrženy rozestupy. Takto v rozestupech po deseti minutách jde další a další...Po třiceti minutách obdrží proočkovaný "subjekt" doklad a písemnou pozvánky na další termín...

Poslední takovou "akci" jsme zažili u 7.vp. při očkování proti řadě nemocí.. skvělá organizace... pouze na závěr byl  učiněn dotaz na otázku, kterou dotazník neobsahuje... ":

"Co po očkování panák?"  Dle výrazu zdravotnice nezarouškované části obličejíku byl dotaz vyhodnocen jako krajně nevhodný, doplněn slyšitelným pokynem: " NIC!!! tři dny ani kapku...! "

Potom se nechejte na Moravě očkovat... 

R/1

STAV  "očkovance" :  79 let, zdráv, pravidelné cvičení a otužování ranní "polní sprchou", bez nadváhy, mírné zvýšení krevního tlaku:  (140/80, puls 74..)  v armádě: 120/70, puls 72...

třetí den po očkování- absolutně bez jakýchkoliv potíží, klidný spánek  8  hodin, bez bolesti paže, bez horeček... očkován vakcínou MODERNA.  Další očkování koncem května 2021. 

R/1