Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: HISTORIE zapomenutá...

HISTORIE zapomenutá... 05. srp 2020 19:40 #12032

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
3.srpna 1943 byla ukončena letecká operace GOMORA. (Operation Gomorrah)

Zahájena byla 24.července 1943 letadly Velké Británie a později i USA- dva denní nálety těžkých bombardérů USAAF- operaci velel Arthur Haqrris,

po válce bylo zvažováno, zda nenaplnil skutkovou podstatu válečného zločinu.

Cílem útoku byl Hamburk.

Startovalo postupně 1580 letadel, svrženo bylo 4000 tun zápalných pum z toho 2417 tun napalmových M69 a 4000 pum trhavých a časovaných min.

Cíl:

Zničit průmyslové kapacity a námořní přístav, otřást morálkou obyvatelstva.

Ztráty:

Upáleno, roztrháno a zavaleno bylo kolem 40.000 civilních osob, jiné odhady činí 42 500 další dokonce 60-100 000 - připočítáni zranění, kteří později zemřeli na následky zranění.750 000 lidí zůstalo bez přístřeší.

Historiky je nálet na Hamburk pokládán za jeden z nejtěžších v historii 2.světové války.

Ztráty útočníků:

57 letadel včetně stíhačů v soubojích.

Politické motto:

"Bitva o Hamburk nemůže být vybojována za jedinou noc. Odhaduji, že musí být svrženo nejméně 10.000 tun bomb, aby byl ukončen proces vyřazení města. Aby tohoto bylo dosaženo, musí být město trvale vystaveno útoku..."

Artur Harris.

Výsledek?

Němci dokázali zničené továrny rekonstruovat a již na podzim roku 1943 dosáhli stejného objemu výroby jako před náletem....ani morálkou Němců nálet nedokázal trvale otřást...

R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 21. čec 2020 05:45 #11982

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
O zahájení stalingradské ofenzivy píšeme každý rok- stejně. Co ale víme o pozadí událostí v tehdejším Rusku, později v Sovětském svazu? Absolvent učňovského dorostu NIC. Středoškoláci technických směrů -NIC. Střední vzdělávací školy.. možná...

17.července roku 1876 se narodil v oblasti PODLESK, městečku Bialystok, v bohaté židovské rodině Meir Henoch Mojsejevič Vallach-Finkelstein - pozdější MAXIM MAXIMOVIČ LITVINOV.

Absolvoval úspěšně místní gymnázium, v roce 1893-1898 sloužil v ruské armádě v Baku. Už jako voják vstoupil do ilegální Ruské sociálně demokratické strany. Za ilegální pseudonym si vybral jméno Maxim LITVINOV. ale i Papaša nebo Maximovič., M.G. Harrison a David Mordechaj Finkelstein. Poslání?- propagandista.

1890- člen Kyjevského stranického výboru- výbor byl kompletně zatčen, zradou.

1892 - podařil se organizovaný útěk úplatou stráží a dostal se do Švýcarska. Redaktor revolučních novin "ISKRA".

1903 - spojením s bolševickou frakcí ve straně ruská revoluce mu umožnila vrátit se do Ruska...

1906- ruská vláda nařídila zatýkání bolševiků- Litvinov opustil Rusko, odejel do Londýna a deset let působil v Mezinárodním socialistickém byru. Odtud známe jména: Leonid KRASIN, Georgij Čičerin...těm získával LITVINOV peníze.

Sňatek - Iva Lowelova.

1907- Litvinov vyslán na Mezinárodní socialistický kongres.

VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE.

- pověřen Leninem jako sovětský zástupce ve Velké Británii ale v Rusku neakreditován, zatčen - následně vyměněn za britského zástupce v Rusku Roberta LOCKHARTA- Lenin, poučen, jej ustanovil sovětským diplomatem.

- zásluhou Litvinova ukončila Británie ekonomickou blokádu Ruska,

- Litvinov úspěšně vyjednává obchodní dohody s evropskými státy ,

Únor 1929- je podepsán Litvinovův pakt - signatáři : SSSR, Polsko, Rumunsko, Lotyšsko a Estonsko nepoužijí vojenskou sílu k prosazení svých stanovisek...,

1930- jmenován lidovým komisařem zahraničních věcí.

Maxim LITVINOV

byl zastáncem kolektivní bezpečnosti. Usiloval o sblížení s Francií a Velkou Británií. Od Československa požadoval, aby vláda v Praze uznala Svaz sovětských socialistických republik jako jediného představitele Ruska.

1933 - Litvinova administrativa přesvědčila Spojené státy americké k uznání Sovětského svazu.

Později prosadil účast SSSR ve Společnosti národů.

Litvinov se snažil orientovat sovětskou zahraniční politiku na spojenectví se západními mocnostmi- proti nacistickému Německu. Litvinov se stal hlavním architektem smlouvy : " O vzájemné pomoci mezi Francií a Sovětským svazem" (rok 1935).

Asi za týden poté byla uzavřena "Československo-sovětská smlouva o vojenské pomoci"...s nešťastným dovětkem podmínky : "při napadení Německem zasáhne vojensky i Francie..."

1938 - Mnichovská dohoda, okupace zbytků Československa- západní mocnosti o spolupráci se Sovětským svazem nestojí.

Litvinov se ocitl v palbě posměchu německých medií pro svůj židovský původ. Stalin se rozhodl ke změně. Dne 3.května 1939 byl Litvinovův post převzat Vjačeslavem MOLOTOVEM.

Převod funkcí byl proveden přesně podle Stalinova vzoru- kolem půlnoci obklíčila komisariát zahraničních věcí speciální jednotka NKVD, Litvinov, tu noc trávil na své "dače"; měl odpojený telefon a o svém "odvolání" byl ráno zpraven Georgijem Malenkovem a Lavrentiem Berijou.

Téměř celý aparát komisariátu zahraničních věcí byl zatčen a tvrdě vyslýchán. Ještě ten den si nechal Stalin předvolat Molotova a nařídil s okamžitou platností propustit všechny pracovníky -Židy.

Poznámka redakce:

Litvinov byl zastáncem "kolektivní bezpečnosti" se Západem. Zde zřejmě najdeme Stalinovu dohodu s nacistickým Německem. Ovšem- historie vrátila Litvinova do politiky až po napadení SSSR Německem- Litvinovu se dostalo určité "satisfakce"...

Litvinov byl vrácen na Komisariát zahraničních věcí - od roku 1941-1943 byl velvyslancem v USA a zde se vyznamenal. "Dohoda o zákonu o půjčce a pronájmu" byla jeho "dítětem.". V letech 1942-43 byl současně vyslancem SSSR na Kubě. Dožil se konce války- ze služby odešel v roce 1946, aby v roce 1951 podlehl v moskevské nemocnici na třetí srdeční infarkt...

Zdroje kombinované: " Maxim Litvinov /online/ Encyclopaedia Britannica, anglická WIKI a částečně německá Wiki, částečně informace ruské... vlastní studium R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 07. čec 2020 15:26 #11924

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
WERWOLF

Werwolf. - vlkodlak. Zjevení mystické- napůl člověk, napůl vlk. Živí se lidskou krví...

Tak byla označeno záškodnické hnutí okopírované od sovětských, jugoslavských, francouzských, řeckých, polských a dalších partyzánských skupin. První návrh zpracoval pracovník zpravodajské služby Wehrmachtu Reinhard Gehlen. Podepsal a DALŠÍ VARIANTU NAVRHNUL Heinrich Himmler.

Kdo byl Reinhard Gehlen?

Generál německé armády. ESO zpravodajské služby- šéf zpravodajství východní fronty. Nejlegendárnější vedoucí špionáže studené války.

Náš největší soupeř, vojenští zpravodajci "studené války!"

Reinhard Gehlen se narodil 3.dubna 1092 v Erfurtu. Koncem dubna 1920 vstoupil do Reischwehru . Jako maturant byl zařazen co důstojnický čekatel k 6.pruskému dělostřeleckému pluku 6.divize Reichswehru- jemu velel generálporučík Fritze von Lossberg. Mladý Reinhard byl schopným vojákem, již v říjnu 1920 byl odvelen ke 3.pruskému dělostřeleckému pluku 3.divize Reichwehru- divizi velel generálmajor Erich Werber Paschi. 1.prosince 1923 povýšen do hodnosti Leutenanta ( český ekvivalent poručík).

Roku 1926 8.září nastoupil na vojenskou školu pro jízdní vojsko v Hannoveru (Kavallerieschule Hannover). Absolvent "výtečný"-.Nastoupil do štábu V. horského praporu dělostřeleckého pluku.

1935/1936 již člen generálního štábu- povýšen na majora.

1939- útok na Polsko- první důstojník generálního štábu pěší divize.

1940- důstojníkem- pobočníkem armádního velitele maršála Walthera von Brauchitsch. Úspěch- převelen do štábu armády náčelníka generálního štábu Franze Haldera.

1941- povýšen do hodnosti podplukovníka. Zařazen na východní frontu- zde se stal vyšším zpravodajským důstojníkem.

Zorganizoval výslechovou skupinu zajatců- ti byli rozděleni podle významu jejich výpovědi a podaných informací. Vysoké důstojníky vyslýchal údajně sám. Výslovně zakázal fyzické tresty, formou donucení byla naopak nabídka alkoholu a jídla za podanou informaci. Při odmítnutí v oddělené části tábora mohli další zajatci pozorovat, jak umírají hladem a žízní... není zcela prověřeno, ale je docela možné, že ze spolupracujících zajatců byly formovány jednotky Vlasovců...

Prosinec 1944 - povýšen do hodnosti generálmajora- zpravodajsky zaměřen na Sovětský svaz a studium jeho bojové taktiky.

V březnu 1945 se svojí skupinou převedl zpravodajský archiv na mikrofilmy, ukryli je ve vodotěsných sudech a zakopali v Rakousku. Odtud je vyzvedla americká armáda.

Reihard Gehlen měl pro všechny strany zúčastněné ve II. světové válce- nesmírnou cenu.

Po kapitulaci Německa byl ihned tajně odvezen do USA a byl naverbován do jejich služeb. Vytvořil síť asi 4000 nacistů, které si vybral a zachránil tak před poválečnými soudy. Doplnil ji skupinou vědců a inženýrů- ti pracovali v nejvyšším utajení v USA. Zaměření - Sovětský svaz a později Varšavská smlouva.

Čteme-li v Gehlenových pamětech ( nevím, zda byly vydány v češtině, dozvíme se zajímavé podrobnosti kolem atentátu na samého Hitlera.)

... v roce 1942 mne oslovili postupně plukovník Hennig von Treskow, plukovník Claus von Stauffenberg a později i generál Adolf Housinger. Spiknutí trvalo dva roky! Po neúspěšném pokusu dne 20.července 1944 jsem se od atentátu distancoval dříve, než vůdce nařídil odvetu proti spiklencům ...

Generálporučík Reinhard Gehlen nebyl ortodoxním nacistou, sloužil III. Říši jako Němec. Válečný zločin mu prokázán nebyl a zřejmě by Američané nikdy svého excelentního rozvědčíka norimberskému soudu nevydali.. Zemřel v klidu dne 8.června roku 1979...

zdroj: materiály zpravodajského charakteru z let 1961-1970, německá Wiki, archiv zkráceno, upraveno R/1

pokračování Werwolfu:

V roce 1944 bylo zřejmé, že Německo může válku prohrát- začala se tedy vytvářet organizační síť, výcvik a materiální zabezpečení teroristických skupin. Na podzim 1944 započala " W" - přísně tajná- vybírala dobrovolníky ke školení pro partyzánskou válku . Základní výcvik probíhal ve výcvikových centrech německé armády a bezpečnostních složek.

Jednomu z center velel důstojník SS Otto Skorzeny / zámeček Friedenthal u Berlína/. Výcvik byl veden ve střelbě, bezhlučném zabíjení, sabotážích, práci s výbušninami, sběru zpravodajských informací- také speciálnímu kódu značek vedoucích k vybudovaným základnám a zásobám. Začátek jejich budování- na přepokládaných místech činnosti německých partyzánů.

V té době vyšel román tehdy již nežijícího autora Hermana Lönse s názvem : " Der Wehrwolf" - "Vlkodlak". Pojednával o podzemním selském hnutí v období třicetileté války- kniha byl vydána ve větším nákladu než Hitlerův Mein Kampf. Stala se povinnou četbou v SS, armádě, školách jako učebnice záškodnické války.

Skončila válka.

V místech, kde postupovaly spojenecké jednotky se činnost Werwolfu téměř nerozvinula, vyjímkou byla akce s názvem "Operace Karneval"- zavraždění starosty Cách Franze Oppenhoffa.

V místech, které čistila zmobilizovaná československá armády- zejména v Sudetech, bylo v roce 1944 vytvořeno výcvikové středisko v Krásném Březně - zámku v Ústí nad Labem. Pro území Čech kapitulace německé branné moci ve vztahu k Werwolfu, nekončila... naopak!

Exkurz:

Leden 1945 - Ústí nad Labem hostí velitele Sudetské župy k vypracování plánu působení Werwolfu v Sudetech.

31.1.1945 státní tajemník úřadu říšského protektora K.H.Frank dostal jako "přísně tajnou" depeši " s rozpisem kurzů, které se mají konat ve škole Sudetské župy v Doksech.

Do akce byli zapojeni příslušníci Hitlerjugend a Svazu německých dívek . Činnost záškodnických skupin začala postupným stahováním Wehrmachtu a obsazováním jejich pozic vojáky Rudé armády; napadeny byly i menší jednotky Američanů.

Po 5.květnu 1945 a v týdnech dalších, kdy byla provedena mobilizace Československé armády, Finanční stráže a Policie se činnost záškodnických skupin zaměřila na vojáky čistící krajinu. Zde ovšem narážely na ozbrojené vojáky... Wervolf proto stražil nálože, vraždil civilisty vracející se do svých domovů, odkud byli vyhnáni v roce 1938-39, byli vražděni němečtí antifašisté. Ještě v roce 1946 ! bylo zavražděno několik československých policistů.

Zřejmě největší akcí Wervolfu, byla "akce" v červenci 1945. V Krásném Březně se nacházel několik metrů od bývalého výcvikového střediska Wervolfu nově budovaný sklad válečného materiálu. jeho výbuch znamenal nejen mimořádnou ztrátu pro novou československou vládu, ale zabil desítky civilistu. Příčina výbuchu nebyla dodnes uspokojivě objasněna- ale- informovala o ní tajná vysílačka Wervolfu (mimochodem vysílala až do konce roku 1945!) - vysílání měl za následek "pogrom" německých civilistů- skončil, až když Krásné Březno obsadila československá armáda a bylo zde vyhlášeno "stanné právo".

Zdroj: Wervolf: Fakta a mýty, archivní materiály, publikace, články, vlastní studium. zkráceno, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 06. čec 2020 07:56 #11922

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Také neunikl rudé pomstě. Raimund Mrázek byl klíčovým mužem při přípravách Pražského povstání

Zdroj: www.lidovky.cz/lide/take-neunikl-rude-po...0703_213231_lide_ele

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 29. čen 2020 10:54 #11890

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
27.června 1866- Bitva u Náchoda- v některých kronikách znamenána i jako "Bitva na Dobeníně".

2.pruské armádě velel korunní princ Fridrich Vilém - tábor jeho vojska se rozkládal v Dolním Sasku na kladském pomezí. V tomto prostoru se nachází průsmyk zvaný "Branka"- je klíčovým přechodem českých pohraničních hor. ( V roce 1968 jím i prošla polská okupační vojska - pozn. redakce). Zda o táboře Prusů věděl velitel severní rakouské armády, známo není. Že na vpád Prusů připraven nebyl, víme.

Rakušanům velel: Wilhelm von Ramming- polní podmaršálek

síly

Prusko: Rakousko:

28 400 mužů 27 150 mužů

11 eskadron 30 eskadron

jízdních jízdních

90 děl 88 děl

ztráty

1060 mrtvých 5487 mrtvých

raněných raněných

zajatých zajatých

62 důstojníků 234 důstojníků

222 koní 432 koní
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 28. čen 2020 10:33 #11884

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Bulharské MiGy raději zabíjely, než by nechaly civilní stroj proletět.

www.idnes.cz/technet/vojenstvi/sestrel-i...081159_vojenstvi_mla

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 23. čen 2020 04:05 #11862

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Great Marianas Turkey Shot - Velké střílení krocanů na Marianách - tak komentoval jeden z amerických pilotů Bitvu ve Filipínském moři započatou dne 19.června 1944...

Statistika bitvy:

Japonské císařství USA

velitelé:

Džisaburó Ozawa Raymond A.Spruance

Kakudži Kakuta Marc A. Mischer

nasazeno:

6 letadlových lodí 7 letadlových lodí

3 letadlové lodi lehké 8 letadlových lodí lehkých

5 lodí bitevních 7 lodí bitevních

13 těžkých křižníků 8 těžkých křižníků

6 křižníků lehkých 13 křižníků lehkých

27 torpédoborců 58 torpédoborců

24 ponorek 28 ponorek

450 letounů palubních 956 letounů palubních

300 letounů z pozemních

základen

ztráty:

3 letadlové lodi žádná

2 tankery 1 bitevní loď středně poškozena

asi 630 letadel 123 letadel

Průběh- zkráceno- v datech:

l5.června 1944 zahájili Američané invazi na Saipan.

Japonci využili plán vzniklý v září 1943 a rozhodlli se převzít námořní iniciativu. Velitel 1.mobilního loďstva viceadmirál Džisaburó Ozawa měl k dispozici 3.svazy, velitelé amerických sil výraznou převahu. V plavidlech, ponorkách i letectvu. Japonské letectvo v té době vzhledem k námořní blokádě nedokázalo vyrábět dostatek moderních letadel a zejména, cvičit zkušené piloty.

Střetnutí skončilo pro japonské síly drtivou porážkou, bylo v podstatě poslední bitvou, kde byly japonské námořní síly schopny masově nasadit letadlové lodě v Tichomoří. Vyznamenaly se americké ponorky - potopily dvě lateadlové lodi.

19.června 1944 odstartoval z pozemní japonské základny GUAM průzkumný japonský letoun- našel americký svaz ; velitel GUAMU měl k dispozici 30 letounů, vyslal je k útoku na Američany.

Eskadra Japonců dříve, než mohla napadnout Američany, se setkala se 450 americkými stíhačkami- kolik se Japonců vrátilo na základnu, údaje nejsou.

Následně byly z japonských letadlových lodí všechny stroje, jenž mělo japonské velení na místě k dispozici: stíhačky Zake, bombardéry Zake, torpédové bombardéry Jill. V další vlně stíhačky Zero, 53 střemhlavých Judy. V poslední vlně i 27 střemhlavých Val.

Ti poslední, kteří se dostali na dostřel protiletadlové obrany byly sestřeleny z lodí...

Zkáze konec nebyl. V 08.16 zpozorovala americká ponorka Albacore, umístěná v léčce, první japonskou letadlovou loď. V 9.09 na ni vypálila šest torpéd - neúspěšně.

Zato další letadlovou loď Taihó, zasáhla dvě torpéda, potápěla se pomalu, z hladiny zmizela kolem sedmnácté hodiny.

Ve 12.20 ponorka Cavalla zasáhla druhou japonskou letadlovou loď Šókaku, ta zmizela v hlubinách v 15.01. Zachránil se z ní velící admirál Ozawa-na palubu jej vzal japonský křižník Haguro.

Z útoku se nevrátilo 293 letadel, zbytek ztrát byla letadla na palubách letadlových lodí.... Američané ztratili letadel 30. Boj prvního dne skončil.

20.června 1944

v 15.40 americký průzkum nalezl zbytek japonských letadlových lodí.

V 16.10 vyslalo americké velení 216 útočných letadel -85 stíhaček,77 střemhlavých a 54 torpédových bombardérů. Svaz potopil japonskou letadlovou loď Hijó , zapálil tankery Genjó Maru a Seíj´Maru.

Hromadný nálet poškodil letadlové lodi Zujikaku a Čijodu, bitevní loď Haruanu a křižník Maja.

Stíhačky sestřelily 40 japonských letadel, která stačila vzlétnout z poškozených letadlových lodí, Američané ztratili letadel dvacet.

Ale, jak to ve válce bývá- 80 amerických letadel nemělo palivo k návratu, muselo nouzově přistát na moři. několik pilotů havarovalo při přistání a zahynulo...

Zdroj: velmi volný překlad z anglické Wiki- článek "Battle ot the Phiippine Sea" - zkráceno, upraveno, použita jen fakta. R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 16. čen 2020 12:50 #11841

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Vojáci zavraždili u Přerova 120 žen a 75 dětí, pak přišla řada na skauty

www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/64692...-rada-na-skauty.html

R/6
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 13. čen 2020 18:49 #11835

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
13.června 2020 A.

Vzpomínáme na sv. Antonína z Padovy / sv. Antonín Paduánský / narozen 15.srpna 1195 v Lisabonu- zemřel dne 13. června 1231 v Padově.

Mnich františkánský, teolog, kazatel, jeden z nejproslulejších svatých- uctíván církví římsko-katolickou po celém světě. Vděčný námět umělců- El.Greco, Francisco Goya...

Svatým prohlášen roku 1232 - učitelem církve v roce 1946.

Jeho zasvěceným kostelem je Bazilika svatého Antonína v Padově.

Atributy: kniha, chléb, lilie a dítě Ježíš.

Patronem: za nalezení ztracených věcí, žen a dětí, chudých, seniorů, cestujících, za šťastný porod, proti neplodnosti a františkánů.

Sv. Antonín, původně křestním jménem Fernando , se narodil šlechtičně slavného rodu Treverů. Matka byla "tvrdou" křesťankou, synek ji v patnácti letech vstoupil do řádu augustiniánů- věnujících se hlubokému studiu BIBLE. Krátce poté se již Fernando stal uznávaným specialistou a znalcem. V jeho studiu mu vadili svým způsobem příbuzní, "vyrušovali jej z rozjímání".. nechal se přeložit do kláštera v Coimbře.

Ve svých 25 letech zažil šok. V Maroku pohané umučili několik františkánů, jejich těla byla převezena do Portugalska ; v den pohřbu dozrálo ve Francescovi rozhodnutí stát se mučedníkem.

Vystoupil z řad augustiniánů a vstoupil do řádu františkánů v Coimbře. Přijal jméno Antonín, vypravil se do severní Afriky- působil mezi muslimy. V Africe onemocněl, měl se vrátit do Evropy- loď v bouři ztroskotala na pobřeží Sicílie. Antonína léčili v klášteře v Mesině- po částečném uzdravení v roce 1221 se vypravil do Assisi.

Sem byla svolána valná schůze bratří řádu sv. FRANTIŠKA- svolanou valnou hromadu měl sv. František řídit.

Antonínova žádost o zařazení do některého z klášterů v Itálii, nebyla doporučena. Důvod: neschopen ze zdravotních důvodů.

Nevzdal se.

Zřejmě zatajil rozsah své nemoci, vstoupl do malého, neznámého kláštera poblíže Forli, obsazeného pouhými čtyřmi řeholníky. Jako novic zamlčel své vzdělání, svůj původ, konal podřadné práce. Pokora a pokání je vyslala do přímo do FLORII, aby tam přijal kněžské svěcení.

Flori bylo místem mnoha čekatelů kněžství- jak františkánů, tak dominikánů.

Čekatelé shromáždění před slavnostním jídlem byli vyzváni, aby někdo z nich pronesl oslavnou a děkovnou řeč. Ticho. Nakonec zahájil řeč Antonín. Z počátku prostě. Nesměle. Posléze ohnivě, výmluvně s učeností značnou. Sál užasl. Následně vyslán na studium kazatelství.

Kazatelem:

Antonín byl rétorem skvělým. Mimo kostelů kázal na náměstích, dokonce i na plážích. Někde mu naslouchalo až 30.000 lidí. Pouze v Rimini nikdo...tu vystrčily ryby hlavy z vody, aby jeho kázání slyšely a... obyvatelé Rimini se po zázraku obrátili.

Legenda:

Jednou po kázání se nemohl Antonín vrátit do svého kláštera, zůstal hostem hraběte Zina Camposampiera v Padově. Antonín se vroucně modlil a tu: v rukou Antonínových se objevilo Jezulátko. Zázrak je zvěčněn na mnohých vyobrazeních...

Od té doby přicházeli lidé zajistit si místa poblíže kazatelny již v noci...začlo platit, že na kázání bylo nutno obléci se prostě- Antonín nemel nákladné oblečení v oblibě.

Sekta katarů. O ní připravujeme zvláštní pojednání- velmi zajímavé...

Radikální odpůrci církve, u nás nazývaní "kacíři" v podstatě část husitského hnutí / pozn. redakce / měla toho času sídlo v Toulouse. Antonín byl vyslán, aby "kacíře" uvedl na správnou cestu. Nastoupil ti misi neohroženě, začal mít úspěch. Jeho kázání byla nazývána " kladivem na kacíře". Antonínova kázání nebyla naplněna hněvem, násilím ani vulgarismy. Zájem a úctu získával vlídností, výmluvností... poté Antonín založil několik klášterů a trvale se usadil v Padově.

Na Antonínovo kázání přišel i papež Řehoř IX. Po kázání, jímž byl ohromen, nazval Antonína "archou Písma svatého".

Údajně po kázání Antonínových zanechávali zhýralci svého nekalého života a káli se, dlužníci byli propouštěni z vězení...

Smrt a svatořečení.

Způsob Antonínova života byl vyčerpávající. Prokládán značnými půsty a asketickým stylem přivodil jeho fyzickou zkázu,13.června roku 1231 zcela vyčerpán, umírá. V pouhých třiceti šesti letech! Svatořečen již jedenáct měsíců po smrti. V dějinách církve nejkratší proces svatořečení...

KULT.

Morava sv. Antonína milovala a miluje dosud. Především moravské Slovácko a to i v částech obývaných před odsunem Němců v jižní části Moravy. Už v polovině 17.století vznikala svatoantonínská bratrstva; ta z darů a příspěvků vystavěla a udržovala zasvěcené kaple / 1652 Perná, 1654 Kounice, 1668 v Blatnici pod sv. Antonínkem./

Kaple byly vystavěny na místech vyvýšených a pohledem do krajiny a cílem poutí.

zdroj: především SCHIKORA, Rudolf, "Naše světla" 1947 a další z křesťankých podkladů.. zkráceno, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

HISTORIE zapomenutá... 11. čen 2020 18:23 #11828

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
8.ČERVNA roku 1941
byl do bojů v Severní Africe nasazen Československý pěší prapor 11- Východní. Bojová jednotka, o níž se mnoho nehovoří. Kdo byl- nebo co byl?

11.československý pěchotní prapor- východní anglicky označen jako Czechoslovak Infantry Battalion No 11- pěchotní prapor britských ozbrojených sil složený z československých dobrovolníků- účastník druhé světové války v tzv. "Středomořském divadle vojenských operací."

Vznikl již v roce 1940- zanikl v roce 1942, velel mu podplukovník Karel Klapálek. Prapor procházel postupně pod různým velením- 23.britskou pěší brigádou, Karpatskou pěší brigádou, 13.armádním sborem a nakonec 38.indickou pěší brigádou .

Vyznamenal se v bitvě : Obléhání Tobruku a v Operaci Exporter.

Historie.

Prapor byl vytvořen 1.listopadu 1940 v táboře Gedera nedaleko Tel Avivu československými dobrovolníky. Základ praporu vytvořilo asi 200 mužů, ti se přesunuli ze Sýrie. Tu ovládla francouzská vichistická vojska. Velitelem byl ustanoven poručík plukovník Karel Klapálek.

Organizace praporu:

4 střelecké roty po 3 četách

podpůrná rota ve složení: četa kulometníků, signalizátorů, speciálních střelců /odstřelovačů/ a četa oprav a dopravy

V prosinci 1940 se četa aklimatizoval v podmínkách Judské pouště. Poté byl převelem do Egypta- Sidi Bishr a Agami. Zvyšoval svoji bojovou pohotovost, ale jeho hlavní úkol byla bezpečností služba.

Od 30.května do 6.října 1941 byl prapor podřízen 23.pěší britské brigádě- po přesunu ma syrsko- palestinskou hranici utrpěl prapor první ztráty- v bojích s francouzskými jednotkami; boje ukončila francouzská kapitulace. Prapor byl převelen do Sýrie, úspěšně se zapojil do operace Exporter -v Sýrii zůstal až do října 1941.

Exkurz:

Operace Exporter.

Vojenská operace II. světové války. Trvala od 8.června 1941 do 11.července 1941 v Sýrii a Libanonu.

strany

Velká Británie - Vichistická Francie

Britská Indie

Austrálie

Britská Palestina

Svobodná Francie

Československo

nasazeno

34 000 vojáků 45 000 vojáků

ztráty

2500 vojáků 3500 vojáků

Spojenci zahájili operaci proti jednotkám Vichistické Francie v oblasti Levanty. Příčinou byla obava, že přítomní Němci by mohlo obsadit zdejší letiště k mezipřistání Luftwaffe, jako se to stalo nedávno předtím v Iráku. Boje skončily příměřím a odchodem "vichistů"... část vichistů přešla na stranu svobodných Francouzů.

zdroj: Klapálek Karel "Ozvěny bojů"- Naše vojsko 1987 a další

pokračování:

Na území Sýrie československé vojáky sužovaly vysoké teploty (denní 50 st.C, noční 35 st.C, 450 vojáků trpělo žloutenkou a malárií.

V srpnu 1941 se československé ministerstvo obrany pokusilo přesvědčit Brity o převodu praporu k československým ozbrojeným silám ve Velké Británii. Namísto toho byl prapor odvelen k obraně obleženého Tobruku. V Tobruku prapor ztratil 14 mrtvých a 81 příslušníků praporu bylo zraněno. Během obléhání byl prapor přidělen ke 13. armádnímu sboru a před odjezedem do Egypta 27.března 1942 ke 38. indické pěší brigádě.

20.října 1941 byl prapor připojen ke Karpatské pěší brigádě polské armády na západě.

7.dubna 1942 prapor dorazil do Palestiny. Prakticky se připojil k 200.lehkému protiletadlovému pluku "Vostok".

V roce 1943 byl pluk rozpuštěn. Jeho příslušníci byli převeleni k 1.československé tankové brigádě.

Zdroj: Czechoslovak BnNo11 East... a další, zkráceno, upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.
 • Strana:
 • 1
 • 2
Vygenerováno za 0.194 sekund