Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: UNIVERSÁLNÍ VOJÁK.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 07. čec 2022 15:52 #15137

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Redakční sdělení.

Kdo jste nahlédli na web KVV Prostějov- fotogalerii, mohli jste spatřit také "pochodníky" ve stejnokroji ČSLA s tmavě modrými barety. Ano, příslušníci českých leteckých sil- ale co značí rukávové označení s číslem 215?

21.základna taktického letectva "Zvolenská" Čáslav.

Úkol:

Zajišťuje v rámci Vzdušných sil AČR ochranu vzdušného prostoru České republiky.

Zapojena: v aliančním systému NATINAMDS a Na POSY PVO ČSR.

Zajišťuje: pokračovací výcvik pilotů taktického letectva.

Členění:

-velitelství

-štáb

-21.letecké křídlo

Bojové uskupení:

-211 a 212 taktická letka

- 213-výcviková letka

-214 - letka oprav letecké techniky

Podpůrné jednotky:

-215 letka zabezpečené

-216 letka logistické podpory

Velitel:

pluk. letectva Ing. Petr Tománek

Zdroj: obecně dostupné informace ČSLA

R/2
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 24. čen 2022 16:20 #15104

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
22.června 2007 odešel do Modré roty československý voják, příslušník výsadku Embassy... podplukovník v záloze Jozef Haríň.

Vojenskou službu nastoupil v září 1941- vykonával ji u 1.autopraporu slovenské armády- po kurzu řidičů nákladních vozidel přešel k 2.autopraporu v Prešově. Zde dosáhl hodnosti desátníka. Koncem července 1942 byl vyslán na východní frontu.

Říjen 1943 převelen do Itálie, ude se seznámil cestou Češky provdané za Itala se 4 uprchlými anglickými zajatci... s nimi a dalšími slovenskými dezertéry přešel frontu do amerického zajetí.

Zajatecký tábor Averss ( Neapol)- kontaktován československými zpravodajci - nabídku na zařazení do výcviku pro plnění zvláštních úkolů- přijal- povýšen do hodnosti četaře absolvoval zpravodajský kuru, para kurz, šifrovací kurzy a kurz konspirace- zařazen do skupiny Emabassy jako šifrant .

Vysazen:

21.prosince 1944 - obec Prostějovičky - skupina se skládala ze tří členů - velitele Karola Mladého, radisty Jána Grajzela a šifranta Jozefa Haríně. Radista Grajzel se s velitelem a šifrantem nesešel, později byl zadržen protektorátní policií, vyslechnut gestapem a přečkal zatčení v koncentračním táboře

Průběh:

velitel skupiny Karol Mladý byl zabit při přestřelce s gestapem, Jozef Haríň byl zachráněn hajným, který jej ukryl, donesl mu jídlo a léky. Haríň se po uzdravení přidal k partyzánské skupině RODINA, spojil se později s oddílem Rudé armády (2.května 1945).

Po osvobození se vrátil do čs. armády, zajistil exhumaci svého velitele výsadku, již jako důstojník velel u 11.pěšího pluku v Bratislavě průzkumné četě; později působil jako učitel ve škole pro důstojníky. V říjnu 1946 na vlastní žádost armádu opustil; v Ružomberoku působil jako administrativní pracovník. V únoru 1991 povýšen do hodnosti podplukovníka...

Zdroj: REICHL. Martin Cesty osudu, Cheb: Svět křídel 2004 ISBN 80-86808-01-1 . Doplněno, upraveno vlastním studiem

R/1
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 23. čen 2022 17:27 #15097

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Po 81 letech budou padlí letci konečně pohřbeni

www.novinky.cz/domaci/clanek/po-81-letec...ne-pohrbeni-40400695

R/6
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 20. čen 2022 20:22 #15094

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
OSOBNOSTI:

Plukovník Václav KNOTEK, vedoucí šifrant československé exilové vojenské zpravodajské služby (2.světová válka), člen třetího odboje- zemřel sebevraždou dne 16.června 1948 po zatčení Státní bezpečností...

Narozen v Prostějově, původně učitel francouzštiny a výtvarné výchovy, V roce 1938 mobilizován. Podařilo se mu v roce 1940 opustit republiku a dostat se do Anglie. Zařazen do zpravodajského odboru exilové armády /MNO)- později se stal vedoucím šifrového oddělení.

Připravoval k vysazení skupinu Antimony; sám měl být vysazen s výsadkem Chromium ( dva pokusy, ani jeden se nezdařil).

1946: přednosta šifrového oddělení ministerstva vnitra, v říjnu 1946 z funkce z politických důvodů odvolán.

1947: na ministerstvo vnitra se vrátil (oddělení repatriační) 26.února 1948 uprchl do Londýna. Za ním se dostala manželka a 4 děti.

1948: červen - vrátil se do Prahy jako agent britské tajné služby;, přicestoval 15.června 1948, v pozměněném vzhledu a britskýmm občanství- obchodník John Robert Coles.

Kontaktoval radistu Karla Svobodu, ten ohlásil schůzku s Knotkem StB. Na schůzce 16.června 1948 Knotek zatčen, ve vazbě rozkousl kapsli s kyanidem.

1990. Povýšen do hodnosti plukovníka in. memoriam.

Zdroj: čs.wikipediE, upraveno, zkráceno R/1
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 13. čen 2022 17:39 #15071

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Zapišme si, prosím do diářů- zve kapitán v záloze Petr Suchomel, holešovský praporčík, vysazovač, zkušební výsadkář, výzkumník záchranných leteckých zařízení...
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 09. čen 2022 18:42 #15062

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Ohlasy k výročí atentátu...

nám přichází vesměs nespokojené... příčin je více, snad nejvíce popudil mnohé veterány výkřik páně Rakušana (sám o sobě by asi zanikl, kdyby jej nevykřikl ve funkci ministra vnitra ČR) "Sláva Ukrajině".. není zapomenuto, že jde o heslo ukrajinských nacistů z 2.světové války... a !

protože jsme přece jen národ Čechů nacisty vražděný , vzpomněl náš čtenář na Karla KRYLA a jeho:

"Píseň Neznámého vojína"... do jaké míry je aktuální, posoudí náš inteligentní čtenář sám:

K.Kryl: Píseň neznámého vojína.

Zpráva z tisku:

Obě delegace položily pak věnce na hrob Neznámého vojína.

A co nato Neznámý vojín? )V čele klaka, pak cnostné rodiny

a náruč chryzantém,

černá saka a žena hrdiny

pod paží s amantem,

kytky v dlaních a pásky smuteční

civi tu před branou,

ulpěl na nich pach síně taneční ...

s bolestí sehranou.

Co tady čumíte ?Vlezte mi někam!

Copak si myslíte, že na to čekám?

Co tady civíte, táhněte domů!

Pomníky stavíte, prosím Vás, komu?Jednou za čas se páni ustrnou

a přijdou poklečet,

je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet!

Pak se zvednou a hraje muzika

písničku mizernou

ještě jednou se trapně polyká

nad hrobem s lucernou.

Co tady civíte? Zkoušejte vzdechnout!

Copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout?

Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze?

Kašlu vám na fángle! Já jsem chtěl kněze!Nejlíp je mi, když kočky na hrobě

v noci nám mrouskají,

ježto s těmi, co střílej po sobě

vůbec nic nemají.

Mňoukají tence a nikdy neprosí,

neslouží hrdinům,

žádné věnce pak na hrob nenosí

Neznámým hrdinům.Kolik vám platějí za tenhle nápad?

Táhněte raději s děvkami chrápat!

Co mi to říkáte? Že šel bych zas? Rád?

Odpověď čekáte? Nasrat, jo, nasrat!!

podnět R/7 , zpracoval R/1
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 09. kvě 2022 18:04 #14978

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Výcvik boje o osadu a v osadě (1948)

Výcvikový film „Výcvik boje o osadu a v osadě“ byl vyroben Vojenským filmovým a fotografickým ústavem pravděpodobně v roce 1948. Ve třech jeho dílech je v reálném prostředí simulován boj o osadu a v osadě jako jeden ze základů vojenské taktiky. Natáčení se odehrávalo v Městě Čistá ve Slavkovském lese (starší název Literbachy, německy Lauterbach Stadt), které bylo po vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce začleněno do vojenského výcvikového prostoru „Prameny“. Během nácviku boje o osadu je použito ručních granátů, lehkých kanónů, plamenometů, některé budovy jsou poničeny tanky.Zdroj: VHÚ

R/2
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 02. kvě 2022 17:29 #14963

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
29.duben

FRANCOUZSKÁ CIZINECKÁ LEGIE. LEGION ETRÁNGÉRE. elitní francouzská jednotka založená králem Ludvíkem Filipem 10.března 1831.

Popudem se stal francouzský maršál Soult- tehdejší zákon z roku 1830 zakazoval do řad francouzské armády přijímat cizince...

Tehdy zákon z 9.března 1831 povolil vytvářet sbory /legie/ z cizinců ze Francii, také sbory domorodců a cizinců mimo pevninu s úkolem bránit hrozbám mimo království.

Cizinecká legie se postupně stala účastnicí téměř všech francouzských válek a to i na území kontinentální Francie ( srovnej Francouzsko-pruskou válku 1870-1871).
Počátek legie nebyl lehký- v jejích řadách byli vrazi, uprchlí zločinci, bezdomovci, nežádoucí přistěhovalci...všichni ve věku od 17-40 let.
Mezi prvními národnostmi byli Švýcaři, Němci, Španělé, Portugalci, Italové, Belgičané, Holanďané a ze Slovanů - Poláci.

r.1831 domovem LEGIE se stal Alžír a to na celých 130 let!

První legionáři byli špatně vyzbrojeni, špatně vystrojeni, měli nízký žold ( v době trestu a ty byly tvrdé!) žold žádný. Obranou proti tomu byla dezerce; legie na ni reagovala mnohem přísnější disciplínou, než byla obvyklá u armády pravidelné.

r.1835 byla Legie rozpuštěna, vytvořena však "Nová legie" - ta už v polovině 19.století působila téměř na celém světě ( kde měla Francie koloniální zájmy).
R.1854-1856 zasáhla na Krymu, 1859 v Itálii, kodexu CTI dosáhla v Mexiku v bitvě u Camarónu.
Zde na 65 příslušníků hlídky legie zaútočilo 3000 příslušníků mexických vojáků...legionáři se odmítli vzdát a téměř všichni, mimo těžce raněných v bezvědomí v bitvě padlo...

Po druhé světové válce do Legie vstoupl řada příslušníků Wehrmachtu (také SS), také řada Čechoslováků. Ti se později v roce 1946-1954 účastnili bojů v Indočíně ( Čechoslováci, kteří byli v Indočíně zajatí, bylo postaveni v Československu před soud a potrestáni tvrdými tresty, odnětím svobody, ztrátou čestných práv občanských nebo vykonávali podřadné práce...

Cizinecká legie se posledních bojů zúčastnila v Alžírsku, v roce 1962 byla definitivně z Alžíru stažena.
Cizinecká legie ( s daleko většími nároky - žádné zločiny, žádné skrývání se před zákonem) je nedílnou součástí francouzské armády.... a ohlédneme-li se za jejími dějinami?

- přežila t ř i republiky, přežila Druhé francouzské císařství, přežila dvě světové války - zrušení všeobecné branné povinnosti, demontáž francouzské koloniální správy a nakonec i ztrátu "svého domova" v Alžírsku.

SLOŽENÍ:
Mimo času válek ne byly jednotky Cizinecké legie na území Francie dislokovány.
Do roku 1969 sídlilo velitelství Cizinecké legie v Sdi-Bel-Abés v Alžírsku. Nyní je řada jednotek na Korsice , v zámořských državách Francie a na jihu Francie. Současné velitelství LEGIE v Aubagne ( nedaleko Marseille. )

Cizinecká legie má 9 pluků a jednotku "nezávislou" . její počty se pohybují mezi 7-8 000 příslušníků (profesionálů) má 400 tabulkových míst důstojníků, 1700 poddůstojníků a kolísavě zbytek řadových příslušníků.

BOJOVÉ JEDNOTKY:
1.mobilní (jízdní) cizinecký pluk 1.REC
1.ženijní cizinecký pluk - 1REG
2.ženijní cizinecký pluk - 2REG
2.pěchotní cizinecký pluk -2 REI
2.výsadkový cizinecký pluk 2 REP

JEDNOTKY ADMINISTRATIVNÍ A ŠKOLÍCÍ:
Velitelství cizinecké legie - COMLE
1.cizincký pluk - 1 RE
4.cizincký pluk - 4 RE
Náborový pluk -GRLE

ZÁMOŘSKÉ JEDNOTKY:
.3.pěchotní cizinecký pluk -3.REI
13.cizinecká půlbrigáda -13 DBLE
Oddíl cizinecké legie v Mayotte -DLEM

KODEX LEGIONÁŘSKÉ CTI:
1. Legionáři , budeš dobrovolně chránit Francii věrně a se ctí.
2. Každý legionář je tvůj bratr ve zbrani, bez ohledu na svoji národnost, rasu či vyznání. Budeš to prokazovat solidaritou, která panuje mezi členy rodiny.
3. Respektuj legionářské tradice a cti své nadřízené, Buď silný, odvážný, věrný a čestný.
4. Buď hrdý na to, že jsi legionář, měj svou uniformu vždy dokonalou, chovej se vždy důstojně, ale skromně, a buď vždy čistý a upravený.
5.Jsi elitní voják, budeš řádně trénovat, udržovat svoji zbraň, jako by to byl tvůj nejdražší majetek, a buď vždy v kondici.
6.Zadaný úkol dotáhneš vždy do konce, a bude-li to nutné, i za cenu vlastního života.
7.Budeš bojovat bez vášně nebo nenávisti ke svému úkolu. Budeš respektovat poraženého nepřítele a nikdy neopustíš své mrtvé, raněné či svou zbraň.

HESLA:
"Legio Patria Nostra" Legie je naše vlast- motto neoficiální
" Honneur et Fidélité" Čest a věrnost" motto oficiální
Prameny a zdroje: Křížek, Leonid Francouzská cizinecká legie , X-Egem, Praha 1994Porch, Douglas, The French Foreigin Legion New York: Haroer Collins 1991, ISBN 0-06-092308-3 hORA, Karel: Moje matka cizinecká legie 1993 a vlastní materiály (články, statě, poznámky)

Upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 25. dub 2022 16:20 #14940

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
TOP 5 | Nejlepší ELITNÍ JEDNOTKY České republiky (2022)R/7
The administrator has disabled public write access.

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK. 07. dub 2022 18:24 #14880

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
3. dubna r.1915 - padl do zajetí 28.císařský pluk - mýty a skutečnosti....

"Dne 3.dubna 1915 vzdaly se v těžkých bojích na Dukelském průsmyku dva prapory pěšího pluku č.28 včetně důstojníků, aniž by použily své střelné zbraně, jednomu jedinému ruskému praporu a tím na sebe uvalily největší pohanu a hanbu. 73.pluku se ve spojení s říšskoněmeckými jednotkami podařilo za těžkých ztrát udržet do příchodu nových sil.."

Rozkaz arcivévody Friedricha z 11.dubna 1915. 28.pěší pluk byl r o z p u š t ě n.

Pravda:

Pluk byl rozpuštěn.

Boje byl v Dukelském průsmyku těžké.

73. pluk (chebský byl v té době od místa bojů vzdálen nejméně 100 km východněji, říšsko německé jednotky do bojů nezasáhly vůbec...

Rakouskem- Uherskem následně proletěla silně protičeská kampaň....

Kde vznikla fáma o zbabělosti českého vojenského tělesa s mimořádně dlouhou historií?

Přímo ve velení rakouské armády! Její představitelé hledali pod vedením Franze Conrada von Höttzendrov příčinu neúspěchu "karpatských" ofenziv a postupu Rusů přes karpatský oblouk. Aby zakryli chybné plánování, svedli svoji "vojevůdcovskou neschopnost" na "malou bojechtivost" jednotek z "neněmeckých " oblastí Předlitavska... Hlášení pplk. Schaumeira o přechodu "pražského" pluku do zajetí se velmi hodilo k zakrytí vlastních chyb...

V listopadu 1915 probíhaly boje o Monte San Micele ( 4 bitva na Soči) zde se příslušníci bývalého pochodového praporu 28.pluku vyznamenali natolik, že došlo k revizi událostí dne 3.dubna 1915 a 22.prosince 1915 císař rozhodl o obnovení pluku!

Opětné zformování pluku proběhlo v Sarajevu ; koncem května 1916 se pluk ( zatím v síle dvou praporů) přesunul do Dallachu- 6.května 1916 převzal opětovně svůj plukovní prapor- odejel na italskou frontu. Zasazen byl V karnských Alpách a poté na řece Soča.

Zdroj k této části: Kniha" Osmadvacátníci" Josef Fučík (1933-2018) plukovník československé armády..upraveno, zkráceno R/1

Císařský pěší pluk č.28 byl pěchotním plukem armády Rakouska- Uherska. Založen byl 29.5.1698 císařským patentem Leopolda I.

Trvalo však 71 let, kdy neměl pořadové číslo... dostal jej teprve v rámci tzv. Tereziánských reforem".

Ihned po svém založení byl nasazen proti Turkům, zde se proslavil a při podpisu "mírové smlouvy" stál jako čestná stráž.

Vojensky byl pluk přiřazen k tzv. "německé pěchotě"- jeho rekruti byli k němu odváděni z území celé Habsburské říše s vyjimkou Uher.

Pluk měl 4 pěchotní prapory- prošel Východní frontou první světové války, Srbskou kampaní první světové války a nakonec Italskou frontou.

Po vzniku 1.republiky na tradice pluku navázal československý 28.pěší pluk - existoval až do roku 1938, jeho velitelství sídlilo v kasárnách Jana Roháče z Dubé ( Praha- Vršovice- ulice "28.pluku"- nyní Justiční areál " Na Mičánkách". V roce 1929 bylo pluku uděleno čestné jméno " pluk Tyrše a Fügnera.

Bitvy, ve kterých dosáhl pluk významných úspěchů:

1713 - obléhání Freiburgu ( Válka o španělské dědictví)

1716 -bitva u Petrovaradina -( Válka Rakousko- turecká- zahynul zde majitel pluku Freiedrich Ludwig von derLancken)- obléhání Temešváru

1740- 1748 - (Války o rakouské dědictví)

1736- 1763 - (Bitva o Sterbohol)

1792-1797 -(První koaliční válka s Francií-1974 obléhání pevnosti Mauberge)

1805 - ( Třetí koaliční válka s Francií - kapitulace u Ulmu (18.10.1805)

1866 - (Třetí italská válka za nezávislost- bitva u Custozy)

Jak to bylo ve skutečnosti - 28.pěší pluk v 1.světové válce:

Před 1.světovou válkou byl pluk doplňovaný především v Praze- tvořil tak převážně českou jednotku (98% mužstva)- celkem 2 952 vojáků). Německé velení zasadilo =pluk do nejtěžších bojů na ruské frontě v Haliči- v roce 1914 v obci u Limanowa ab Lapanów (prosinec) , pluk ztratil v urputných bojích dvě třetiny mužstva a důstojníků- zůstalo mu pouhých15 důstojníků a 193!! vojáků... byl doplněn "pochodovými prapory" s pětidenním výcvikem! takže... (hlavně měl za sebou "požehnání polními kaplany - viz: "Dobrý voják Švejk".. v polovině března 1915 pluk ztratil dalších 680 vojáků... za této skutečnosti jej německé velení přesunulo na uherskou stranu Karpat, v Bardejovu.

Němci své jednotky šetřily, do nejtěžších bojů posílali Slovany- v Karpatech v oné době panovaly krutém mrazy, čeští vojáci neměli zimní oblečení ani jim nebyly dodány polní kuchyně... přesto Češi plánovali dobýt ztracenou kótu, nedávnou domytou ruskými jednotkami... Rusové byli na zimu dobře připravení, skvěle oblečeni a zásobováni...

28.března 19.března 1915 dorazilo k pluku 700 příslušníků !pochodového praporu s pětidenním výcvikem!!! německé velení je poslalo na smrt v útoku...28.pěší pluk sice dosáhl za cenu neúměrných ztrát obce Stebnická Huta ... dostal se do krajně nevýhodné pozice, když nemel kryté levé křídlo... velitel pluku vyslal několik spoje s naléhavou žádostí o povolení stáhnout se do výhodnějších pozic... neúspěšně...velitel 28.divize žádal o posily.. marně..!

...kdo vraždil a ponižoval statečné ČECHY... bojující za "císaře Pána a jeho rodinu???"

Tak v oné době fungoval "hoax"....

Ve stejném prostoru bojů velel jako podporučík části 2.roty České družiny. působící v řadách 49.pěší divize ruské armády pozdější generál čs. armády Vojtěch KLECANDA.

****************************************

Pokračování o 28. pěším pluku...

Vojtěch Vladimír KLECANDA.

Český legionář, československý důstojník a generál.

Zahájením 1.světové války pracoval u české firmy v Charkově - na Ukrajině. Ihned po zahájení války se přihlásil do České družiny; vyznamenal se jako vyzvědač a organizátor odporu v rakouské armádě. Byl velitelem výzvědného oddílu, tlumočník; přičinil se o zřízení československého oddělení v zajateckém táboře u Kyjeva. Odtud se potom rekrutovali čeští legionáři.

Říjnové revoluce:

- bojoval na Kavkazu, Uralu a na Sibiři; byl generálním ubytovatelem československého armádního sboru v Rusku.

Návrat do vlasti:

- zástupce náčelníka Generálního štábu- vystudoval Vysokou válečnou školu v Paříži

- velitel 1.brigády v Praze

-1924-1929 velitel 2. divize v Plzni, 1931 velel 1.divizi v Praze

byl také významným funkcionářem Svazu skautů RČS ....

Skon generála Klecandy je obestřen záhadami- zemřel pádem z okna... nešťastná náhoda? sebevražda? vražda?

Zdroj: materiály VHÚ Praha, upraveno, zkráceno... R/1


5.dubna 1914 se narodil v Praze československý poddůstojník četař Arnošt HRAD; neopustil v okupaci po mnichovské zradě své bojové postavení v pěchotním srubu K-S 14 U Cihelny, jemuž velel poručík pěchoty Karel Kocián- 3.října 1938 se zastřelil...

Četař Arnošt Hrad nastoupil základní vojenskou službu 1.října 1936 v Litoměřicích (4.rota pěšího pluku 2)

Listopad 1936-dubne 1938 - absolvent poddůstojnické školy s výtečným prospěchem, Povýšen na svobodníka, v říjnu téhož roku na desátníka.

11.září 1937- velitel stráže a velitel družstva- 1.strážní roty Strážního praporu III. Králíky.

Exkurz:

Ze Strážního praporu III, byl zřízen 15.ledna 1938 IV. prapor Hraničářského pluku 6. Arnošt Hrad byl k němu v únoru přemístěn. Absolvoval speciální přípravu osádek těžkého opevnění.

16.dubna 1938 povýšen na četaře.

Mobilizace 1938.

Smrt hrdiny...

Trojice dopisů, vysvětlovala jeho sebevražedný čin:

- povinnost k obraně vlasti -veliteli a podřízeným

- památka k otci, který jako VOJÁK padl na východní frontě 1.světové války

- láska k matce...

Zdroj: Expozice v objektu Muzea K-S 14, SICHA, Richard M. Četař Arnošt Hrad, Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 2008 ISBN 978-80-904267-0-2 upraveno, zkráceno R/1

The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.279 sekund