Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TOP SECRET - fakta

TOP SECRET - fakta 08. pro 2019 06:28 #10986

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
8.prosince 2019 končíme prosté vyprávění řadového velitele malé skupiny vojáků "studené války".

VZPOMÍNEK PRŮZKUMNÍKA.

O 7.výsadkovém pluku zvláštního určení byl napsán TOP SECRET.

Jiří DUFEK - Vojenský útvar VÚ 7374 str.7.

" Znak na obálce, červený baret to je naše hrdost, lebka znamená smrt někdy i naší, ale hlavně našich nepřátel. K čemu byli naši vojáci jednotek zvláštního určení cvičení a jaké pocity by měli při akci snad nejlépe vystihuje následující ukázka z kultovního románu Hodina mrtvých očí..."

Tak začíná TOP SECRET.

V době, kdy byl autor TOPU již asi nadporučíkem tankového průzkumu v kroměřížské divizi jsem si, tramp z východních Čech, klepající se chladem pod obyčejnou dekou na úpatí hradu TROSKY, vařil v kotlíku nudle.

V roce 1961, kdy byl autor Topu velitelem praporu zvláštního určení, jsem ve vzácných chvílích volna opakovaně četl "Hodinu mrtvých očí". V té době právě vyšla. Měl jsem za sebou pár týdnů služby průzkumníka a před sebou novou vidinu. Klaus TIMM. Poddůstojník zvláštních jednotek.

"Kde jsem já, tam se umírá". Znamenalo to být prvým...

Exkurz.

Prošel život, tak rychle, jako horký nůž máslem. Život mi mnohé vzal, také dal. Co jsem za celou dobu služby nepochopil, mi došlo až v konfrontaci s náčelníkem štábu pluku./2013/.

V době, kdy jsme se společně, s dalšími, / Milanem a Olgou Friedrichovými z Mělníka,/ pokoušeli napsat PRAVDU.

Teprve tam, v době ROZCHODU mi to došlo! My jsme - vojáci jedné jednotky- NEMYSLELI STEJNÉ!

ON- důstojník vydrilovaný sovětským způsobem velení. Vítězství bez ohledu na ztráty. KARPATSKO-DUKELSKÁ OPERACE! Obrovská mapa s čísílky ztrát..

Na KONCI VÍTĚZSTVÍ SOCIALISMU.

Jemu : ZÁSTAVA- ZA VLAST- ZA SOCIALISMUS. ŘÁD RUDÉ HVĚZDY.

Nám: LEBKA. S nožem v zubech...škvár!

KAMIKAZE byl zoufalý pokus Japonců zvrátit nemožné. Atomová bomba nad Hirošimou nakonec rozhodla.

Německá KAMIKAZE přinesla jen zbytečné oběti pilotů.

Československá KAMIKAZE dodnes skrytá, znamenala vysazení poměrně malého počtu PLÁNOVANÝCH OBĚTÍ hluboko do týlu!

Daleko od fronty. Vázala by, ve strategickém týlu, mimořádně velké množství sil, potřebných k zastavení "Ocelové pěsti" Varšavské smlouvy směřující za Rýn.

Proto od vzniku jednotek zvláštního určení nebylo ( 1957) do roku 1969 NIC řešeno! Vše jen jako.

Velitelství NATO přesvědčováno, že tam, pod Hostýnem, stojí bájné vojsko, jehož je třeba se obávat...
I proto byl plánován na Holešov jaderný úder 7 x silnější než na HIROŠIMU- to je prokázáno!

Až když již sovětské velení bylo přesvědčeno, že je v prostoru, odkud může účinně zasáhnou SPECNAZ,/1968/-OKUPACE ČESKOSLOVENSKA- sedmý výsadkový pluk zvláštního určení byl vyjmut ze štábní mapy.

Ne pro jeho "hrdinství"! Nevpuštění okupační jednoty do kasáren-" prostě, již byl k nepotřebě.

Musela nutně přijít a PŘIŠLA- NOVÁ KONCEPCE.

Speciální jednotky typu 102.pz.p. a 601.skupiny speciálních vojsk. Vojáci řemeslem...

HODINA MRTVÝCH OČI skončila smrtí všech a odsouzení mašinerie zločinného nacismu.
TOP SECRET obhajobou jeho autora.

Pro nás, všechny, kteří jsme SLOUŹILI POCTIVĚ V DANÉ PŘÍSAZE od roku 1957 do roku 1969 u jednotky zvláštního určení:

Pocitem HRDOSTI NA BARET VÝSADKÁŘE.

Pavel Chmelík, senior
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 19. říj 2019 07:22 #10741

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Další z utajovaných komnat 7.výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově byla otevřena dokořán.

Ne !

nevpuštění okupačních vojsk do kasáren pluku nebylo příčinou jeho rozpuštění... pluk, nacházející se v letech 1968/1969 se ve stavu NAPROSTÉ NEPOUŽITELNOSTI pro nasazení do "bavorského týlu" byl vystřídán profesionálními sovětskými jednotkami...

autor TOPU si "ohřál svoji verzi". V podstatě jako "ublížený chudáček"

Bylo jemu či dalším, skutečně ublíženo??


Logika věci.

Pokud by selhali dva velitelé tehdejšího pluku, jeho velitel Vladimír KOŠAN a náčelník štábu Jiří DUFEK a zůstalo 115 skvělých důstojníků a praporčíků, plus cca 800 "skvěle" vycvičených absolventů ŠDZ, poddůstojníků radiové služby a vojínů - průzkumníků...bylo by nutno rušit pluk celý, jako takový??


Jeho jediný rok činnosti stál národní hospodářství "majlant"... 2000 tisíce padáků,letadla, seskoky, miliony nábojů, stovky kilogramů trhavin, cca 120 platů a stravy vojákům z povolání atd..atd..

Do zálohy od PLUKU odešlo v první vlně- 5 slovy pět důstojníků a praporčíků;

pplk.Ing. Miroslav ŠEDINA- po přecvičení v armádě na počítače- do špičkové funkce v civilu,

pplk.Jiří DUFEK- po odchodu do zálohy pracoval na špičkovém úseku dopravy, vystudoval vysokou školu, dosáhl titulu ING. postavil v lukrativní čtvrti Prahy vilu,

pplk. Vladimír KOŠAN - po odchodu do zálohy se vrátil na základě svého dosaženého civilního vzdělání nejprve do funkce traktoristy; později, jak se situace "uklidnila". do funkce zástupce ředitele zemědělské školy,

mjr. Stanislav MIKUŠ - ženijní náčelník pluku- vyslán spolu s rotou "C" ke kladení nástrah při "výjezdu" roty. Skvělý, čestný člověk, skvělý oficír- našel si práci v Kroměříži, HNED. No, prostě uměl.. navíc, oženil se s nejhezčí notářkou v Kroměříži a všichni!! mu záviděli...

praporčík Jaromír STUDNIČKA - jeho příběh lze přečíst na KVV Holešov v rubrice OSOBNOSTI.

nadrotmistr- staršina 2.roty- praporčík -pátrač skupiny agenturního průzkumu v "zakryté části" Pavel Chmelík - po třech měsících návratu k poctivé práci ve 3.směnách v Rudém Říjnu Gottwaldov, budova č.64 s platem majora výsadkových vojsk ČSLA v činné službě, dosáhl studiem na Univerzitě Karlově - právnické fakultě vysokoškolského vzdělání a později zařazen na funkci obvodového prokurátora Vojenské obvodní prokuratury Brno v záloze a vysokou funkci okresního prokurátora v Kroměříži.. nadále spolupracoval s průzkumem kroměřížské divize..

všichni ostatní důstojníci a praporčíci ( někteří hned 21. až 23.srpna 1968) a do konce roku 1968, uznali nutnost "internacionální pomoci" a dosáhli, v letech dalších, významných postů jak ve službě zpravodajské, VKR, nebo velitelských či politických funkcí v armádě let 1970-1990.

důkaz: TOP SECRET- ocitujeme přesně stránky!!

Jeden z velitelů čet dokonce na politické akademii v Bratislavě dosáhl titulů "vědeckých",( byl příslušníkem pluku v roce 1968),po roce 1969 na základě úspěšné politické prověrky a "zásadovým postojům k událostem v 7.výsadkovém pluku zvláštního určení" učil do roku 1990 " Marx-leninismus a "VEDOUCÍ ÚLOHU KSČ s vědeckým označením kandidáta věd... další se v hodnosti generála /politruk/ stal členem ÚV KSČ a řídil "brannou politiku státu"...(nebyl již v roce 1968 příslušníkem pluku...)

Kde je v TOPU SEC PRAVDA??

Hledáme souvislosti a? nacházíme je -materiálech sovětských archivů- pomocí československých historiků.

Nyní: M.Kovář: Diverzanti a agenti v akci. Sídlo bylo v Brně: Skákat chodili do Holešova... následuje...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 18. říj 2019 15:59 #10740

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Narodil se 2.srpna 1900 v malé vesničce zvané VOJNOVO-oblast Orlovská. Byl sedmým ze sourozenců, slaboučký, neduživý.

Dosažením osmnáctého roku věku byl odveden do nově vzniklé Rudé armády. Bojové zkušenosti sbíral v bojích proti "bělogvardějcům".

Občanská válka skončila. Tři roky války přinesly rozhodnutí zůstat VOJÁKEM. Nastoupil do vojenské školy ve Voroněži; jeho specializací se staly výbušniny. Vynikal. Nevšední talent jej předurčil ke kariéře v diverzních jednotkách Rudé armády. Byl i skvělým organizátorem, velitelem.

1929.- vytvořil první jednotku, rozšířila se později do jednotky větší a skládala se z tzv. "sapérských čet".

1936 - ve Španělsku vznikají partyzánské oddíly. Vyslán k jejich speciálnímu výcviku v destrukcích.

1939 - stažen ze Španělska- začala Zimní válka - působištěm se stala sovětská Karelie a FINSKO.

1941 - specialista pro výcvik partyzánských oddílů jako specialista na diverzní boj- vycvičil neskutečné množství expertů.

1945 - upadl ve Stalinovu nemilost - stažen do archivu KGB a hlídán.

1946 - povolán znovu do první linie...
ze základny ve Lvově se zhostil úspěšně rozbití sítě ukrajinských "banderovců" terorizujících Ukrajinu (SSSR, Polsko a Československo.

1956 - propuštěn do zálohy.

1964 - povolán zpět do aktivní služby- do zvláštních kurzů KGB- zvláštní kurzy. taktika sabotáže.

A ZDE, 7.výsadkový pluku POZOR!!

1969 - POVĚŘEN NÁHRADOU za 7.výsadkový pluk výcvikem nových sovětských speciálních sil tzv. OBON.
SOVĚTI zřejmě zjistili (dedukce), že nemají vycvičeny síly hloubkového průzkumu a navíc vznikla rivalita s jednotkami "SPECNAZ".
Adekvátně ke škole ŠDZ v VÚ 7374 Holešov určené k výcviku velitelů Skupin hloubkového průzkumu vzniklo středisko výcviku " velitelů diverzních oddílů) ve zkratce DRG v Golicynu.
Veliteli byli samozřejmě již jen vojáci z povolání.

Co autor TOP SECRETu nevěděl:

19.března 1969!! čtěme pozorně!
KGB zahájila sedmiměsíční speciální kurzy - adekvátně k VÚ 7374 Holešov byly skupiny hloubkového průzkumu cvičeny na základně v Babiševu- cca 25 km východně od Moskvy.

Nevíme,

zda by jednotka kapitána Jaroslava Strosse v srpnu 1968 VÚ 7374 Holešov, s hrdostí nazývaná jejími příslušníky jako "ostrá", osvobodila Alexandra Dubčeka v Moskvě.

Ale s určitostí víme, že vycvičená skupina ALFA A ( Grupa A)- dobyla v krátké době prezidentský palác v afgánském Kábulu...

V lednu 1970 vzniklo na území Československa, za spolupráce KGB a čs. kontra rozvědkou - / pro zajímavost- nejstaliničtější část ozbrojených sil a sborů v celém Československu 50 speciálních skupin disponujících výbornou fyzickou přípravou, skvělým bojovým, diverzním, zpravodajským a výsadkovým výcvikem. Ovládali angličtinu, němčinu.

Zařazeni byli do osy plánovaného postupu (plán Pěst) samostatného československého frontu složeného z 1.a 4.československé armády a posilujících divizí Sovětské armády. Ta měla za úkol probít se přes Bavorsko na střední Francii.

Složení těchto skupin (čtěme dobře, vojáci VÚ 7374 Holešov!) se zabývala 3.září 1969!! založená správa vojenské kontrarozvědky Západního vojenského okruhu. Do skupin byli začleněni praporčíci Dušan Hric, Pavel Chmelík, Jaroslav Zouzal, František Lejsek a Ladislav Ondříček.( V této době již byl připraven ke začlenění do nově budovaných SKUPIN prapor odvelený z Holešova do Prostějova.)

Tedy žádné ZRUŠENÍ PLUKU- pouze jeho reorganizace nutná po změně strategického rozložení sil vstupem vojsk Sovětského svazu na území ČSSR a jeho plánovaným trvalým pobytem.
Pro úplnost:

Ani jeden z praporčíků vybraných do těchto skupiny nebyl do bojových sestav zařazen...


Nakonec jméno.
Otcem a později dědem " ruských speciálních sil byl Ilja STARINOV.
Dožil se úctyhodných 100 let ve stálé službě!! Vzpomenou na něj příslušníci speciálních sil dne 18.listopadu - / zemřel 18.11.2000 v Moskvě/.

použito zdroje: M.Kovář: Diverzanti a agenti v akci...

Volně zpravováno R/1
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 13. říj 2019 08:10 #10715

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ŠEDESÁTÝ OSMÝ VE FAKTECH DALŠÍCH.

Pražské jaro 1968 začalo jako brutální vnitrostranický puč uvnitř Ústředního výboru KSČ. Došlo k sesazení prezidenta Antonína Novotného; podle dokumentů KGB měl Antonín Novotný odposlouchávaný telefon již od listopadu 1967. K odstavení Novotného z funkce byly použity zpravodajské informace o propojení Antonína Novotného na generála Jana Šejnu.

Jan Šejna utekl na počátku Pražského jara 1968 do USA. Začal pracovat pro americkou CIA . Americké armádě předal podrobné informace o operačních silách ČSLA, o rozmístění vojsk. Poskytl i zpravodajské informace pro možnosti získávání informací od českých generálů. O generálu Šejnovi jsme psali... utekl z Československa kvůli hospodářské kriminalitě - údajně spekuloval s jetelovými semeny vyšlechtěnými Československou akademií věd pro vysoké rostlinné výnosy.

Krmivo zlepšovalo výživu skotu a tím masivní produkci mléka. Generál Šejna s těmito experimentálními osivy kšeftoval mimo svoji jurisdikci ČSLA,. Armáda měla k osivům přístup pro zkoušky a testy pro vysokou produkci mléka – mléko co strategická suroviny. Zajímavým parametrem byla schopnost vyšlechtěné odrůdy jetele pohlcovat radiaci.

V případě termonukleární války by tento jetel byl použit na dekontaminaci půdy a zeminy. Jetel tohoto typu se neměl dostat do rukou Západu. Oficiálně byl generál Šejna obviněn z hospodářské kriminality tím, že se obohatil prodejem několik tun semen jetele. Vojensky modifikovaný kmen s vysokou schopností absorpce radionuklidů z půdy bylo něco jiného…

Symbolicky, v den 20. výročí komunistického převratu z 25. února 1948 překročil přes Maďarsko a Jugoslávii hranice do Itálie. S diplomatickým pasem, milenkou a synem. Ohlásil se americkým úřadům a požádal o politický azyl v USA. Ten obratem dostal. Na oplátku poskytl americké CIA všechny informace o ČSLA a Varšavské smlouvě. Prezident Antonín Novotný o měsíc později odstoupil z pozice prezidenta ČSSR a dokonce i z předsednictva ÚV KSČ. Jan Šejna měl s Antonínem Novotným soukromé, přátelské vztahy.

Odstranění Novotného z pozice prezidenta bylo nezbytné pro úspěšné odstartování puče v plné síle, který začal už v lednu 1968. V ČSLA začaly mohutné čistky.

Z vedoucích funkcí velitelů divizí a oblastních okruhů byli odvoláni lidé spojení s původním mocenským křídlem prezidenta Novotného. Bez konzultace s Moskvou. Sovětská vojenská rozvědka o tom podala do Moskvy poprvé zprávu už 11. května 1968 „ že v Československu dochází po svržení Antonína Novotného ke znepokojujícím změnám na úrovni armády.“

Spolu s dezercí a útěkem generála Šejny do USA to začalo pro ruskou rozvědku vykreslovat hrozivý obraz infiltrace československé armády americkým nepřítelem zevnitř. Dubčekova vláda toto nekomentovala a oči veřejnosti byly upřeny k demokratizačním procesům, jako byla svoboda slova, otevření hranic pro výjezd na západ, československá rádia začala pouštět americkou a západní hudbu a atmosféra v zemi začala připomínat Jugoslávii.

Další znepokojení v Moskvě vyvolala informace ze 14. června 1968.

Ruská vojenská rozvědka hlásí do Moskvy, že skupiny ženistů ČSLA začaly na Šumavě na vybraných úsecích a lesních mýtinách odstraňovat protitankové bariéry a protipěchotní zátarasy z ostnatého drátu a ocelových křížů. Ministerstvo obrany ČSSR na toto reagovalo o týden později, že na vybraných úsecích dochází nikoliv k odstraňování zátarasů, ale pouze jejich údržbě a modernizaci, takže staré zátarasy je třeba odstranit a potom nainstalovat nové. Jenže ani o měsíc později žádné nové zátarasy na hranici nejsou, mýtiny jsou odkryty pro vstup tanků a pěchoty nepřítele, hlásila sovětská rozvědka 20. července 1968 do Moskvy.

“Hrozí eminentní riziko vtrhnutí vojsk NATO skrze otevřené úseky Železné opony na Šumavě do Československa…”, hlásí do Moskvy sovětští zpravodajci.

Na druhé straně v NSR přitom probíhají nebezpečné přesuny americké armády. Za hranicemi na západě se formovala vojska NATO. Ruský generálmajor ve výslužbě Vladimir Bělous, spolupracovník Střediska mezinárodní bezpečnosti Ruské akademie věd (RAV) k tomu uvedl:

“USA v letech 1960-1970 shromáždily v Evropě silnou skupinu taktických jaderných zbraní, které měly asi 7000 bojových hlavic. Jenom armáda Německa (Bundeswehr) čítala okolo 500 tisíc lidí. Od samého počátku byl Bundeswehr plně integrován do vojenské struktury NATO a byl podřízen společnému velení aliance.

V SSSR byl Bundeswehr nazýván „armádou pomsty“, protože se na jeho vytvoření aktivně podíleli bývalí Hitlerovi generálové. V roce 1957 v něm sloužilo více než 10 tisíc důstojníků, 44 generálů a admirálů, ti bojovali v nacistických jednotkách. V červenci 1968 byly evropské síly NATO uvedeny do stavu částečné bojové pohotovosti. Zvláštní obrněné jednotky americké armády se přesunuly na hranice Československa v Bavorsku. Na výcvikovém polygonu Grafenwöhr v NSR stály tanky NATO v kolonách připravené k okamžitému zásahu.

Generálporučík sovětské armády ve výslužbě Alfred Gaponěnko, v těch letech velitel pluku, vzpomíná: „Byl jsem pověřen udeřit svým plukem z boku na vojska NATO, která se pod rouškou cvičení „Černý lev“ soustředila na německém území a byla připravena k invazi do Československa. Byly stanoveny hranice rozvinutí pluku, který měl operovat v sestavě 120. motostřelecké divize jako rezervní pojistka vrchního velitele Sovětského svazu. Do oblasti možných bojových operací měly být jednotky přesunuty přes území Polska.“

V hlavním štábu NATO byla zřízena speciální skupina, která zahrnovala operační komanda. Jejich úkolem byl „československý problém“. Čelo úderných vojsk americké armády se formovalo v Bavorsku na německé straně Šumavy. Od července 1968 začal v Regensburgu (Řeznu) působit „štáb úderné skupiny“, do něhož bylo přiděleno více než 300 důstojníků výzvědných služeb NATO a politických poradců.

Hlavní ústředí NATO dostávalo třikrát denně zprávy o situaci v Československu shromážděné „štábem úderné skupiny“. Jak bylo později upřesněno, pohybovalo se tou dobou v Československu více než 200 specialistů z armády NATO a více než 300 lidí ze špionážních center.

CIA a Pentagon věřily, že tolik „specialistů“ bude schopno zabezpečit řízenou činnost pro 75 000 „povstalců“. Podle amerického ministerstva zahraničí čítal v létě 1968 počet amerických občanů v Československu asi 1500 lidí. Ke dni 21. srpna 1968 se jejich počet zvýšil na 3000. Podle amerického tisku šlo většinou o agenty CIA. Pouze v první polovině roku 1968 překročilo československé hranice více než 368 tisíc turistů z Německa. Tak masivní příliv „milovníků cestování“ ze sousední země neměl obdoby. V západním Německu a Rakousku byly zřízeny střediska pro přípravu výbušnin, pro činnost ilegálních rozhlasových stanic, cvičili se tam špióni a sabotéři, shromažďovaly zbraně a střelivo. .

A již 22. srpna 1968 velitel 2. západoněmeckého armádního sboru generálporučík Thilo nařídil vytvoření zvláštního velitelství pro koordinaci „psychologické války“ proti Československu podle pokynů generálního inspektora Bundeswehru. Jeho oficiálním úkolem bylo „udržovat technickou komunikaci“ s Československem. Ve skutečnosti šlo o centrum „informační války“.

Činnost velitelství vedl plukovník I.Trench, přední západoněmecký odborník na „psychologickou” diverzi. Zkušenosti s ideologickými akcemi získal během kontrarevolučního povstání v Maďarsku. Téměř všem členům štábu se pod krytím „novinářů“ podařilo navštívit Československo, aby si ověřili nadcházející „psychologické operace“. Vnitrostranický puč a odstraňování protitankových a protipěchotních zátarasů na Šumavě v Železné oponě vyvolalo v Moskvě paniku Takový byl předobraz událostí z doby před 21. srpnem 1968.

Plánem „Pražského jara bylo, aby , nejpozději do roku 1975 Československou vstoupilo do NATO. Neutralitu by Československu ostatní státy NATO a ani Varšavské smlouvy neuznaly a negarantovaly.

Šlo o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina komunistických aparátčíků chtěla provést politické a vojenské změny a přesunout Československo ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy pod vedením SSSR do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením USA ?

A to by v roce 1968 a poté znamenalo, že vojska Bundeswehru a americké armády by se dostala na východním Slovensku až na hranice Sovětského svazu.

Materiál není dostatečně historicky podložen a je zřejmě pouze úryvkem z jiné, rozsáhlé práce… ale pro naši potřebu TOP SECRETu může nebo je pohledem zajímavým..
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 11. říj 2019 19:04 #10711

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Pokračování pohledem ze strany druhé... TOP SECRET končíme.

Závěr bude dán " Vzpomínkami průzkumníka" - bylo skutečně 7.výsadkovému pluku ublíženo?

Osudy několika "nejvíce postižených" zveřejníme ve "vzpomínkách"...

Exkurz:

Pozorně, prosíme, přečtěte pasáž o 7000 jaderných hlavicích rozmístěných především v Bavorsku. Pro ty byl cvičen 7.výsadkový pluk zvláštního určení!!

Jejich odstraněním zmizel i důvod, proč dále držet Skupiny hloubkového průzkumu za tak vysokých ekonomických nákladů v nepřetržité bojové pohotovosti. Navíc, za vědomí téměř nulového účinku a neodůvodnitelných ztrát!!!

Takže,
ne odmítnutí vstupu okupační armády do prostor VÚ 7374 Holešov, ale strategická změna bojové situace ve střední Evropě, byla příčinou reorganizace v š e c h speciálních jednotek Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády.

Kdo holešovské "zabijáky vystřídal??

Zveřejníme jako "bonus" v příštím týdnu...

R/1
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 11. říj 2019 15:03 #10707

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Do 31.října 1969 byla u Zpravodajské správy/ Generálního štábu, rozpracována nová organizační struktura do oddělení.

Byl zrušen styk s velitelstvími vojenských okruhů ZÁPADNÍHO v Příbrami a STŘEDNÍHO v Táboře.

Od 1.října 1969 tak vznikla velitelství 1.armády, 4.armády a Západního vojenského okruhu.

Ke 31.prosinci byly ukončeny reorganizace a předání do té doby přímo podřízených útvarů Zpravodajské správy GŠ do nově vytvořené "Zpravodajské správy Západního vojenského okruhu."

A nyní POZOR!

nepravdivé je tvrzení, že byl 7.výsadkový pluk zvláštního určení rozpuštěn pro "statečnost" jeho dvou velitelů - velitele pluku a náčelníka štábu, jak se to zdá z knihy TOP SECRET!!

Reorganizovány byly VŠECHNY!! jednotky podřízené Zpravodajské správě. Jednalo se o jednotky:

- 7. radiotechnický pluk Zbiroh

- výsadkový prapor vytvořený ze sil a prostředků 7.výsadkového pluku zvláštního určení převzatý velitelem 22.výsadkového pluku Prostějov,

- 7.spojovací uzel Zpravodajské správy- ten vznikl STEJNÉ!!! jako 7.výsadkový pluk rozdělením a 7.spojovací středisko- vzniklé rozdělením 7.spojovacího pluku ZS/GŠ

Důkaz: organizační schéma ZS/GŠ...

Západní vojenský okruh byl dislokován v Táboře, řada důstojníků ze štábu 7.výsadkového pluku, pokud prošla prověrkami, tam přešla...

Nová "správa" byla vytvořena ze šedesáti dvou důstojníků a čtrnácti praporčíků.

Do podřízenosti náčelníka Zpravodajské správy, nyní Západního vojenského okruhu, byly od Zpravodajské správy Generálního štábu převedeny (předány) tři "odloučené skupiny" ze "zakryté části.

Ty nově vytvořily "uzavřenou část" Zpravodajské správy Západního vojenského okruhu (247.provozní prapor".)

Nově byla koncem roku 1969 u Zpravodajské správy Generálního štábu zahájena výstavba tzv. INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Zpravodajské správy Generálního štábu- cílem bylo vytvoření "jednotného toku objektivně nutných informací.")

To už autor TOP SECRETu nevěděl, ani vědět nemohl...jeho cesta mizela v mlžné dáli.

V kanceláři velitele čety nově vytvořeného výsadkového pluku Prostějov, kde se s ním již nepočítalo.


TOP SECRET - fakta rokem 1969 končí.

Co se dělo v osobních rovinách jednotlivých protagonistů oné doby, přinesou VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA.


R/

Zpracováno podle skutečně dokumentace do roku 1995!! PřÍSNĚ TAJNÉ, zvláštní důležitosti... PTZD.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 11. říj 2019 09:28 #10706

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
CO BYLO DÁL??

1.října 1969 začala v ČSLA platit nová, mírová, organizační struktura.

Pro nezasvěcené, to co nenapsal autor TOP SECRETu- ona byla pravým důvodem reorganizace 7.výsadkového pluku. V té době se 7.výsadkový pluk zvláštního určení přežil, nebyl schopen nasazení a zde, bohužel, pan pplk. Jiří Dufek záměrně klame veřejnost- ve svůj prospěch.

PROSTĚ.

Jednoho dne armáda, počínaje svým vznikem- nazná, že je nyní lepší "vozová hradba" /husité/ než útok "železných rytířů."

Poté, že je lépe užívat střelné zbraně, než "píky a kuše".

V roce 1967-

že výcvik vojáků základní služby v Holešov je zbytečný, zcela!! a že: pokud skupiny v hlubokém týlu- potom AGENTURNÍ, ne ze záklaďáků se 100% ztrátami a bez valného výsledku!"

Politicky i vojensky se chystala INVAZE do Československa. Vytvořením pozdější "železné opony" se riziko válečného konfliktu snížilo na minimum, ne-li na nulu.

Od 7.výsadkového pluku zvl. určení se nechtělo více, než aby "neblbnul."

Rozkaz Oldřicha Burdy do Holešova byl výsledkem celodenního chlastu. navíc, myšlení ne VOJÁKA- POLITRUKA!! Uposlechnutí "rozkazu"- myšlení traktoristy...

Západ nepotřeboval válečný konflikt - udolal "východ" ekonomicky, morálně, připravil si pana Gorbiho...neztratil ani jednoho muže, ani jeden tank...

A Československo, Polsko,Maďarsko, Bulharsko, NDR??

Že to bude vadit bezvýznamnému náčelníkovi štábu VÚ 7374? "

K potutelnému smíchu...

Taková je PRAVDA, vše ostatní je pouze FIKCE.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 06. říj 2019 12:57 #10679

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Zpět na Zpravodajskou správu Generálního štábu československé lidové armády.


Náčelník Generálního štábu ČSLA obdržel návrh, aby byl Oldřich Burda ustanoven na funkci náčelníka katedry zpravodajství na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (veteránům známa jako VAAZ).

Neprošlo.

Ministerstvo zahraničních věcí souhlasilo s tím, aby byl vyslán jako vojenský přidělenec do některého ze socialistických států.

Neprošlo.

V lednu 1969 nastoupil do funkce náčelníka zpravodajského oddělení Středního vojenského okruhu. Zde se opětovně kál, vstoupil na stranu linie NORMALIZACE. Sebekriticky uznal, opakovaně, že v roce 1968 nevystupoval dostatečně razantně proti extrémní pravici uvnitř Zpravodajské správy Generálního štábu...

Pozdní lítost mu nebyla nic platná.

V dubnu 1970 byl Oldřich Burda i z této funkce odvolán. Koncem roku 1970 propuštěn do zálohy. Vyloučen z KSČ.

V roce 1970 ještě byla na kádrovém oddělení poslední snaha Oldřicha Burdu "zachránit."

Byl podán návrh, aby Oldřich Burda přešel do ticha vojenských hvozdů - kádroví ředitelé jak Vojenských lesů, tak později Vojenských staveb jej odmítli...

Náčelník Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA v hodnosti brigádního generála nastoupil jako řidič na Podniku bytového hospodářství v Praze 6.

Vozil instalatéry, koudel, trubky a nemohl se upít, jako řidič, k smrti.

Jízdy po Praze a práce dělnické profese mu prospěly.

Vypracoval se z řidiče na dispečera podnikové dopravy.

Kariéru zakončil jako vedoucí skladu.

Soudruzi na něj nezapomněli.

V lednu 1975 mu odebrali Řád 25.února 1948, Řád rudé hvězdy, vyznamenání "Za službu vlasti" i řád "Za zásluhy o výstavbu."

Co prý mrzelo Oldřicha Burdu nejvíce, byla ztráta příspěvku za službu - činila 1250,- Kč měsíčně- základní plat rotného u vševojskových jednotek.

Z Oldřicha Burdy se stal kverulant.

Napadal politická rozhodnutí.

Ale.

V jeho podání se začala objevovat "pravda"... z ní můžeme usoudit i PRAVOU PŘÍČINU ROZPUŠTĚNÍ 7.výsadkového pluku zvl. určení!

Z hlediska "přestavby" zpravodajské správy v roce 1970- seberkritika Oldřicha Burdy má LOGIKU.

Potom i "rozpuštění" 7.výsadkového pluku bylo správně; co redukce k další přestavbě jednotek hloubkového průzkumu na jednotky profesionální...

LOGICKÉ.

ODŮVODNĚNÍ AUTORA TOP SECRETU JAKO ÚČELOVÁ A SVÝM ZPŮSOBEM NEPRAVDIVÁ...

PROČ?

Oldřich Burda:

" Značné technické zaostávání ve vybavení.. což byla u VÚ 7374 Holešov pravda.. ještě v letech 1967 se nosily k iniciaci výbuchu kabely namotané na ocelových cívkách.. s nimi měl voják po seskoku ujít nejméně, skrytě, 65 km a poté je umístit ke komunikaci...radiová technika ke spojení uvnitř skupiny...nedostatečná, nebylo zajištěno shromáždění skupiny po seskoku, kvalita branců vybíraných ke službě u VÚ 7374 Holešov /problém největší!!/- přicházeli branci bez ukončeného základního vzdělání -často, propuštění zločinci z věznic a asi stovka, nejméně,problémů dalších;

budeme se tím dále, později, zabývat.

Vedoucí skladu OPBH Prahy 6. zemřel 17.listopadu 1988. Následných změn let 1990 se nedožil...

Na místo náčelníka Zpravodajské správy nastoupil generálmajor Ing. Jozef Turošík. V roce 1968 velel 3.motostřelecké divizi v Kroměříži, odkud pocházel i autor TOP SECRETu. Krátce poté jej však nahradil generálmajor Josef BROŽ. Ten předtím zastával funkci náčelníka vojenského školství.

Josef BROŽ zastával funkci až do roku 1988.. celých devatenáct let. Zpravodajštině moc nerozuměl, ale politicky to byl "pašák"! nakonec, dělali ji stejně jen Sověti.

-pokračování...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 06. říj 2019 08:02 #10676

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Podplukovník Ing. Miroslav Šedina- SVĚDECTVÍ.

Podle sdělení již civilisty pana Ing. Miroslava Šediny se situace v srpnu 1968 odvíjela takto:

V Holešově byl až někdy do konce týdne. Nikdo jej na pracoviště v Praze nevolal, do služby nastoupil v pondělí. Na Zpravodajské správě byly jednotky okupantů, československá zpravodajská správa jako taková přestala pracovat. Ze správy byl na dovolenou odeslán její náčelník Oldřich Burda. Pracovníci Zpravodajské správy vyčkávali- co bude. Postupně se začala vytvářet skupina přiklánějící se k "normalizaci"...

Pplk.Ing. Miroslav Šedina byl oficiálně v Holešově v rámci plánovaných seskoků. Tomu by nasvědčoval fakt přítomnosti dvou letounů Il-14 ve verzi upravené pro seskoky. Také fakt, že v Holešově, mimo příslušníků pluku, byly prováděny všechny seskoky příslušníků Zpravodajské správy, včetně přísně utajovaných skupin agenturního průzkumu a záloh cvičených v hloubkovém průzkumu...

Z výpovědi o jeho přítomnosti v kasárnách brzy ráno 21.srpna 1968:

" 21.srpna kolem 02.00 mne volal velitel pluku pplk.Vladimír Košan. Rychle jsem se dostavil do kasáren. Horečně jsme přemítali a posuzovali, co nás čeká. Pluk byl uveden do bojové pohotovosti v kasárnách".

zdroj: KVV Holešov, webové stránky, oddíl OSOBNOSTI: Miroslav Šedina.

O rozkazu vyslání jednotky Miroslav ŠEDINA prohlásil následující:

" K akci OSVOBOĎTE DUBČEKA: Byla to nesmyslná akce. Nebylo známo, kam byl Dubček s dalšími politiky odvlečen, nebyly k dispozici prostředky pro určené jednotky. Dvě letadla Il-14 stojící na letišti v Holešově ( viz výše určená k seskokům, což by přítomnost M. Šediny před 21.srpnem 1968 v Holešově legalizovalo),mohla být po vzletu sestřelena. Přesun jednotky určené k osvobození Dubčeka byl brzy po výjezdu z Holešova zastaven. Ve stráních nad Holešovem vojáci budovali utajeně obranná postavení. Navštívil jsem je osobně. Byli bez jakéhokoliv zajištění a zřejmě byli také rychle odhaleni okupačními silami. Proti této akci jsem důrazně protestoval jako sebevražedné a můj protest byl vyslyšen."

zdroj: KVV Holešov, webové stránky, oddíl OSOBNOSTI: Miroslav Šedina

V červnu 1990 v rozhovoru před setkáním 23.6.1990 v Holešově: to byl jeden z argumentů, proč byl Miroslav Šedina vyloučen z KSČ a propuštěn do zálohy. Co odpovězeno nebylo a co se lze domnívat:

Miroslav Šedina převzal velení pluku, aniž by byl k tomu oprávněn. Důvodem bylo vědomí, že v bojové situaci, v níž se začal pluk ránem 21.srpna 1968 nacházet, by ji stávající velitel pplk. V. Košan nezvládl? Navíc, z jeho funkce (M. Šediny) na Zpravodajské správě mu vůbec nepříslušelo do činnosti 7.výsadkového pluku velitelsky zasahovat.

Z hlediska posuzování trestně právního- viděno očima vojenského prokurátora: kdyby bývalo došlo k úmrtí v souvislosti s neoprávněnou velitelskou činnosti pplk. Ing. Miroslava Šediny- byl by trestně stíhán !

Nyní děkujeme jeho velitelským zkušenostem, prozíravosti, autoritě- že srpen 1968 v Holešově takto skončil.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET - fakta 06. říj 2019 07:06 #10675

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Co bylo dál:

Oldřich Burda se začal bránit:

- jednání se Sověty / nadále je nazýval přáteli/ neprobíhalo v duchu nenávistném, pouze jim jen nastínil skutečný stav nálad v zemi,
- odmítl obvinění z "protisocialistického chování" a nesplnění jakéhokoliv rozkazu prezidenta republiky,
- vyvrátil obvinění, že Sovětům nechtěl prozradit místo konání XIV. sjezdu KSČ- prý jej neznal- věděl pouze, že se mají delegáti hlásit na obvodních výborech KSČ. Odtud byli tajně dopraveni na určené místo.

Tyto argumenty byly zaslány Ústřední kontrolní komisi KSČ. V kopii prezidentu republiky. Ovšem- z obou stran bez odpovědi.

Další z obvinění přišla ze stran, odkud to čekal nejméně:

- uložil veliteli 7.výsadkového pluku zvláštního určení /VÚ 7374 Holešov/, aby vyčlenil pohotovostní oddíl v síle 70-80 mužů k případné dispozici, že by bylo nutno vysvobodit Alexandra Dubčeka ze sovětského zajetí,

ve dne 22-23.srpna 1968 u jednotek podřízených Zpravodajské správě Generálního štábu ( stalo se tak u 7.spojovacího pluku a 7.radiotechnického pluku)- vojáci základní služby zde přísahali ) " Na boj proti okupantům".

Oldřich Burda obě obvinění popřel.

Skutečností zůstává, že v Holešově jednotka v síle jedné roty skutečně opustila prostor posádky a byla asi dva dny v lesích nedaleko Holešova. Beze zbraní, trhavin a munice.

Složení nové "přísahy" bylo dokladováno u spojařů osobními spisy vojáků základní služby.

Skutečnost vyvedení roty mimo plánovaný okupační prostor je glorifikováno jako udatenství.

Že by vydal rozkaz k vyvedení roty "C" /třetí roty/ podplukovník Vladimír Košan, v té době velitel 7.výsadkového pluku zvláštního určení sám o sobě, je vysoce nepravděpodobné.

Sám popisuje situaci dne 21.srpna 1968 tak, že si nevěděl s plukem rady. Radil se proto s přítomným bývalým velitelem pplk.Ing.Miroslavem Šedinou. Přítomnost Miroslava Šediny ve dnech 20-21.srpna 1968 a jeho skutečné převzetí iniciativy v jednání s okupanty je stále a zřejmě zůstane navždy, obestřena tajemstvím.

Co prohlásil pplk.Ing. Miroslav Šedina na vyvedení roty mimo prostor?
Jak reagoval, jako voják, velitel na "nápad" vysvobodit Alexandra Dubčeka?

v dalším pokračování doslovně uvedeme. Stanovisko prvně sdělil na jednání 22.6.1990 na okresní prokuratuře v Kroměříži...

zdroj: personální spis Oldřicha Burdy z archivu VKR str.78-81
srovnáno s M.Macák- Tváří v tvář okupaci...
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.195 sekund