Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: Z ARCHIVŮ.

Z ARCHIVŮ. 07. srp 2020 05:38 #12043

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Za Dominikem ČIPEROU (nar.3.srpna 1893) československým politikem, ministrem veřejných prací, starostou Zlína, ( 6.srpna 1932 - 2.září 1944), členem správní rady koncernu Baťa a.s. a čestným občanem města Zlína.

Vstupujeme do regálů zlínských archivů a:

Dominik ČIPERA

Narozen:3.srpna 1893 Praha, Královské Vinohrady, Kateřinská ulice 496.

Otec: Profesor vinohradského gymnazia Praha.

Syn: Základní škola u sv.Štěpána, c. k. česká reálka Nové Město Praha, Československá obchodní akademie Preslova ulice Praha- vyznamenání nejlepšího studenta. Červený diplom maturanta.

1911: první zaměstnání: bankovní úředník filiálky Pražské úvěrní banky KRAKOV/Polsko.

Láska: Božena Klausová, nevlastní neteř Tomáše Bati. Chrám sv. Štěpána v Krakově. Později dva synové..

Schopnosti: vlastní pílí se stává vedoucím finanční účtárny ve LVOVĚ- (filiálka banky).

1919. Ještě snoubenka Božena Klausová přivádí Dominika Čiperu do Zlína. Je třeba požádat poručníka snoubenky o souhlas k sňatku. Poručníkem je Tomáš BAŤA. "Žadatel" je podroben delší národohospodářské debatě .

Stejně jako při maturitě, Dominik Čipera, uspěl.

Hodnocen : "vynikající odborník" bankovnictví a řízení obchodu.

1.11.1919 - nadějný ženich nastupuje do firmy na místo vedoucího účtárny. Mění charakter účtování, je provedena účetní decentralizace, dílny se stávají samosprávné, zaměstnanci mají účast na zisku.

1925- Dominik čipera se stává jediným prokuristou firmy BAŤA. Je druhým mužem firmy s rozsáhlými finančními kontakty- jeho bratr je vlivným mužem mocné Živnobanky. Nastal čas jet na zkušenosti do světa. A přivezl - rozsáhlý projekt spokojenosti zaměstnance. Zlín se stal zahradním městem se specifickou světovou výstavbou. Moderní cihlové domky, mrakodrap a to vše v zeleni. Domek se zahrádkou. Obchodní dům. Velké kino. Lázně. Stadion.

12.července 1932 se Zlín halí do černé roušky tragickou smrtí Tomáše Bati. Notář předává firmu dle závěti Janu Antonínu Baťovi. D. Čipera si postavení jedno z ředitelů, společně s Josefem Hlavničkou, zachoval. navíc, prosazuje letecké spojení , image firmy,kontroluje obchody firmy, píše...

Je mecenášem kultury a zlínského vzdělávání, zavádí společenskou výchovu v Baťově škole mladých mužů, vede hovory se studenty, přednáší Zlínskou školu umění , financuje výstavu mladých umělců Zlínský salon a navíc? filmový festival Zlínské žně.

Spolupracuje s architekty Karfíkem a Gahurou- na jejich radu zve do Zlína světového architekta Le Corbusiera.

Od roku 1923 pomáhá ekonom Dominik Čipera jako člen zastupitelstva Zlína se správou financí. V roce 1932 je zvolen starostou města Zlína a od roku 1938 starostou Velkého Zlína . Až v září byl na základě Vládního nařízení č.51/1944 Sb. "O úřednické správě obcí", vystřídán úřednickým starostou Jaroslavem Gelem.

2.května 1945 se Dominik Čipera do své funkce na radnici vrací.

Exkurz.

Dominik Čipera byl myšlenkovým zastáncem sdružení regionů, kde by byl Zlín Centrem. V roce 1935 byl ustanoven politický okres Zlín- na jaře 1938 bylo ke Zlínu přičleněno dalších pět obcí a vznikl Velký Zlín. Ve Zlíně bylo postaveno REÁLNÉ GYMNAZIUM a STUDIJNÍ ÚSTAV.

Ve složité politické době jmenoval v prosinci 1938 prezident Emil Hácha Dominika Čiperu ministrem veřejných prací. Předsedou vlády byl tehdy Rudolf Beran. Zajímavostí, na níž Zlín zřejmě zapomněl, že zpráva o jmenování ministrem byla přijata ve Zlíně ve stejný den, jako zpráva o dostavbě zlínského mrakodrapu- správní budovy firmy Baťa.

Od samého počátku zavládla na ministerstvu jiná- "baťovská metoda práce". Její činnost se snažil Dominik Čipera odpolitizovat, reorganizačně zprůhlednit.

Byly zahájeny intenzivní práce na vybudování dálnice západ - východ. Měla být rozdělena na úseky: Chodov u Prahy-Jihlava- Zástřizly a slovenská hranice. Zahájena byla v roce 1939 v lednu. Začaly rozsáhlé opravy silnic okresních, splaven byl úsek Labe v trase Mělník- Kolín. Také střední Vltava- Praha-Kamýk, zbudována byla Vodní nádrž Štěchovice, na Svratce (Brněnská přehrada).

Prosazena byla jeho vůle zrušit "daň z vodní síly".

Exkurz.

V roce 1941 nastoupil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Mezi prvními rozhodnutími nechal zatknout premiéra Aloise Eliáše.

27.září 1941 se obrací prezident Emil Hácha na vládu - "je nastolena nová linie " pro jednání s novým protektorem. Padá návrh: "Je varianta i podání demise vlády".

Hlasování pro demisi: - Jaroslav Kratochvíl, Mikuláš z Bubna-Litic, Vladislav Klumpar, Josef Kalfus ,

proti:

- Jaroslav Krejčí, Josef Ježek, Jan Kapras a Jindřich Kamenický,

zdržel se hlasování:

- Dominik Čipera.

Po válce své rozhodnutí odůvodnil věcně- odstoupení vlády je sice gestem, ale současně uvolní pozice kolaborantům. Eliášova vláda působila do ledna 1942, poté byla vystřídána vládou premiéra Krejčího.

PO VÁLCE.

12.května 1945.

Dominik Čipera je sesazen z postu starosty města Velkého Zlína.

13.května 1945.

Dominik Čipera je odvolán z funkce v závodě.

16.června 1945.

Dominik Čipera je obviněn komunisty závodu Baťa z kolaborace- zatčen.

18.8.1945.

Dominik Čipera je ze všech obvinění zproštěn, naopak je prokázána jeho aktivní spolupráce s domácím odbojem, Slovenském národním povstání a pomoc partyzánskému hnutí na Valašsku. Rodina se stěhuje Prahy.

ÚNOR 1948.

Dominik Čipera má své zkušenosti s vlády za Protektorátu. Včas odjíždí s rodinou do Mnichova. Poté do Londýna a nakonec do Kanady. Vrací se ke své práci -rozvíjí firmu Baťa Shoe.

PROSINEC 1948- 22. 12.

Dominik Čipera je v nepřítomnosti odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 let a ztrátě všeho majetku. Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti.

3.září 1963

Dominik Čipera odchází do baťovského nebe. Jeho pamětník, pan Stanislav Křeček k jeho vzpomínce píše:

"Určil, schválil, stanovil, rozhodl, podepsal- pan Čipera. Konec. Tečka. Dalších diskuzí netřeba, zbývá jen vykonat, zařídit, uskutečnit. Autorita, moc, záštita, důvěra?"

6.května 1993.

Vrchní soud v Praze vynáší verdikt, proti němuž není odvolání: " Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti rozsudkem ze dne 22.prosince 1948 porušil zákon- jeho rozsudek se zrušuje".

Listopad 1998.

Ministerstvo obrany České republiky vydává Dominiku Čiperovi "Osvědčení o účasti v národním boji za osvobození".

Závěr.

O těch, kdož žili před námi a již s námi nejsou, se píše zdánlivě lehce. Je třeba trpělivě prolézat archivy, číst materiály, rozsudky... vzpomínky.

Ale:

Co víme o jejich situacích, bezesných nocích, nenávisti proti nim jen proto, že chtějí vykonat to, o čem jsou skálopevně přesvědčeni, že je správné?

Dominik Čipera byl národohospodářem, organizátorem, ekonomickým velitelem.

V armádě, policii, firmě, se děj nedá řídit demokraticky. Tam se "určuje, schvaluje, rozhoduje, podepisuje..." v tom má jistě pamětník pan Stanislav Křeček, pravdu...

Naše generace, byť veteránská, zatím, zatím! neví, co je to rozhodovat se s pomyslnou oprátkou na krku jako naši tátové v roce 1938-1948... dokonce, do roku 1990 bych takto vzpomínku na PANA DOMINIKA ČIPERU, vlastence, BAŤOVCE nenapsal...

Pavel Chmelík, senior

Zdroje: asi 27 různých pramenů, hlavně archivních Zlín- Gottwaldov, Zlín osobní znalost prostředí z práce na radnici Gottwaldov 1970-1974

R/1
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 05. srp 2020 08:17 #12029

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Táta stál vždy vzpřímeně, a to mnoho lidí štvalo...

O osudech Josefa Olšaníka (1921-1986), vojáka od Dunkerque, z vyprávění a vzpomínek jeho syna Jiřího.

Zdroj: ivamarkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=755083

R/6
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 15. čec 2020 19:56 #11964

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
MARIANSKÝ SLOUP

O málo které události bylo popsáno tolik papíru, jako o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. 13.července 1648 byl vysvěcen..

.hned na začátku PRAVDA- nebyl postaven jako památka vítězství Habsburků k roku 1620- byl postaven jako poděkování v roce 1648 za ušetření Prahy švédskými vojsky-

Pražané chodili k Panně Marii Rynecké s modlitbou- pravdou je, že byl vyroben za peníze Ferdinanda III.- co usmíření s městem...

Mariánský sloup se znovu v Praze po letech objevil. U ne sice ve své podobě původní- ale....

Co o Mariánském sloupu skutečně víme?

Nyní:

Byl postaven nedávno na Staroměstském náměstí podle původního pískovcového raně barokního mariánského sloupu strženého brzy po vzniku Československa. Na vrcholu je umístěna socha Neposkvrněné Panny Marie /latinsky Immaculaty/.

Autor: Petr Váňa - předloha - poškozený originál s těmito změnami: na podstavci nejsou sochy čtyř andělů bojujících se symboly zla.

Sloup původní:

Hlavním tvůrcem byl Jan Jiří BENDL- jméno architekta se dosud hledá.

Škůdce:

Revoluční nadšení po roce 1918 zneužité pražským bohémem Frantou Sauerem a opilými žižkovskými hasiči...stalo se 3.listopadu 1918!

Franta SAUER:

Narozen v Praze 4.prosince 1882- zemřel 26.března 1947 tamtéž. Příslušník pražské bohémy, blízký Jaroslavu Haškovi.

Rodiče negramotní , sedm sourozenců, sám se vyučil zámečníkem. Vystřídal mnoho povolání, politicky blízký sociální demokracii, později anarchista. Často porušoval zákon, pašoval cukerín. Jeho soudničky kolovaly v tisku.

Jeho největším přestupkem byla přímá organizace "stržení Mariánského sloupu. Rudé právo dne 4.11. 1923 událost podrobně popsalo a on se k činu veřejně přihlásil.. Soud konaný v roce 1924 prohlásil jeho čin za promlčený.

Na Žižkově v roce 1918 zorganizoval spolek " Černá ruka".. do zatajených bytů stěhoval pražskou spodinu (viz Ivan Olbracht - román Anna proletářka.)

S Jaroslavem Haškem psal " Osudy dobrého vojáka Švejka"- měl na J.Haška velký vliv. Zasadil se o to, že původně vydávané sešitové vydání Švejka bylo převedeno do knižní podoby poté, co Sauer sehnal potřebný kapitál.

Rok 1945 zatčen gestapem pro šíření spisů T. G. Masaryka, onemocněl tuberkulózou a na její následky v roce 1947 zemřel.

Kuriozita:

Před smrtí v klášteře františkánů u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí vykonal generální zpověď; zde stržení Mariánského sloupu litoval a prosil za odpuštění... důkaz: Václav renč- Pražská legenda.

Franta Sauer má v Praze svoji ulici - Praha 3- Žižkov (nedaleko Olšanských hřbitovů).

zdroje: především WIKI, novinové články, vlastní poznámky k Mariánskému sloupu R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 23. čen 2020 20:26 #11867

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Historie se opakuje:

r.1410 Mistr Jan HUS přečetl v kapli Betlémské apelaci, odmítající ničení děl Viklefových.

r.1415 Koncil rozhodl o spálení Husových spisů- jeho učení je završeno.

r.1621 PRAHA: Český, tvz. "mimořádný soud" nad pány českými v souvislosti s porážkou na Bílé hoře /Praha/, vynesl konečný rozsudek - 27 českých vlastenců k trestu smrti. Popraveni mečem budou:

PánI:

pan Václav Budovec z Budova

pan Kryštof z Polžic a Bezdružic

pan Jáchym Ondřej Šlik z Holiče

RytířI:

Kašpar KAPLÍŘ ze Sulevic

Prokop DVOŘECKÝ z Olbramovic

FRIDRICH z Bílé /též Bedřich z Bílé/- pozn. redakce/

Jindřich OTTA z Losu

Diviš ČERNÍN z Chudenic

Vilém KONECCHLUMECKÝ z Konecchlumí

BOHUSLAV z Michalovic

Měšťané:

Valentin Kochan z Prachové

Tobiáš Štefka z Koloděj

Ján Jesenský /také Jessenius/ Prahy- rektoraVysokého učení pražského

Kryštof Kobera z Koberšperku

Jan Šultys z Felsdorfu

Maximillián Hošťálek z Javořice

Lender Rüppelaz Ruppachu

JiříhoHauenšild z Fürstefeldu

Jan Kutnauer ze Sonnenštejna

Simeon Sušický ze Sonnenštejna

Nathanael Vodňaský z Uričova

Václav Maštěrovský z Jizbice.

Jindřich Kozel z Peclinovce

Ondřeje Kocoura z Votína

Jiříh Řečický z Prahy

Michal Witmann z Prahy

Simeon Vokáč z Chyš

a

Martina Fruweina z Podolí. Již neživý, exekuci bude podrobeno jen jeho tělo...Mimořádný tribunál

vynesl i dvacet rozsudků smrti na Moravě- žádný z rozsudků vykonán nebyl.

Stavové slezští a lužičtí souzeni nebyli.

Průběh soudu:

Výslech obviněných probíhal jednotlivě, poměrně dlouho.. v týdnech, měsících. Řada vyslýchaných trvala na tom, že jednali ve prospěch českého lidu, část se přiznala k "velezradě", někteří na kolenou prosili císaře o milost, jedna část se soudem "pohrdala". U nich císař nařídil výslech na mučidlech.

Někteří měšťané byli odsouzeni k smrti jen proto, že plnili jako úředníci pokyny nadřzených, nebo přijali některý z úřadu.

Nastalo ráno,

21.června roku 1621...

Noc před popravou.

Výslechy dokončeny, rozsudky vyřčeny. Odsouzenci odvedeni v řetězech do cel. K poslední večeři podán chléb a víno.

7.června 1621

V Jelením příkopu skončilo tělo muže. Souzeného Martina Fruweina z Podolí. Vražda? Sebevražda? Nepodařený útěk?

Neživé tělo bylo odsouzeno stejně, jako dvacítka těl živých. Pouze čekalo v márnici...

Kat Jan Mydlář;

tu noc nespí. Záhy z večera přijímá návštěvu. Manželku měšťana Tobiáše Štefky z Koloděj. Ta zoufale prosí, aby exekuce jejího milovaného manžela byla "ulehčena". Přináší prudký jed a měšec peněz. Jed je přijat spolu s tělem paní měšťky. Peníze ne.

Kat Mydlář má svoji hrdost.

Kolem půlnoci

Jan klečí před křížem. Myslí na svého přítele Jana Jesseniuse. Kat Mydlář je dvorním dodavatelem mrtvol pro Jana Jessenia; ten na nich provádí první anatomická studia. Kat Jan Mydlář je na svoji dobu velmi vzdělán. Má ucelené lékařské vzdělání, pochází z rodiny urozené. Na své řemeslo pohlíží jako na POSLÁNÍ... ve vzpomínkách se vrací k jedné události, ta jej s Jesseniem spojuje.

Někdy kolem roku 1617 Jan Jessenský kata Jana Mydláře navštívil. Když vstoupil do Mydlářovy pracovny, pohnul se jeden z popravčích mečů.

Pověst znamenala, že se příchozí v budoucnu stane "jeho klientem".

Jessenius se výkladu smál, až do půlnoci 20.června 1621... ráno byl tím samým mečem sťat.

Rozčtvrcen...

Ráno.

Krátce po půlnoci pět setnin císařského vojska pod přímým velením pana Albrechta z Valdštejna, uzavírá Staroměstské náměstí.

Nebudou,

také,

do skončení poprav otevřeny brány městské, na hradbách zesílené stráže.

Zbytečně.

Postaveno na místě popravy lešení přesně dvacet korků dlouhé, stejně široké, černým suknem potažené.

Na lešení se v probouzejícím ránu lesknou čtyři popravčí meče.

Nabroušené do břitvy.

V 04.30 zaduní bubny.

Časné je ráno, přesto již prostranství pod lešením zcela obsazeno. V řadách prvních- budoucí vdovy. Vstup povolen jen vyvoleným, lůza vyhnána k Vltavě.

ODSOUZENCI se chovají důstojně.

Výkvět českého národa jde na popravy s hlavou vztyčenou.

ČESKÁ ŠLECHTA.

Jeden za druhým, podle RODU, důstojenství a věku.

Jako prví- direktoři ze stavu panského...KAT, Jan Mydlář,

přijímající "pod obojí", "utrakvista", je v této chvíli režisérem děje.

Netuší, že TATO poprava jej svrhne ze společenského postavení měšťana, mezi opovrhovaný "plebs"...

nic mu nepomůže odměna za popravy provedené...

MODLITBA. Tu povoluje a nechá ji vyznít...

Zasvištění meče prvního.

Pan Jáchym Ondřej ŠLIK- prosí u nebeské brány o vpuštění.

Jsou snímány meče další a hlavy pana Václava z Budovce a pana Kryštofa Haranta již nepatří k tělu.... po nich následuje, postupně, sedm pánů ze stavu rytířského.

Nářek vdov a sirot přehlušují válečné bubny císařského vojska.

Katovi pacholci odnášejí trupy, uťaté hlavy hází do košů. Hlavy později budou vystaveny na Staroměstské mostecké věži.

Kolem osmé ranní nastupují k popravě zemští direktoři stavu městského.

Prvým je Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu. Modlí se, pokleká ke špalku nasáklém krví.

Tu náhle,

rachot bubnů přerušil táhlý tón polnice- místodržící Karel I. z Lichnštejna ortel pozdržuje...údiv i radost v "obecenstvu"..

SIXT pokleká,

vzhlíží k nebesům, nasazeny okovy a putuje zpět do vězení. Po roce- osvobozující rozsudek.

Čím a jak zaplatila vlivným politikům manželka odsouzeného?

Podobně dopadl i Pavel Pavka z Říčan...

Však nebylo tak všem.

Mistru Janu Jessenskému, nejpřísněji potrestanému, nejprve jazyk vyříznut, poté sťat, rozčtrvrcen, nabodnut na kůly lemující hlavní třídu města ...

Důvod:

- byl diplomatem ve službách stavů, na sněmu v Prešpurku přemlouval UHRY, "aby se od císaře odklonili" ...

- napsal traktát - politicko - filosofický : "Pro vindiciis contra tyrannos" ,

- v češtině jej můžeme přečíst " Může být tyran svržen lidem?"- jde o obhajobu práva LIDU na svržení panovníka nejednající v jeho zájmu. "

Ideolog povstání. / viz práce historika pana Stanislava Sousedíka/.

Členové Jednoty bratrské sťati nebyli. Potupně za hrdlo pověšeni...

Blížila se hodina desátá, dopolední. Bubeníci již byli unaveni, unaveni byli i katovi pacholci, kněží, sám Jan Mydlář. I "obecenstvo" se začalo nudit. Tu a tam se objevil džbán s vínem.

Poslední odsouzený nebyl sťat, ani pověšen. Nebyl mu ani odňat úd; nebyl mrskán.

Posledním byl městský úředník Mikuláš DIVIŠ. Z našeho dnešního pohledu něco jako "mluvčí magistrátu".

Od 9 hodiny do hodiny desáté byl hřebem přibit na šibenici. Za jazyk. Později z Čech emigroval.

Vítal totiž Fridricha Falckého při jeho vjezdu do Prahy.

SKONČENO v 10.00.

Těla popravených předána pozůstalým k pohřbu. Hlavy , celkem jich bylo dvanáct, uložil kat Mydlář do košů železných, bidly je připevnil na Staroměstskou mosteckou věž. Mimo lebky pana Jáchyma Ondřeje Šlika-hraběnka Šliková se domohla sejmuté lebky manžela již v květnu 1622- zase u Karla z Lichnštejna a byla pochována k jeho tělu, lebky popravených visely až do vstupu vojsk saských /listopad 1631/, poté pohřbeny s poctami v chrámu Týnském.

Poznámka redakce: V květnu 1632, odjezdem saských vojsk, lebky záhadně zmizely.

Popravou české elity vládl národu českému cizák. Poučme se MY, dnes!

R/1 - čerpáno z knihovny University Karlovy, Praha. jazykově upraveno.
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 23. čen 2020 04:08 #11863

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Je vysoce pravděpodobné, že se dne 19.června roku 1429 narodila panu Oldřichu II. z Rožmberka a paní Kateřině z Vartmberka dcerka- dostala jméno Perchta.

Mimo lásky k rodičům se stala obchodním artiklem oné doby- jako dvacetiletá byla zaslíbena pod podmínkou bohatého věna panu Janu V. z Lichnštejna, zhýralci, pijanu a hrubiánovi, jak o něm píší tehdejší historici. Zchudl a potřeboval peníze na další dobrodružný života. City a pocity paní Perchty byly vedlejší, 9.listopadu roku 1449 se provdala, odstěhovala za manželem do Mikulova.

Mimo to, že se paní Perchta zjevuje v různých chvílích na různých místech v Rožmberku, zpravidla o půlnoci, pomodlit se za ni můžeme v kostele Panny Marie ve Vídni; jde o kostel skotských františkánů- zde je rodinná hrobka Lichnštejnů.

Jenomže:

Pan Oldřich II. na výplatu věna neměl, svým způsobem novomanžela podvedl a výsledek:

" Protož milý otče, slituj se nade mnú jako otec ned svým dítětem a rozpomeň se na to, milý pane, že jsem se své vuole nevdávala"...

Marně.

Paní Perchta porodila syna i dceru, je přežila... přečtěme věrný historický obraz paní Perchty z Rožmberka autorky paní Zdeňky Bezděkové "Bílá paní, obnovený obraz (1979) a paní Edy Kriseové : " Perchta z Roźmberka aneb Bílá paní (1901,2001)

Jako turisté:

můžeme s paní Perchtou rozmlouvat v zámku Český Krumlov ve IV. renesančním pokoji, také v Třeboni, v Telči - v Rytířském sále či v Jindřichově Hradci - tam v "Rožmberské chodbě Adamova stavení (1.patro).

Chceme-li ovšem hovořit s paní Perchtou osobně a přímo, zkusme o půlnoci z 31.12 .na 1.1. na hradě Rožmberk. Podmínkou je přeložit do češtiny nápis v písmu enochiam...návod k luštění najdete ve spisech okultistů Johna Dee a Edwarda Kelleye...

zdroj: historické archivy Roźmberka, osobní návštěva oněch míst- výtečné místo pro letošní dovolenou v tuzemsku.. R/1 cyklisté a pěší vítáni.
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 16. čen 2020 20:21 #11844

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Dne 15.června 1918 byla zahájena jedna z největších bitev první světové války - Bitva na Piavě.

Asi není nikdo z nás, veteránů, zajímajících se o hrdinství našich dědů , kdo by ta místa nenavštívil. "Kasematy" v Alpách, řeku Piavu, řeku Soči, italské Caporetto. Vzpomeňme tedy na ty, kdož se domů již nevrátili....

Bitva na Piavě trvala více jak týden (15.června 1918-23.června 1918. Zvítězili sice Italové, ale ...

vojska

Rakousko-Uhersko Itálie

Československé legie

Spojené království

Francie

Spojené státy americké

57 divizí 58 italských divizí

3 divize britské

2 divize francouzské

Armádní letecká služba

Spojených států

60 000 mrtvých 80 tisíc mrtvých

90 000 zraněných a jinak boje neschopných

25 000 zajatých

zničeno obrovské množství techniky, zabito tisíce koní, mul.

V té době, italská armáda s velkými ztrátami z bojů v horách se stáhla za rozvodněnou řeku Piavu, odstřelila za sebou mosty a zaujala bojové postavení v prostoru na severu ohraničeném horou Grappa - vytvořenou jako pevnost. Zůstala tak do dneška..

V zimě , 15 prosince 1917 se sice rakousko-německým jednotkám podařilo za cenu značných ztrát dobýt klíčové vrcholy masivu Grappa- Monte Tombu a Asolone, odkud bylo možno vidět Benátky a Rakušané dokonce vyrobili medaile za dobytí Benátek- ale: 17.prosince Italové Mote Grappu uhájili. Podobně jako v Rusku- nastaly třeskuté mrazy a napadl sníh.

Vojáci topili v bunkrech a zabíjeli vši...

Na jaře německé velení většinu německých jednotek z italské fronty stáhlo, stejně Britové a Francouzi. Začalo se bojovat v Evropě na "Luadendorffově ofenzivě".

V řadách rakouských vojsk panovala nespokojenost, bylo blízko ke vzpouře, Rakousku nezbylo, než zahájit útok a nečinnost vojáků v obraně nahradit vítězstvím.

Rakušané vytvořili nový druh plynových granátů- což italská rozvědka věděla a Italové dostali nový typ plynových masek. Italové také znali směr útoků a vybudovali řadu betonových opevněn; navíc, na plošinu ASIAGO byly přemístěny britské a francouzské jednotky doplněné československými legionáři.

Rakušané vybudovali na řece Piavě předmostí v délce asi 20 km, Italové podnikli silný protiútok a zajali 24.000 rakousko- uherských vojáků... v rakousko- uherském vojsku došlo k úplné demoralizaci...

Za několik měsíců "bylo po všem". 3.listopadu 1918 přijímali zástupci poraženého Rakouska-Uherska příměří, Italové budovali tábory pro 350.000 zajatců.

Rakousko- Uhersko přestalo existovat.

Zdroje: Fučík, Josef, Honzík Miroslav, a 4 okrajové zdroje další 1917, Praha, Paseka Ibsn 80-7185-255-4

Zkráceno , upraveno - R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 13. čen 2020 18:47 #11834

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
ZAČÁTKY TERORISMU V ČESKÝCH ZEMÍCH..

r.1869 - v Čechách má premiéru první český terorista Čeněk Körber- zaútočil bombou proti policejnímu ředitelství. Dopaden po třech dnech. společně s bratrem Vilémem. Co se vlastně stalo? zalistovali jsme ve webu www.wxtrastory.cz a vyjmuli k události několik zde uvedených faktů:

... v noci z 10. na 11.června po jedné hodině půlnoční se u tehdejší Poštovní ulice, v níž bylo umístěno pražské policejní ředitelství ozval ohlušující výbuch následovaný třeskem skla z okolních skleněných tabulí. Ze všech stra se sem sbíhaly policejní hlídky, ranním ohledáním "místa činu" bylo zjištěno, že výbuch byl způsoben granátem, jenž užívala armáda. Ovšem pro zvýšení účinku nabit špičatými kulemi, sekaným železem a olovem.

Rozeběhlo se pátrání, byla vypsána odměna 1000 zlatých- následně zatčeni: strojní dělník Čeněk Körber, jeho bratr Vilém, Leopold Šmíd, čalouník Otakar Fiala, typograf Jan Chalupa, student František Kolací a úředník Alois Grosmann. 19.února 1870 byly vyneseny rozsudky:

Čeněk Körber 10 let těžkého, každým čtvrtrokem zostřeného žaláře, Otakar Fiala 6 let těžkého žaláře ... a jak už to v podobných politickým procesech bývá, původně nevinný Jan Chalupa dostal později 3 roky...

7.února 1871 došlo k politickým změnám, ministrem vnitra se stal Karl Sigmund hrabě Hohenwarth- jeho prvním politickým činem byla amnestie pro všechny odsouzené...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 09. čen 2020 05:33 #11815

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Nastudovali jsme, postupně, dějiny "Terorismu" a pro možnosti vstoupit i do "Přísně tajných" materiálů ministerstva vnitra Československé socialistické republiky, se vrátíme do těchto dob.

A abychom si nic dějinně nepředstírali- TERORISMUS nemá kořeny ve Velké říjnové socialistické revoluci, jak se někdy rádo laikům tvrdí, ne, ne, ne!

Je vojenskou taktikou již od dob Říše římské!

Ovšem, své jméno dostal až během Francouzské revoluce- z dějepisu vzpomeňme "Vládu teroru" nebo "Hrůzovládu".

Zase je ovšem pravdou a lze ji najít ve spise Karla Pacnera, že se terorismus "moderní" narodil v carském Rusku.

Tam sekce "bolševiků" v letech 1900-1910 uskutečnila kolem 23.000 atentátů se sedmnácti tisíci obětí.

Naproti tomu historikové- páni Alex Abella a Scott Gordon tvrdí, že dnešní "moderní" definice terorismu pochází z období vojenských akcí v Palestině v letech 1946/47 z formování státu Izrael.

Na to období jsme náš příspěvek týkající se Izraele, zpracovali.

K Československu let šedesátých, kdy jsme i my, bývalí příslušníci vojsk zvláštního určení sloužili ; kdy součástí výcviku "jednotek hloubkového průzkumu" 7.výsadkového pluku Holešov, byla jednání právně podřazená pod TEROR, vrátíme.

Dnes, po letech - "taková byla doba"...

Není nutno GLORIFIKOVAT TEROR SYMBOLEM červeného baretu na skeletu zločince...

Snad z mých příspěvků k terorismu ti vnímavější pochopí, proč! jsem léta, jako emeritní právník, proti symbolu SMRTI spojeného s protiprávním spojením "otevřeného" názvu 7.výsadkového pluku zvláštního určení", bojoval... byl vyobcován ze SPOLKU!

Více netřeba- jen dobře!, nositelé "symbolu" ! čtěte trestní zákon České republiky o podpoře terorismu...

R/1

Propaganda činem. Co obsahovala?

Na konci 19.století a na začátku století dvacátého byl v "módě" anarchismus. Černá vlajka propagandy činem. Teroristické akce proti státnímu zřízení- proti jeho představitelům. Měla vyburcovat masy k povstání za změny režimů. Anarchisté neměli plány obnovy - pouze destrukci starého řádu.

Z oné doby:

Atentáty na:

- italského krále Umberta I.,

- rakouskou císařovnu Alžbětu Bavorskou,

- amerického prezidenta Wiliama Mc Kinleyho,

- řeckého krále Jiřího I.

- československého ministra financí Aloise Rašína.

SYMBOLIKA ANARCHISMU:

ANARCHISTÉ z počátku odmítali symbol ANARCHIE v jejich hnuté. Později zvítězilo " velké A" v kruhu a černá vlajka. Ještě později se anarchistická jednota rozdrobila na směry- ty si k odlišení vytvořily vlastní, partikulární symboly. (partikulární = dílčí- pozn. redakce).

Černou barvu, černou vlajku upřednostnilo anarchistické hnutí od konce 19.století. Začalo to časopisy Black Flag (Černá vlajka). Záměrem byl kontrast s barevnými vlajkami většiny států. Také jako opozice proti vlajce bílé- znamenající vzdání se.

Prvně nesla černou vlajku Luise Michelová, francouzská anarchistka, účastnice Pařížské komuny dne 9.března 1883 v Paříži. tehdy se konala demonstrace nezaměstnaných. Připojila ji voláním,že je "vlajkou stávkujících a hladových". Černá vlajka vlála i v Chicagu v roce 1886 - v prvomájových nepokojích. Černou vlajku nesla i ukrajinská anarchistická "ČERNÁ ARMÁDA".

ČERNO-RUDÁ vlajka- symbol sociálního anarchismu. Černá je tradiční barva anarchismu- červená tradiční barva socialismu. Podobnou vlajku má Haiti a Angola.

ŽLUTO-ČERNÁ- ZLATOČERNÁ -symbol anarcho-kapitalismu. Žlutá symbolizuje zlato. Představena prvně v roce 1963.Zůstal v ní odpor k institucím, ale prosazuje se individualita nad kolektivismem.

ZELENO-ČERNÁ - symbol anarcho-primitivismu / zelený anarchismus/ - Zelená symbolizuje přírodu.

FIALOVO-ČERNÁ -symbol anarchofeminismu.

RŮŽOVO-ČERNÁ - symbol gueer anarchismu. /homosexuality -pozn. redakce/.

BÍLO-ČERNÁ - symbol anarcho-pacifismu.

"A" v kruhu- nejznámější symbol anarchismu. Monogram- písmeno A /anglicky anarchism-anarchismus- kolem něho písmeno "O" anglicky order- pořádek. Společně znamená "anarchismus je pořádek". Základ najdeme v citátu Pierre-Josepha Proudhona : " Nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku anarchie". Byl již použit ve Španělské občanské válce".

ČERNÝ KŘÍŽ - symbolem Anarchistického černého kříže je černý kříž navrchu se zdvihnutou pěstí- ta symbolizuje vzdor proti autoritám. také, jak "udělat z mnoha slabých prstů silnou pěst". Anarchistický černý kříž se snaží dpstat anarchisty z vězení.

Černý kříž byl inspirován znakem největší světové humanitární organizace - Červeného kříže, - původního Anarchistického červeného kříže - jeho název byl změněn někdy v roce 1920- v té době začal Červený kříž pomáhat vězňům.

ČERNÁ KOČKA - nazývaná také jako "Wild cat" či " Sabot cat" obrazená v bojové pozici je symbol vytvořený Ralphem Chaplinem.

Černá kočka má svůj příběh:

V průběhu jedné stávky bylo několik protestujících zbito a skončili v nemocnici. V té době vešla do tábora stávkujících vyhublá, zubožená černá kočka- stávkující ji krmili a její stav se zlepšil. Postupně dosáhli stávkující některých svých požadavků a ti přijali kočku jako svého maskota. Dnes je symbol černé kočky vlastní anarchistům na celém světě...

zpracováno volně z osmi anglických zdrojů, především "An Anarchist FAQ.. Stirling AK Press IBSN 1902593901.. " , The Symbols of Anarchy (online) ... zkráceno, upravené R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 03. čen 2020 15:56 #11796

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
NEZNÁMÝ MARŠÁL ŽUKOV - ODTAJNĚNÉ ARCHIVY (DOPLNĚNÍ)

www.forum24.cz/historicka-zahada-nechal-...elit-vlastni-vojaky/

r/6
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 02. čen 2020 16:16 #11790

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
NEZNÁMÝ MARŠÁL ŽUKOV - ODTAJNĚNÉ ARCHIVY

Včera večer dávala CS History ruský dokument „Neznámý maršál Žukov“. To byla teda síla.

Je v něm vykreslený od začátku až do konce s poukazem na to, že vojáci pro něj měli cenu pouze pro dosažení úspěchu. Když byl nasazen do akce na Chalchin Golu, tak se zaměřil mimo jiné na masové popravy vojáků. Nařčené ze zbabělosti nechal hned postřílet, konkrétně za 100 dnů bojů popravil 600 vojáků, tj. 6 denně.

Při obraně Leningradu nařídil , že za případný ústup budou vojáci postříleni a to mu nestačilo, nařídil ještě, že s pomocí NKVD budou vyhledáni všichni členové jejich rodin, byť tisíce kilometrů vzdáleni a naprosto nevinní a ti budou do jednoho taktéž postříleni. Tohle nařízení vzbudilo značnou nevoli a Baltské loďstvo se proti tomu postavilo a dokonce i na Stalina to bylo příliš. Takže zůstalo jen u poprav vojáků.

Německá Luftwaffe měla značnou přesilu ve vzduchu a tak si Žukov nechal předvolat skupinu pilotů stíhačů a ptal se jich, proč se jim nedaří Lufwaffe porazit. Byl mezi nimi i jeden s 15 potvrzenými sestřely a on na ně začal řvát, že jsou zrádci a zbabělci a jen tak mimochodem před nimi zastřelil 10 vojáků.

Při bitvě o Berlín padlo na 500 000 ruských vojáků, byl kritizován, že se to dalo pořídit s menšími ztrátami, ale on jel podle svého. Ještě na ruském území nařídil akci, které měl velet generál Rokossovskij a ten poukázal na to, že to je sebevražda a že to musejí udělat jinak. On ho seřval s tím, že velí on a že to tak bude načež se Rokossovskij obrátil na jeho nadřízeného Šapošnikova, ale ten stál jak malý kluk a nakonec Žukov dosáhl svého.

Rokossovský měl sám problémy, protože pro Poláky byl Rus a pro Rusy zase Polák. Když se v roce 1945 ptal generál Eisehower Žukova jakou používá taktiku pro průchod minovými poli, Žukov mu otevřeně řekl, že tam nejdřív pošle pěšáky a až budou miny vybouchané, tak potom tam pošle tanky. Vojáci jsou jen spotřební materiál.

Z této „humanity“ se jednomu zvedá žaludek. A tento dokument nevytvořila žádná pražská kavárna, ale Rusové sami a na základě odtajněných archívů.

Samostatná kapitola je o tom, co si Žukov nasbíral po dobití Berlína. To byly vagony nábytku, obrazů, cenností a podobně, jeden historik ruský tam připomíná, že Žukov mě někde u Moskvy daču, která byla komplet zařízená nábytkem , koberci, obrazy, spousta cenností a šperků všude a jediná věc, která byla ruského původu, byla rohožka na boty u vstupních dveří...

R/6
The administrator has disabled public write access.
 • Strana:
 • 1
 • 2
Vygenerováno za 0.240 sekund