Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Z ARCHIVŮ.

Z ARCHIVŮ. 22. úno 2021 04:14 #13007

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
17.únor z pohledu některých událostí byl předzvěstí...

1864 v americké občanské válce Konfederační ponorka CSS H.L.Hunley provedla historicky první úspěšný útok, když ponořena, torpédovala unionistickou šroubovou šalupu USS Housatonic. Vzhledem ke své technické nedokonalosti potopila sama sebe; nebylo dostatečně odolná vůči účinkům svých zbraní. Všechna posádka zahynula.

O této události se ví málo.

Přeložili jsme si sami z anglické Wiki a polského originálu podrobnosti.. zde jsou!

CSS H.L.Hunley

Takto byla označena miniponorka Konfederovaných států amerických nasazení v době bojů americké občanské války. Byla ve zkušebním režimu, 3 x se potopila a zahynulo na ní 21 námořníků.

Při plavně čtvrté, 17.února 1864 podnikla svoji první, bojovou misi. Ponořila se, odpálila torpédo, které potopilo unionistickou šroubovou šalupu USS Housatonic . V dějinách námořnictva tak došlo k prvnímu úspěšnému ponorkovému útoku. Ponorka se po odpálení torpéda potopila. Posádka zahynula. Vrak byl nalezen až v roce 1995. Vyzvednut byl v roce 2000. Prohlédnout si je můžeme ve Warren Lasch Conservation Center - North Charleton- Jižní Karolina, USA.

Pátrali jsme dále.:

KONFEDERACI zatěžovala unionistická blokáda. V době vílky pokračoval výzkum financovaný právníkem Horace Lawsonem Hunleyem, s tvůrci projektu inženýry Jamesem Mc Clintonem a Baxterem Watsonem- ti v New Orleansu již od roku 1861 vyvíjeli třímístnou ponorku. V roce 1962 postavili první prototyp, nazvali ji Pioneer.

K městu se blížila vojska UNIE. Prototyp Pioneer musel být zničen. Trojici vynálezců se podařili uprchnout; v Mobile (Alabama) v dílnách společnosti - zde postavili ponorku druhou- nazvali ji American Driver. nepodařilo se ji zatím pohánět ani elektricky, ani parním pohonem - poháněli ji tedy ručně. Ovšem- pro bojové nasazení byla ponorka příliš pomalá.

Únor 1863. Plavba u pevnosti Fort Morgan v rozbouřeném moři se potopila. S posádkou; zemřela utonutím...

Červen 1863. Třetí prototyp se jmenoval H.L.Hunley. Byl konstruován pro osm lidí. Lodní šroub byl poháněn lidskou silou. Ve verzi prvé bylponorka vlastně vlečným torpédem. Na své /poslední misi/ nesla šedesátikilovou prachovou nálož s kontaktním zapalovačem - nálož byla umístěna na sedmimetrovém bidle ( byla přichycena měděnými úchyty).

Narodilo se tyčové torpédo s nárazníkovým čidlem...

Ponorka Hunley měla být původně vyzbrojena vlečným torpédem. V červenci roku 1863 byla tkto předvedena velení ozbrojených sil.. Proplula pod vyřazenou nákladní lodí... jí vlečená nálož plavidlo potopila. Nadšení. Ponorka je naložena na železnici směr: Charleston.

12.srpna 1863. Charleston.

Konfederační komise byla nespokojena. Posádka byla vystřídána, nastoupili do ní námořníci z obrněného křižníku CSS Chicora.

29.srpna 1863 se Hunley bez zjevné příčiny, potopila. Zemřelo pět z osmi členů posádky. DRAMA. Z mořského dna byla Hunkley vyzvednuta až za několik týdnů. Opravena, vyčištěna.

15.října 1863. Ponorce velel sám H.L. Hunley. Zkusil podplout v přístavu zakotvenou CSS Indian Chief. Ponorka se ponořila. Nalést se ji podařilo až 7.11.1863... s mrtvou posádkou.

Snahy dokončit ponorku byly urputné. Navíc se unionisté o existenci ponorky dověděli a začali provádět, historicky první, protiponorková opatření. Hunley byla rekonstruována, vlečené torpédo byla nahrazeno tyčovým, nová posádka se skládala z dobrovolníků- nové posádce velel George Dixon.

Je večer, 17.února 1864. Ponorka vyplouvá na svoji poslední bojovou plavbu. Céíem je šroubová šalupa USS Housatonic- ta kotví jako člen blokády před Charlestonem. Lodní hlídka na Housatonicu zahlédla věžičky ponorka a zahajuje na ni palbu z ručních zbraní. Torpédo ponorky narazilo do trupu šalupy pod ponorem- šalupa se potopila během pěti minut. Ze 155 členů posádky se zachránilo 150. Zmizela i minponorka Hunley. Na celých 136 dalších let!

Vrak ponorky se podařilo lokalizovat pod nánosem sedimentů na dně asi 4 míle od Sulilivanova ostrova- tedy asi 300 od místa, kde se potopila šalupa. Vrak byl vyzvednut dne 8.srpna 2000. Unvitř byly ostatky celé posádky, řada dobových předmětů a zlatá mince. Ostatky posádky byly uloženy na charlestonském hřbitově Magnolia Cemetery..

Až nedávno byla přijata teorie (Duke University); posádka zřejmě utrpěla smrtelná zranění tlakovou vlnou způsobenou výbuchem vlastní nálože- roztržení plic a těžká poškození mozku..).

Zdroj: Film The Hunley, česká Wiki a její odkazy...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 15. úno 2021 04:08 #12959

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
11. února

Svátek slaví BOŽENY... Božena (Křesinova) - druhá manželka Oldřicha, kněžna česká, neurozená, žena z lidu...

Sáhli jsme do kroniky nám blízké- kronikáře Václava z Libočan :

I přihodilo se jednoho dne, když kníže z lovu se navracel a jel skrze jednu ves, jejíž jméno je Opučná, i uhlédl uprostřed vsi, jak stojí u studnice dívka velmi krásné postavy, praní šatů zanechavše, tvář svou na knížete a jeho služebníky obrátila. I řekl kníže svým služebníkům :" Vidíte tuto krásnou pannu? I odpověděli : "Ctěný kníže a pane náš vidíme" . A on jim řekl: "Věřte jistě, že je to div nemalý, že se v tak chatrné vesničce mohlo narodit tak krásné stvoření. Zeptejte se jí na jméno." A když tak učinili, tu ona ochotně odpověděla: "Jest mé jméno Božena". Obrátiv se kníže ke svým služebníkům, řekl: "Jistě vám pravím, že tato Božena bude má žena".

Příběh pokračuje a má i v dnešní době něco do sebe...

Zamilovaný kníže poslal do vsi posly s bohatými dary, aby přivezli Boženu na jeho sídlo do Postoloprt. " A pojav ji za ruku, hned s ní před kněze předstoupil a tu ihned vstoupil l ve svazek manželský, Pak s Boženou odejel na Vyšehrad a svolal knížata, aby jim manželku představil. Ti nebyli ženou neurozeného původu nadšeno, nebiť to odporovalo tehdejším zvyklostem.

Rozhněvaný Oldřich jim však řekl:" Méně jsem vám uškodil, že jsem českou selku za ženu pojal, než abych německého císaře dceru sobě za manželku vzal? Kde byste chtěli brát tlumočníky, kdybyste každý z vás chtěl něco před svou kněžnou činiti? Němkyně chtěla by německou čeleď míti a já z vašich statků musel bych jim hojnou službu platit. Pro hojnou službu mnoho Němců naběhlo by do této země a jen těžko bych je pak odsud dostával.!"

Božena svého muže přežila o 18 let; zemřela v roce 1052. Syn Břetislav ji měl ve velké úctě, její ostatky nechal pohřbít v kostele sv.Václava ve Staré Boleslavi- nejposvátnějším místě Přemyslovců.

Zdroje: Kroniky české, také CHARVÁT Petr, Zrod českého státu, Praha,Vyšehrad 2007 ISBN 978-80-7021-845-7 a další, volně zpracováno R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 06. úno 2021 05:02 #12876

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
4.února roku 1016 v Praze....vypukla morové epidemie- skončila koncem října toho roku- v Praze zůstala pouze jedna desetina původních obyvatel města...zdroj: přeložili jsme si z kroniky Václava Hájka z Libočan...oslavovaného, zatracovaného jako "lháře".. ovšem v době našich studií (1970/1975) na PF UK bylo lze- bez obtíží, si Hájkovu "KRONIKU" přečíst...


Václav Hájek z Libočan, historik a spisovatel. Původně utrakvista, v roce 1521 vysvěcen na katolického kněze.

Původem z drobné české šlechty z Libočan u Žatce... 1520 farářem v Kostelci u Budyně nad Ohří, později kaplanem ve Zlonicích. Vzpurný farář.. v oné době pokládala šlechta faráře za své služebnictvo- Hájek se "poskokem" smířit nehodlal...byl, z dnešního pohledu " ochráncem" týraných služek...

Později se vymanil z ponižujících poměrů, začal pilně sbírat historické podklady , zejména z podkladů oficiálních- jimi byly "Zemské desky". (Zemské dsky).

Přeskočme peripetie a zůstaňme u "Kroniky".

Hájkova "KRONIKA ČESKÁ" byla psána několik let. Zahrnuje dobu od vstupu kmene Čechů (je udán Hájkem rok 644) do kotliny české... končí korunovací Ferdinanda I. (rok 1526 - ten je už přesný). Text je již upraven do podoby, kterou se po nějaké době "překoušeme"... je čtivý, napsaný slohem poutavým, i když z dnešního slohového pojetí "trochu ukecaný". Ve své době ale sloužil jako pramen například Bartolomeji Paprockému z Hlahol a Porocké Vůle, Janu Františku Beckovskému, Danielu Adomovi z Veleslavína - překládali ji Němci ( v letech 1598,1697 a 1718.

Hájek z Libočan měl ostré kritiky: Nakladatel Gelasius Dobner, byl vůči Hájkovi ostrým kritikem, později se ke kritice připojili i Josef Dobrovský a František Palacký...

Připomeňme si vydaná díla Václava Hájka z Libočan:

Kronika česká vyšla prvně 1541

O nešťastné příhodě, která se stal skrze oheň v Menším městě pražském na hradě svatého Václava i na Hradčanech 1541

Život Adamův aneb jinak od starodávna Solfernus, kniha velmi kratochvilná a utěšená 1553

Bible zlatá Ant. de Rempogolis /překlad/

Zdroj: velmi rozsáhlý- vyjmuty proto jen podstatné údaje: V Flajšhans: Kronika česká, úUvod (Praha 1918...Encyklopedie českých kláštěrů Praja 1997, HÁJEK z LIBOČAN Václav " Pověsti o počátcích českého národu a českých pohanských knížatech... Koří 191- dostupné on line..a samotná Hájkova kronika.. volně zpracováno R/1
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 27. led 2021 05:35 #12831

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
23.leden 2021 zasvětíme legendě zlínského zemědělství, politické polistopadové oběti roku 1989/1990 panu doc. Ing. Františku ČUBOVI CSc. narodil se 23.ledna 1936 v Březové /okres ZLÍN/.

František ČUBA.

český agronom, pedagog, předseda nejúspěšnějšího zemědělského podniku v Československu do nástupu prezidenta Václava Havla. Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. fakulta provozně - ekonomická. Řadu let působil v České komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. V roce 1963 byl zvolen předsedou JZD Slušovice. Z malého JZD jej změnil do roku 1990 v gigant s obratem několika miliard korun.

Zavedl nové prvky řízení, hodnocení pracovníků, stimulační faktory- seberalizační, hmotné zainteresovanosti, morálního ocenění, radosti z vlastní práce.

1989.

JZD Slušovice v té době pod názvem Agrokombinát SLUŠOVICE dosáhlo obratu 7 miliard korun, vlastního zisku téměř 850 milionů Kč. V oné době byl AGROKOMBINÁT Slušovice na čele zemědělské produkce v oblasti. Jeho přínosy do státního rozpočtu, sociálního pojištění a důchodu byly nezměřitelné.

Dne 21.srpna 1990:

řečník Václav Havel v projevu na Václavském náměstí v Praze řekl:

"Za vším se skrývají chapadla neviditelných mafií, které se snaží kšeftovat s majetkem, který jim nepatří, ustavují podezřelé akciové společnosti a hledají cesty, jak bezpečně ulít nelegálně získaný kapitál. Krajně temné slušovické nitky nenápadně prorůstají celým našim potravinářstvím."

Ing. František ČUBA z funkce předsedy AGROKOMBINÁTU odstoupil.

Za několik let poté byl Ing. František ČUBA účelově ! trestně stíhán, okresní soud ve Zlíně mu dokonce uložil nepravomocný trest odnětí svobody na jeden rok, který podmíněně odložil, odvolací soud uložený trest zrušil a Ing. Františka ČUBU v celém rozsahu žaloby zprostil!

Zprošťující rozsudek : vynesl soudce JUDr.Ivan HOLÍK , státní zástupce JUDr. Jiří Vlasatý - státní zastupitelství Zlín, prohlásil, že podá odvolání... neuspěl, chlapec...

Ing. František ČUBA přednášel na vysokých školách i v zahraničí, ukončil svoji kariéru jako Senátor, těžce nemocen se funkce vzdal.

Ve věku 83 let odešel "tam" kam jen ptáci mohou.. neodešel z naší úcty a vzpomínek.

Z vlastních osobních setkání. projev Václava Havla lze nalézt v archivu wev.archive/web...

R/1
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 07. led 2021 09:19 #12740

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Josef Václav Radecký z Radče. Do světa generálů odešel 5.ledna roku 1858.

Významným korkem v jeho kariéře bylo období rusko-turecké války (1787-1792)- tehdy bylo Rakousko spojencem Ruska - ruský generál SUVOROV si vzal důstojníka Radeckého jako pobočníka a dával mu osobně "hodin\" taktiky"...

Následkem svého pokročilého studia se generál Radecký podílel na reformách rakouské armády. Rakousko vystupovalo ve spojenectví s Ruskem proti Napoleonovi, Radecký se v závěru , jako koaliční partner, podílel na francouzské porážce. Tak vstoupil dokonce po boku cara Alexandrado Paříže ( se spojenci ostatním, samozřejmě).

Následně jmenován velitelem rakouských sil v Itálii. r.1836 rakouským polním maršálem.

Po svých 82 narozeninách! jednoznačně zvítězil v první italské válce za nezávislost nad spojenými armádami piemontského krále Karla Alberta- tím došlo k reinstalaci rakouské moci nad severní Itálií.

r.1849- císař František Josef I. jmenuje polního maršála Radeckého generálním guvernérem pro Království lombardsko-benátské- tím je až do roku 1857!- žádá císaře o stažení z veřejného života. Vyhověno...

Václav Radecký z Radče byl VOJÁK!.
The administrator has disabled public write access.

Z ARCHIVŮ. 20. lis 2020 05:51 #12449

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
KDE DOMOV MŮJ.

Kde domov můj, kde domov můj

Voda hučí po lučinách

Bory šumí po skalinách

V sadě skví se jara květ

Zemský ráj to na pohled

To je ta krásná země

/:země česká, domov můj:/Kde domov můj, kde domov můj

V zemi kde náš kníže svatý

Vírou v Krista v duši vzňatý

Krev svou v oběť za vlast lil

Český národ vykoupil

V zemi slavné, otcům drahé

/:V české zemi, domov můj:/Kde domov můj, kde domov můj

K kraji znáš-li bohumilém

Naše útle v těle čilém

Mysli jasnou vznik a zdar

A tu sílu vzdoru zmar

To jest Čechů slavné plémě

Kde domov můj, kde domov můj

Bože velký Hospodine

Ruka Tvoje světům kyne

Tebe vzývá národ můj

Věčný bože při něj stůj

Světovládný Hospodine

/:chraň vždy český, domov můj:/

připravil: Jiří Koktomos
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.171 sekund