Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: ZAJÍMAVOSTI.

ZAJÍMAVOSTI 22. čec 2021 05:04 #13850

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
19.července 2021 A

Režisér Zdenek TROŠKA začal natáčet úspěšnou, ryze českou komedii Slunce, seno, jahody. Děj byl situován do malé jihočeské vísky Hoštice. Film měl mimořádně velký úspěch a nato vzniklo také zdařilé pokračování Seno, slunce a pár facek... zda bylo stejně úspěšné i opakování třetí: Seno, slunce, erotika , natočené v roce 1991, je třeba ponechat vkusu diváka...

Děj prvního dílu:

Víska Hoštice žije svým poklidným životem. Jednoho dne přichází do vísky student Vysoké školy zemědělské, s batohem na zádech a vírou, že nastupuje v místním JZD úspěšnou brigádu. jeho jméno je: Šimon Plánička. V praxi chce vyzkoušet svoji studentskou práci na téma: "Dojivost krav v závislosti na kultuře prostředí". Vedení JZD o takovém experimentu nechce slyšet. Zavedený stereotyp života. Ovšem: je zde místní farář Otík, svéráz katolického zastoupení socialistické vesnice.

Ale: experiment u faráře Otíka vyjde. Farářova kravka "pustí" neobyčejné množství mléka.

A jako vždy- "za vším hledej ženu" režisér pouští do děje Blaženu, dcery rázovité paní Škopkové. Šimon je zde ubytován. Blažena je pověřena zpravodajským úkolem- zjistit "skutečnost"... ale, protože je dívka vstupující do role ženy- matky, a je zde žárlivý traktorista "Vence"... potenciální otec- ale jak to u chlapů bývá.. "co když"??

Potom přijde politická "pecka".. Šimon Plánička je odhalen co syn předsedy Krajské zemědělské správy... děj nabývá dramatičnosti...

Z herců. jenž milujeme:

Luděk Kopřiva- farář Otík

Helena Růžičková -Mařena Škopková

Stanislav Tříska - (zlínský herec) - Vladimír Škopek

Erna Červená - babička v posteli

.... kdo z nich ještě dnes žije???

OBEC HOŠTICE:

-okres Strakonice

- kraj Jihočeský

- 3.5 km severovýchodně od Volyně

- 7.5 km od Strakonic

- vévodí ji vrch Kalný výška 540 m.n.m

- obyvatel: v roce 2019 celkem 156

OBEC HOŠTICE- historie:

Původně tvrz, přestavená na zámek. Přestavena ve druhé polovině osmnáctého století rodem Chlumčanských z Přestavlk- a ještě později úpravou z let 1870-1880. Nyní chráněna co kulturní památka.Držitelé:

- 1274 pan Držislav z Hoštic

- 1315 Hoštice s dalšími 26 vesnicemi tvořily součást volyňského újezdu českých královen- privilegium jim potvrzuje císař Zikmund Lucemburský

- 1552 - vesnici kupuje Vilém z Rožmberka

- 1593 -prodána Arnoštu Vitanovskému z Vlčkovic a tak to šlo dále, až do roku 1799- Hoštice koupil Jáchym Zádubský ze Šontálu- poslední přestavbu provedli Hennberkové v letech 1870-180.

Dokládá to jejich erb na průčelním tympanonu.

Tympanon:

francouzsky "tympan" , latinsky "tympanum" - původně svislá plocha ve štítu antického chrámu mezi hlavní římsou a střechou. Pozdější architektura ji umístila nade dveřmi portálu, nebo nad oknem.

Plocha tympanonu ( bývá zpravidla půlkruhovitá, také ve tvaru trojúhelníku, se zdobila figurami, také reliéfy. Ve středověku zde bylo pravidlem stavět sochy svatých. Povětšinou to byl Kristus Pantokrator. Pokud někdy narazíte na výraz "fronton", potom jde jen o orámování tympanonu...

na závěr, když už jsme u toho.. co nebo kdo je to Kristus Pantokrator?

Pantokrator má původ řecký - překládá se jako " vládce všeho " křesťané jím určitým způsobem zobrazují Ježíše Krista.

Jiným výkladem je použití slova pro titul císařský. V Novém zákoně jej najdeme v Pavlově listě Korintským ( najděte si (2 Kor6,18 (kral ČEP, několikrát v knize Zjevení- ale vždy ve spojení s Otcem Bohem...

Co jsme našli dále?

v současném pojetí jsou tak vyobrazována zobrazení KRISTA (zejména v Byzanci, historikové uvádějí, že se tak vyobrazován v raném středověku i na Západě, ale v celém pravoslavném světě je tak vyobrazován dodnes.

Našli jsme:

Krista vyobrazeného s přímým pohledem na diváka, pravou rukou žehná a v levé drží otevřenou knihu evangelia...

a najdete to tak, jako my:

Zdroj: K. Lassus, "Rané křesťanské a byzantské umění. Artia 1971

připravil R/1
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 15. čec 2021 18:14 #13814

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Zajímavé informace z historie

R/4
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 22. čen 2021 03:44 #13710

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
r.1816 - Válka o Pemikan. (Nejde o zemi, území-ale?)

Pemikan také pemnikan je směsí sušeného masa, sušeného ovoce, tuku a přísad dalších. Vynalezli je j Severoameričtí indiáni- v našem "vojenském slangu" jako KDD - Konzervované denní dávky - jako zásobu na zimu, nebo " stravní dávku v době dálkových přesunů..."

PEMIKAN se vyráběl z bizoního masa, vyjimečně i masa losího nebo jeleního. Maso se prvně usušilo, poté mezi kameny rozdrtilo. Následně se smísilo s jemně nakrájeným lojem (náčelníci dostávali tuk z bizoních ledvin), morkem a bobulemi. Používaly se jalovčinky, brusinky, plody muchovníku; také divoké třešeně, kanadské borůvky a černé jeřabiny.

Indiáni neznali plech; balili hotový pemikan do balíků ze surové kůže (nazýval se parfleš)- takto ošetřený vydržel i deset let!

Pemikan vařil na polévku, nebo v obdobě guláše- při přesunech se nasekla na kousky a žvýkal...

Zdroj: Ottův slovník Pemmikan - upraveno R/1
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 17. čen 2021 19:19 #13686

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
4.červen 2021 je:

"Světovým dnem dárců krve", v USA "Dnem americké vlajky - FLAG DAY".

Dárcovství krve, zejména bezplatné, je výrazem čistého "člověčenství" úctou ke ZDRAVÍ a ŽIVOTU člověka druhého...

Zabývejme se ale dnem druhým- to, co se zřejmě málo ví... Vlajkou Velké unie.

První národní vlajka Spojených států amerických, je také známa jako:

- Vlajka Velké unie

- Kontinentální barvy

- Kongresová vlajka

- Cambridgeská vlajka

a První námořní praporčík

je považována za první národní vlajku Spojených států amerických.

Stejně, jako vlajka americká současná, má vlajka Velké unie 13 střídajících se červených a bílých pruhů- ty jsou zástupcem Třinácti kolonií. V horním vnitřním rohu (kantonu), byla vlajka Království Velké Británie, poddanými kolonie.

HISTORIE:

- 1775- kdy probíhal první rok "americké revoluční války", fungoval druhý kontinentální kongres- de facto válečná vláda povolující vytvoření Kontinentální armády , kontinentálního námořnictva dokonce byla prvně vytvořena sice malá, ale již fungující Kontinentální námořní pěchota.

Vyvstal problém:

K reprezentaci Kongresu a Spojených kolonií bylo zapotřebí vlajky nové s transparentem odlišným od britského Červeného praporčíka, vyvěšovaného na stožárech civilních a obchodních plavidel, Bílého praporčíka britského královského námořnictva a vlajky Velké Británie, používané na pevnině britskou pozemní armádou.

Navíc, bylo nutno sjednotit symbol jednotlivých, rozvíjejících se států- ty dosud používaly své vlastní, nezávislé vlajky (např. Massachusetts používal vlajku "Teutonskou", New York vlajku George Rexe)...

AMERIČANÉ vyvěsili prvně novou vlajku na koloniální válečné lodi Alfred - kotvila v přístavu na západním břehu řeky Delaware (Filadelfii v Pensylvánii). - důkaz: dopisy Kongresu a výpovědi očitých svědků..

Vlajka byla ihned rozšiřována jak k jednotkám Kontinentální armády, tak na pevnostech i jako námořní praporčík. (roky 1776/1777).

Není přesně dochováno, kdo vytvořil design kontinentálních barev, jedna z verzí se přiklání k tomu, že mohly být našity bílé pruhy na britské červené praporčíky a že první vlajku na lodi Alfred byla ušita jistou paní jménem Margaret Mannyová.

Vlajka Velké unie neměla dlouhého trvání. Nově schválený zákon "O vlajce" (14.6.1777), povolil novou, oficiální vlajku podobného designu barev, ale se třinácti hvězdami v kantonu - (nahradila britský symbol)- (třináct hvězd v modrém poli ( třináct států) - se stala později, dodnes v americké kultuře oslavovaným " "Dnem vlajky".

zdroj: vlastní volný překlad z článku "Grand Union Flag " americké WIKI. upraveno, zkráceno... R/1


r.1946 - do vesmíru odstartovala na americké raketě V2 opice Albert II.- byla také prvním savcem vracejícím se z vesmíru, jíž se neotevřel při návratu padák...

r.1966 .... "Českých knížek hubitelé líti: plesnivina, moli, Jezoviti..." napsala česká národní legenda Karel Havlíček Borovský .. teprve v roce 1966 !! papež Pavel VI. zrušil NDEX LIBORUM PROHIBITORUM (iNDEX ZAKÁZANÝCH KNIH)- ZAKAZOVAL KATOLÍKŮM ČÍST knihy se "ZÁVADNÝM OBSAHEM"...

r.2021... jsme svědky nového "plíživého" zakazování, přikazování, mazání , výhružek, možná i nových soudních /inkvizičních/ procesů .. je tedy i na čase. se k onomu INDEXU historicky vrátit.

Vzpomněli jsme našeho vlastence Karla Havlíčka... vraťme se "skokem" k roku 1559.

...po roce 1559 byly kromě celocírkevního Indexu vydávány místní seznamy zakázaných knih; pro země české" bylo nutno vydati seznam, který by zahrnoval i závadnou literaturu psanou jak česky, tak německy". Jednalo se o spisy kališníků, husitů, stoupence Jednoty bratrské luteránů a dalších. Index pro české země vydal též nechvalný jezuita Antonín KONIÁŠ " Clavis haerisim claudens et aperiens" česky: " Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající. Aneb rejstřík některých bludných, pohoršlivých , podezřelých, nebo zapovězených kněh, s předcházejícími oučinlivými prostředky, s kterými pohoršlivé a škodlivé knihy vyskoumati a vykořeniti se mohou."

Metodický návod horlivého jezuity Koniáše byl vydán v roce 1729, ve druhém, rozšířeném vydání v roce 1749.

Antonín Koniáš se sám vychloubal, že: "rukou vlastní do ohně vmetal 30 000 knih, z toho nejméně polovinu českých...!


K INDEXU se pro jeho současnou aktuálnost příležitostně vrátíme, na pondělní večer veselejší závěr:


r.1933 se na Svatojánských proudech, v chatě skladatele, dirigenta, cestovatele, filmového dokumentaristy, kameramana a fotografa Eduarda Ingriše narodila píseň "Teskně hučí Niagara"... zazpívejme si ji, trampové, zálesáci, s kytarou...

Text složil /napsal/ J. Chlumecký, hudbu E. Ingriš... připomeňme text: "Na břehu Niagary, stojí tulák starý..."

text písně najdeme na wwwoketexty.cz

R/1
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 01. čen 2021 18:09 #13597

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
STAROČESKÉ MÍRY A VÁHY

r/KT
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 25. kvě 2021 03:43 #13567

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
21 unikátních faktů o lidském těle

R/4
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 19. kvě 2021 09:33 #13540

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
NOVINKA PŘIPOMÍNÁ VOJENSKOU HISTORII IKONICKÉHO MODELU

www.prim.cz/novinka-novy-prim-orlik-tita...H6y98eyk6ST5MQ86PWZU

R/7
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 15. kvě 2021 05:07 #13518

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
Světová statistika.. NABÍHÁ TO KAŽDOU VTEŘINU

www.worldometers.info/cz/

R/JL
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 14. kvě 2021 12:31 #13515

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
ZAHRAJTE SI HRU. OPERACE ANTHROPOID.

R/7
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

ZAJÍMAVOSTI 10. kvě 2021 08:20 #13492

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Online
V Kyjově už platí vlastní virtuální měnou, sklízí chválu až ze Singapuru

Tisíc lidí v jihomoravském Kyjově už platí correnty. Místní měnu můžou utratit u čtyřiceti zdejších obchodníků. Měsíční pilotní projekt, jaký v Česku nemá obdoby, odstartoval na konci dubna po několika odkladech způsobených vládními restrikcemi a potrvá ještě dva týdny.

Zdroj: www.idnes.cz/brno/zpravy/kyjov-virtualni...658_brno-zpravy_krut

R/7
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.189 sekund