24.dubna 2019

svátek má svatý JIŘÍ.

Navíc, na svatého Jiří vylézají hadi a šťíři...

---------------------------------------------------------

r.1912  byl založen Junák – česká skautská organizace

r.1942  na schůzce v bytě Jelínkových zatklo gestapo Julia Fučíka (na schůzce se sešlo osm lidí, což znamenalo naprosté porušení zásad ilegální práce)

r.1949  vzniká organizace Pionýr, jež měla nahradit zakázanou skautskou organizaci

r.1953 královna Alžběta II. pasovala Winstona Churchilla na rytíře

 -------------------------------------------------------

23.dubna 2019 A.

r.1420 se narodil budoucí český král Jiří z Poděbrad (vládl od roku 1458 do své smrti v roce 1471)

r.1836 vyšel v Praze Máchův Máj (nákladem 600 výtisků)

r.1945 nacisté vyvraždili obec Prlov

r.1945 vojska Rudé armády dorazila k Brnu a začala jej osvobozovat

r.1955 český vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. K jejich výrobě využil stavebnici Merkur.

--------------------------------------------------------

23.dubna 2019

23.dubna roku 1945 došlo ve valašské  obci PRLOV, kraj Zlín, k jedné z posledních tragédií  konce II. světové války.

Prlov byl založen sloučením několika pasekářských samot do jednoho fojtství. Fungoval v rámci vizovického panství. Zmínka o něm je již v listině avignonského papeže. V listině z roku 1361 je znamenán v soudním sporu mezi cicerciánským klášterem Smilheim ve Vizovicích a pány ze Šternberka o vlastnictví několika obcí.

Prlovští se vyznamenali ve válce třicetileté, tehdy se přiklonili k víře protestantské. Ozbrojeni se postavili na stranu Švédů proti své vrchnosti  a vojskům olomouckého arcibiskupa.

Část prlovských občanů ze zapojila do špionážní činnosti;  skupina dalších do logistiky. Švédským oddílům dodávali  máslo, sýry, zvěřinu, sůl a další.

Tečku za odbojem učinila hromadná poprava nejméně 200 lidí ve Vsetíně v únoru 1644. Valachy čekala násilná rekatolizace. Kolik bylo v oné exekuci prlovských občanů, nelze z dostupných pramenů, vypátrat.

Rok 1663 byl opětovnou pohromou, vesnice byla zčásti vypálen,23 lidí zabito a a přesně nezjištěný počet odvlečen do otroctví. Oblast napadla vojska osmanská. Drancoval moravské vesnice ve válce Osmanské proti Svaté říši římské. /připomeňme z dějepisu- panoval císař Leopold I./

Prlov byl postupně podřizován správním celkům: tak do roku 1849 patřil pod panství vizovické. Poté pod  politické okres Uherský Brod, od roku 1868 pod Holešov, v roce 1935 přešel pod Zlín- od roku 1949 patří Vsetínu.

I. světová válka odvedla na frontu 95 mužů. Sedmnáct se jich nevrátilo nikdy. Osm jich válku dobojovalo v řadách Československých legií.

23.dubna 1945 obklíčilo obec  šest set příslušníků  Zur besondern Weewndung komanda Nr.31 Vizovice. Velel jim SS-Obersturmfüher Erich Winecki. Jednotku doplnil speciální oddíl SS- Jagdgruppe 232 "Josef". Operoval na Slovensku. Veleli mu SS- Obersturmführer (ekvivalent našeho nadporučíka) Walter Pawlofski- zástupce velitele SS-Oberscharführer /ekvivalent praporčíka/- Kurt  Werner TUTER.  

Exkurz:

Praporčík SS Kurt Werner Tutter se úspěšně vyhýbal spravedlnosti až do roku 1948. Namísto trestu se stal členem československé tajné služby jako agent kontrarozvědky.

Komanda SS vyslýchala předváděné obyvatele do hostince. Krátce po výslechu provedeného neobyčejně brutálním způsobem jich vybrala 15, k tomu osm usedlostí. Budovy zapálila a spoutané lidi nechala v nich uhořet. Pomocí výslechů byli zatčeni tři aktivní prlovští partyzáni. Ti byli pro výstrahu oběšeni u vedlejší obce- Bratřejov. Celkem komando popravilo 23 lidí...

zdroj: historické materiály Ploština, upraveno, zkráceno R/1

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 2019

Ráno jako malované,

prostě ráno jarních rán,

přichází k vám bez násilí,

výsadkový veterán!

 

Ráno jako malované na obrázku od Lady,

pohlazení, hrstku lásky!

to jsou naše poklady...

 

Často se nám celkem daří,

co však dneska nesvedu?

dohromady barvu khaki- k tomu slušnou koledu...

 

š.redaktor.

-----------------------------------------

Na Studánku víry jsme dali nádherný snímek- připravuje se na vstup do života nový "vojáček". Podívejte se!!

 

 

Další články...

  1. 20.dubna 2019
  2. 15.dubna 2019 A