16.července 2019 A.

Jaromír SMUTNÝ.

Zběhl  z c. a. k - armády. "špatné"!

Vstoupil do řad čs. legionářů na Rusi. skvělé !ˇ 

Po návratu do republiky:

- řadový úředník Ministerstva zahraničních věcí

-1938 - pomohl utéci Dr .E. Benešovi do exilu

- konzulem v Istanbulu

-1939- hlavní asistent Dr.Edvarda BENEŠE

-1943-45- Benešův přítel- kancléř.

- 1948- 2.6. prezident  Dr.Edvard BENEŠ -odstupuje.

 - Jaromír SMUTNÝ přechází do role "zakrytého agenta" .. zradou "rozkryt!"

Včas je informován o úmyslu odvolání z postu "kancléře"...poslední skulina v..."Králi Šumavy" - a LONDÝN.

Vznikl "Ústav  Dr.Edvarda BENEŠE. "

Poznámka redakce www.svvz.cz...

V archivech  je záznam, že prezident Beneš požádal kancléře Beneše, aby napsal o "únorových událostech PRAVDU.

Prezident Dr. E. Beneš zemřel.

ODKAZ ZŮSTAL:

Je to sbírka přednášek - také  o odsunu "sudetských Němců"...

Jeho jméno je:!

"Svědectví prezidentova kancléře".

Neseženete ČEŠI!

R/1

 

 

 

 

 

16.července 2019.

Do nového týdne vstupujeme radostně.

Slovo šéfredaktora:

Podařilo se nám získat pro práci v redakci řadu dalších, nadšených spolupracovníků. 

Všechny naše materiály jsou pečlivě prověřovány i na nejvyšších úrovních, nezveřejňujeme tedy ani polovinu, co nám "toky" přináší...

Pýcha předchází pádu- jsme si stále toho vědomi- proto nekritizujeme práci našich kolegů z KLUBŮ, pouze "hlídáme", aby nedošlo k dalšímu excesu "falešných generálů"...

V dalším roce naší existence:

zajímá nás VOJÁK, onen chlapec překovaný z "mamánka" na pružinu samostřílu.

Vojín, poddůstojník, průzkumník, radista, velitel radiostanice, panceřovník..

Nezajímá nás rozmařilá šlechta. Vždy žila na úkor poddaných.

I u 7. výsadkového pluku  zvláštního určení.

O tom napíše, později, TOP SERCRET ... "B" .

 

PODĚKOVÁNÍ A.

našemu panu ADMINISTRÁTOROVI za skvěle odvedenou práci... další rok budeme, hrdě, nést ODKAZ prostých vojáků Rudé armády, vojáků druhé fronty Normandie  i úkol svůj...být připraveni své PŘÍSAZE!

 

ROK 2019/20 na našich "stránkách"...

S velkou úctou, pokorou!

my,

kteří jsme v té době už  žili , vděčíme za svůj život především Rudé armádě:

- tanku T 34 a vojákům "východu" i s jejich excesy... zkusme žít pět let v zákopech ...

- výsadkářům 2.fronty nad Normandií... kolik jich zemřelo v následujících pár minutách po výskoku z "mašiny"?

- a MEMENTO pro ty, kdož by si zatím "dělali choutky"- jsme zde!