Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 17:55 #9881

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA XI.

ROTY..

Roty dostaly do průzkumných skupin nové útočné pušky (nesprávně samopaly vz.58 Pi.) Byla to úprava pažbového samopalu P (pádlo). Nový samopal měl boční lištu pro připevnění INFRADALEKOHLEDU, namísto bodáku se nasunula kulometná dvojnožka a na ústí hlavně opatřeného závitem, bylo možno, mimo cvičeného nástavce pro střelbu cvičnám střelivem (7.62 vz. 43 cv.), nasadit tlumič ohně. Přijal přezdívku "SARKA FARKA". Samopal Sa-58 Pi dostala "pohyblivá podskupina". S ní byl zahájen výcvik střelby v noci s INFRADALEKOHLEDY.

Voják všech druhů vojsk na celém světě, včetně vojsk výsadkových, je neustále v povelech velitelů. Od velitelů družstev po vrchního velitele armády. Je mu veleno, nařizováno, je kontrolován.

Skupina hloubkového průzkumu na tom stejně není. Velitel SKUPINY a jeho zástupce jsou sice na příjmu s "řídícím důstojníkem", pokud radisté udržují spojení.Tzv. "pevná podskupina" si musí vybudovat okop, v němž skrytě sedí a snaží se "odpálit" na přijíždějící kolonu s raketou, nálož.

"Pohyblivá podskupina" hloubkového průzkumu dostane před odchodem ze "základny" úkol. Spíše zadání. Je-li v uniformě, má útočné pušky (Sa-58, výbušky V-10, pár dýmovnic a granáty se slzným plynem.) Jeden nebo dva dalekohledy s optickým křížem. Radiostanice RF-11, mimořádně mizerné kvality.) Ty krátce po dosažení přiděleného prostoru vypne a pečlivě zamaskuje. (Stav v roce 1962).

Podskupina může jít také v "civilu"- potom radiostanici zpravidla nemá, při zajetí by to bylo "zlé"...

Uplynutím asi 6-8 měsíců základní vojenské služby dochází ke secvičení příslušníků "uvnitř" SKUPINY. Cvičí se nedaleko posádky, v Holešově zpravidla v Buchlovských horách nebo na Bunči. Chybí vysazení z letadel, chybí přesun na "základnu".

Vybudování základny, instalaci radiostanice, vybudování pevných pozorovacích stanovišť se cvičí ve dne i v noci. " Pohyblivá podskupina" má za úkol vyhledat raketu. V té době byly v kurzu rakety tzv. "dělostřelecké" s poměrně krátkým doletem ( zmodernizovaný HONEST JOHNN asi 48km- 103 km CORPORAL.)

Mohly nést, mimo konvenční náplń, také hlavici jadernou, chemickou (sarin), nebo biologickou. Pokud by byly na cestě k předpokládané linii fronty, ničily by je "pevné podskupiny".

Ve vyčkávacím palebném postavení- naše taktické letectvo. Taková byla představa československé generality, potažmo velení Varšavské smlouvy.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 17:19 #9878

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA X.

Velitel skupiny VZOR!

2.rota 2.praporu zvláštního určení Holešov dostala v roce 1961, po "přijímači" a odchodu záloh a vojáků tzv. 3 ročníků nové velitele skupin. Na přestavbu pro Sedmý výsadkový pluk zvláštního určení se teprve horečně připravovala. Veliteli skupin byli poddůstojníci přišlí do Holešova v roce 1960.

Jedním z nich byl i degradovaný desátník. Nejlepší poddůstojník, jakého bylo možno v té době v ČSLA potkat. Vždy splnil úkol.Jen výjimečně "zakufroval". ( zabloudil). Nováčkům tykal. Všechno uměl. Bezchybně házel nožem i granátem. Skvěle střílel. Učil se neustále francouzsky.

Pro "čest" se rval. Se záznamem v rejstříku trestů. Rval se dobře. Na obličeji, pod okem, měl vytetovanou zvláštní tečku. Patřil k podsvětí. Také zahojený šrám od nože. Na něj byl hrdý. Provázel jej zkazkou o podobných tvářích pruských důstojníků. Větším jeho problémem byl ALHOHOL. Heslo: "Opilý výsadkář."

Co nebylo rádo slyšeno vůbec: namísto- "Sloužím VLASTI, později sloužím socialistické vlasti".. zamumlal FORT BRAGG. Bezmezně horlil pro Zelené barety a meč se třemi do něj narážejícími blesky.

Skončil jak jinak; daleko později- po dramatickém útěku z Československa, v CIZINECKÉ LEGII.

Tělo svobodníkovo by vyniklo v ringu. Svaly, šlachy. Nebyl vysoký, nejvýše 170 cm. Na levém předloktí tetování. Nejraději se zdržoval, i ve volném čase,na cvičišti "sebeobrany" - /to později další,"socialistické" nástupní ročníky nezastihlo"/. "Miloval", ocelovou kostru postavy oblečenou v cáry stejnokrojů " cizí armády".

Železné trubky dávaly na výběr: buď bezchybné bodnutí do LEDVIN- NEBO modřinu... desetkrát, stokrát...

"HODINA MRTVÝCH OČÍ"... BINDING- tohle degradovaný desátník uměl skvěle. My jsme se to s ním naučili... "
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 16:44 #9877

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA IX.

HOLEŠOVSKÁ KASÁRNA

Holešovská kasárna byla vystavěna koncem třicátých let. Po výcviku hraničářů ji vystřídala německá ochranná policie, útvary ženistů a v roce 1960 výsadkáři. Budovy s prostornými ložnicemi, učebnami, sklady, autoparkem. Později i moderní "padáčkárnou" a novou kotelnou. Z počátku se topilo kamny. Ve 22.hodin musela být kamna vymetená, čistá. Kontroloval dozorčí roty. Stejně, jako v kancelářích důstojníků roty a staršiny. Úklid byl nevýhodou. Uhlí se přidělovalo. Na štáb pluku dodáván výběr. Na roty často i uhelný prach.

Výhodou byla možnost "přípravy stravy z vlastních zdrojů". Je pravdou, že stravní norma výkonného výsadkáře činila v době kolem roku 1960-1965 21.90 Kč...průměrný plat uklízečky, dělnice, úřednice činil asi 880,- Kč, muži vydělávali, nepracovali-li v těžkém průmyslu a dolech kolem 1400,- set, plat výkonného praporčíka v hodnosti rotného, včetně příplatku za třídnost výsadkáře, byl 2000,- Kč, plus strava zdarma.

Nevyčerpané stravné se důstojníkům a praporčíkům pluku, proplácelo. Cvičení v poli obnášelo tzv."suchou stravní dávku KDD-V" v hodnotě kolem 45,-Kč. Porce masa v syrovém stavu musela činit 250g. odpovídal dozorčí kuchyně. Vybrané porce se vážily. Specialitou velitele pluku majora Šediny, bylo zařazení se do fronty na výdej stravy a její ochutnávka. Byl bez brigadýrky, postavou v průměru velikosti mužstva.Jedl u jednoho stolu s vojáky. Přímo v jídelně mužstva. O tom bude pojednávat jeden z "veselých příběhů", později.

Vše další se odvíjelo jako ve snu. NIKDY jsme neviděli v dalekohledech tolik tanků, obrněných vozidel, vrtulníků, rojů MIGŮ... vše postupovalo směrem na ZÁPAD.

Náš výcvik, jistě ještě málo dokonalý, ale jištěný "mazáky" ročníků 1941, nás dovedl k cíli. Celkem bez zjevné námahy, svobodník B. nám rozdal FENMETRAZIN, aniž by to diskutoval s rozhodčím. Jím byl nějaký nižší důstojník- asi z Prachatic - ale od průzkumu.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 16:33 #9876

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA VIII.

VYMÝVÁNÍ MOZKŮ

Jednou z představ velení tehdejší Varšavské smlouvy byla jednoduchost vítězství nad imperialismem. Vycházela z převahy, kterou v Evropě tehdejší vojenská síla komunistického bloku měla.

Naši politruci se domnívali, že se nemůže německý či francouzský dělník dočkat, až je přijde voják Varšavské smlouvy vysvobodit; tedy, že vše půjde jako po másle. Za týden umyjeme tanky na březích Atlantiku...

Proto ani nenajdete v TOP SECRETU způsob "návratu vysazené skupiny SHP". Varianta zpravidla byla, že skupinu vysazenou několik set km za "frontou" přejdou vlastní jednotky. Zde si je vyzvedne, čilé, snad jen trochu zarostené, řídící důstojník. Dotazovat se na to bylo pokládáno za troufalé. Výrok nejvyššího politického pracovníka VÚ 7374 v hodnosti MAJORA, hodný "Černých baronů":

"Uvědomte si, soudruzi, že po vysazení do týlu nepřítele můžete očekávat proletářskou podporu od dělníků.." Rozvíjet netřeba. I mozek obyčejného kluka si na "shromáždění" položil otázku: "Tak proč nás učí zabíjet?" a vědomi: "Je to vůl!" Tím to skončilo. Na celých 6 let i potom.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 15:53 #9875

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA VII.

PRVNÍ OPUŠŤÁK

První "opušťák" je jako první rande. Těšíte se na něj, nevíte však, co vás na něm čeká. Nováčci prošli před dny, kdy měli strávit čas mimo holešovská kasárna, pohovorem na oddělení vojenské kontrarozvědky. Poučení.

Dvůr králové nad Labem, věnné město českých královen. Za šest měsíců se v ničem nezměnilo.

Máma, okamžitě nastoupivší k velkovýrobě štrůdlu. Táta, chlubící se VOJÁKEM v hospodě. Strýcové, velkoryse sahající do portmonky pro 50,- Kč. Tety: "Božínku, jak jsi hubený."...

Zážitek největší- v celém městě z party trampů zůstal jeden, jediný, Neodveden. Těžce vystresovaný. Nejít na vojnu v roce 1962 znamenalo mnohé. V letech pozdějších velké "vítězství." V roce 1962 PROHRU.
"Jdu na rok k dalšímu odvodu"... věděl, že nemluví pravdu. Neměli jsme si už o čem povídat.

Uplynuly tři dny.

Dozorčí u vchodu zkontroloval vojenskou knížku, dozorčí roty mne zapsal do knihy "příchodů."

Po vstupu na ložnici zbyl z velké krabice štrůdlu jen zhroucený obal. "Chmelík" ukliďte po sobě tady ten "bordel..."

"Laskavá" slova velitele ložnice mne vrátila do skutečnosti. ANO. První "opušťák" je vlastně první rande se svobodou. Najednou nevíte, co si s ní počít.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 15:35 #9874

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA VI.

VÝSADKOVÁ VOJSKA

Výsadková vojska vznikla v roce 1947 a veleli jim z počátku důstojníci a poddůstojníci - fronťáci. Nikdo si nehrál "jako když kdyby"- cvičilo se s ostrou municí, trhavinou, granáty. V roce 1961-1965 postupně přibývalo opatření " k zamezení mimořádných událostí." I zvýšený dozor nad bezpečností vojáků...

Ovšem, dostanete-li do podvědomí fakt, že jste výsadkářem, stane se vám, že po skončení ostrých střeleb, dříve, než k vám přijde řídící střelby, ušetříte první dva náboje, střádáte si je v různých úkrytech. Na polních cvičení je máte sebou. O tom TOP SERCRET nepíše. Ale kdyby autor věděl, jak ošidná, co do skutečné spotřeby, byla jeho statistika...

I když z titulu funkce u pluku zastávané, vědět mohl, dokonce měl. Když pluk měnil slamníky za nafukovací vložky, držel dělostřelecký náčelník soudruh major Karel VALVODA křečovitě dvě věci. Minohledačku a brigadýrku.

Sedmý výsadkový spal léta na desítkách kilogramů střeliva 7.62 mm vz. 43 i "svítících. "Redukovaných" do pancéřovek. Pistolových. Malorážkových. Ráže 7.65 mm pro Sa-61. Pouze granáty chyběly. U nich byla evidence velmi přísná.

Nelezeny byly kilogramy plastické trhaviny. Náložky TNT. Rozbušky. Dokonce, jako třešnička na dortu i tzv. nástražné osvěcovadlo. To při odjištění vyvine teplotu cca 800 st. Celsia. Spolu se slamníkem- výsledek zajímavý.

Vysypávání slamníků byl přítomen staršina roty "B". Už v přejmenované funkci "výkonného praporčíka roty."

Zsinalý důstojník na staršinu řval : "Soudruhu nadrotmistře, můžete mi to vysvětlit?" Praporčík nemohl. Několik dnů před "razií" si od svých podřízených vojáků "půjčil" ke kontrole chybějící střelivo...

Nalezené střelivo vyrovnalo " rotní manko" a půjčené náboje tak mohl SVÝM VOJÁKŮM, vrátit.

Ani tohle se v TOP SECRETU napsal nemohlo...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 15:29 #9872

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA V.

DEXFENMETRAZIN

Dexfenmetrazin byl součástí vybavení Skupiny hloubkového průzkumu pouze na cvičeních.Tam bylo třeba vynaložit vysoké nasazení. Měl jej u sebe velitel skupiny, nebo jeho zástupce. Příděl členům skupiny dle úvahy. Malá,bílá tableta, omezovala pocity hladu, potřebu spánku.

Omylem byla domněnka, že nevycvičený voják ujde 100 km za 24 hodin s enormní zátěží poměrně lehce,pokud požije tabletu Fenmetrazinu, či účinnější podoby DEXFENMETRAZINU.

Autor TOP SECRETu se o podpůrné látce zvýšeného výkonu v knize nezmiňuje. Buď úmyslně, nebo, aby byl zvýšen dojem politické vyspělosti. Stejnou metodu zvýšení výkonnosti vojska používal hitlerovský WEHRMACHT / Pervitin/.

O "narození" FENMETRAZINU napíšeme později. Toto cvičení probíhalo někdy na konci roku 1962..

Nešlo o zásadní formu zvýšení účinnosti hloubkového průzkumu. Tou byl poctivý výcvik.

V letech 1967-1969 byl DEXFENMETRAZIN pouze v tzv. NZ /nedotknutelných zásobách/ zapečetěných zdravotních brašnách a běžný příslušník SKUPINY se k němu nedostal. Nebo neměl by se... Vojáci z povolání si jej šetřili pro sebe...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 11:06 #9868

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA IV.

TOP SECRET - MÝTY a SKUTEČNOST.

Nezasvěcený čtenář publikace TOP SECRETu má zato, že v roce 1961-1963 byli jeho příslušníky základní vojenské služby "Pavčouzi Korčaginové".

Doma že zanechali Zoju Kosmoděmjanskou a strýce Julia Fučíka.

Dychtiví svazáckých, potažmo komunistických mítinků.

Aplaus nezměrné oddanosti Komunistické straně Československa a JEJÍMU pracujícímu lidu.

Psal o nich pan Švandrlík.

Ti rukovali jen k PTP. U VÚ 7374 byli asi 4, v politické skupině. Také asi osmdesát, po roce 1968, ale až už bylo jasno.

Jinak - to byli povětšině lidé "normální"...

Záklaďáky let 1961-1963 byli kluci.

Převážně z vesnic, dědin, malých městeček. Záznam v trestním rejstříku za rvačku, byl výhodou.
Kluci, co uměli vylézt na strom, hodit šutr do okna, přeplavat rybník.

Ctili zásadu. "Dám, dostanu." "Dostanu? dám." A nešlo jen o dary... FERRI by radost neměl!!
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 09:38 #9864

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA III.

O DUŠI "HLOUBKAŘE".

Abychom si ulehčili výklady: pojednávat budeme o členech průzkumných skupin-
veliteli skupiny- poddůstojníkovi, v posledních letech absolventu školy důstojníků v záloze.
Jeho zástupci - starším průzkumníkovi i pancéřovníkovi, veliteli radiostanice a radistovi, průzkumnících. Někdy oblečených v civilu.

To byla SKUPINA HLOUBKOVÉHO PRŮZKUMU let 1957- 1969 - v určitých obměnách.

Na začátku této části. Na rozdíl od jiných útvarů ČSLA, panovala ve VÚ 7374 Holešov přísně dodržovaná kázeň v mlčenlivosti. Pošta byla sledována do PŘÍSAHY přímo u útvaru- po přísaze cestou kontrarozvědky. Vojáci rot nesměli navštěvovat příslušníky jiných rot v jejich rajonech, setkávali se pouze v KLUBU. Už v roce 1963 bylo GŠ ZS (Generálnímu štábu- zpravodajské správě) jasné, že nároky na případně vysazenou skupinu jsou enormní, nejen po stránce fyzické, odolnosti psychické, jazykové, zvýšené několikanásobně u VELITELE SKUPINY. Prvým krokem byla změna kvality vlastního poddůstojnického sboru- poddůstojnická škola byla povýšena na Školu důstojníků v záloze. Současně zvýšen nárok na kvalitu přijímaných příslušníků. Prvý měsíc "přijímače" byl i měsícem pečlivého vyhodnocování každého jednotlivce. Vytvořily se dvě skupiny -ze 110 přišlých nováčků bylo vybráno 10 adeptů do ŠDZ, dvacet do školy specialistů- radistů a deset jich neodvratně putovalo k útvarům jiným. Někteří nesplnili nároky na výcvik, zejména se báli výšek a nechtěli skákat, ovšem byli mezi nimi i skvělí vojáci- ty "vyhmátla" kontrarozvědka jako "nespolehlivé."

STŘÍPKY:

Rozhozené, zdánlivě na sebe nenavazující události budou tvořit nakonec Závěr. Z něho, jako u pořádné detektivy- vyplyne ROZUZLENÍ...

Ab ovo usgue ad mala... neboli od vejce k jablku ...od začátku do konce.


Rok 1959 byl rokem nezkrotné touhy po všem, co se vymykalo "řádu." Tramping v Prachovských skalách, základní plachtařský výcvik na letišti Dvůr Králové nad Labem. Svazácké noční výmlaty a noční plavky s plachými svazačkami. Do Evropy přiletěl Elvis PRESLEY, aby si odsloužil vojenskou službu. Každou neděli jej vysílalo RADIO LUXEMBOURG.1960- začátek výcviku brance. Komise Okresní vojenské správy ve Dvoře Králové nad Labem- jaké znáte jazyky ? RUSKY, samozřejmě. Německy? - Váš otec je původem z Rakouska "Ano, doma jsme mluvili německy"- odveden, mobilizačním rozkazem povolán dne 1.9.1961 k VÚ 7374 Holešov. Budoucí výsadkář. MEČE ARMÁDY HROT.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 09. kvě 2019 09:16 #9863

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
VZPOMÍNKY PRŮZKUMNÍKA II.

NA ZAČÁTKU

Vše, co bude napsáno, je prožitkem a názorem jednoho člověka. Budou v něm omyly, postoje jednotlivých let. Nevyhnu se i kritiky jiných a obhajoby vlastních názorů.

Zdůvodnění, PROČ jsem tak či onak jednal, nebo událost- opominul.


KDYBY:

nebylo roku 1968, dnes by byl 7.výsadkový pluk zvláštního určení zapsán pouze v seznamech útvarů vojsk Československé lidové armády od roku 1945 do roku 1990.Nelišil by se v mnohém od jednotek "hloubkového průzkumu" jiných velkých útvarů armády- snad jen hloubkou nasazení v týlu "nepřítele."

S tím spojenými problémy. Nebyl klasickou jednotkou "Hodiny mrtvých očí." Jeho příslušníci by se zpět k další "akci nevrátili". UŽ NIKDY. Co měl s klasikou válečného díla společného, byl vztah profesionálního, velitelského sboru s příslušníky "skupin". Tvořenými jak veliteli skupin, staršími průzkumníky, radisty a průzkumníky skupin z řad vojáků základní služby. Délka služby specialistů byla stejná jako u nabíječe do kanonu.

PROČ?

Sedmý výsadkový pluk měl všechno, co bylo v době od roku 1957 do roku 1969 v dispozici státu a Varšavské smlouvy k vedení hloubkového průzkumu a omezených akcí malých skupin proti strategickým cílům v hloubce obrany nepřítele.

NEPŘÍTELE:

uskupení Severoatlantického paktu. BUNDESWEHR. Jednotky USA. Omezeně Francie a Velké Británie.Západně od Chebu.

VOJÁKY:

Thomase Bindingy. Wernery Zadorowske. Velitele skupin typu Klause Timma. Poručíky Alfy. I "polní četnictvo" v podobě VKR.

IDEOLOGII:

"Třídní" nenávist, živenou ideologií "socialismu." Zlatem vyšitou na ZÁSTAVĚ PLUKU.

ROZDÍLY:

Pluk jako celek byl secvičeným, skvěle fungujícím tělesem cíleným splněním mimořádně složitého úkolu hluboko v týlu "nepřítele", na jeho území, hustě obsazeném civilním obyvatelstvem. Obyvatelstvem v době válečného konfliktu věrným vůči své demokratické republice. V takové oblasti, za takových podmínek by vysazené malé jednotky musely splnit hlavní úkol. Vyhledat a zničit zbraně hromadného ničení, napadat a ničit řídící jednotky takových zbraní.

Vojenské učiliště speciálně zaměřené na takový druh bojové činnosti bylo zřízeno u útvaru samém. Velení pluku se však výsadkářem stalo až po absolutoriu několika cvičných seskoků. Štáb pluku NIKDY neprožil vysazení skupiny do týlu. Pouze teoreticky.

Tedy prostý začátečník- průzkumník, radista cvičený v terénu, dlouhých pochodech se zátěží, skrytým postupem v terénu, nouzovým opatřením stravy, iniciativou bez přímých rozkazů velitele, se stal "hloubkařem."

SRDCEM:

On nesl všechnu tíhu výcviku, on budoval vztah vojáka k vojákovi.

Všichni velitelé pluku byli nesporně vysoce teoreticky připravenými vojenskými odborníky. Ale:

NEBYLI PRŮZKUMÁKY A RADISTY SKUPIN.

Oni nevěděli a vědět nemohli, jak je týden v listopadu v terénu vojákovi- vysazeném na místo určení.

ON po seskoku do terénu musel zjistit KDE JE, KAM MÁ JÍT, KUDY, SKRYTĚ terénem -v němž štěkalo desítky psů.

Ujít vzdálenost v noci zhruba ze Zlína někam k Brnu, s průměrnou zátěží kolem 40 kg. Vybudovat základnu, navázat zmrzlými rukami spojení a desítku činností dalších - Dvacetiletý voják základní služby!
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.210 sekund