Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 07. pro 2019 12:12 #10983

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
MOTTO:

OD VZNEŠENÉHO K SMĚŠNÉMU JE POUHÝ KROK.

Napoleon Bonaparte.


Na první pohled se zdá, že "vzpomínky průzkumníka" jsou odlišné, od závěrů uvedených v TOP SECRETU. Není tomu tak.

Ocitujeme ze strany č.77 hodnocení pluku, tentokrát pravdivé, abychom mohli učinit spolehlivý závěr:

" Většina vojáků základní služby je z hlediska morálně politické připravenosti schopna plnit složité a náročné úkoly v týlu nepřítele. Na morálně -politický stav vojáků základní služby však působí nedobře celá řada dosud nevyřešených otázek. Jde především o náročnější a kvalitnější výběr z hlediska morálně politických kvalit, osobních povahových vlastností, všeobecného vzdělání a tělesné zdatnosti. K útvaru jsou dosud zařazováni vojáci s nedokončeným základním školním vzděláním i morálně narušení. Tito jednotlivci narušují jednotu Skupiny hloubkového průzkumu /SHP/ a vzbuzují nedůvěru ostatních příslušníků skupin při plnění úkolů a bezpečnosti skupiny.

Dosavadní způsob obsazování funkcí velitelů SHP vojáky základní služby je pro náročnost na odbornou připravenost nedostačující a vyžaduje si celkové přehodnocení. Také otázka kvality technického vybavení skupin má vliv na nejistotu z přežití při plnění úkolů. Stejný vliv má dosud nevyřešení prostředků přepravy SHP do týlu nepřítele.

K zlepšení morálně politického stavu je třeba přijmout zásadu možnosti kvalitního výběru všech osob, vyřešit obsazení velitelů SHP kádrovými osobami, zavést do výzbroje takovou techniku, která by zajistila bezpečnost přesunu SHP do týlu nepřítele a plnění náročných úkolů s minimálními ztrátami na lidských životech..."

Jiří Dufek Vojenský útvar 7374 str.77 Svět křídel ISBN -978-80-87567-32-6


Loučíme se vzpomínkou na léta prožitá pod vrchlíkem vojenského padáku. 7.výsadkový pluk nebyl ani moc dobrý, ani moc špatný. Tomu, kdo v něm sloužil rád, dal pro další život mnoho. Těm ostatním?

Plukovníku Jiřímu Dufkovi v modrém nebi přejeme vše dobré. Napsal několik publikací o pluku, jemuž ze štábu velel. TOP SECRET napsal tak, jak jej viděl za rozložitým dubovým stolem své vytopené pracovny. Nikdy se skupinou neseskočil do neznámého terénu, nepil vodu s Pantocidem a pokud si vzal Fenmetrazin, určitě ne proto, aby vydržel jít 65 km listopadovou nocí se 45 kily zátěže. Nebyl to velitel ani moc dobrý, ani moc špatný...

Co mu já, bývalý velitel Skupiny odpustit nemohu:

Jednotky zvláštního určení vznikly v roce 1957. Od samého počátku vzniku se potýkaly s problémy uvedenými v roce 1969 náčelníkem štábu. Vysazeny se 100% ztrát při minimální šanci splnit plánovaný úkol ze štábní mapy. To náčelník štábu 7.výsadkového pluku věděl.
Věděl to po celou dobu své služby u pluku.

Proto v dobách, kdy staříci vidí své mládí "úplně jinak", chtěl "nějak" ten pocit vnitřní viny odčinit. Vybral proto svým "poradcem", jak na obal TOP SECRET, tak na nášivky veteránských stejnokrojů, LEBKU.

Doplnil ji názvem pluku- sedmého výsadkového pluku zvláštního určení. K tomu neměl právo, ani ze zákona, ani morální.

Protože:

pluk postupně tvořilo několik tisíc chlapů poctivě sloužících. I lemplů. Takový je život...LEBKOU zesměšnil sebe, důstojníky a praporčíky pluku, znectil památku těch, kdož k pluku narukovali a domů se již nevrátili.

Ta LEBKA není výtvorem umělce- je výprodejovou tretkou americké armády. Cetkou k vlastnímu obohacení armády, jejíž příslušníky nás " sedmý výsadkový " učil z a b í j e t...

Fotodokumentace:
Přílohy:
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 06. pro 2019 11:29 #10978

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Rok 1990.

Zorganizováno bylo "Setkání příslušníků- vojáků z povolání VÚ 7374 Holešov v místě posádky".

Pplk. Ing. Miroslav ŠEDINA se fyzicky představil v tom nejhorším světle. Zanedbaný stařec, bez ženy, "Zapšklý"... před SETKÁNÍM hledal právní "pomoc". Na civilní prokuratuře.

Pro újmu způsobenou mu v roce 1967...za rok 1969-1970-1971-za všechny, kdož jej v roce 1967 - "dle jeho názoru "zradili"...

PRÁVO roku 1990 bylo pozdějšímu plukovníkovi v.v. k ničemu.
Generál Burda, v době krize 1968 " plavající ve vodce".. mu nebyl k ničemu.

Neurčitelná část "nýmandů", buď připravujících jeho "likvidaci" z čela PLUKU, nebo statistů jeho odchodu,
si zasloužila: vysoce inteligentní: ...na vás / s malým V/ - si nevzpomínám/...

Aby si velitel PLUKU s IQ 140 za 7 let služby nepamatoval 117 jmen vojáků z povolání, s nimiž se nejméně! jednou týdně setkal?

Plukovník Ing. Miroslav ŠEDINA byl v roce 1967 ZRAZEN,


Poslední zbytky "žijí"... my o nich víme.

Věřte,

jejich odchod bude do " modré roty".. na našem webu:

BEZ POVŠIMNUTÍ...

KNIHA DŽUNGLÍ je zná.

TABAKÍ!
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 06. pro 2019 10:50 #10977

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
JAK TO VŠECHNO ZAČALO:

Po rozpuštění části 7.výsadkového pluku zvláštního určení v roce 1969 přešlo "zdravé jádro" pečlivě vyhodnocené, do Prostějova. Přešel tam i náčelník štábu pplk. Jiří Dufek do vysoké funkce náčelníka štábu praporu. nebo přesně- zase se vrátil do funkce náčelníka štábu praporu, jenž zastával v roce 1960.

Ale:

Štáb praporu zvláštního určení nově podléhající 22.výsadkové brigádě zařazené nyní k Západnímu vojenskému okruhu už nebyl bez ostré lupy hodnocení.

Došlo k ostrému střetu plukovníka Aloise Valenty / bývalého podřízeného pplk. Jiřího Dufka/ s podplukovníkem Jiřím Dufkem.

Vše špatné, co jsme my, velitelé skupin hloubkového průzkumu kritizovali, bylo položeno na stůl.

Plukovník Alois Valenta vyložil na stůl mariášové karty: " Za této koncepce budou v případě nasazení SKUPIN činit ztráty 100% a nedosáhnou ani základního bojového úspěchu.".

ŠOK.

To náčelník štábu VÚ 7374 Holešov morálně neunesl. Neměl koncepci nového nasazení praporu. Neuměl ji vytvořit. Nedokázal se prosadit proti velení Západního vojenského okruhu. Neměl čím. Navíc z Popradu přicházely špatné zprávy. Zbytek pluku, zpychlý výsadkovým výcvikem nechtěl sloužit jako jednotka technických praporů. Odmítání kázně. VZPOURA.

Věc začala řešit místně a věcně příslušná prokuratura.

V současných podmínkách by se asi věc řešila tak, že by se na místo VZPOURY dostavil bývalý náčelník štábu...

NESTALO SE, vojáci zahanbeného 7.výsadkového pluku zvláštního určení byli ponechání svému OSUDU.

NEZASTAL SE JICH NIKDO!!

Namísto řešení krizové situace a organizace praporu zvláštního určení do budoucna, posedával "druhý velící" u šifranta 22.výsadkové brigády pplk.Fr.Pospíška a stěžoval si " na nepříznivý politický vývoj".

František Pospíšek byl kovaným bolševikem tvrdého jádra STRANY. S náčelníkem štábu VÚ 7374 Holešov zjevně pohrdal.

Potom přišel den. kdy se stal náčelník štábu 7.výsadkového pluku zvláštního určení, OBČANEM: šel si ráno koupit k snídani rohlíky a mléko...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 05. pro 2019 20:13 #10974

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
V roce 1966 záhy z jara byl pluk přezbrojen pancéřovkami RPG-7. Dostal jich celkem 71 a k nim 852 ks ostrých střel.

Vybraní velitelé Skupin a pancéřovníci po nácviku s tzv."vložnou hlavní", vyzkoušeli i výstřel "ostrou střelou"- zážitek. Cílem byl tank T-34 bez kanonu. Každý střelec si mohl po zásahu vyzkoušet, co se dělo uvnitř tankové věže...

Pluk obdržel také 700 ks infraprůkazníků LUNA, roty dostaly i soupravy pro ruční nabíjení zdrojů. Nové spací pytle s nafukovací vložkou a moskytiérou. Spolu s červenými barety se zdálo, že pluk bude věčný...

1967.

Desáté výročí založení jednotek hloubkového průzkumu. Řízek, bramborový salát, dva zákusky, půl litru vína na osobu a jedno pivo, pro oficíry několik medailí a švancparáda na holešovském náměstí. Na ZÁSTAVU byl připnut "Řád Rudé hvězdy"...také jsme prvně viděli ministra národní obrany- tedy ještě jím byl voják, Bohumír Lomský.

Druhá polovina roku přinesla zbytek zrušené 1.ženijní roty bez vybavení potápěčským materiálem, také důstojníky Miroslava Krupu, Miroslava Špaldoně, poručíka Viléma Matějů a sedmnáct vycvičených ženistů. Byly z nich postaveny dvě průzkumné skupiny u první roty.

Od pluku odešel jeho VELITEL, podplukovník Ing. Miroslav Šedina. Do Prahy, na Zpravodajskou správu k "posílení" zkušenostmi...

Pravdou bylo, že se tak stalo za okolností "bulvárních" a valná část vojáků z povolání o ní věděla. S VELITELEM Šedinou odchází to nejlepší z velitelů, co pluk měl.Skvělý a snad nejlepší velitel roty (školy) Ján Repaský - /později se stal generálem Slovenské armády), Vladimír Svoboda, Josef Belička, kapitán Pavel Sliacký.

Politruk- předseda ČSM Václav Tomalík- (dotáhl to také na generála- politického, ne jako VOJÁK )a.. "čumák" Alois Valenta- výcvikový tahoun štábu. Toho si vytáhl Západní vojenský okruh hned po skončení "Vltavy".

Výcvik pokračoval; do toho přišla neočekávaná událost. Začalo se rukovat na dvě etapy. Na jaře a podzim. Navíc, už v této době bylo "ideologické působení Západu" poznat- žádní odhodlaní komsomolci, ale vojenskými správami vybrané "sebranisko" s tranzistoráky naladěnými na "Svobodnou Evropu."

Ta o "přísně utajovaném" pluku věděla více, než bylo zdrávo- tak jsme mohli o sobě slyšet jako o "zabijácích z Podhostýna". Možná, že to v roce 2013 vedlo pozdějšího autora TOP SECRETU k "lebkám"..

O morálně politickém profilu jednotky v té době ocitujeme náčelníka štábu pplk. Jiřího Dufka. V té době ještě vysokoškolské vzdělání neměl, i když v "TOPU" se tak označil.

Ocitovaná část je doslovná, psaná jazykem "štábní kultury" oné doby. Formulace jsou velmi obezřetné; pravda byla na rotách daleko tvrdší...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 04. pro 2019 05:55 #10970

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
CVIČENÍ VLTAVA v roce 1966.

Připraveno bylo dobře, provedeno dobře. Jeho vyhodnocení u VÚ 7374 - zděšení.

Ukázalo se, že koncepce hloubkového průzkumu založené na výcviku vojáků základní služby, pod velením dalších vojáků základní služby vycvičených v poddůstojnické škole, později ve škole důstojníků v záloze, je naprosto zcestná.

V letech 1960-1961 do založení pluku, prapory cvičily společně s armádami. Vysazená skupina měla " v zádech" jakéhosi nepřítele, s nímž musela počítat. Po vzniku pluku byl výcvik upraven tak, i zásluhou náčelníka štábu, autora TOP SECRET, aby byly výsledky "štábně" příznivé. Tedy: střelba na střelnici. Seskoky do známých doskokových ploch. Nebo "dojezd" do místa činnosti SKUPINY vozidly. Výcvik skupin "dělený"- po částech tak, aby byl co nejvíce měřitelný.

"Nepřítele" obnášela trojice značkařů s jednou Pragou V3S s nafouknutou maketou rakety. Prostor výcviku- Československo- s přívětivým obyvatelstvem ochotným kdykoliv "týraným" vojáčkům pomoci...

Hlavní "těžiště" přípravy budoucích skupin diverzního průzkumu spočívalo ve výuce teorie na učebnách, politické přípravě důstojníků, praporčíků a mužstva. Zaměřeno bylo k "nácviku nenávisti vůči kapitalistům a jejich přisluhovačům". Jak se dočteme v TOP SECRETU, byl "morálně-politický stav" hodnocen na místě prvním- k tomu se vrátím.

Skutečnost:

My, kteří jsme prožili zejména rok 1962, kdy se svět dostal na okraj válečného konfliktu, měli jsme již za sebou po roce výcviku, skvělého proti letům dalším, možnost prožít stav STRACHU.

Přirozeného lidského STRACHU. Přenášel se z důstojníků, přenášel ze z pilotů a navigátorů dopravních letounů IL 14 již opatřených kamufláží. Z jejich pistolí na opascích, při cvičných výsadcích "předtím a potom", nezvyklých.

Tedy, skupina vojáků základní služby, vystrašených, by byla vysazena v noci do neznámého terénu. Dejme tomu, že by navigátor letounu, nechráněného doprovodem, při pohybu letounu nízko nad zemí, aby se vyhnul radarům, skutečně vysadil 12 bílých padáků PD-47 o ploše vrchlíku 70 m2 asi 300 m nad zemí. Poté se nepozorovaně od místa výsadku vzdálil. Připusťme, že by si nikdo z civilistů, vojáků, policistů řevu dvou motorů na zemi nevšimnul. Na půdu jejich VLASTI, v době války. nebo těsně před jejím vypuknutím.

Exkurz:

Jedna z doktrin tehdejší doby počítala i s vysazením diverzních skupin těsně před vypuknutí oficiálního válečného konfliktu. Potom by stav "válečného zajatce" neexistoval, každý z oněch 12 vysazených by byl považován, v souladu s mezinárodním právem, za teroristu a pro "drsném" výslechu- popraven. O tom TOP SECRET- nepíše...

12 mužů by dopadlo na zem. Klesající rychlost 5.5 m/sec, o něco rychlejší v mlze, nebo dešti. Kam, se nevědělo, navigátor by zřejmě neměl možnost, v noci, zjistit, zda vysazuje výsadek do polí, lesů, vodních ploch menších...

Prvním úkolem SKUPINY bylo shromáždit všech 12 výsadkářů, zkontrolovat, zda nebylo nic po výsadku ztraceno. Zda není nikdo zraněn. Nyní: co s dvanácti rozbalenými padáky? Jak, kde je bezpečně ukrýt? Jejich původ a konstrukci "nepřítel" znal.

Za druhé. Zda se někdo z výsadku zranil. Jak. A pokud tak, že by nebyl schopen pochodu v délce nejméně 65 km od místa seskoku. Co s ním? měl by odvahu velitel skupiny, dvacetiletý kluk bez bojové zkušenosti "válečníka" svého kamaráda zastřelit? Jeho úkoly a výstroj rozdělit mezi ostatní a splnit úkol? V jakém morálním stavu by se nacházela SKUPINA? Kdyby navíc oním zraněným byl sám velitel skupiny? Ten znal úkol. Měl u sebe šifrovací materiál. Kdo a jak by jej nahradil? Píše o této situaci a TOP SECRET? Cvičila se takové situace?

Ne- tedy už po samém vysazení- by byla skupina ztracena. V případném obklíčení měla jen malou zásobu střeliva a granátů- na několik minut "obrany"...

Co se cvičilo:

SKUPINY byly vysazeny na přesně vyznačené doskokové ploše. Padáky byly sbaleny do brašen, odevzdány. Skupina byla zformována, vyčleněni pátrači a vyrazila. Její trasu určoval velitel skupiny. Podíváme-li se na "Hodinu mrtvých očí" , kterou je TOP SECRET zahájen v předmluvě, potom v bojové situaci se takto zformovaná jednotka neosvědčila a velitel Klaus Timm volil způsob samostatného "nalezení cíle".

Exkurz.

Orientace v terénu byla největší slabinou výcviku ve všech letech existence pluku, stejně jako "určování vzdálenosti". Zhoršovala se nástupem povolanců z měst. Skvělá byla u všech, kdo prošili trampingem anebo SKAUTY. Jedna epizoda z roku...

V Prostějově se konal ve výcvikovém prostoru HAMRY dálkový pochod. Z KVV Zlín jsme se na něj vypravili v několika osobách. Zlín navštívila budoucí redaktorka webu www.svvz.cz paní Olga F. manželka bývalého svobodníka Milana-staršího průzkumníka - služba v letech 1967-1969 VÚ Holešov. Domluvili jsme se, že pojedeme ve více autech " v koloně". Vedoucí vozidlo, "velitelské" řídil radista, sloužící u VÚ 7374, rovněž v letech 1967-1969, také v mé rotě. Velení skupiny převzal průzkumník "ostré roty C", v roce 1968 byl v jednotce krátce se zdržující mimo útvar. Tedy, "hvězda pluku". Později psal své zážitky a "metodiku výcviku pluku" v Pamětech národa.

Vyjeli jsme v určitém časovém předstihu - Malenovice- Prostějov/Hamry. Trasu do Prostějova mám "naježděnou", takže jsem udržoval předepsanou vzdálenost mezi vozidly a věnoval se konverzaci se spolujezdkyní.

Několik kilometrů před Prostějovem jsem zbystřil. Nejeli jsme trasou obvyklou. Zprvu jsem si myslel, že jedou zkratkou, jíž neznám.

OMYL.

"Zakufrovali jsme"..."velitel" vyjmul mapu. A nyní: co bývalý velitel SKUPINY jsem s překvapením zjistil, že "skvěle vycvičený průzkumník", dle tvrzení autora TOP SECRETU, nedokáže na mapě vlastní země- MORAVY!!! určit místo, kde se právě nachází!! Ve dne. V klidu. V míru!!

ROZPAKY...převzal jsem velení, už byl čas určený k nástupu v Hamrech. Následně se stalo, co jsem od ŽENY, manželky průzkumníka líčící doma hrdinské skutky- mohl a čekat musel. " On neumí číst mapu?" Přejito nějakým nejapným vtipem s neodbytnou, vtíravou otázkou: S "tímhle" bych byl vysazen 500-800km za frontu??

Byla tak potvrzena další z negativních zkušeností zjištěných na cvičení VLTAVA 66. Případné nasazení záloh za frontu bez jejich dlouhodobé přípravy.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 20. lis 2019 13:08 #10895

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Čo bolo, bolo...a přišel rok 1967- pro 7.výsadkový pluk jako začátek konce.

To z několika důvodů:

Pro vojáka z povolání je MÍR vlastně dobou "špatnou". Není kde předvádět HRDINSTVÍ, není vavřín vítězné slávy, nejsou MEDAILE za "vítězství", není kořist. Projíždějící nebo pochodující VOJÁKY nevítají dychtivé náruče žen...

Voják z povolání je velen tu a zase onde, čeká na byt, poflakuje se po svobodárnách a v hospodě.
Čeká na povýšení- ALE TO PŘICHÁZÍ až s "tabulkovou funkcí".

Být důstojníkem 7.výsadkového pluku zvláštního určení je zajímavé v prvých asi 4-5 letech. Nastoupí-li k útvaru 20-25 poručíků, potom jich 15-12 v hodnostech nadporučíků čeká na funkci velitele roty- těch bylo řádově pět- se školami sedm.

Pluk o mírových stavech se sedmi-osmi sty vojáky základní služby možnost kariérního postupu nemá. Pět až sedm rotmistrů po odsloužení staršinů, později "výkonných praporčíků", se dočká /dočkalo by se převedení do skladů a "leho"...Sem tam nějaký ten seskok.

Naproti tomu například důstojníci stavebních jednotek, o kterých M.Švandrlík s láskou a určitou nadsázkou psal, si každou skvěle provedenou stavbou (viz sklad padákové techniky v Holešově), zvyšovali kvalifikaci.

Jejich příjem vysoce překračoval příjem nižšího důstojníka výsadkových jednotek. Nejinak na tom byli vojáci a poddůstojníci základní služby "stavebně- technických jednotek"- oni sami se ovšem HRDĚ hlásili k PTP...

Zatím co vojín 7.výsadkového pluku zvláštního určení měl "žold" cca 120,- Kč, (včetně příplatku za třídnost výsadkáře)... byl v neustálé bojové hotovosti určené 10-ti procenty vycházek, opušťáků a dovolených- pro vojáka technické jednotky začínalo "padla", koncem civilní pracovní doby.

Vojáci a poddůstojníci VÚ 7374 Holešov pili na vycházce pivo desítku, v posádkové ARMĚ "kroměřížskou sedmičku" a ALPU ( 0.70 hal + 4 Kč); vojíni a poddůstojníci technických jednotek " šumivé a rum"...a každý den včetně sobot a nedělí měli volno...

Skončil rok 1966.

Ještě se nad ním klenulo modré nebe plné bílých padáků vzor Pd-47...

Ještě zapadalo slunce nad ATLANTIDOU.
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 19. lis 2019 16:47 #10894

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
O čem také TOP SECRET nenapsal...

INTERMEZZO.

Krátce po srpnu 1968, přesně 20.listopadu 1968 byla v Jugoslávii vytvořena TERITORIÁLNÍ OBRANA REPUBLIKY SLOVINSKO - slovinsky TERITORIALNA OBRAMBA REPUBLIKE SLOVENIJE - také TERITORIALNA OBRAMBA SLOVENIJE ve zkratce TO RS - nebo i TOS.

Byla postavena vedle Jugoslávské lidové armády jako ústavou vytvořená nejširší forma organizovaného obecného lidového odporu. Vznikla důsledkem okupace Československa.

Přečtěme si ve zkratce, co o tom napsal tehdy ještě jugoslávský tisk. V Československu o vytvoření platformy lidového odporu legalizovaného ÚSTAVOU vědělo pouze pár lidí a informace byla označena jako PŘÍSNĚ TAJNÁ.

..." v pozdních nočních hodinách 20.srpna 1968 překročila československé státní hranice sovětská, polská, východoněmecká, maďarská a bulharská vojska. Jugoslávská oficiální místa o situaci v ČSSR věděla, ale nedomnívala se, že Sověti zajdou "tak daleko". Vpád okupačních sil je zaskočil.

Ráno 21.srpna 1968 v 10.00 svolal Josip Broz TITO rozšířené vedení strany a vyžádal si dostupné informace od zastupitelského úřadu V PRAZE, především vojenských přidělenců. Současně s tím svolal vládu, špičky zpravodajských služeb a jugoslávskou generalitu- dočasně omezil civilní provoz na jugoslávských leteckých vnitrostátních linkách.

Výsledkem porady bylo okamžité přijetí příprav na vytvoření koncepce všeobecného lidového odporu a společenské obrany. ( Později měla podobnou koncepci i Albánie).

Zkrátíme -li rozsáhlý text ---byla vytvořena 20.listopadu 1968 TERITORIÁLNÍ OBRANA--- revoluční partyzánský odpor, který by zahájil činnost ve chvíli nuceného ústupu pravidelných jednotek Jugoslávské lidové armády. Velícím jazykem byla slovinština. Štábu teritoriální obrany VELELI aktivní důstojníci armády..."

Z jugoslávského materiálu po odtajnění - R/1
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 16. lis 2019 09:00 #10877

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Jiří Dufek - Vojenský útvar 7374 - TOP SECRET str.56:

..."Dne 22.srpna 1968 se přesunula jednotka v síle 80 mužů pod velením velitele roty kpt.Jaroslav Strosse spolu se ženijním náčelníkem kpt.Stanislavem Mikušem do prostoru střelnice Dobrotice a dále pěšky na kótu 565 Hrad jíhovýchodně Dobrotice. Tam byly vybudovány úkryty a jednotka čekala na další rozkazy.

Je opodstatněné se domnívat, že o jednotce měla sovětská strana, přehled. Jednak od některých našich vojáků a i od občanů, kteří okupaci vítali. Vojáky jednotky bylo připraveno vyjmout z evidence pluku.

Následující den (23.srpna) odejela jednotka na letiště Přerov a pomáhala odstraňovat překážky z rozjezdové plochy letiště. Poté se vrátila do kasáren..." / Dufek /

Miroslav Šedina, ve dnech 21-25.8.1968 velitel VÚ 7374 Holešov do roku 1967- ve dnech 21.8-25.8-1968 "faktický velitel pluku":

" a ještě k akci osvoboďte Dubčeka. Byla to nesmyslná akce. Nebylo známo,kam byl Dubček s ostatními politiky odvlečen, nebyly k dispozici prostředky pro určené jednotky. Dvě letadla Il-14 stojící na letišti v Holešově mohla být po vzletu sestřelena. Přesun jednotky určené k osvobození Dubčeka byl brzy po výjezdu z Holešova zastaven. Ve stráních nad Holešovem vojáci budovali utajeně obranná postavení. Navštívil jsem je v lesích osobně. Byli bez jakéhokoliv zajištění a zřejmě byli také rychle odhaleni okupačními silami. Proti této akci jsem důrazně protestoval a můj protest byl vyslyšen."

(KVV Holešov,Miroslav Šedina)

Závěr:

Čteme-li pozorně všechny materiály v současné době dostupné, srovnáme-li rozhovor s pplk.v.v.Ing.Miroslavem Šedinou i ve světle jeho "odejití" v roce 1967 z funkce velitele pluku na bezvýznamnou funkci ve Zpravodajské správě Generálního štábu ČSLA- dostaneme se k pravděpodobné "pravdě".

Musíme se vrátit do roku 1967, kde "to všechno" začalo.. nyní však víme, bezpečně, že:

vyslání jednotky nařídil opilý Oldřich Burda, jeho "rozkazu" uposlechl Vladimír Košan při porušení všech základních vojenských pravidel.

Vladimír Košan byl později vyslýchán vojenskou prokuraturou jako podezřelý z trestných činů "zprotivení se rozkazu" a dalších, ale: postaven před soud nebyl.

Důvodem výslechu vojenského prokurátora bylo "neuposlechnutí rozkazu vrchního velitele ozbrojených sil - prezidenta republiky", který nařizoval ozbrojeným silám nevystupovat proti okupačním vojskům...ovšem, i když to nerad píši:

vše záleželo na rozvaze okupačního velitele v Holešově- stačilo poslat na kótu 565 několik tříštivo-trhavých granátů...ale!! byl zde DŮSTOJNÍK MIROSLAV ŠEDINA!!!

Závěr:

Autor Jiří Dufek přiznává, že v době okupace byla uvnitř útvaru "pátá kolona".. ta později "čistila pluk".

Dále,

ve skutečnosti pluku v osudových dnech velel nikoliv Vladimír Košan, ale Miroslav Šedina. Také bezpečně víme, proč se u pluku Miroslav Šedina zdržel, když by správně měl být ve své kanceláři, v Praze...tam jej nikdo nepostrádal.

Výjezd jednotky byl krátkodobý, neměl žádný praktický vojenský význam.

Objevil hrdinství neznámých vojáků z přerovského vojenského letiště, kteří bránili postavením překážek k leteckým posilám okupantů na střední Moravu- o nich se nikde nepíše...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 12. lis 2019 15:01 #10861

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Hrdinný epos.

Vysvětlení pojmu: EPOS nebo i EPOPEJ je rozsáhlá epická báseň. Kompozice takového díla bývá volná, děj je pomalý a je tvořen epizodami. Hovoříme o tzv. "epické šíři".

EPOS vypráví o činech hrdinných- i náš epos roku 1968 u 7.výsadkového pluku zvláštního určení je EPOSEM HRDINSKÝM. A protože je v pojetí let 1990-2019 významným pro československý národ, mluvíme o eposu národním.

EPOS o hrdinství 7.výsadkového pluku se opírá o dvě události. Jednou je jednání velitele okupační jednotky se "samozvaným důstojníkem, velitelem pluku do roku 1967", druhou je vysoce vyzdvižený a publikovaný akt" vyvedení osmdesáti mužů základní služby a dvou důstojníků pluku" do terénu. V době přítomnosti okupačního praporu s asi 200 příslušníky "gardové jednotky" - obklíčený pluk neměl těžké zbraně - pouze lehké pancéřovky RPG-7- a tzv. pátou kolonu- příslušníky pluku vítající příchod okupačních jednotek. O tom se dosud, nehovořilo. Ale! bude...

Provedeme rozbor FAKTŮ svědecky zaznamenaných, srovnáme se skutečností a jako tečku za událostí připojíme stanovisko vojenského prokurátora v základních vojenských právních přepisech té doby.

Z toho pohledu ještě NIKDY rozbor 21-25.srpna 1968 s VÚ 7374 proveden NEBYL.

Důvod je prostý... nehodil se do závěru "básně epické..."

Navážeme na líčení autora TOP SECRETU z kapitoly předchozí...
The administrator has disabled public write access.

TOP SECRET- vzpomínky průzkumníka 06. lis 2019 17:05 #10830

 • chmelik1
 • Avatar uživatele chmelik1
 • Offline
Prodíráme se trním let 1968/1969...

tato rubrika nebude příjemná...obnaží trpkou pravdu 21.srpna 1968, chování mnoha důstojníků a praporčíků v roce 1969/1970...

K celkovému pochopení situace v roce 1968 srovnáme její popis autorem TOP SECRETu s jinými dostupnými materiály, již zveřejněnými v TOP SECRET -FAKTA, zejména se situací na Zpravodajské správě GŠ, kde v rozhodujících chvílích zpravodajské správě vydával "rozkazy" totálně opilý Oldřich BURDA...

Plukovník v.v. Ing.Jiří Dufek napsal:

... velitel pluku pplk. Vladimír Košan postup sovětských vojáků ostře odmítl, nedal sovětské jednotce požadovanou pomoc a nedovolil vstup do objektu pluku. Velení pluku zaujalo zásadní postoj a nevedlo se sovětskými veliteli žádná diplomatická jednání.

TOP SECRET str.54 ISBN-978-80-87567-32-6

Plukovník v.v. Ing.Miroslav Šedina napsal:

...V osudném období srpna 1968 jsem přijel z Prahy na celý týden, abych provedl seskoky z letounu, což bylo povinností každého aktivního výsadkáře. 21.srpna kolem 2.hodiny ranní mně volal velitel pluku pplk. Košan a oznámil mě, že vojska Varšavské smlouvy obsazují Československo. Rychle jsem se dostavil do kasáren. Horečně jsme přemítali a posuzovali, co nás čeká. Pluk byl uveden do bojové pohotovosti v kasárnách. Navázali jsme spojení s vedením města. Vyslechli jsme rozhlasový projev prezidenta republiky, ve kterém nabádal, aby se vojska nestavěla na odpor se zbraní v ruce.
přibližně v 06.30 přijela od města po silnici ke kasárnám ve směru na Fryšták kolona tanků a zastavila proti kasárnám. Připnul jsem si na opasek pouzdro s pistolí a spolu s velitelem pluku a náčelníkem štábu jsme vyšli z velitelské budovy a zamířili k bráně kasáren. Tam již stál ruský důstojník se svými podřízenými. Začal se rozčilovat, že mám zbraň a co si to dovoluji. Řekl jsem mu rusky, že já mám pistoli a on navíc 20 tanků. Řekl, že je velitel praporu za zakarpatské gardové divize a že může při každém odporu natočit hlavně tanků a rozstřílet kasárna na padrť. Odpověděl jsem mu, že při takovém násilném aktu nám stačí dát domluvené znamení, otevřou se okna v patrech, vysunou se z nich pancéřovky a tarasnice a v krátké době bude tankový prapor zničen. Jak se bude cítit, až bude hlásit veliteli gardové divize, že jeho prapor před kasárnami shořel. To ho zarazilo. Potom jsme se v klidu domluvili, že kasárna neobsadí, utáboří se na sklizeném poli asi 200m od kasáren a žádal o odběr vody pro potřeby praporu.

Zdroj:

" Z osobních vzpomínek Miroslava Šediny na okupaci v srpnu 1968" stránka č.5 - Klub výsadkových veteránů Holešov, rubrika OSOBNOSTI - Miroslav Šedina.

Co je PRAVDA a co je "tvrzení účelové?" - pokračujeme ve FAKTECH:

Plukovník v.v. Ing.Jiří Dufek napsal:

" V nepřehledné situaci jsme dostávali kusé informace od ZS/GŠ. Napjatá a nepřehledná byla i činnost Zpravodajské správy, zejména poté, kdy na nátlak sovětů byl 24.srpna odvolán z funkce genmajor. Oldřich Burda."

Exkurz:

Krátce poté, kdy na Zpravodajskou správu GŠ dorazila skupina okupačních generálů, byl prokazatelně náčelník zpravodajské správy Generálního štábu MNO Oldřich BURDA trvale opilý až do svého odvolání z funkce dne 24.srpna 1968- dle některých pramenů to byl pravý důvod, PROČ ! byl z funkce odvolán. (poznámka redakce - zdroj: předchozí statě o Oldřichu Burdovi (TOP SECRET fakta).

Plukovník v.v. Ing. Jiří Dufek pokračuje:


"Z počtu pluku byla vytvořena na pokyn ZS/GŠ speciální jednotka připravená k akci, snad na osvobození unesených představitelů státu, případně dalším akcím. Stala se také jednou ze záminek likvidace pluku a jeho vedoucích funkcionářů. Po pravdě řečeno neměla tato akce žádný praktický význam a nebyla ani uskutečnitelná. Nevědělo se, kde představitelé státu jsou, nebyla možná letecká přeprava a lze také přepokládat, že sovětské jednotky měly přesné zprávy o možné činnosti vyčleněné jednotky..
Přesto popíši celou událost..." pokračování v následné rubrice: Hrdinný epos.
The administrator has disabled public write access.
Vygenerováno za 0.250 sekund