Vracíme se...A.

Do výsadkového nebe vstoupil pplk.v.v. Ladislav Sadílek,

spojař,

v roce 1960 velel spojovací rotě praporu VÚ 7374 Holešov.

Nesl veškerou tíhu přeměny spojovací techniky praporů na systém-  Zpravodajské správy GŠ ČSLA. Poté- spojovací náčelník praporu VÚ 7374 Holešov.

Fráze,

pro niž byl milován a zůstala v nás, " starých psech", dodnes:

"Když ste blbí, tak si to pište. Já si to taky píšu.." 

Kpt. Ladislav SADÍLEK se významnou měrou zasloužil o spojovací "um" zpravodajské jednotky, vycvičil mnoho radistů.

Byl to VOJÁK.